ČSOB CEB

Nový rozměr elektronického bankovnictví pro vaši firmu

Benefit 1
Přehledné a bezpečné internetové bankovnictví
Benefit 2
Aplikace ČSOB CEB Mobile pro Android i iOS
Benefit 3
Přehled a správa platebních karet
Benefit 4
Online správa uživatelů a jejich oprávnění
ČSOB CEB

Klíčové výhody

Benefit 1
Rychlé a bezpečné placení
podepisování pomocí čipových karet nebo aplikace Smart klíč
Benefit 2
CEB Info
o dění na vašich účtech se dozvíte i formou e-mailu nebo SMS
Benefit 3
Virtuální pobočka
zřízení nových produktů a služeb pohodlně z vašeho domova či kanceláře

Jak si zřídit službu ČSOB CEB

 1. Službu ČSOB CEB sjednáte ve své pobočce.
 2. Spolu projdeme nastavení účtů a uživatelů služby.
 3. Nastavíme i další funkce služby, například Virtuální pobočku.
Nahrávám přehrávač...

ČSOB CEB

Komplexní obsluha vašich firemních účtů a dalších produktů v bance. Mimo tradiční funkce internetového bankovnictví – ovládání účtů, zadávání plateb a přehled o pohybech – jsme pro vás připravili například:

 • Možnost napojení na účetní software pro automatizaci platebního styku
 • Přehled a nastavování vašich platebních karet
 • Virtuální pobočku pro elektronické podepisování smluv a dokumentů
 • Online nastavení oprávnění jednotlivých uživatelů za vaši firmu
 • Mobilní aplikaci s vybranými klíčovými funkcemi služby CEB

Varianty služby

ČSOB CEB nabízíme podnikatelům a firmám pro obsluhu jejich financí. Služba je nabízena ve dvou variantách:

 • CEB – určeno pro menší firmy a podnikatele, základní verze služby s až pěti uživateli, až deseti připojenými účty a podepisováním plateb pouze samostatně.
 • CEB Plus – určeno pro větší firmy a korporace, verze s plnou sadou funkcí a s rozšířenými možnostmi nastavení.

Detailní nastavení

Na vaší pobočce firemního nebo korporátního bankovnictví s vámi projdeme a nastavíme:

 • Uživatele oprávněné spravovat nebo pouze nahlížet na vaše účty a další produkty
 • Účty, které si přejete spravovat online
 • Oprávnění k podepisování transakcí
 • Osoby oprávněné jednat za vaši firmu v rámci služby Virtuální pobočka
 • Uživatele oprávněné nastavovat přístupy a vybraná oprávnění v rámci služby (administrátory)
 • Další funkce, které služba ČSOB CEB nabízí

Pro přihlášení lze využít čipové karty nebo uživatelské jméno a heslo v kombinaci s aplikací Smart klíč – míru zabezpečení si přitom zvolíte sami.

 

Jak funguje ČSOB CEB

Služba ČSOB CEB nabízí i další funkčnosti a vychytávky pro větší komfort při správě financí. Zjistěte, co všechno můžete využívat!

Intuitivní rozhraní pro zadávání plateb vč. našeptávačů
Ovládání účtů více firem v jedné aplikaci

V oblasti správy účtů vám nabídneme

 • přehled vašich účtů včetně nejdůležitějších informací o nich,
 • přehled pohybů na vašich účtech s komplexními možnosti vyhledávání a filtrování,
 • výpisy a avíza v různých formátech – PDF i datové extrakty pro váš účetní software, jednotlivé i hromadné stažení výpisů a dat,
 • přehled plateb čekajících na zpracování, případně zamítnutých,
 • možnost exportu údajů například formou tabulky pro další zpracování u vás.

V oblasti platebního styku jde o funkce

 • zadávání tuzemských, zahraničních a dalších typů plateb s intuitivním rozhraním,
 • možnost hromadných plateb a import plateb v dávkách z vašeho účetního software,
 • zasílání příkazů k inkasu – jednorázově nebo i v dávce, správu svolení k inkasu, trvalých příkazů a další funkce,
 • ovládání účtů mimo ČSOB prostřednictvím sítě SWIFT (MT101),
 • sofistikované nastavení pravidel pro autorizaci plateb a kombinaci až tří podpisů,
 • možnost nastavení kontroly čtyř očí před podpisem platby.

