Přejít k obsahu
  Chat online
  nápověda
  minimalizovat
  otevřít
  Přepis konverzace byl odeslaný.
  Chat je offline.
  Chyba při odeslání přepisu konverzace.

  Jak na to ...

  Vkládání dotazů
  Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

  Odhlášení
  Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

  Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

  Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

  Zavřít nápovědu

  Poplatky

  Sazebník ČSOB pro fyzické osoby – občany, ve znění k 1. 11. 2019

  Úvodní ustanovení

  Aktuální sazebník je k dispozici na www.csob.cz/sazebnik a k nahlédnutí v každé naší pobočce. Poplatky uvedené v části Účty a platby se vztahují i na produkty a služby uvedené v ostatních částech sazebníku.

  Kromě poplatků uvedených v tomto sazebníku jsme oprávněni účtovat k tíži klienta i skutečné výlohy účtované jinými subjekty a náklady účtované jinými bankami a institucemi při zajištění příslušné služby.

  Účty a platby

   Účty – běžné platební účty

    

   ČSOB Základní účet

   ČSOB Plus Konto

   ČSOB Premium Konto

   Účty a tuzemské transakce

   Vedení účtu (měsíčně)

   25 Kč

   zdarma 1) / 69 Kč

   zdarma 2) / 900 Kč

   Zaslání výpisu elektronicky/poštou (měsíčně)

   zdarma / 40 Kč

   zdarma / 40 Kč

   zdarma

   Příchozí úhrada

   zdarma

   zdarma

   zdarma

   Odchozí úhrada (zadaná elektronicky, neplatí pro ČSOB Telefonní bankovnictví)

   zdarma

   zdarma

   Trvalý příkaz, Inkaso (za odchozí položku, netýká se splátek úvěru)

   zdarma

   zdarma

   Inkaso splátky úvěru

   zdarma

   Internetové bankovnictví

   zdarma

   zdarma

   zdarma

   Povolené přečerpání účtu

   zdarma

   zdarma

   zdarma

   Vedení účtu – jeden běžný účet v EUR, USD, GBP, CHF nebo CAD

   zdarma

   Karty a výběry hotovosti

   Poskytnutí debetní karty pro majitele zdarma

   Visa Classic / Debit Mastercard

   Visa Classic / Debit Mastercard

   Visa Infinite

   Poskytnutí debetní karty pro partnera zdarma

   Visa Classic / Debit Mastercard

   Visa Classic / Debit Mastercardd / Zlatá karta Mastercard (lze i Visa Infinite za 200 Kč měsíčně)

   Výběr hotovosti debetní kartou z bankomatů ČSOB v ČR

   zdarma

   zdarma

   Výběr hotovosti debetní kartou Visa Infinite z bankomatů ČSOB, ostatních bankomatů v ČR a po celém světě

   zdarma

   Výběr hotovosti debetní kartou u přepážky České pošty (měsíčně zdarma)

   1

   1

   Donáška hotovosti na adresu pro klienty od 58 let a osoby se zdravotním postižením (měsíčně zdarma)

   1

   Pojištění

   Pojištění ztráty a krádeže u karty Visa Infinite ve variantě Extra

   zdarma

   – Služba není součástí konta.

   1) ČSOB Plus Konto je zdarma pro klienty do 26 let a majitele účtu na mateřské/rodičovské dovolené. U klientů od 58 let a osob se zdravotním postižením je zdarma při splnění obratové podmínky ve výši 5 000 Kč. Pro ostatní klienty je zdarma při splnění obratové podmínky ve výši 10 000 Kč. Podrobnější informace jsou uvedeny v Předsmluvních informacích a obchodních podmínkách pro účty a platby – lidé.

   2) Kritéria pro vedení služby zdarma jsou uvedena v Podmínkách služby ČSOB Premium.

   Doplňkové služby pro ČSOB Premium Konto
   Pojištění právní ochrany pro řidiče nebo Pojištění internetových rizik nebo Pojištění odpovědnosti zdarma
   Služba Osobního asistenta pro klienty ČSOB Premium, majitele Premium Karty a Visa Infinite zdarma

   ČSOB Běžný účet v cizí měně

   Vedení účtu (měsíčně)

   25 Kč

   Zaslání výpisu – elektronicky/poštou (měsíčně)

   zdarma / 40 Kč

   Příchozí úhrada tuzemská

   zdarma

   Internetové bankovnictví

   zdarma

   Doplňkové služby pro běžné platební účty

   Pojištění pravidelných plateb Classic (měsíčně)

   99 Kč

   Výplata zůstatku rušeného účtu šekovou poukázkou

   50 Kč

   Vyhotovení jednoho náhradního výpisu z účtu na žádost klienta (za každý kus)

   100 Kč

   Správa jednoho účtu při pohledávkové exekuci (za každý započatý kalendářní měsíc)

   250 Kč

   Nedodržení smluvních podmínek běžných platebních účtů

   Zaslání SMS na uhrazení debetního zůstatku na účtu

   zdarma

   Zaslání výzvy na uhrazení debetního zůstatku na účtu

   300 Kč + poštovné

   Zaslání upomínky na uhrazení debetního zůstatku na účtu

   500 Kč + poštovné

   Povolené přečerpání účtu

   Zřízení, vedení, zrušení

   zdarma

   Změna úvěrového limitu

   zdarma

   Poplatek za restrukturalizaci a změnu smluvní dokumentace

   500 Kč

   Nedodržení smluvních podmínek povoleného přečerpání účtu

   Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky

   300 / 500 Kč

   Výzva ke splnění smluvních podmínek

   150 Kč

   Platební karty

   Debetní karty

   Visa Classic / Mastercard embosovaná

   Zlatá karta Mastercard

   Poskytnutí debetní karty, pokud není k účtu zdarma (měsíčně)

