Přejít k obsahu
  Chat online
  nápověda
  minimalizovat
  otevřít
  Přepis konverzace byl odeslaný.
  Chat je offline.
  Chyba při odeslání přepisu konverzace.

  Jak na to ...

  Vkládání dotazů
  Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

  Odhlášení
  Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

  Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

  Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

  Zavřít nápovědu

  Poplatky

  Sazebník ČSOB pro fyzické osoby – občany, ve znění k 1. 11. 2018

  Účty a platby

   Osobní konta – běžné platební účty

    

   ČSOB Základní účet

   ČSOB Plus Konto

   ČSOB Premium Konto

   Účty a tuzemské transakce

   Vedení účtu (měsíční poplatek)

   25 Kč

   zdarma 1) / 69 Kč

   zdarma 2) / 900 Kč

   Zaslání výpisu měsíčně – elektronicky/poštou

   zdarma / 30 Kč

   zdarma / 30 Kč

   zdarma

   Příchozí úhrada

   zdarma

   zdarma

   zdarma

   Odchozí úhrada (zadaná elektronicky, neplatí pro ČSOB Telefonní bankovnictví)

   zdarma

   zdarma

   Trvalý příkaz, Inkaso (za odchozí položku, netýká se splátek úvěru)

   zdarma

   zdarma

   Inkaso splátky úvěru

   zdarma

   Internetové bankovnictví

   zdarma

   zdarma

   zdarma

   Povolené přečerpání účtu

   zdarma

   zdarma

   zdarma

   Vedení účtu – jeden běžný účet v EUR, USD, GBP, CHF nebo CAD

   zdarma

   Karty a výběry hotovosti

   Poskytnutí debetní karty pro majitele zdarma

   Visa Classic / Debit Mastercard

   Visa Classic / Debit Mastercard

   Visa Infinite nebo Visa Classic / Debit Mastercard

   Poskytnutí debetní karty pro partnera zdarma

   Visa Classic / Debit Mastercard

   Visa Classic / Debit Mastercard (lze i Visa Infinite za 200 Kč měsíčně)

   Výběr hotovosti debetní kartou z bankomatů ČSOB v ČR

   zdarma

   zdarma

   Výběr hotovosti debetní kartou Visa Infinite z bankomatů ČSOB, ostatních bankomatů v ČR a po celém světě

   zdarma

   Výběr hotovosti debetní kartou u přepážky České pošty (měsíčně zdarma)

   1

   1

   Donáška hotovosti na adresu pro klienty od 58 let a osoby se zdravotním postižením (měsíčně zdarma)

   1

   Pojištění a další služby

   Pojištění ztráty a krádeže u karty Visa Infinite ve variantě Extra

   zdarma

   – Služba není součástí konta.

   1) ČSOB Plus Konto je zdarma pro klienty do 26 let a majitele účtu na mateřské/rodičovské dovolené. U klientů od 58 let a osob se zdravotním postižením je zdarma při splnění obratové podmínky ve výši 5 000 Kč. Pro ostatní klienty je zdarma při splnění obratové podmínky ve výši 10 000 Kč. Podrobnější informace jsou uvedeny v Předsmluvních informacích a obchodních podmínkách pro účty a platby – lidé.

   2) Kritéria pro vedení služby zdarma jsou uvedena v Podmínkách služby ČSOB Premium.

   Doplňkové služby pro ČSOB Premium Konto
   Pojištění právní ochrany pro řidiče nebo Pojištění internetových rizik nebo Pojištění odpovědnosti zdarma
   Služba Osobního asistenta pro klienty ČSOB Premium, majitele Premium Karty a Visa Infinite zdarma

   ČSOB Běžný účet v cizí měně

   Vedení účtu (měsíční poplatek)

   25 Kč

   Zaslání výpisu měsíčně – elektronicky/poštou

   zdarma / 30 Kč

   Příchozí úhrada tuzemská

   zdarma

   Internetové bankovnictví

   zdarma

   U účtů vedených v cizí měně jsou stanovené poplatky přepočteny aktuálním kurzem ČSOB deviza střed (podle kurzovního lístku ČSOB) v den zúčtování poplatku. Tyto poplatky jsou zaúčtovány v protihodnotě měny účtu.

   Doplňkové služby pro běžné platební účty

   Pojištění pravidelných plateb Classic (měsíční poplatek)

   99 Kč

   Výplata zůstatku rušeného účtu šekovou poukázkou

   50 Kč

   Vyhotovení jednoho náhradního výpisu z účtu na žádost klienta (za každý kus)

   100 Kč

   Správa jednoho účtu při pohledávkové exekuci (za každý započatý kalendářní měsíc)

   250 Kč

   Nedodržení smluvních podmínek běžných platebních účtů

   Zaslání SMS na uhrazení debetního zůstatku na účtu

   zdarma

   Zaslání výzvy na uhrazení debetního zůstatku na účtu

   300 Kč + poštovné

   Zaslání upomínky na uhrazení debetního zůstatku na účtu

   500 Kč + poštovné

   Povolené přečerpání účtu

   Zřízení, vedení, zrušení

   zdarma

   Změna úvěrového limitu

   zdarma

   Poplatek za restrukturalizaci a změnu smluvní dokumentace

   500 Kč

   Nedodržení smluvních podmínek povoleného přečerpání účtu

   Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky

   300 / 500 Kč

   Výzva ke splnění smluvních podmínek

   150 Kč

   Platební karty a nálepky

   Debetní karty

   Visa Classic / Mastercard embosovaná

   Zlatá karta Mastercard

   Poskytnutí debetní karty (měsíčně, pokud není v rámci osobního konta zdarma)

