Emise Hypoteční banky

S účinností od 1. 1. 2006 došlo ke změně obchodní firmy, tj. názvu banky zapsaného v Obchodním rejstříku z Českomoravská hypoteční banka, a. s. na Hypoteční banka, a. s. Tato změna nemá žádný vliv na uzavřené smluvní vztahy a je pouze formálního charakteru.

Prospekt

12. Základní prospekt 3. dluhopisového programu vyhotoven 14. 6. 2019

11. Základní prospekt 3. dluhopisového programu vyhotoven 13. 7. 2018

10. Základní prospekt 3. dluhopisového programu vyhotoven 27. 6. 2017

1. Dodatek 9. Základního prospektu vyhotoven 6. 9. 2016

9. Základní prospekt 3. dluhopisového programu vyhotoven 22. 6. 2016

1. Dodatek 8. Základního prospektu vyhotoven 18. 3. 2016

8. Základní prospekt 3. dluhopisového programu vyhotoven 25. 9. 2015

2. dodatek 7. Základního prospektu vyhotoven 19. 2. 2015

1. Dodatek 7. Základního prospektu vyhotoven 10. 9. 2014

7. Základní prospekt 3. dluhopisového programu vyhotoven 1. 7. 2014

2. Dodatek 6. Základního prospektu vyhotoven 2014

1. Dodatek 6. Základního prospektu vyhotoven 2014

6. Základní prospekt 3. dluhopisového programu vyhotoven 2013

2. Dodatek 5. základního prospektu vyhotoven 2012

Společné emisní podmínky dluhopisového programu vyhotoven po 1. 12. 2012

1. Dodatek 5. základního prospektu vyhotoven 2012

5. Základní prospekt 2. dluhopisového programu vyhotoven 2012

2. Dodatek 4. základního prospektu vyhotoven 2011

1. Dodatek 4. základního prospektu vyhotoven 2011

4. Základní prospekt 2. dluhopisového programu vyhotoven 2011

3. Základní prospekt 2. dluhopisového programu vyhotoven 2008
Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let.

3. Dodatek 2. základního prospektu vyhotoven 2007

2. Dodatek 2. základního prospektu vyhotoven 2007

1. Dodatek 2. základního prospektu 2. dluhopisového programu vyhotoven 2007

2. Základní prospekt 2. dluhopisového programu vyhotoven 2007
Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let.

Dodatek 4. k základnímu prospektu vyhotoven 2007

Dodatek 3. k základnímu prospektu vyhotoven 2006

Dodatek 2. k základnímu prospektu vyhotoven 2006

Dodatek k základnímu prospektu vyhotoven 2006

Základní prospekt 2. dluhopisového programu vyhotoven 2006
Vzhledem k přijaté novele zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a nové platnosti Nařízení Komise (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/71/ES o prospektu, byl vypracován nový prospekt již schváleného dluhopisového programu z roku 2005 v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100 mld. Kč s dobou trvání programu 30 let. Základní prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky č. 45/N/45/2006/2 ze dne 11. 4. 2006, které nabylo právní moci dne 12. 4. 2006.

Prospekt 2. dluhopisového programu vyhotoven 2005
Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let.

Prospekt 1. dluhopisového programu vyhotoven 2002
Prospekt cenného papíru - Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané v rámci programu nejvýše 10 let.

Dokumenty

Emisní dodatek – konečné podmínky 312. emise HZL ISIN CZ0002006000, datum emise 12.12.2018

Emisní dodatek – konečné podmínky 247. emise HZL ISIN CZ0002005275, datum emise 10.11.2017

Emisní dodatek – konečné podmínky 193. emise HZL ISIN CZ0002004708, datum emise 16.11.2016

Emisní dodatek – konečné podmínky 194. emise HZL ISIN CZ0002004716, datum emise 16.11.2016

Emisní dodatek – konečné podmínky 167. emise HZL ISIN CZ0002004419, obnovená veřejná nabídka ode dne 14.7.2016.