   45 Kč

   69 Kč

   Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB v ČR/SR, KBC Brussels a CBC (Belgie), K&H Hungary (Maďarsko), CIBANK Bulgaria (Bulharsko)

   5 Kč

   zdarma / 5 Kč

   Výběr hotovosti z bankomatu jiné banky v ČR

   40 Kč

   40 Kč

   Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí

   100 Kč

   100 Kč

   Kreditní karty

   Mastercard Standard

   Premium Karta

   Služby spojené s každou kreditní kartou poskytnutou k účtu (měsíčně)

   30 Kč / zdarma 2)

   zdarma 1) / 450 Kč

   Zaslání výpisu elektronicky/poštou (měsíčně)

   zdarma / 30 Kč

   zdarma 1) / 30 Kč

   Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB v ČR a SR, KBC Brussels a CBC (Belgie), K&H Hungary (Maďarsko), CIBANK Bulgaria (Bulharsko)

   50 Kč

   50 Kč

   Výběr hotovosti z bankomatu jiné banky v ČR

   100 Kč

   100 Kč

   Výběr z bankomatu v zahraničí

   150 Kč

   150 Kč

   Elektronický převod z úvěru kreditní karty na běžný platební účet klienta vedený v ČSOB

   150 Kč

   150 Kč

   1) Pro klienty využívající službu Premium je zdarma.

   2) Zdarma pro úvěry ke kreditním kartám pro studenty sjednané do 30. 6. 2018, zvýhodnění končí dosažením věku třiceti let klienta.

   Nejčastější služby a transakce u platebních karet

   Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu ČSOB na účty vedené v ČSOB

   zdarma

   Vklad hotovosti připisovaný na účet vedený ke kreditní kartě v pobočce ČSOB

   zdarma

   Změna PIN v bankomatu

   zdarma

   Dotaz na zůstatek v bankomatu ČSOB v ČR

   zdarma

   Dotaz na zůstatek v ostatních bankomatech v ČR i zahraničí (neplatí pro ČSOB Premium Konto a Premium Kartu)

   25 Kč

   Změna limitu platební karty/nálepky pro bankomaty a obchodníky nebo pro platby na internetu prostřednictvím Internetového bankovnictví a Smartbankingu

   zdarma

   Změna limitu platební karty/nálepky pro bankomaty a obchodníky, pro platby na internetu nebo transakce na České poště, s.p., prostřednictvím pobočky ČSOB nebo telefonicky (neplatí pro ČSOB Premium Konto a Premium Kartu)

   25 Kč

   Výběr hotovosti kartou u přepážky / ve směnárně v ČR a v zahraničí (Cash Advance)

   200 Kč

   Doplňkové služby a transakce k platebním kartám

   Poskytnutí debetní karty i kreditní karty s vlastním designem, změna designu Image karty

   200 Kč

   Zobrazení PIN prostřednictvím Internetového bankovnictví

   zdarma

   Nové i opakované vydání PIN v tištěné formě (neplatí pro ČSOB Premium Konto a Premium Kartu)

   90 Kč

   Automatické inkaso plné splátky kreditní karty (měsíčně)

   20 Kč 1) / 30 Kč

   Poplatek za restrukturalizaci a změnu smluvní dokumentace

   500 Kč

   Vstup do letištního salonku v síti LoungeKey

   32 USD
   (ekvivalent v Kč)

   Expresní poskytnutí debetní karty i kreditní karty (do 3 pracovních dnů)

   500 Kč

   Obnovené poskytnutí debetní nebo kreditní karty / nálepky (ztráta, krádež, předčasná obnova apod.; netýká se poskytnutí Image karty

   300 / zdarma Kč

   Vydání náhradní hotovosti/ poskytnutí karty v zahraničí (pouze pro embosované karty)

   3 000 Kč / 4 000 Kč

   1) Platí pro Premium Kartu.

   Nedodržení smluvních podmínek úvěru ke kreditní kartě

   Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky

   300 / 500 Kč

   Pojištění k platebním kartám

   Cestovní pojištění

   Classic / Classic family

   Extra / Extra family

   Cena pojištění Individuální/Rodina (ročně)

   500 Kč / 1 255 Kč

   1350 Kč / 2 650 Kč

   Pojištění ztráty a krádeže

   Basic

   Classic

   Extra

   Cena pojištění (ročně)

   135 Kč

   390 Kč

   800 Kč

   Cestovní pojištění a pojištění ztráty a krádeže má roční platnost a je platné pouze s platnou platební kartou / nálepkou. Pojistné je účtováno jedenkrát ročně předem na následujících 12 měsíců, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, ve kterém je pojištění sjednáno, a dále vždy v měsíci, na který připadá výročí sjednání pojištění.
   Při změně nebo dodatečném sjednání pojištění je účtováno pojistné v plné výši nově požadovaného pojištění.

   Tuzemské a zahraniční platby

   Tuzemský platební styk

   Bezhotovostní operace

   Příchozí úhrada (včetně Příchozích úhrad z cizoměnového účtu)

   zdarma

    

   ČSOB Internetové bankovnictví a ČSOB Smartbanking

   Sběrný box / ČSOB Telefonní bankovnictví a Přepážka

   Odchozí úhrada

   5 Kč

   30 Kč / 50 Kč

   Trvalý příkaz, Inkaso (za odchozí položku, netýká se splátek úvěru

   5 Kč

   Zřízení Trvalého příkazu či změna Odchozí úhrady, Trvalého příkazu, Trvalého příkazu k inkasu nebo svolení k Inkasu 1)

   zdarma

   30 Kč / 50 Kč

   Zrušení Odchozí úhrady, Trvalého příkazu, Trvalého příkazu k inkasu, svolení k Inkasu

   zdarma

   Odchozí úhrada zadaná kartou v Kiosku

   5 Kč

   Inkaso splátky úvěru

   zdarma / 5 Kč 2)

   1) Zřízení či změna ve prospěch účtu ČSOB Pojišťovny, a. s. je zdarma ve všech kanálech.

