ČSOB Grantový program Stabilizace sociálních podniků

ČSOB v grantovém programu podporuje stabilizaci a rozvoj stávajících sociálních podniků prostřednictvím finanční podpory a odborného poradenství. Jejím partnerem při realizaci je organizace P3 – People, Planet, Profit o.p.s. Dosud bylo částkou přesahující 1,5 milionu korun podpořeno 18 sociálních podniků.

Grantové řízení 2016

Vyhlašujeme 4. ročník grantového programu Stabilizace sociálních podniků určený na podporu sociálního podnikání.

Každý podpořený podnik získá finanční podporu ve výši až 100 000 Kč a odborné poradenství v maximální hodnotě 40 000 Kč určené k zefektivnění jeho činnosti.

Uzávěrka pro podání žádostí je 29. července 2016.

Grantové řízení 2015

Ve třetím ročníku ČSOB Grantového programu Stabilizace sociálních podniků jsme podpořili 6 sociálních podniků celkovou částkou 840 tisíc korun. Každý podpořený podnik získal finanční podporu ve výši 100 000 Kč a odborné poradenství v hodnotě 40 000 Kč určené k zefektivnění jeho činnosti.

Detailní informace o podpořených projektech naleznete níže v seznamu podpořených projektů 2015.

Podpořené sociální podniky