ČSOB v grantovém programu podporuje stabilizaci a rozvoj stávajících sociálních podniků prostřednictvím finanční podpory a odborného poradenství. Jejím partnerem při realizaci je organizace P3 – People, Planet, Profit o.p.s. Dosud bylo částkou 2,4 milionu korun podpořeno 24 sociálních podniků.

Grantové řízení 2017

V červnu otevřeme 5. ročník grantového programu. Vybrané sociální podniky obdrží finanční podporu a odborné poradenství.

Detailní informace naleznete v červnu na této stránce.

Grantové řízení 2016

Ve čtvrtém ročníku ČSOB Grantového programu Stabilizace sociálních podniků jsme podpořili 6 sociálních podniků celkovou částkou 840 tisíc korun. Každý podpořený podnik získal finanční podporu ve výši 100 000 Kč a odborné poradenství v hodnotě 40 000 Kč určené k zefektivnění jeho činnosti.

Všechny vítězné podniky v tomto ročníku grantového programu zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, zaměřují se však na různé oblasti podnikání. Mezi podpořenými je například grafické studio, firmy nabízející zahradnické nebo masérské služby. Detailní informace o podpořených projektech naleznete níže v seznamu podpořených projektů 2016.

Podpořené sociální podniky