   45 Kč

   69 Kč

   Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB v ČR/SR, KBC Brussels a CBC (Belgie), K&H Hungary (Maďarsko), CIBANK Bulgaria (Bulharsko)

   5 Kč

   zdarma / 5 Kč

   Výběr hotovosti z bankomatu jiné banky v ČR

   40 Kč

   40 Kč

   Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí

   100 Kč

   100 Kč

   Kreditní karty

   Mastercard Standard

   Premium Karta

   Poplatek za služby spojené s každou kreditní kartou poskytnutou k účtu (měsíčně)

   30 Kč 1) / zdarma 4)

   zdarma 2) / 450 Kč 3)

   Zaslání výpisu měsíčně – elektronicky/poštou

   zdarma / 30 Kč

   zdarma 2) / 30 Kč

   Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB v ČR a SR, KBC Brussels a CBC (Belgie), K&H Hungary (Maďarsko), CIBANK Bulgaria (Bulharsko)

   50 Kč

   50 Kč

   Výběr hotovosti z bankomatu jiné banky v ČR

   100 Kč

   100 Kč

   Výběr z bankomatu v zahraničí

   150 Kč

   150 Kč

   Elektronický převod z úvěru kreditní karty na běžný platební účet klienta vedený v ČSOB

   150 Kč

   150 Kč

   1) Obsahem tohoto poplatku jsou zejména činnosti umožňující čerpání peněžních prostředků z kreditní karty klientem, evidence všech zaúčtovaných transakcí či vyčíslení povinné minimální a plné splátky a úroků za běžné období hrazené klientem, poskytnutí / standardní obnova / omezení platnosti karty / zrušení kreditní karty, pojištění nákupu a prodloužená záruka, zabezpečení internetových plateb kartou (3D Secure), rezervace finančních zdrojů, možnost využití bezúročného období, snížení či zvýšení úvěrového limitu kdykoliv po dobu trvání smluvního vztahu, poradenské a administrativní služby pobočkové sítě, konzultační služby telefonického/klientského centra 24 hodin denně a jedna dodatková kreditní karta Standard pro partnera. Obsahem tohoto poplatku je pro kreditní kartu Standard taktéž členství v Programu ČSOB výhod. Banka má právo poplatek klientovi vrátit za podmínek uvedených v Programu ČSOB výhod.

   2) Pro klienty využívající službu Premium je zdarma.

   3) Obsahem tohoto poplatku je kromě 1) Členství v klubu Priority Pass a čtyři vstupy do letištních salonků v průběhu kalendářního roku, členství v Mastercard Priceless Prague programu, jedna dodatková kreditní karta Standard pro partnera, jedna bezkontaktní platební nálepka, pojištění ztráty a krádeže platební karty ve variantě Extra a Cestovní pojištění ve variantě Extra nebo Extra Family.

   4) Výhoda nehrazení tohoto poplatku platí pro úvěry ke kreditním kartám pro studenty sjednané do 30. 6. 2018, a to až do dosažení věku třiceti let Klienta

   Nejčastější služby a transakce u platebních karet

   Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu ČSOB na účty vedené v ČSOB

   zdarma

   Vklad hotovosti připisovaný na účet vedený ke kreditní kartě v pobočce ČSOB

   zdarma

   Poskytnutí debetní nálepky Mastercard

   zdarma

   Změna PIN v bankomatu

   zdarma

   Dotaz na zůstatek v bankomatu ČSOB v ČR

   zdarma

   Dotaz na zůstatek v ostatních bankomatech v ČR i zahraničí (neplatí pro ČSOB Premium Konto a Premium Kartu)

   25 Kč

   Změna limitu platební karty/nálepky prostřednictvím Internetového bankovnictví

   zdarma

   Změna limitu platební karty/nálepky v pobočce ČSOB nebo telefonicky (neplatí pro ČSOB Premium Konto a Premium Kartu)

   20 Kč

   Výběr hotovosti kartou u přepážky / ve směnárně v ČR a v zahraničí (Cash Advance)

   200 Kč

   Doplňkové služby a transakce k platebním kartám

   Poskytnutí debetní karty i kreditní karty s vlastním designem, změna designu Image karty

   200 Kč

   Zobrazení PIN prostřednictvím Internetového bankovnictví

   zdarma

   Nové i opakované vydání PIN v tištěné formě (neplatí pro ČSOB Premium Konto a Premium Kartu)

   200 Kč

   Automatické inkaso plné splátky kreditní karty (měsíční poplatek)

   20 Kč 1) / 30 Kč

   Poplatek za restrukturalizaci a změnu smluvní dokumentace

   500 Kč

   Vstup do letištního salonku v síti Priority Pass

   30 USD + 21 % DPH
   (ekvivalent v Kč)

   Expresní poskytnutí debetní karty i kreditní karty (do 3 pracovních dnů)

   500 Kč

   Obnovené poskytnutí debetní karty i kreditní karty / platební karty / debetní či kreditní nálepky (ztráta, krádež, předčasná obnova apod.; netýká se poskytnutí Image karty)

   250 / 150 Kč

   Vydání náhradní hotovosti/ poskytnutí karty v zahraničí (pouze pro embosované karty)

   3 000 Kč / 4 000 Kč

   1) Platí pro Premium Kartu.

