Logo Modrá Akademie

ČSOB chce přispívat k dlouhodobému rozvoji neziskového sektoru a systematicky přitom využívat know-how svých zaměstnanců a partnerů. V Modré akademii nabízí neziskovým organizacím sérii workshopů, odborné poradenství, mentoring a koučování. Od roku 2014 již programem prošlo 75 neziskových organizací.

Modrá akademie 2017

Letošní 4. ročník programu nyní otevíráme v tématech Rozvoj organizace a týmu a Komunikace a fundraising.

Termín pro zaslání přihlášky a vyplnění registračního formuláře je 28. února 2017.

pdfProgram Modré akademie – Rozvoj organizace a týmu

pdfProgram Modré akademie – Komunikace a fundraising

docPřihláška

Co je Modrá akademie?

 • Série navazujících odborných workshopů.
 • Individuální a týmové koučování pro účastníky Modré akademie zaměřené na rozvoj organizace a týmu.
 • Individuální odborné konzultace pro účastníky Modré akademie zaměřené na komunikaci a fundraising.
 • Další možnost grantové podpory až do výše 50 000 Kč na rozvoj a profesionalizaci neziskové organizace. Grantové řízení je určeno pouze pro absolventy programu Modré akademie 2017.
 • Účast v programu je pro všechny vybrané neziskové organizace zdarma

Kdo se bude na Modré akademii podílet?

 • Profesionálové, kteří jsou připraveni sdílet své know-how a které těší pomoc neziskovému sektoru: zaměstnanci ČSOB, zástupci spolupracujících dodavatelů, absolventi Modré akademie a další hosté.
 • Odborným partnerem Modré akademie je Fórum dárců.
 • V roce 2016 se tak v Akademii angažovalo 43 spíkrů, 16 konzultantů a 18 koučů, kteří pomohli rozvoji 29 neziskových organizací.

Komu je program určen?

 • V každém tématu Modré akademie bude podpořeno až 10 neziskových organizací.
 • Hledáme neziskové organizace, které se chtějí v roce 2017 posunout vpřed a změnit způsob svého uvažování a fungování.
 • Na program je nezbytné vyčlenit kapacitu 2 zaměstnanců organizace, kteří se budou průběžně věnovat plnění stanovených cílů a přípravě na jednotlivé workshopy.
 • Účast v programu je podmíněna přítomností vždy alespoň 2 zástupců na každém workshopu a finálním prezentačním dni.
 • Účastnit se mohou vždy maximálně 3 pracovníci dané neziskové organizace. Účastníci se mohou jakkoliv střídat.
 • Neziskové organizace, které nesplní podmínky účasti v Modré akademii, nemohou žádat o grantovou podporu na další rozvoj.

Co očekáváme od účastníků?

 • Zaměření na konkrétní, jasně formulované a hlavně reálné cíle, kterých chtějí během účasti v Modré akademii dosáhnout.
 • Aktivní účast po celou dobu workshopů a seminářů – nepřijít si akci „odsedět“, ale odpracovat na místě, prodiskutovat v rámci skupiny, získat zpětnou vazbu od spíkrů, konzultantů či mentorů. Otevřenost při sdílení způsobů řízení organizace a vlastní fundraisingové/PR praxe.
 • Pozitivní přístup a vůli ke změně.
 • Průběžnou přípravu na jednotlivé workshopy.

Jak se přihlásit a jak bude proveden výběr?

Vyplněním přihlášky ve formátu Word a jejím zasláním na e-mailovou adresu lrazgova@csob.cz nejpozději do 28. února 2017 proběhne registrace do programu.

Zároveň nejpozději do 28. února 2017 vyplňte registrační formulář.

Výběr organizací ve spolupráci s odbornou komisí proběhne na základě posouzení motivace pro účast v intenzivním rozvojovém programu během 1. – 10. března 2017.

Následné potvrzení účasti v programu bude zasláno e-mailem kontaktním osobám nejpozději do 13. března 2017.

