Přejít k obsahu
Info:
Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.
Více informací o cookies
Rozumím

Šeky

Zabezpečené platby i výplaty hotovosti

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu
Benefit 1 Bezpečné platby za zboží i služby
Benefit 2 Lze využít také k výběru hotovosti
Benefit 3 Možnost proplacení šeků bankovních i soukromých
Benefit 4 Zprostředkování inkasa šeků
Co vám zajistíme

Co ČSOB nabízí:

 • vydání soukromých šeků k běžným účtům pro výběry hotovosti
 • zajištění proplácení a inkasa šeků
 • vystavení bankovních šeků pro bezpečné obchodní platby

Poraďte se s námi

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám do 24 hodin.

 • Jak získat
 • Doporučeno pro
 • Vlastnosti šeků

Jak šeky získat?

 • o vydání šeků může požádat podnikatel nebo firma, která má v ČSOB běžný účet
 • k běžným účtům vedeným v české i cizí měně lze vydat požadovaný počet tiskopisů na základě:
  • Žádosti o vydání tiskopisů soukromých šeků, nebo
  • Příkazu k vystavení bankovního šeku

Fyzické osoby, podnikatele a firmy


Soukromé šeky k běžnému účtu

 • v celé pobočkové síti ČSOB majiteli soukromého šeku vydaného ČSOB při splnění podmínek hodnotu šeku ihned proplatíme v hotovosti či bezhotovostně na účet v ČSOB i u jiného peněžního ústavu

Proplacení a inkaso šeků

 • inkaso šeků splatných v jiném peněžním ústavu zprostředkujeme pouze pro klienty, kteří mají v ČSOB běžný účet
 • šeky splatné v ČSOB uhradíme i příležitostným klientům
 • službu nabízíme fyzickým osobám (občanům), fyzickým osobám (podnikatelům) a právnickým osobám
 • zprostředkujeme inkaso šeků vystavených ve všech platných měnách a splatných v ČR i v zahraničí
 • zprostředkujeme i úhrady šeků po splatnosti a šeků se závadou, jsou-li proplaceny šekovníkem
 • neplatíte nám žádné inkasní poplatky při proplacení šeku, který je vystaven na nás a jeho krytí je zajištěno též v ČSOB
 • promptně uhrazujeme soukromé šeky vydané k běžným účtům vedeným v ČSOB a bankovní šeky se zajištěným krytím splatné také v ČSOB
 • klientům, kterým vedeme účet, uhradíme na základě ověření podpisů výstavce promptně i vybrané bankovní šeky bonitních bank splatné v jiném peněžním ústavu
 • ostatní šeky přijímáme k nezávaznému inkasu a zajišťujeme inkaso šekové částky v ČR i zahraničí

Vystavení bankovních šeků

 • bankovní šeky patří mezi nejkvalitnější druhy šeků díky krytí bankou
 • bankovní šeky vystavujeme všem klientům z účtu v ČSOB
 • šek můžeme vystavit na CZK i na volně směnitelné měny
 • využíváme širokou síť korespondentských bank po celém světě
 • šek můžeme vystavit i v případě, že neznáte bankovní spojení příjemce platby
 • bankovní šek vystavíme z příkazu svého klienta (plátce) na druhou banku (šekovníka) k bezhotovostnímu zúčtování nebo hotovostní výplatě příjemci (oprávněnému majiteli) šeku
 • příkaz klienta musí být uveden na formuláři Příkaz k vystavení bankovního šeku
 • šekovníkem může být jiná banka nebo ústředí/pobočka ČSOB (kromě útvaru/pobočky vystavující)
 • Detailní popis
 • Zásady
 • Dokumenty ke stažení

Vydání šeků k běžnému účtu

Šeky jsou určeny k bezhotovostním úhradám závazků nebo výběrům hotovosti.

Předložíte-li na naší pobočce soukromý šek vystavený v souladu s Podmínkami pro soukromé šeky, je vám za standardních podmínek ihned vyplacena jeho hodnota.

Pokud k vašemu účtu není zřízeno samostatné dispoziční právo pro jednu osobu nebo chcete vyplatit hotovost disponentům bez dispozičního práva k účtu, pak je soukromý šek jedním z prostředků k výběru hotovosti z účtu. Soukromý šek musí být vystaven majitelem účtu na řad fyzické osoby, tj. příjemce hotovosti.


Proplácení a inkaso šeků

Služba k bezhotovostní nebo hotovostní úhradě vybraných bankovních a soukromých šeků a ke zprostředkování inkasa těchto šeků.

Náležitosti soukromých a bankovních šeků závisí na příslušnosti země k oblasti:

 • Ženevské konvence, do které patří většina států Evropy (vč. ČR a SR)
 • anglosaské (USA, Kanada, Anglie, atd.)

Od podstatných náležitostí šeku se odvíjejí i lhůty, které mají vliv na proplacení šeku.

 • lhůty předložení šeku k proplacení v oblasti Ženevské konvence:
  • 8 dnů - šeky vystavené a splatné v jednom státě
  • 20 dnů - šeky vystavené a splatné ve dvou různých státech na témže kontinentu
  • 70 dnů - šeky vydané a splatné ve dvou různých státech na různých kontinentech
 • lhůty předložení šeku k proplacení v oblasti anglosaské:
  • tzv. „rozumný čas“ (definován jako 90 dnů), není-li šekovou doložkou stanoveno jinak

Vystavování bankovních šeků

Bankovní šeky vystavujeme pouze bezhotovostně a klientům s běžným účtem vedeným v ČSOB.

Bankovní šek patří mezi nejkvalitnější druhy šeků, protože může být na základě ověření podpisů odkoupen kteroukoli bankou.

Poraďte se s námi

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám do 24 hodin.