   2) Platí pro úvěry, kreditní karty bez zřízené služby automatické inkaso plné splátky a povolené přečerpání účtu sjednané do 31. 3. 2016.

   Hotovostní operace v pobočce ČSOB

   Vklad na platební účet

   zdarma

   Vklad provedený třetí osobou na účet (tj. osobou, která není majitelem ani disponentem daného účtu)

   100 Kč

   Výběr hotovosti z platebního účtu v měně účtu

   80 Kč

   Výběr hotovosti z platebního účtu v Kč / cizí měně z účtu vedeného v jiné měně

   80 Kč (+ 1 % z vybírané částky)

   Služby a transakce na České poště, s.p.

   Výběr hotovosti debetní kartou

   40 Kč

   Výběr hotovosti kreditní kartou

   70 Kč

   Vklad hotovosti připisovaný na běžný platební účet na základě debetní karty

   10 Kč

   Vklad hotovosti připisovaný na účet vedený ke kreditní kartě na základě kreditní karty

   zdarma

   Vklad hotovosti na základě dokladu

   20 Kč

   Odchozí úhrada debetní kartou

   25 Kč

   Donáška hotovosti na adresu

   65 Kč

   Veškeré transakce na České poště jsou možné pouze v měně Kč a pouze na účet vedený v Kč, ke kterému je platební karta poskytnuta. Vklad dokladem kód 95 se provádí v měně EUR, na účet vedený v EUR. Debetní karty VISA Electron Baby a kreditní karty s platností omezenou na 2 roky nelze použít na České poště, s.p.

   Zahraniční platební styk

   Příchozí úhrada ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně

   Příchozí úhrada – SEPA

   5 Kč

   Příchozí úhrada ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně

   1 %, min. 150 Kč, max. 1 000 Kč

   Příchozí úhrada z příkazu klienta ČSOB v ČR a v SR

   5 Kč

   Odchozí úhrada a trvalý příkaz do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně
    

   ČSOB Internetové bankovnictví

   ČSOB Telefonní bankovnictví

   U přepážky

   Odchozí úhrada ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR 1)

   5 Kč

   5 Kč

   5 Kč + 45 Kč 2)

   Odchozí úhrada – SEPA 3)

   5 Kč

   5 Kč

   5 Kč + 45 Kč 2)

   Odchozí úhrada do zahraničí v Kč a v cizí měně a do tuzemska v cizí měně

   1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč

   1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč

   1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč + 45 Kč 2 2)

   Zřízení Trvalého příkazu do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně v písemné formě

   100 Kč

   – Službu nelze zřídit.

   1) Pro úhrady ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR je jediný možný kód zpoplatnění SHA.

   2) Poplatek za zpracování příkazu podaného písemně.

   3) SEPA je úhrada v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU/EHP, Monako, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Andora a Vatikán, s uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování.

   Inkaso SEPA – strana plátce
   Odchozí úhrada na základě Inkaso SEPA 5 Kč

   Doplňkové služby pro tuzemský a zahraniční platební styk

   Tuzemské bezhotovostní operace

    

   ČSOB Internetové bankovnictví

   ČSOB Telefonní bankovnictví

   Sběrný box

   U přepážky

   Odchozí úhrada z cizoměnového účtu nebo z korunového na cizoměnový v Kč

   9 Kč

   9 Kč

   9 Kč

   9 Kč

   Odchozí úhrada z cizoměnového účtu nebo z korunového na cizoměnový mezi účty téhož klienta do počtu 1 000 měsíčně

   zdarma

   zdarma

   Odchozí úhrada prioritní – úhrada do jiné banky ve stanovené lhůtě (po stanovené lhůtě cena bude stanovena podle skutečných nákladů)

   100 Kč

   200 Kč

   – Službu nelze zřídit.

   Ostatní poplatky pro tuzemský a zahraniční platební styk

   Příchozí úhrada – U.S. Direct Deposit Program (zpracování penzijních dávek americké vlády)

   3 USD

   Promptní provedení Odchozí úhrady (pouze po předchozí dohodě s bankou) 1)

   500 Kč

   Změna valuty (pouze po předchozí dohodě s bankou) 2)

   700 Kč

   Změny, opravy a zrušení Odchozí úhrady po jeho provedení na žádost klienta

   500 Kč + výlohy zprostředkujících bank

   Reklamace Příchozí nebo Odchozí úhrady na žádost klienta nebo reklamace zprostředkující banky se žádostí o vyjasnění nekompletních údajů či instrukcí klienta

   500 Kč + výlohy zprostředkujících bank

   Zaslání debetního nebo kreditního avíza poštou

   30 Kč

   Zaslání kopie debetního nebo kreditního avíza případně Swiftové zprávy poštou, faxem či e-mailem na žádost klienta

   100 Kč

   Vystavení potvrzení o provedení Odchozí úhrady

   100 Kč

   Garantovaný OUR, poplatek pro odchozí úhradu v USD (dodatečný poplatek, který slouží k pokrytí veškerých nákladů spojených s provedením příslušné platební transakce)

   500 Kč

   1) Jde o urychlení zpracování úhrady (nemá vliv na rychlost připsání prostředků).