Kdy a kde se program uskuteční?

Od března do září 2017 proběhnou základní workshopy a finální prezentace zaměřené na Rozvoj organizace a týmu.

Od dubna do září 2017 proběhnou základní workshopy a finální prezentace zaměřené na Komunikaci a fundraising.

Koučování a odborné poradenství budou ukončeny v závislosti na dohodě s jednotlivými neziskovými organizacemi podle jejich potřeb, nejdéle však do 1 měsíce po absolvování Modré akademie.

Místem a časem konání budou:

 • Inspirace, Jungmannovo náměstí 767/6, Praha 1
 • Budova ČSOB, Radlická 333/150, Praha 5
 • Workshopy probíhají v čase 10:00 – 17:00

Kontakt na organizátora

Lenka Rázgová
mobil: +420 731 423 464
e-mail: lrazgova@csob.cz

Jak hodnotí neziskové organizace svoji účast v Modré Akademii?

„Možnost účastnit se Modré akademie nemohla přijít v lepší čas. Ve chvíli, kdy jsme se do akademie hlásili, jsme věděli, že si musíme projít strategickým plánováním od píky. Právě první workshopy, které byly zaměřeny na definici vize a cílů a hodnoty, nám určovaly, jak postupovat. Poznatky, které jsme zde získali, jsme během měsíce mohli aplikovat v praxi. Významnou roli hrála také možnost týmových koučinků, díky kterým jsme s celým týmem společně prošli náročná témata a mohli se sladit na průběžných výstupech.“
Karolina Fialová, ředitelka Nadace Neziskovky.cz – absolventka Modré akademie zaměřené na rozvoj organizace a týmu

„Nejrůznějších druhů školení a odborných seminářů pro neziskový sektor existuje celá řada, Akademie Modrého života z dílny ČSOB jde ale mnohem dál - jejím největším přínosem je komplexní přístup a orientace na výsledek. Série praktických workshopů, možnost konzultací s odborníky z byznysu a podmínka stanovit si předem cíle, kterých chce organizace dosáhnout, dělá z akademie efektivní nástroj na dosahování změn.“
Dan Petrucha, lídr Ligy lidských práv - absolvent Modré akademie zaměřené na komunikaci a fundraising

„Díky absolvování Modré akademie víme, jakým jazykem máme hovořit k veřejnosti a co jí chceme sdělit. Máme roční plán komunikace s veřejností, včetně jednotlivých akcí, kterými o sobě dáváme v našem kraji vědět. Máme v plánu změny, které bychom se neodvážili zrealizovat - nové logo organizace, vypracovat manuál vizuálního stylu, vymezit nové kompetence pracovníkům, aktivně oslovovat dárce a systematicky se o ně starat, a mnohé další. Pokud by se nás někdo zeptal, zda mělo cenu Modrou akademii absolvovat, naše odpověď by byla jednoznačné, hlasitě a nadšeně zvolané ANO. Akademie rozproudila v našich žilách chuť a touhu po změnách a nových věcech, o kterých nyní víme, že jich můžeme dosáhnout.“
Barbora Čechová, ředitelka organizace THEIA - krizové centrum o.p.s. - absolventka Modré akademie zaměřené na komunikaci a fundraising

Modrá akademie 2016

Loňský 3. ročník proběhl v tématech Rozvoj organizace a týmu a Komunikace a fundraising. Akademie se účastnilo celkem 29 neziskových organizací (jejich seznam naleznete níže). Navíc grant na podporu interního rozvoje a profesionalizace neziskové organizace podpořil 9 z nich, mezi něž bylo rozděleno 450 000 Kč.

Modrou akademii realizujeme ve spolupráci s odbornými dobrovolníky – ať již z řad zaměstnanců ČSOB skupiny, nebo z partnerských a dodavatelských organizací. V roce 2016 se tak v akademii angažovalo 43 spíkrů, 16 konzultantů a 18 koučů.

Podpořené neziskové organizace