   Nedodržení smluvních podmínek úvěru ke kreditní kartě

   Upomínka / výzva k uhrazení dlužné částky

   300 / 500 Kč

   Pojištění k platebním kartám a nálepkám

   Cestovní pojištění

   Classic / Classic family

   Extra / Extra family

   Cena pojištění Individuální/Rodina (ročně)

   500 Kč / 1 200 Kč

   1 250 Kč / 2 500 Kč

   Pojištění ztráty a krádeže

   Basic

   Classic

   Extra

   Cena pojištění (ročně)

   135 Kč

   390 Kč

   800 Kč

   Cestovní pojištění a pojištění ztráty a krádeže má roční platnost a je platné pouze s platnou platební kartou / nálepkou. Pojistné je účtováno jedenkrát ročně předem na následujících 12 měsíců, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, ve kterém je pojištění sjednáno, a dále vždy v měsíci, na který připadá výročí sjednání pojištění.
   Při změně nebo dodatečném sjednání pojištění je účtováno pojistné v plné výši nově požadovaného pojištění.

   Tuzemský a zahraniční platební styk

   Tuzemský platební styk

   Bezhotovostní operace

   Příchozí úhrada (včetně Příchozích úhrad z cizoměnového účtu)

   zdarma

    

   ČSOB Internetové bankovnictví a ČSOB Smartbanking

   ČSOB Telefonní bankovnictví a Sběrný box / Přepážka

   Odchozí úhrada

   5 Kč

   30 Kč / 50 Kč

   Trvalý příkaz, Inkaso (za odchozí položku, netýká se splátek úvěru

   5 Kč

   Zřízení Trvalého příkazu či změna Odchozí úhrady, Trvalého příkazu, Trvalého příkazu k inkasu nebo svolení k Inkasu 1)

   zdarma

   30 Kč / 50 Kč

   Zrušení Odchozí úhrady, Trvalého příkazu, Trvalého příkazu k inkasu, svolení k Inkasu

   zdarma

   Inkaso splátky úvěru

   0 / 5 Kč 2)

   Inkaso splátky úvěru, poplatku za správu a vedení účtu a výpisu, pojištění úvěru u hypotečního úvěru 3)

   2 Kč / položka

   1) Zřízení či změna ve prospěch účtu ČSOB Pojišťovny, a. s. je zdarma ve všech kanálech.

   2) Platí pro úvěry, kreditní karty bez zřízené služby automatické inkaso plné splátky a povolené přečerpání účtu sjednané do 31. 3. 2016.

   3) Platí pro hypoteční úvěry poskytnuté Hypoteční bankou, a.s.

   Hotovostní operace v pobočce ČSOB

   Vklad na platební účet

   zdarma

   Vklad na platební účet v souhrnném objemu větším než 1 mil. Kč 1)

   0,1 % ze zpracované hotovosti

   Vklad provedený třetí osobou na účet 2)

   80 Kč

   Výběr hotovosti z platebního účtu v měně účtu

   80 Kč (nebo protihodnota 80 Kč v měně účtu)

   Výběr hotovosti z platebního účtu v Kč / cizí měně z účtu vedeného v jiné měně

   80 Kč (nebo protihodnota 80 Kč v měně účtu) + 1 % z vybírané částky

   1) Klient platí za každý vklad, pokud souhrnný objem hotovosti na jeho všechny běžné platební účty vedené v Kč i cizí měně během 1 měsíce přesáhne 1 mil. Kč nebo ekvivalent 1 mil. Kč. Do souhrnného objemu není započítávána hotovost vložená prostřednictvím vkladového bankomatu a na České poště.

   2) Třetí osoba je osoba, která není majitelem ani disponentem účtu, ve prospěch kterého je připsán vklad.

   Služby a transakce na České poště, s.p.

   Platba za služby České pošty debetní nebo kreditní kartou

   zdarma

   Výběr hotovosti debetní kartou

   40 Kč

   Výběr hotovosti kreditní kartou

   70 Kč

   Vklad hotovosti připisovaný na běžný platební účet na základě debetní karty

   10 Kč

   Vklad hotovosti připisovaný na účet vedený ke kreditní kartě na základě kreditní karty

   zdarma

   Vklad hotovosti na základě dokladu

   20 Kč

   Odchozí úhrada debetní kartou

   25 Kč

   Donáška hotovosti na adresu

   65 Kč

   Veškeré transakce na České poště jsou možné pouze v měně Kč a pouze na účet vedený v Kč, ke kterému je platební karta poskytnuta. Vklad dokladem kód 95 se provádí v měně EUR, na účet vedený v EUR. Debetní karty VISA Electron Baby a kreditní karty s platností omezenou na 2 roky nelze použít na České poště.

   Zahraniční platební styk

   Příchozí úhrada ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně

   Příchozí úhrada – SEPA do max. částky 50 000 EUR 1)

   150 Kč

   Příchozí úhrada ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně/příchozí SEPA převod nad částku 50 000 EUR 1)

   1 %, min. 150 Kč, max. 1 000 Kč

   Příchozí úhrada z příkazu klienta ČSOB v ČR a v SR

   6 Kč

   1) SEPA převod je úhrada v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU/EHP, Monako, Švýcarsko a Lichtenštejnsko. S uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování.