   2) Jde o změnu data připsání prostředků na účet banky příjemce (má vliv na rychlost připsání prostředků na účet příjemce).

   Elektronické bankovnictví

   Služba

   Internetové bankovnictví

   ČSOB Telefonní bankovnictví

   ČSOB Internetové bankovnictví

   ČSOB Smartbanking

   Zřízení služby 1)

   zdarma

   zdarma

   zdarma

   Vedení služby (měsíčně)

   zdarma

   zdarma

   zdarma

   1) Služba ČSOB Internetové bankovnictví se poskytuje společně se službou ČSOB Telefonní bankovnictví. Pro využití aplikace ČSOB Smartbanking je nutné mít současně zřízenou službu ČSOB Internetové bankovnictví

   V Sazebníku uvedený pojem Internetové bankovnictví se vztahuje též na službu ČSOB InternetBanking 24.

   Ostatní služby elektronického bankovnictví

   Zaslání informačního e-mailu / SMS

   zdarma / 2 Kč

   Vydání čtečky čipových karet

   500 Kč 1)

   1) Cena za první vydání čtečky či náhradu za znehodnocenou čtečku nepodléhá DPH. V ostatních případech prodeje čtečky je nutné cenu navýšit o 21 % DPH.

   Vydání a obnova bezpečnostního certifikátu provedená pracovníkem banky v pobočce (v ceně je i případné vydání nebo výměna čipové karty)

   400 Kč

   Obnova bezpečnostního certifikátu provedená prostřednictvím internetového bankovnictví – klient s ČSOB Aktivním kontem, ČSOB Plus Kontem, ČSOB Premium Kontem / ostatní klienti

   zdarma / 200 Kč

   Mimořádná obnova bezpečnostního certifikátu (tj. v době dříve než 1 měsíc před koncem platnosti předchozího certifikátu)

   400 Kč

   1) Cena za první vydání čtečky či náhradu za znehodnocenou čtečku nepodléhá DPH. V ostatních případech prodeje čtečky je nutné cenu navýšit o 21 % DPH.

   Úvěry

    Půjčky

    ČSOB Půjčky

    Vedení účtu / správa a zpracování úvěru, úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru

    zdarma

    Změna smluvní dokumentace (provedena také formou oznámení banky):

    Zvýšení, snížení nebo odklad splátky za stanovených smluvních podmínek

    zdarma

    Ostatní změny, včetně restrukturalizace úvěru, zvýšení, snížení nebo odkladu splátky nad rámec stanovených smluvních podmínek

    500 Kč

    Pojištění k půjčkám

    Varianta Pro zdraví (pojištění pro případ pracovní neschopnosti, trvalé invalidity a úmrtí)

    6,6 % z měsíční splátky úvěru

    Varianta Pro práci (pojištění pro případ ztráty příjmů, trvalé invalidity a úmrtí)

    6,6 % z měsíční splátky úvěru

    Varianta Pro všechno (pojištění pro případ pracovní neschopnosti, ztráty příjmů, trvalé invalidity a úmrtí)

    8,8 % z měsíční splátky úvěru

    ČSOB Půjčka po ruce

    Zpracování úvěru

    zdarma

    Vedení účtu a správa úvěru s elektronickým/papírovým výpisem

    zdarma / 30 Kč

    Čerpání úvěru elektronickým převodem, podání žádosti o čerpání na pobočce nebo přes naši bezplatnou infolinku

    zdarma

    Změna smluvní dokumentace (provedena také formou oznámení banky):

    Změna varianty rychlosti splácení, změna úvěrového limitu, změna dne splatnosti, změna čísla účtu pro splácení, dodatečný vstup do pojištění k půjčkám nebo zrušení pojištění k půjčkám

    zdarma

    Ostatní změny, včetně restrukturalizace úvěru nad rámec stanovených smluvních podmínek

    500 Kč

    Úhrada nákladů spojených s předčasnou splátkou úvěru

    Zdarma

    Pojištění k Půjčce po ruce

    Varianta Pro práci (pojištění pro případ smrti nebo invalidity a pro případ ztráty zaměstnání)

    6,9 % z minimální měsíční splátky úvěru

    Karta k Půjčce po ruce

    Služby spojené s kartou poskytovanou k účtu (měsíčně)

    zdarma

    Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB v ČR a SR

    zdarma

    Výběr hotovosti z bankomatu jiné banky v ČR / na přepážce na České poště

    40 Kč

    Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí

    100 Kč

    Poplatky za další služby spojené s kartou k Půjče po ruce se řídí poplatky v sekci Platební karty.

    Nedodržení smluvních podmínek spotřebitelských úvěrů

    Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky

    300 Kč / 500 Kč

    Kreditní karta

    Přehled všech poplatků spojených s kreditní kartou najdete v sekci Účty a platby.

    Povolené přečerpání účtu

    Přehled všech poplatků spojených s povoleným přečerpáním účtu najdete v sekci Účty a platby.

    Hypotéky

    Veškeré poplatky, odměny, úhrady nákladů a úroků vztahující se na hypoteční úvěry sjednávané ČSOB jako zmocněncem jménem a na účet Hypoteční banky, a.s., člena skupiny ČSOB se řídí příslušným Sazebníkem Hypoteční banky, a.s. dostupným na www.hypotecnibanka.cz.

    Spoření a investice

     Aktuální úročení spořicích produktů ČSOB je k dispozici vždy na webu www.csob.cz/uroky.