Emisní dodatek – konečné podmínky 167. emise HZL ISIN CZ0002004419, datum emise 1.4.2016

Emisní dodatek – konečné podmínky 123. emise HZL ISIN CZ0002003940, datum emise 25.3.2015

Emisní dodatek – konečné podmínky 116. emise HZL ISIN CZ0002003874, datum emise 11.2.2015

Emisní dodatek – konečné podmínky 104. emise HZL ISIN CZ0002003700, datum emise 2.10.2014

Emisní dodatek II. – konečné podmínky 95. emise HZL ISIN CZ0002003585 obnovení veřejné nabídky, datum emise 5.6.2014

Emisní dodatek – konečné podmínky 99. emise HZL ISIN CZ0002003635, datum emise 17.7.2014

Emisní dodatek – konečné podmínky 95. emise HZL ISIN CZ0002003585, datum emise 5.6.2014

Emisní dodatek – konečné podmínky 72. emise HZL ISIN CZ0002003130, datum emise 25.6.2013

Emisní dodatek – konečné podmínky 69. emise HZL ISIN CZ0002002793, datum emise 13.12.2012

Emisní dodatek – konečné podmínky 68. emise HZL ISIN CZ0002002603, datum emise 30.8.2012

Emisní dodatek – konečné podmínky 67. emise HZL ISIN CZ0002002538, datum emise 12.7.2012

Emisní dodatek – konečné podmínky 66. emise HZL ISIN CZ0002002447, datum emise 19.1.2012

Emisní dodatek – konečné podmínky 65. emise HZL ISIN CZ0002002348, datum emise 11.8.2011

Emisní dodatek – konečné podmínky 64. emise HZL ISIN CZ0002002322, datum emise 26.5.2011

Doplněk dluhopisového programu 63. emise HZL ISIN CZ0002002256, datum emise 25.11.2010

Emisní dodatek – konečné podmínky 57. emise HZL ISIN CZ0002001720, datum emise 20.12.2007

Emisní dodatek – konečné podmínky 56. emise HZL ISIN CZ0002001712, datum emise 20.12.2007

Emisní dodatek – konečné podmínky 53. emise HZL ISIN CZ0002001308, datum emise 15.11.2007

Emisní dodatek – konečné podmínky 52. emise HZL ISIN CZ0002001266, datum emise 25.10.2007

Emisní dodatek – konečné podmínky 47. emise HZL ISIN CZ0002001183, datum emise 13.9.2007

Emisní dodatek – konečné podmínky 41. emise HZL ISIN CZ0002001019, datum emise 24.5.2007

Emisní dodatek – konečné podmínky 38. emise HZL ISIN CZ0002000979, datum emise 22.3.2007

Emisní dodatek – konečné podmínky 37. emise HZL ISIN CZ0002000961, datum emise 21.2.2007

Emisní dodatek – konečné podmínky 36. emise HZL ISIN CZ0002000938, datum emise 29.11.2006
Emise byla v souladu s emisními podmínkami zrušena z rozhodnutí emitenta. Splaceno 2007

Emisní dodatek – konečné podmínky 35. emise HZL ISIN CZ0002000870, datum emise 27.9.2006
Emise byla v souladu s emisními podmínkami zrušena z rozhodnutí emitenta. Splaceno 2007

Emisní dodatek – konečné podmínky 34. emise HZL ISIN CZ0002000862, datum emise 30.8.2006

Emisní dodatek – konečné podmínky 33. emise HZL ISIN CZ0002000839, datum emise 10.7.2006

Emisní dodatek – konečné podmínky 32. emise HZL ISIN CZ0002000821, datum emise 10.7.2006
Emise byla v souladu s emisními podmínkami zrušena z rozhodnutí emitenta. Splaceno 2007

Emisní dodatek – konečné podmínky 31. emise HZL ISIN CZ0002000797, datum emise 4.5.2006

Emisní dodatek – konečné podmínky 30. emise HZL ISIN CZ0002000789, datum emise 26.4.2006

Emisní dodatek 25. emise HZL ISIN CZ0002000656, datum emise 27.10.2005
Komise pro cenné papíry schválila svým rozhodnutím č.j. 45/N/134/2005/1 ze dne 25.10.2005, které nabylo právní moci dne 25.10.2005, změnu doplňku dluhopisového programu (doplňku emisních podmínek) pro 4. emisi hypotečních zástavních listů ze schváleného druhého dluhopisového programu Hypoteční banky, jinak též 25.emisi  hypotečních zástavních listů. Změna se týká údaje "Zlomek dní", který z původního znění Act/360 nově zní 30E/360. Změna byla zapracovánado emisního dodatku, který je uveřejněn na internetových stránkách.