   Odchozí úhrada do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně
    

   ČSOB Internetové bankovnictví

   ČSOB Telefonní bankovnictví

   U přepážky

   Odchozí úhrada ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR 2)

   9 Kč

   9 Kč

   9 Kč

   Odchozí úhrada – SEPA do max. částky 50 000 EUR 1)

   250 Kč

   250 Kč

   250 Kč + 250 Kč 3)

   Odchozí úhrada – SEPA nad částku 50 000 EUR 1)

   750 Kč

   750 Kč

   1 500 Kč + 250 Kč 3)

   Odchozí úhrada do zahraničí v Kč a v cizí měně a do tuzemska v cizí měně

   1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč

   1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč

   1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč + 250 Kč 3)

   Odchozí úhrada do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně dle požadavků banky na automatizované zpracování (tzv. STP úhrada) 4)

   0,7 %, min. 250 Kč, max. 750 Kč

   0,7 %, min. 250 Kč, max. 750 Kč

   – Službu nelze zřídit.

   1) SEPA je úhrada v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU/EHP, Monako, Švýcarsko a Lichtenštejnsko. S uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování.

   2) Pro úhrady ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR je jediný možný kód zpoplatnění SHA.

   3) Poplatek za zpracování příkazu podaného písemně.

   4) STP úhradou se rozumí elektronicky zadaná úhrada s uvedením banky příjemce ve formátu BIC, účtem příjemce v příslušném formátu a bez jakýchkoliv specifických požadavků na zpracování.

   Inkaso SEPA – strana plátce
   Odchozí úhrada na základě Inkaso SEPA realizovaná v rámci ČSOB ČR a SR 9 Kč
   Odchozí úhrada na základě Inkaso SEPA vyslaného z jiné banky 250 Kč

   Přehled kódů zpoplatnění příchozích a odchozích úhrad do/ze zahraničí v Kč a cizí měně a do/z tuzemska v cizí měně

   Druh úhrady

   Kód zpoplatnění

   OUR veškeré poplatky hradí plátce

   BEN všechny poplatky hradí příjemce

   SHA 2) poplatky banky plátce hradí plátce, ostatní poplatky hradí příjemce

   Příchozí úhrady ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně

   plátce hradí poplatky ČSOB 1), poplatky své banky a případné další poplatky zprostředkujících bank

   příjemce (klient ČSOB) hradí poplatky ČSOB a obdrží částku platby sníženou o poplatky banky plátce a o případné další poplatky zprostředkujících bank; plátce nehradí žádné poplatky

   příjemce (klient ČSOB) hradí poplatky ČSOB a obdrží částku platby sníženou o případné další poplatky zprostředkujících bank; plátce hradí poplatky své banky

   Odchozí úhrady do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně

   plátce (klient ČSOB) hradí poplatky ČSOB, banky příjemce a případné další poplatky zprostředkujících bank

   plátce (klient ČSOB) nehradí žádné poplatky; příjemce hradí poplatky své banky a obdrží částku platby sníženou o poplatky ČSOB1) a o případné další poplatky zprostředkujících bank

   plátce (klient ČSOB) hradí poplatky ČSOB; příjemce hradí poplatky své banky a obdrží částku platby sníženou o případné další poplatky zprostředkujících bank

   u Odchozích úhrad s kódem zpoplatnění BEN/SHA na nižší částky než přípustné minimum stanovené individuálně zprostředkujícími bankami mohou být dále od plátce inkasovány dodatečné poplatky zprostředkujících bank
   u Odchozích úhrad s kódem zpoplatnění OUR/SHA/BEN mohou být dále od plátce inkasovány dodatečné poplatky zprostředkujících bank za manuální zpracování z důvodu chybně zadaných instrukcí ze strany plátce

   1) Poplatek dle Terms and Conditions for Bank Correspondents (1 %, min. 300 Kč, max. 2 000 Kč).

   2) Kód zpoplatnění SHA je povinný u úhrad do/z členských států EU/EHP. Stejně tak je SHA jediným možným kódem zpoplatnění pro úhrady ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR ve všech měnách.

   Doplňkové služby pro tuzemský a zahraniční platební styk

   Tuzemské bezhotovostní operace

    

   ČSOB Internetové bankovnictví

   ČSOB Telefonní bankovnictví

   Sběrný box

   U přepážky

   Odchozí úhrada z cizoměnového účtu nebo z korunového na cizoměnový v Kč

   9 Kč

   9 Kč

   9 Kč

   9 Kč

   Odchozí úhrada z cizoměnového účtu nebo z korunového na cizoměnový mezi účty téhož klienta do počtu 1 000 měsíčně

   zdarma

   zdarma

   Odchozí úhrada prioritní – úhrada do jiné banky ve stanovené lhůtě (po stanovené lhůtě cena bude stanovena podle skutečných nákladů)

   100 Kč

   200 Kč

   – Službu nelze zřídit.