     Spoření s bonusem

     Vedení účtu

     zdarma

     Zaslání výpisu – elektronicky/poštou (měsíčně)

     zdarma / 40 Kč

     Odchozí úhrada v měně účtu (zadaná elektronicky, neplatí pro ČSOB Telefonní bankovnictví)

     zdarma

     ČSOB Spořicí účet (v cizí měně)

     Vedení účtu

     zdarma

     Zaslání výpisu – elektronicky/poštou (měsíčně)

     zdarma / 40 Kč

     Duo Profit

     Vedení účtu

     zdarma

     Zaslání výpisu – elektronicky/poštou (měsíčně)

     zdarma / 40 Kč

     Předčasný výběr z účtu 1)

     0,75 % z vybírané částky

     1) Minimální částka účtovaného poplatku je 50 Kč nebo protihodnota v příslušné měně u účtu vedeného v cizí měně

     ČSOB Termínovaný vklad, ČSOB Termínovaný vklad Plus

     Vedení účtu včetně zaslání výpisu – elektronicky/poštou (měsíčně)

     zdarma

     Předčasný výběr (minimálně 50 Kč nebo protihodnota v příslušné měně u účtu vedeného v cizí měně)

     1,0 % z vybírané částky

     Výběr hotovosti z termínovaného vkladu v měně účtu

     zdarma

     Výběr hotovosti v Kč / cizí měně z účtu vedeného v jiné měně

     1 % z vybírané částky

     Doplňkové služby ke spořicím účtům a terminovaným vkladům

     Zřízení zástavního práva k pohledávce (vkladovému účtu) ve prospěch jiných subjektů

     500 Kč

     Správa jednoho účtu při pohledávkové exekuci (za každý započatý kalendářní měsíc)

     250 Kč

     Poplatek z přírůstku depozit klienta ke konci roku – ročně

     Poplatek z přírůstku depozit klienta, pokud celkový objem uložených prostředků ve všech měnách k 31. 12. nepřevyšuje 100 mil. Kč

     bez poplatku

     Poplatek z přírůstku depozit klienta, pokud celkový objem uložených prostředků ve všech měnách k 31. 12. převyšuje 100 mil. Kč a zároveň průměrný objem prostředků klienta v průběhu roku 1)

     0,15 %

     Poplatek z přírůstku depozit klienta ke konci roku je vypočítán jako součin výše uvedeného procenta a přírůstku depozit k 31. 12. rozhodného roku. ČSOB je oprávněná účtovat poplatek následně 1x ročně, nejpozději druhý pracovní den měsíce března následujícího roku. Poplatek je inkasován z poplatkového účtu klienta v měně tohoto účtu. Pokud klient nemá zvolený poplatkový účet, je poplatek inkasován z běžného platebního účtu, který má ke dni účtování poplatku nejvyšší zůstatek. Při přepočtu cizích měn do Kč a naopak se používá aktuální kurz ČNB k danému dni.

     1) Průměrný objem prostředků klienta v průběhu roku je vypočítán jako součet kladných zůstatků depozit k poslednímu dni každého jednotlivého měsíce za období od 1. 1. do 30. 11. rozhodného roku dělený uvedeným počtem měsíců. Do výpočtu vstupuje součet prostředků klienta uložených na běžných, spořících, termínovaných a vkladových účtech ve všech měnách k poslednímu dni příslušného měsíce. Do součtu denního zůstatku depozit nejsou zahrnovány účty s  termínovanými vklady s individuální úrokovou sazbou a depozitní směnky.

     Patria Finance

     Zpracování smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů a jiných investičních nástrojů s Patrií Finance

     zdarma

     Stavební spoření

     Stavební spoření a s ním spojené služby zajišťuje ČMSS, dceřiná společnost ČSOB – přehled všech poplatků najdete na www.cmss.cz.

     Penzijní doplňkové spoření

     Penzijní doplňkové spoření a s ním spojené služby zajišťuje ČSOB Penzijní společnost, dceřiná společnost ČSOB – přehled všech poplatků najdete na www.csob-penze.cz.

     Životní pojištění

     Životní pojištění

     Životní pojištění a s ním spojené služby zajišťuje ČSOB Pojišťovna, dceřiná společnost ČSOB – více informací najdete na www.csobpoj.cz

     ČSOB Životní pojištění Maximal Invest – jednorázové životní pojištění – sazebník pojistitele

     Alokační poplatek pro pojistné smlouvy

     2,5 %

     Částečná výplata z hodnoty podílů pojištění a Zánik pojištění s výplatou odkupného

     1 % z hodnoty výplaty

     Zhodnocení garantovaného programu investování (pouze pro Maximal Invest s tržním programem investování typu Duo Bonus)

     1 % p. a.

     Pojistné plnění pro případ plné invalidity následkem úrazu – max. limit 500 000 Kč.

     Zhodnocení garantovaného programu investování s vyhlašovanou výší minimálního zhodnocení pro pravidelně placená životní pojištění

     Pro běžné pojistné

     1,3 % p. a.

     Pro mimořádné pojistné

     0,8 % p. a.

     Neživotní pojištění

     Neživotní pojištění a s ním spojené služby zajišťuje ČSOB Pojišťovna, dceřiná společnost ČSOB – více informací najdete na www.csobpoj.cz.

     Ostatní

      Bezpečnostní schránky

      Pronájem bezpečnostních schránek

      Uzavření smlouvy

      zdarma

      Roční pronájem schránky včetně pojištění obsahu schránky do výše 800 000 Kč

      do 7 000 cm3
      do 15 000 cm3
      do 30 000 cm3
      do 100 000 cm3
      nad 100 000 cm3

      1 200 Kč + 21 % DPH
      1 800 Kč + 21 % DPH
      2 700 Kč + 21 % DPH
      3 900 Kč + 21 % DPH
      7 200 Kč + 21 % DPH

      Poplatky a jiné úhrady za ztrátu nebo poškození klíče / magnetické karty, výměny zámku ke schránce aj., jsou uvedeny v Přehledu poplatků, úhrad a odměn účtovaných v souvislosti s pronájmem schránek za některé vybrané služby, který podle systému zabezpečení a velikosti schránek vydává konkrétní pobočka poskytující pronájem schránky a je v této pobočce k dispozici.