Emisní dodatek 21. emise HZL ISIN CZ0002000532, datum emise 19.5.2005

Emisní dodatek 20. emise HZL ISIN CZ0002000490, datum emise 31.3.2005.
Splaceno 2008

Emisní dodatek 19. emise HZL ISIN CZ0002000474, datum emise 24.1.2005

Emisní dodatek 18. emise HZL ISIN CZ0002000425, datum emise 11.11.2004.
Splaceno 2007

Emisní dodatek 17. emise HZL ISIN CZ0002000375, datum emise 24.6.2004

Emisní dodatek 16. emise HZL ISIN CZ0002000367, datum emise 24.6.2004

Emisní dodatek 14. emise HZL ISIN CZ0002000318, datum emise 9.2.2004

Emisní dodatek 13. emise HZL ISIN CZ0002000300, datum emise 27.11.2003

Emisní dodatek 12. emise HZL ISIN CZ0002000284, datum emise 25.9.2003.
Splaceno 2008

Emisní dodatek 10. emise HZL ISIN CZ0002000227, datum emise 20.2.2003.
Splaceno 2008

Emisní dodatek 9. emise HZL ISIN CZ0002000219, datum emise 4.12.2002.
Splaceno 2007

Emisní dodatek 8. emise HZL ISIN CZ0002000193, datum emise 16.5.2002.
Splaceno 2007

Prospekt 7. emise HZL ISIN CZ0002000169, datum emise 7.12.2000.
Splaceno 2005

Prospekt 6. emise HZL ISIN CZ0002000144, datum emise 19.5.2000.
Splaceno 2005

Informace o úrokových sazbách hypotečních zástavních listů

Oznámení o úrokových sazbách Dluhopisu Hypoteční zástavní list ČMHB VAR/2015 ISIN CZ0002000656

Oznámení o úrokových sazbách Dluhopisu Hypoteční zástavní list HB VAR/2037 ISIN CZ0002001183

Oznámení o úrokových sazbách Dluhopisu Hypoteční zástavní list HB VAR/2037 ISIN CZ0002001266

Oznámení o úrokových sazbách Dluhopisu Hypoteční zástavní list HB VAR/2037 ISIN CZ0002001308

Oznámení o úrokových sazbách Dluhopisu Hypoteční zástavní list HB VAR/2037 ISIN CZ0002001712

Oznámení o úrokových sazbách Dluhopisu Hypoteční zástavní list HB VAR/2037 ISIN CZ0002001720

Oznámení o úrokových sazbách Dluhopisu Hypoteční zástavní list HB VAR/2017 ISIN CZ0002002447

Oznámení o úrokových sazbách Dluhopisu Hypoteční zástavní list HB VAR/2017 ISIN CZ0002002603

Oznámení o úrokových sazbách Dluhopisu Hypoteční zástavní list HB I/2018 ISIN CZ0002003130

Oznámení o úrokových sazbách Dluhopisu Hypoteční zástavní list HB VAR I/2019 ISIN CZ0002003585

Oznámení o úrokových sazbách Dluhopisu Hypoteční zástavní list HB VAR II/2019 ISIN CZ0002003700

Oznámení o úrokových sazbách Dluhopisu Hypoteční zástavní list HB VAR I/2020 ISIN CZ0002003874

Oznámení o úrokových sazbách Dluhopisu Hypoteční zástavní list HB VAR/2021 ISIN CZ0002004419

Oznámení o úrokových sazbách Dluhopisu Hypoteční zástavní list HB VAR II/2021 ISIN CZ0002004708

Oznámení o úrokových sazbách Dluhopisu Hypoteční zástavní list HB VAR III/2021 ISIN CZ0002004716

Oznámení o úrokových sazbách dluhopisu HZL HB VAR/2022 ISIN CZ0002005275