   Úhrady z/do zahraničí v Kč a cizí měně a z/do tuzemska v cizí měně

   Příchozí úhrada – U.S. Direct Deposit Program (zpracování penzijních dávek americké vlády)

   3 USD

   Promptní provedení Odchozí úhrady (pouze po předchozí dohodě s bankou) 1)

   500 Kč

   Změna valuty (pouze po předchozí dohodě s bankou) 2)

   500 Kč

   Změny, opravy a zrušení Odchozí úhrady před jeho provedením na žádost klienta

   zdarma

   Změny, opravy a zrušení Odchozí úhrady po jeho provedení na žádost klienta

   500 Kč + výlohy zprostředkujících bank

   Reklamace provedení Příchozí nebo Odchozí úhrady na žádost klienta nebo reklamace zprostředkující banky se žádostí o vyjasnění nekompletních údajů či instrukcí klienta

   500 Kč + výlohy zprostředkujících bank

   Zaslání debetního nebo kreditního avíza poštou

   30 Kč

   Zaslání kopie debetního nebo kreditního avíza případně Swiftové zprávy poštou, faxem či e-mailem na žádost klienta

   100 Kč

   Zřízení Trvalého příkazu do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně v písemné formě podané u přepážky

   100 Kč

   Garantovaný OUR, poplatek pro odchozí úhradu v USD (dodatečný poplatek, který slouží k pokrytí veškerých nákladů spojených s provedením příslušné platební transakce)

   500 Kč

   1) Jde o urychlení zpracování úhrady (nemá vliv na rychlost připsání prostředků).

   2) Jde o změnu data připsání prostředků na účet banky příjemce (má vliv na rychlost připsání prostředků na účet příjemce).

   Ostatní poplatky pro tuzemský a zahraniční platební styk

   Vystavení potvrzení o provedení Odchozí úhrady

   100 Kč

   Oznámení o neprovedení Odchozí úhrady

   zdarma

   Odchozí úhrada iniciovaná (Nepřímé dání platebního příkazu)

   poplatek je účtován dle položky Odchozí úhrada zadaná přes Internetové bankovnictví pro daný typ transakce

   Služby elektronického bankovnictví

   Služba

   Internetové bankovnictví

   ČSOB Telefonní bankovnictví

   ČSOB Internetové bankovnictví

   ČSOB Smartbanking

   Popis služby

   portál pro online ovládání bankovních služeb z počítače s internetovým připojením

   mobilní aplikace pro chytré telefony a tablety

   transakce, informace o účtech a další služby poskytované prostřednictvím klientského poradce na telefonu

   Zřízení služby 1)

   zdarma

   stažení aplikace zdarma

   zdarma

   Měsíční poplatek za vedení služby

   zdarma

   zdarma

   zdarma

   1) Služba ČSOB Internetové bankovnictví se poskytuje společně se službou ČSOB Telefonní bankovnictví. Pro využití aplikace ČSOB Smartbanking je nutné mít současně zřízenou službu ČSOB Internetové bankovnictví

   V Sazebníku uvedený pojem Internetové bankovnictví se vztahuje též na službu ČSOB InternetBanking 24.

   Potvrzovací zprávy

   SMS zprávy pro přihlašování a potvrzování transakcí

   zdarma

   Zasílání informační SMS

   2 Kč

   zasílání informačního e-mailu

   zdarma

   Ostatní služby elektronického bankovnictví

   Vydání čtečky čipových karet

   500 Kč 1)

   1) Cena za první vydání čtečky či náhradu za znehodnocenou čtečku nepodléhá DPH. V ostatních případech prodeje čtečky je nutné cenu navýšit o 21 % DPH.

   Vydání a obnova bezpečnostního certifikátu provedená pracovníkem banky v pobočce (v ceně je i případné vydání nebo výměna čipové karty)

   400 Kč

   Obnova bezpečnostního certifikátu provedená prostřednictvím internetového bankovnictví – klient s ČSOB Aktivním kontem, ČSOB Exkluzivním kontem, ČSOB Plus Kontem, ČSOB Premium Kontem / ostatní klienti

   zdarma / 200 Kč

   Mimořádná obnova bezpečnostního certifikátu (tj. v době dříve než 1 měsíc před koncem platnosti předchozího certifikátu)

   400 Kč

   V případě využívání služeb ČSOB BusinessBanking 24 jsou poplatky za vedení služby účtovány podle platného Sazebníku ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby – podnikatele, který je uveřejněn na www.csob.cz.

   Úvěry

    Spotřebitelské úvěry – neúčelové, účelové, konsolidace

    ČSOB Půjčky

    Vedení účtu / správa úvěru

    zdarma

    Zpracování úvěru

    zdarma

    Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru

    zdarma

    Změna smluvní dokumentace (provedena také formou oznámení banky):

    Zvýšení, snížení nebo odklad splátky za stanovených smluvních podmínek

    zdarma

    Ostatní změny, včetně restrukturalizace úvěru, zvýšení, snížení nebo odkladu splátky nad rámec stanovených smluvních podmínek

    500 Kč

    Sazby pojištění k Půjčkám

    Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta Pro zdraví (pojištění pro případ pracovní neschopnosti, trvalé invalidity a úmrtí)

    6,6 % z měsíční úvěrové splátky a poplatku za správu úvěru

    Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta Pro práci (pojištění pro případ ztráty příjmů, trvalé invalidity a úmrtí)

    6,6 % z měsíční úvěrové splátky a poplatku za správu úvěru

    Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta Pro všechno (pojištění pro případ pracovní neschopnosti, ztráty příjmů, trvalé invalidity a úmrtí)