      Z pojištění se hradí každá ztráta, zmizení, poškození nebo zničení obsahu schránky. Pojištění se nevztahuje zejména na škody na obsahu schránky způsobené podvodným nebo jiným jednáním nájemce nebo disponenta, vnitřními příčinami (zastarání, skryté vady, oxidace koroze), válkou, radioaktivním nebo jiným zářením a dále dle podmínek příslušné pojistné smlouvy. Další informace o rozsahu pojištění včetně možného vyššího pojistného plnění jsou k dispozici na www.csob.cz nebo v příslušných pobočkách.

      Uvedené sazby platí i za užívání schránky po ukončení smluvního vztahu.

      Méně časté hotovostní operace

      Méně časté hotovostní operace

      Vklad mincí nebo výměna bankovek nebo mincí v Kč v počtu nad 100 ks jedné nominální hodnoty

      3 % z částky přijaté hotovosti převyšující 100 ks příslušné nominální hodnoty, min. 100 Kč

      Vklad mincí v EUR v počtu 50 a více ks mincí

      2 % ze zpracované hotovosti v mincích, min. 100 Kč

      Vklad cizí měny připisované na účet vedený v jiné měně

      2 % ze zpracované hotovosti

      Vklad ve formě poškozených bankovek a bankovek v prekluzi v cizí měně

      10 % z hodnoty předložené bankovky

      Vklad a převod hotovosti v Kč ve prospěch účtu v Kč vedeného u jiného poskytovatele platebních služeb

      2 % z převáděné částky, min. 150 Kč

      Vklad a převod hotovosti na běžný platební účet vedený u ČSOB v SR (jeden převod denně maximálně ve výši 100 000 Kč včetně)

      150 Kč

      Výměna1)/vklad hotovosti neroztříděné podle nominálních hodnot

      100 Kč

      Výměna nominálních hodnot bankovek a mincí cizích měn se neprovádí.

      1) Platí i pro obchodní místa České pošty, s.p.

      Šeky

      Šeky

      Bezhotovostně

      Hotovostně

      Nákup bankovních šeků na ČSOB vystavených jinou bankou

      1 % z částky šeku, min. 300 Kč, max. 3 000 Kč

      1 % z částky šeku, min. 300 Kč, max. 3 000 Kč

      Šeky inkasované v jiných bankách 1)

      1,5 % z částky šeku, min. 300 Kč, max. 10 000 Kč

      Vklad/výběr z účtu prostřednictvím šeku

      vklad 6 Kč, výběr 9 Kč

      – / 80 Kč

      Ostatní operace s šeky

      100 Kč

      – Službu nelze zřídit.

      V případě, že zahraniční/tuzemská banka účtuje dodatečné výlohy spojené se zpracováním šeků, přičítají se k příslušné položce sazebníku.

      1) Náklady zahraničního korespondenta USD šeku jsou 2 USD a korespondenta EUR šeku jsou 3 EUR.

      Doplňkové služby

      Doplňkové služby

      Zpracování a podání zpráv o záležitostech týkajících se klienta – pro osoby oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí či notáře a pro osoby, které prokážou, že v důsledku vlastní chybné dispozice bance utrpěly škodu a bez tohoto údaje se nemohou domoci svého práva

      250 Kč + 21 % DPH

      Potvrzení o složení kauce pro Ministerstvo financí (Fond národního majetku)

      420 Kč + 21 % DPH

      Ostatní činnosti v sazebníku výslovně neuvedené (vyžádání dokladů o transakci na obchodním místě, neodůvodněná reklamace transakce kartou, kopie dokladů/dokumentace, potvrzení pro českou policii, velvyslanectví, leasingové společnosti, CCS apod.)

      100 Kč 1)

      Uložení zastavených věcí movitých mimo cenných papírů (roční, resp. jednorázový poplatek v případě, že doba úschovy je kratší než 1 rok)

      min. 500 Kč + 21 % DPH

      Bankovní úschova – vyhotovení smlouvy (služba je poskytována pouze stávajícím klientům ČSOB nebo klientům, kteří si sjednali ČSOB Hypotéku)

      7 500 Kč / v případě individuálních úprav 10 000 Kč

      1) Pokud není služba součástí finanční činnosti, podléhá DPH ve výši 21 %.

      Nenabízené produkty a služby

       Účty – běžné platební účty

       Účty a transakce

       ČSOB Konto

       ČSOB Aktivní konto

       Vedení účtu (měsíčně)

       55 Kč

       95 Kč

       Zaslání výpisu – elektronicky/poštou (měsíčně)

       zdarma / 40 Kč

       zdarma / 40 Kč

       Příchozí úhrada

       zdarma

       zdarma

       Odchozí úhrada zadaná elektronicky (měsíčně zdarma, mimo Inkas, neplatí pro ČSOB Telefonní bankovnictví)

       2

       10

       Inkaso (měsíčně zdarma, mimo splátek úvěru)

       5

       Služby internetového bankovnictví

       zdarma

       zdarma

       Povolené přečerpání účtu

       zdarma

       zdarma

       Karty a pojištění

       Výběr hotovosti kartou z bankomatů ČSOB v ČR (měsíčně zdarma)

       2

       5

       Poskytnutí debetní karty – mezinárodní embosovaná:

       Pro majitele

       zdarma

       zdarma

       Pro partnera

       zdarma

       Pojištění ztráty a krádeže platební karty pro majitele

       Basic

       – Služba není součástí konta.