Pro správu platebních karet umožníme

 • nastavit limit pro platební karty,
 • nastavit (povolit nebo zakázat) platby přes internet (CNP platby),
 • získat přehled transakcí realizovaných konkrétní kartou a exportovat data o transakcích za účelem dalšího zpracování ve vaší firmě.

Služba CEB Info vám nabídne upozornění například na

 • zaúčtování transakce na účtu (v konkrétní výši, konkrétního typu atp.),
 • dosažení vámi stanoveného zůstatku na účtu,
 • platbě čekající na vaši autorizaci nebo použití firemní platební karty u obchodníka,
 • změně nastavení uživatelů a účtů nebo při novém požadavku (například návrhu smlouvy) v rámci služby Virtuální pobočka.

Dále vám můžeme pravidelně zasílat například výpisy z vašich účtů, kurzovní lístky, nebo upozornit na blížící se konec platnosti vaší platební karty. Upozornění lze zasílat e-mailem nebo formou SMS, upozorňujeme, že zasílání formou SMS je zpoplatněno dle sazebníku banky.

Správa služby umožní online

 • nastavit oprávnění uživatelů ve vazbě na účty a zároveň získat okamžitý přehled v oprávněních,
 • nastavení limitů u uživatelů, účtů a autorizačních pravidel pro platby a inkasa – tedy to, kdo může co podepsat,
 • povolit nebo zakázat úpravu platebních dávek ve službě,
 • měnit další vybrané parametry služby – například dostupnost SMS notifikací nebo služby Business Connector.

Stačí si zvolit osobu administrátora (případně dvojici administrátorů), kteří následně budou změny v nastavení potvrzovat elektronickým podpisem přímo ve službě.

Business Connector nabízí zejména

 • automatické stahování dat z banky pro zpracování ve vašem účetním software,
 • automatický přenos dat (platebních dávek) z vašeho účetního systému do banky,
 • platební dávky mohou být podepsané dle standardu CAdES (stejnými uživateli, jako by je podepisovali ve službě), v tom případě budou rovnou zpracovány
 • nebo vám je pouze uložíme ve službě pro pozdější podepsání online.

Více informací o službě je na samostatné stránce www.csob.cz/businessconnector.

V oblasti finančních trhů CEB umožňuje

 • monitorovat kurzy vybraných měn,
 • provádět online konverze měnových párů (včetně forwardů a swapů),
 • získat přehled o realizovaných obchodech za vaši firmu,
 • potvrzovat již uzavřené obchody formou tzv. konfirmace tam, kde je to smluvně vyžadováno.

Obchodování na finančních trzích je k dispozici pro klienty, kteří s ČSOB uzavřou Rámcovou smlouvu o obchodování na finančních trzích, kde mj. stanoví osoby s oprávnění takto obchodovat nebo konfirmovat obchody.

Podpora služby a videoukázky

Zkušený tým na helpdesku služby ČSOB CEB je připraven vám asistovat jak při zprovoznění služby, tak při řešení konkrétních dotazů - a to v pracovní dny od 7:00 do 20:00

Zabezpečení služby

Přihlášení do služby je možné jménem a heslem, s dodatečným potvrzením v aplikaci Smart klíč, ještě vyšší míru zabezpečení nabízí čipové karty s certifikáty. Požadavky v rámci Virtuální pobočky je možné podepisovat pouze kvalifikovaným certifikátem na čipové kartě v souladu s příslušnou legislativou.

Veškerá komunikace s bankou je šifrována (https)
Podepisování čipovou kartou nebo Smart klíčem

Do služby doporučujeme vstupovat vždy přes stránky banky, a to z bezpečnostních důvodů. Prosíme, nepoužívejte vstup přes vyhledávače nebo stránky třetích stran, případně přes odkazy v e-mailech. Při přihlášení ověřte, že stránka používá protokol https: (zabezpečené a šifrované spojení) a že má certifikát vydaný na Československou obchodní banku, a.s.