    8,8 % z měsíční úvěrové splátky a poplatku za správu úvěru

    ČSOB Půjčka po ruce

    Zpracování úvěru

    zdarma

    Vedení účtu a správa úvěru s elektronickým/papírovým výpisem

    zdarma / 30 Kč

    Čerpání úvěru elektronickým převodem, podání žádosti o čerpání na pobočce nebo prostřednictvím klientského centra

    zdarma

    Změna smluvní dokumentace (provedena také formou oznámení banky):

    Změna varianty rychlosti splácení, změna úvěrového limitu, změna dne splatnosti, změna čísla účtu pro splácení, dodatečný vstup do pojištění k půjčkám nebo zrušení pojištění k půjčkám

    zdarma

    Ostatní změny, včetně restrukturalizace úvěru nad rámec stanovených smluvních podmínek

    500 Kč

    Úhrada nákladů spojených s předčasnou splátkou úvěru

    Zdarma

    Sazba pojištění k Půjčce po ruce

    Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta Pro práci (pojištění pro případ smrti nebo invalidity a pro případ ztráty zaměstnání)

    6,9 % z minimální měsíční splátky úvěru

    Karta k Půjčce po ruce

    Poplatek za služby spojené s kartou poskytovanou k účtu (měsíčně)

    zdarma

    Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB v ČR a SR

    zdarma

    Výběr hotovosti z bankomatu jiné banky v ČR

    40 Kč

    Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí

    100 Kč

    Výběr hotovosti na České poště

    40 Kč

    Poplatky za další služby spojené s kartou k Půjče po ruce se řídí poplatky v sekci Platební karty a nálepky.

    Nedodržení smluvních podmínek spotřebitelských úvěrů

    Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky

    300 Kč / 500 Kč

    Hypoteční úvěry

    Veškeré poplatky, odměny, úhrady nákladů a úroků vztahující se na hypoteční úvěry sjednávané ČSOB jako zmocněncem jménem a na účet Hypoteční banky, a.s., člena skupiny ČSOB se řídí příslušným Sazebníkem Hypoteční banky, a.s. dostupným na www.hypotecnibanka.cz.

    Spoření a investice

    Aktuální úročení spořicích produktů ČSOB je k dispozici vždy na webu www.csob.cz/uroky.

    Spoření s bonusem

    Vedení účtu

    zdarma

    Zaslání výpisu měsíčně – elektronicky/poštou

    zdarma / 30 Kč

    Odchozí úhrada v měně účtu (zadaná elektronicky, neplatí pro ČSOB Telefonní bankovnictví)

    zdarma

    ČSOB Spořicí účet (v cizí měně)

    Vedení účtu

    zdarma

    u Zaslání výpisu měsíčně – elektronicky/poštou

    zdarma / 30 Kč

    Duo Profit

    Vedení účtu

    zdarma

    Zaslání výpisu měsíčně – elektronicky/poštou

    zdarma / 30 Kč

    Vklad hotovosti připisované na účet

    zdarma

    Předčasný výběr z účtu 1)

    0,75 % z vybírané částky

    1) Minimální částka účtovaného poplatku je 50 Kč nebo protihodnota v příslušné měně u účtu vedeného v cizí měně

    ČSOB Termínovaný vklad, ČSOB Termínovaný vklad Plus

    Vedení účtu včetně zaslání výpisu měsíčně – elektronicky/poštou

    zdarma

    Předčasný výběr z termínovaných a účtů (minimálně 50 Kč nebo protihodnota v příslušné měně u účtu vedeného v cizí měně):

    Do 6 měsíců délky vkladu včetně

    0,75 % z vybírané částky

    Nad 6 měsíců délky vkladu

    1,5 % z vybírané částky

    Poplatek za předčasný výběr z ČSOB Termínovaného vkladu Plus (vklad na 2 a 3 roky):

    Do limitu 20 % ze zůstatku na účtu (max. 1 milion Kč) 1)

    zdarma

    Nad stanovený limit (minimálně 50 Kč nebo protihodnota v příslušné měně u účtu vedeného v cizí měně)

    1,5 % z vybírané částky nad stanovený limit

    1) Hodnota zůstatku na účtu v poslední den dispoziční lhůty (po obnově) nebo šestý den po založení účtu. Uvedené nastavení poplatku platí pro dobu trvání vkladu.

    Výběr hotovosti z termínovaného vkladu v měně účtu

    zdarma

    Výběr hotovosti v Kč / cizí měně z účtu vedeného v jiné měně

    1 % z vybírané částky

    Druhý a další příkaz (včetně bezhotovostního) ke snížení vkladu v dispoziční lhůtě pro ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitou

    50 Kč

    Doplňkové služby ke spořicím účtům a terminovaným vkladům

    Zřízení zástavního práva k pohledávce (vkladovému účtu) ve prospěch jiných subjektů

    500 Kč

    Správa jednoho účtu při pohledávkové exekuci (za každý započatý kalendářní měsíc)

    250 Kč

    Poplatek z přírůstku depozit klienta ke konci roku – ročně

    Poplatek z přírůstku depozit klienta, pokud celkový objem uložených prostředků ve všech měnách k 31. 12. nepřevyšuje 100 mil. Kč

    bez poplatku

    Poplatek z přírůstku depozit klienta, pokud celkový objem uložených prostředků ve všech měnách k 31. 12. převyšuje 100 mil. Kč a zároveň průměrný objem prostředků klienta v průběhu roku 1)

    0,15 %

    Poplatek z přírůstku depozit klienta ke konci roku je vypočítán jako součin výše uvedeného procenta a přírůstku depozit k 31. 12. rozhodného roku. ČSOB je oprávněná účtovat poplatek následně 1x ročně, nejpozději druhý pracovní den měsíce března následujícího roku. Poplatek je inkasován z poplatkového účtu klienta v měně tohoto účtu. Pokud klient nemá zvolený poplatkový účet, je poplatek inkasován z běžného platebního účtu, který má ke dni účtování poplatku nejvyšší zůstatek. Při přepočtu cizích měn do Kč a naopak se používá aktuální kurz ČNB k danému dni.