       1) ČSOB Konto sjednané od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2017 je zdarma, pokud je jeho majitel rovněž majitelem ČSOB Firemního konta nebo ČSOB Obchodního konta nebo pokud je majitelem ČSOB Podnikatelského konta – platí pro fyzické osoby – podnikatele.

       2) ČSOB Aktivní konto je zdarma, pokud je jeho majitel rovněž majitelem ČSOB Firemního konta nebo ČSOB Obchodního konta nebo pokud je majitelem ČSOB Podnikatelského konta, na kterém dosáhl průměrného měsíčního kreditního obratu vyššího než 100 000 Kč za poslední 3 měsíce – platí pro fyzické osoby podnikatele.

       Doplňkové služby pro běžné platební účty

       Výpis z účtu zasílaný poštou týdně / po pohybu

       85 Kč / 185 Kč

       Služby k ČSOB Aktivnímu kontu

       Rodinný balíček – obsahuje 15 Příchozích plateb tuzemských, 10 Odchozích úhrad tuzemských zadaných elektronicky (mimo Inkas, neplatí pro ČSOB Telefonní bankovnictví), 15 výběrů hotovosti z bankomatů ČSOB v ČR

       40 Kč

       Transakční balíček – obsahuje všechny Příchozí úhrady tuzemské, všechny Odchozí úhrady tuzemské zadané elektronicky (mimo Inkas, neplatí pro ČSOB Telefonní bankovnictví), všechny výběry hotovosti z bankomatů ČSOB v ČR

       40 Kč

       Osobní vyzvedávání výpisů v pobočce (bez ohledu na počet výpisů vygenerovaných v daném období)

       Z běžného platebního účtu denně po pohybu / týdně / měsíčně (měsíční poplatek)

       700 Kč / 300 Kč / 100 Kč

       Z termínovaného nebo spořicího účtu (měsíční poplatek)

       100 Kč

       Platební karty

       Debetní karty

       Visa Electron

       Mastercard Gold / VISA Gold

       Poskytnutí debetní karty , pokud není k účtu zdarma (měsíčně)

       20 Kč

       350 Kč

       Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB v ČR a SR

       5 Kč

       5 Kč

       Výběr hotovosti z bankomatu jiné banky v ČR

       40 Kč

       40 Kč

       Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí

       100 Kč

       100 Kč

       Cestovní pojištění ve variantě Gold nebo Gold Family Plus (nenabízí se od 1. 4. 2016)

       zdarma

       Pojištění právní ochrany

       zdarma

       – Služba není součástí.

       Kreditní karty

       Mastercard World

       Mastercard Platinum

       Měsíční poplatek za služby spojené s každou kreditní kartou vydanou k účtu

       50 Kč

       350 Kč

       Zaslánání výpisu elektronicky/poštou (měsíčně)

       zdarma / 30 Kč

       zdarma

       Výběr z bankomatu ČSOB v ČR a SR

       50 Kč

       30 Kč

       Výběr z bankomatu jiné banky v ČR

       100 Kč

       50 Kč

       Výběr z bankomatu v zahraničí

       150 Kč

       100 Kč

       Elektronický převod z úvěru kreditní karty na běžný platební účet klienta vedený v ČSOB

       150 Kč

       150 Kč

       Cestovní pojištění ve variantě Gold nebo Gold Family Plus

       150 Kč

       Pojištění ztráty a krádeže platební karty ve variantě Classic

       zdarma

       Pojištění právní ochrany

       zdarma

       – Služba není součástí.

       Pojištění k platebním kartám

       Pojištění právní ochrany pro řidiče motorového vozidla (zůstává bezplatnou součástí karet Gold)

       250 Kč

       Pojištění k platebním kartám a nálepkám

       Cestovní pojištění

       Standard / Standard Family

       Exclusive / Exclusive Family

       Gold / Gold Family

       Gold Family Plus

       Platinum Family Plus (pouze pro kreditní karty)

       Pojistné (ročně)

       300/800 Kč

       1 000/2 200 Kč

       1 400/2 600 Kč

       1 400 Kč 1)

       1 865 Kč 1)

       Pojištění ve variantě Family se vztahuje na 2 dospělé osoby včetně majitele karty a 3 děti do věku 18 let.

       Cestovní pojištění a pojištění ztráty a krádeže má roční platnost a je platné pouze s platnou platební kartou/nálepkou. Pojistné je účtováno jedenkrát ročně předem na následujících 12 měsíců, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, ve kterém je pojištění sjednáno, a dále vždy v měsíci, na který připadá výročí sjednání pojištění.

       Při změně nebo dodatečném sjednání pojištění je účtováno pojistné v plné výši nově požadovaného pojištění.

       V rámci karty Mastercard Gold / VISA Gold je zdarma poskytováno jedno cestovní pojištění dle aktuální nabídky banky.

       1) V rámci karty Mastercard Platinum je poskytováno zdarma.

       Elektronické bankovnictví

       ČSOB Telefonní bankovnictví

       Zřízení služby

       zdarma

       Vedení služby (měsíčně)

       20 Kč / 40 Kč 1)

       1) Služba je zdarma v rámci aktuálně nabízených osobních kont. Cena 40 Kč platí při užívání služeb ČSOB Telefonní bankovnictví samostatně. Cena 20 Kč platí v kombinaci s jinou službou elektronického bankovnictví (cena za každou zmocněnou osobu).