Kompletní tipy a doporučení pro bezpečné chování při používání elektronického bankovnictví (a nejen jeho) naleznete na stránkách www.csob.cz/bezpecnost.

Formáty pro výměnu dat s účetním software

Z vašeho účetnictví lze do služby CEB platby importovat ve více různých formátech podle typu platby. Většina účetních programů také umí automaticky zpracovávat datové výpisy z banky, případně avíza o zaúčtování plateb - čímž ušetří váš čas. Všechny zde uvedené datové formáty jsou podporovány také v rámci služby Business Connector.

Import platebních dávek a stahování dat pro vaše účetnictví

HW a SW požadavky

Hardware

Služba ČSOB CEB je optimalizována pro zobrazení na monitoru s rozlišením alespoň 1024 x 768 bodů, při nižším rozlišení mohou být skryty některé ovládací prvky.

Pro přihlašování nebo podepisování pomocí čipových karet je zapotřebí

 • čtečka čipových karet a obslužný software SecureStore Card Manager pro správu čipových karet
 • čipová karta s platným certifikátem

Při používání čipových karet je pro ověření identity uživatele nutná komunikace i se servery certifikační autority. V případě potřeby ověřte konfiguraci vašeho síťového připojení (možnost spojení s *.ica.cz, porty 80 a 443).

Pro přihlašování nebo podepisování pomocí aplikace Smart klíč

 • smartphone se systémem Android nebo iOS a aktivovaná aplikace Smart klíč (aplikaci Smart klíč využijete i pro službu ČSOB CEB Mobile).

Software

Pro používání služby doporučujeme následující vybavení, v závislosti na vámi zvoleném způsobu přihlašování a podepisování:

Operační systém

 • MS Windows 7 SP1
 • MS Windows 8, 8.1+
 • MS Windows 10+
 • macOS 10.11+

Operační systém doporučujeme udržovat aktualizovaný a zabezpečený v souladu s doporučeními jeho dodavatele.

Prohlížeč

 • Microsoft Internet Explorer 11+
 • Google Chrome 30+ (platí pro OS Windows a macOS)
 • Opera 15+ (platí pro OS Windows a macOS)
 • Firefox 45+ (platí pro OS Windows a macOS)
 • Safari 9.0+ (platí pro macOS)

Prohlížeč musí podporovat (mít zapnuto) skriptování a cookies. V případě používání čipových karet jsou pro prohlížeče k dispozici doplňky pro komunikaci mezi prohlížečem a čipovou kartou (standardní doplňky pro Chrome a Mozilla Firefox, prvky Active X pro Internet Explorer, resp. JAVA pro Safari ve verzích, které ji podporují).

Dokumenty a software ke stažení

Příručky a programy

Snažili jsme se službu ČSOB CEB připravit tak, aby byla co nejvíce návodná a uživatelsky přívětivá. Pro lepší vysvětlení některých funkcí nabízíme příručky:

Příručka pro uživatele ČSOB CEB

Příručka pro uživatele čipových karet – Windows

Příručka pro uživatele čipových karet – macOS

Postup instalace rozšíření pro prohlížeč Mozilla Firefox

Rozšíření pro prohlížeč Mozilla Firefox

Pro používání čipových karet budete potřebovat obslužný software SecureStore Card Manager:

Správce čipových karet SecureStore – MS Windows 32bit

Správce čipových karet SecureStore – MS Windows 64bit

Správce čipových karet SecureStore – macOS

V případě, že využíváte čipové karty ISABEL (již nejsou nabízeny), je nutné instalovat jejich obslužný software:

Správce čipových karet ISABEL

Aplikace Business Connector pro automatizované přenosy dat z vašeho účetního software do banky a opačným směrem je k dispozici na samostatné stránce www.csob.cz/businessconnector.

Dále by vás mohlo zajímat