    1) Průměrný objem prostředků klienta v průběhu roku je vypočítán jako součet kladných zůstatků depozit k poslednímu dni každého jednotlivého měsíce za období od 1. 1. do 30. 11. rozhodného roku dělený uvedeným počtem měsíců. Do výpočtu vstupuje součet prostředků klienta uložených na běžných, spořících, termínovaných a vkladových účtech ve všech měnách k poslednímu dni příslušného měsíce. Do součtu denního zůstatku depozit nejsou zahrnovány účty s  termínovanými vklady s individuální úrokovou sazbou a depozitní směnky.

    Patria Finance a.s.

    Zpracování smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů a jiných investičních nástrojů s Patrií Direct

    zdarma

    Životní pojištění

    Sazebníky ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB (dále jen „pojistitel“)

    ČSOB Životní pojištění Maximal Invest – jednorázové životní pojištění
    ČSOB Životní pojištění Maximal Profit, ČSOB Životní pojištění Maximal Profit Z, ČSOB Životní pojištění Maxík

    ČSOB Životní pojištění Maximal Invest – jednorázové životní pojištění – sazebník pojistitele

    Alokační poplatek pro pojistné smlouvy s datem uzavření od 19. 9. 2005 do 31. 3. 2014 včetně

    2 % z jednorázového pojistného

    Alokační poplatek pro pojistné smlouvy s datem uzavření od 1. 4. 2014

    2,5 % z jednorázového pojistného

    Částečná výplata z hodnoty podílů (pojištění) pro pojistné smlouvy s datem uzavření od 1. 8. 2008 do 29. 5. 2009 a od 1. 7. 2009 včetně 1)

    1 % z hodnoty výplaty

    Částečná výplata z hodnoty podílů garantovaného programu investování je bez poplatku. Zkrácení lhůty pro výplatu je bez poplatku. Minimální zůstatek po výplatě z hodnoty podílů je 10 000 Kč. Minimální částka jedné výplaty je 4 800 Kč. Maximální počet výplat v pojistném roce není omezen.

    Zánik pojištění s výplatou odkupného (tzv. stornovací poplatek) pro pojistné smlouvy s datem uzavření od 1. 8. 2008 do 29. 5. 2009 a od 1. 7. 2009 včetně 1)

    1 % z hodnoty výplaty

    Zhodnocení garantovaného programu investování (pouze pro Maximal Invest s tržním programem investování typu Duo Bonus)

    1 % p. a.

    Pojistné plnění pro případ plné invalidity následkem úrazu – max. limit 500 000 Kč. Datum převodu na podíly programu investování je v den splatnosti počátečních úpisů příslušného fondu.

    1) Výstupní poplatek u ČSOB Životního pojištění Maximal Invest, jehož podkladovým aktivem jsou KBC depozita, je stanoven individuálně podle sjednané pojistné smlouvy.

    ČSOB Životní pojištění Maximal Profit / Maximal Profit Z / Maxík – sazebník pojistitele

    Fixní část pojistného (měsíční poplatek)

    30 Kč

    Alokační poplatek z běžného pojistného za základní pojištění pro smlouvy se sumou pojistného za další pojištění a fixní části pojistného menší než 4 800 Kč za rok

    5 % z pojistného za základní pojištění sníženého o fixní část pojistného

    Alokační poplatek z běžného pojistného za základní pojištění pro smlouvy se sumou pojistného za další pojištění a fixní části pojistného ve výši alespoň 4 800 Kč za rok

    1,5 % z pojistného za základní pojištění snížené o fixní část pojistného

    Alokační poplatek z mimořádného pojistného (min. výše mimořádného pojistného je 500 Kč)

    0 % z pojistného

    Minimální zůstatek po výplatě z hodnoty pojištění

    1 000 Kč

    Minimální částka jedné výplaty z hodnoty pojištění

    1 000 Kč

    Částečná výplata z hodnoty pojištění

    zdarma

    Maximální doba trvání pro jedny platební prázdniny je 36 měsíců. Platební prázdniny lze provést max. 3x za dobu trvání pojištění. Minimální hodnota podílů vytvořená na základě zaplacení běžného pojistného za základní pojištění pro dočasné přerušení placení pojistného (platební prázdniny) je 25 000 Kč.

    Poplatek za dočasné přerušení placení pojistného (platební prázdniny)

    1 000 Kč

    Změna pojištění na žádost pojistníka

    zdarma

    Storno poplatek (poplatek za odkupné)

    1 000 Kč

    Zhodnocení garantovaného programu investování

    Pro běžné pojistné

    1,3 % p. a.

    Pro mimořádné pojistné

    0,8 % p. a.