       Úvěry

       ČSOB půjčky

       Vedení účtu / správa úvěru s výpisem elektronicky/poštou

       59 Kč / 89 Kč 1)

       Zpracování úvěru

       1 % z výše úvěru, min. 500 Kč, max. 3 500 Kč

       Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru

       1 % z výše mimořádné splátky úvěru 2)

       Změna smluvní dokumentace (provedena také formou oznámení banky):

       Zvýšení, snížení nebo odklad splátky za stanovených smluvních podmínek

       500 Kč

       Ostatní změny, včetně restrukturalizace úvěru, zvýšení, snížení nebo odkladu splátky nad rámec stanovených smluvních podmínek

       500 Kč

       Nedodržení smluvních podmínek spotřebitelských úvěrů

       Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky

       300 Kč / 500 Kč

       1) Měsíční poplatek je stanoven za služby klientům, které souvisí s vedením a správou úvěru a nejsou samostatně zpoplatněny dle tohoto Sazebníku (zejména pravidelné měsíční generování výpisu z úvěrového účtu včetně ročního písemného odsouhlasení vzájemných pohledávek a závazků, zpřístupnění informací o úvěrovém účtu prostřednictvím internetového bankovnictví, konzultační a administrativní servis související s úvěrem poskytovaný po celou dobu splatnosti úvěru prostřednictvím obchodních míst a telefonického centra, veškerá samostatně nezpoplatněná písemná komunikace ze strany banky na podnět klienta).

       2) Pro úvěry poskytnuté od 1. 6. 2010 je poplatek účtován ve výši 1 % z mimořádné splátky, je-li však doba mezi mimořádnou splátkou a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru kratší než 1 rok, je účtován poplatek ve výši 0,5 % z výše mimořádné splátky úvěru. (Pokud nejsou smluvními podmínkami umožněny 3 mimořádné splátky zdarma.) Pro úvěry poskytnuté do 31. 5. 2010 je poplatek 1 % z výše mimořádné splátky úvěru, min. 1 000 Kč. U úvěrů poskytnutých před 1. 2. 2008 není poplatek účtován stejně jako v případě provedení jedné mimořádné splátky do výše dotace z programu Zelená úsporám. Poplatek není účtován u produktů ČSOB Konsolidace a ČSOB Flexi konsolidace v případě přefinancování stávajících úvěrů ČSOB. Úhrada není požadována, pokud je předčasné splacení (mimořádná splátka) provedeno v rámci plnění z pojistné smlouvy určené k zajištění splacení spotřebitelského úvěru.

       Pojištění ke spotřebitelským úvěrům

       Varianta 1 (pojištění pro případ smrti nebo invalidity) sjednaná do 1. 2. 2009

       4,9 % z měsíční úvěrové splátky a poplatku za správu úvěru

       Varianta 1 (pojištění pro případ smrti nebo invalidity, pracovní neschopnosti) sjednaná do 31. 10. 2012

       5,9 % z měsíční úvěrové splátky a poplatku za správu úvěru

       Varianta 1 (pojištění pro případ smrti nebo invalidity) sjednaná do 30. 4. 2017

       4,9 % z měsíční úvěrové splátky a poplatku za správu úvěru

       Varianta 2 (pojištění pro případ smrti nebo invalidity, pracovní neschopnosti a pro případ ztráty zaměstnání) sjednaná do 31. 10. 2012

       8,5 % z měsíční úvěrové splátky a poplatku za správu úvěru

       Varianta 2 (pojištění pro případ smrti nebo invalidity a pro případ pracovní neschopnosti) sjednaná do 30. 4. 2017

       6,5 % z měsíční úvěrové splátky a poplatku za správu úvěru

       Varianta 3 (pojištění pro případ smrti nebo invalidity, pracovní neschopnosti a pro případ ztráty zaměstnání) sjednaná do 30. 4. 2017

       9,5 % z měsíční úvěrové splátky a poplatku za správu úvěru

       Spoření a investice

       ČSOB Spořicí účet, ČSOB Spořicí účet s prémií

       Vedení účtu

       zdarma

       Zaslání výpisu – elektronicky/poštou (měsíčně)

       zdarma / 40 Kč

       Předčasný výběr z účtu 1)

       0,75 % z vybírané částky

       Odchozí úhrada v měně účtu (zadaná elektronicky, neplatí pro ČSOB Telefonní bankovnictví)

       zdarma

       1) Minimální částka účtovaného poplatku je 50 Kč. Neplatí pro ČSOB Spořicí účet s prémií.

       Duo Profit Plus

       Vedení účtu

       zdarma

       Zaslání výpisu – elektronicky/poštou (měsíčně)

       zdarma / 40 Kč

       Předčasný výběr z účtu 1)

       0,75 % z vybírané částky

       1) Minimální částka účtovaného poplatku je 50 Kč nebo protihodnota v příslušné měně u účtu vedeného v cizí měně.

       ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitou (14, 21 dní, 2, 4, 5, 7 až 11 měsíců, 18 měsíců a 4 roky)

       Vedení účtu včetně zaslání výpisu elektronicky/poštou (měsíčně)

       zdarma

       Předčasný výběr (minimálně 50 Kč nebo protihodnota v příslušné měně u účtu vedeného v cizí měně)

       1 % z vybírané částky

       Výběr hotovosti z termínovaného vkladu v měně účtu

       zdarma

       Výběr hotovosti v Kč / cizí měně z účtu vedeného v jiné měně

       1 % z vybírané částky

       Životní pojištění

       Zhodnocení garantovaného programu investování s vyhlašovanou výší minimálního zhodnocení pro pravidelně placená životní pojištění

       Pro běžné pojistné

       1,3 % p. a.

       Pro mimořádné pojistné

       0,8 % p. a.