    Ostatní služby

    Ostatní bankovní služby

    Pronájem bezpečnostních schránek

    Uzavření smlouvy

    zdarma

    Roční pronájem schránky včetně pojištění obsahu schránky do výše 800 000 Kč

    do 7 000 cm3
    do 15 000 cm3
    do 30 000 cm3
    do 100 000 cm3
    nad 100 000 cm3

    1 200 Kč + 21 % DPH
    1 800 Kč + 21 % DPH
    2 700 Kč + 21 % DPH
    3 900 Kč + 21 % DPH
    7 200 Kč + 21 % DPH

    Poplatky a jiné úhrady za ztrátu nebo poškození klíče / magnetické karty, výměny zámku ke schránce aj., jsou uvedeny v Přehledu poplatků, úhrad a odměn účtovaných v souvislosti s pronájmem schránek za některé vybrané služby, který podle systému zabezpečení a velikosti schránek vydává konkrétní pobočka poskytující pronájem schránky a je v této pobočce k dispozici.

    Z pojištění se hradí každá ztráta, zmizení, poškození nebo zničení obsahu schránky. Pojištění se nevztahuje zejména na škody na obsahu schránky způsobené podvodným nebo jiným jednáním nájemce nebo disponenta, vnitřními příčinami (zastarání, skryté vady, oxidace koroze), válkou, radioaktivním nebo jiným zářením a dále dle podmínek příslušné pojistné smlouvy. Další informace o rozsahu pojištění včetně možného vyššího pojistného plnění jsou k dispozici na www.csob.cz nebo v příslušných pobočkách.

    Uvedené sazby platí i za užívání schránky po ukončení smluvního vztahu.

    Méně časté hotovostní operace

    Vklad mincí v Kč v počtu do 100 ks (včetně) jedné nominální hodnoty

    zdarma

    Vklad mincí v Kč v počtu nad 100 ks jedné nominální hodnoty

    3 % z částky mincí převyšující 100 ks příslušné nominální hodnoty, min. 100 Kč

    Vklad mincí v EUR v počtu do 49 ks mincí

    zdarma

    Vklad mincí v EUR v počtu 50 a více ks mincí

    2 % ze zpracované hotovosti v mincích, min. 100 Kč

    Vklad cizí měny připisované na účet vedený v jiné měně

    2 % ze zpracované hotovosti

    Vklad ve formě poškozených bankovek a bankovek v prekluzi v cizí měně

    10 % z hodnoty předložené bankovky

    Vklad a převod hotovosti v Kč ve prospěch účtu v Kč vedeného u jiného poskytovatele platebních služeb

    2 % z převáděné částky, min. 150 Kč

    Vklad a převod hotovosti na běžný platební účet vedený u ČSOB v SR (jeden převod denně maximálně ve výši 100 000 Kč včetně)

    150 Kč

    Výměna1)/vklad hotovosti neroztříděné podle nominálních hodnot

    100 Kč

    Výměna Kč bankovek nebo Kč mincí do 100 ks (včetně) jedné nominální hodnoty1)

    zdarma

    Výměna Kč bankovek nebo Kč mincí nad 100 ks jedné nominální hodnoty 1)

    3 % z přijaté částky převyšující 100 ks příslušné nominální hodnoty, min. 100 Kč

    Výměna nominálních hodnot bankovek a mincí cizích měn se neprovádí.

    1) Platí i pro obchodní místa České pošty, s.p.

    Směnárenské operace

    Nákup cizí měny za hotové ve formě nepoškozených bankovek a mincí

    2 % z hodnoty nakupované cizí měny, min. 50 Kč

    Prodej cizí měny za hotové ve formě bankovek a mincí

    2 % z hodnoty prodávané cizí měny, min. 50 Kč

    Ostatní služby

    Výměna 1) nebo připsání běžně poškozených tuzemských bankovek a mincí

    zdarma

    Ohlášený a nevyplacený výběr v hotovosti

    0,3 % z nevyplacené částky

    Poplatky účtované v rámci hotovostních operací jsou přepočteny aktuálním kurzem devizového trhu ČNB platného v den účtování poplatku.

    1) Platí i pro obchodní místa České pošty, s.p.

    Šeky

    Bezhotovostně

    Hotovostně

    Nákup soukromých šeků na ČSOB a bankovních šeků na ČSOB vystavených ČSOB

    zdarma

    zdarma

    Nákup bankovních šeků na ČSOB vystavených jinou bankou

    1 % z částky šeku, min. 300 Kč, max. 3 000 Kč

    1 % z částky šeku, min. 300 Kč, max. 3 000 Kč

    Platby sociální povahy šekem na ČSOB vystaveným jinou bankou

    zdarma

    zdarma

    Šeky inkasované v jiných bankách 1)

    1,5 % z částky šeku, min. 300 Kč, max. 10 000 Kč

    Platby sociální povahy šekem inkasovaným v jiných bankách

    100 Kč, zdarma platby obětem holokaustu

    Vklad/výběr z účtu prostřednictvím šeku

    vklad 6 Kč, výběr 9 Kč

    – / 80 Kč

    Zpětný odkup bankovního šeku vystaveného ČSOB

    100 Kč + skutečné náklady

    Stop-payment nebo odvolání šeku

    200 Kč + telekomunikační náklady

    Zrušení zákazu úhrady soukromého šeku

    200 Kč

    Reklamace šeku

    100–500 Kč podle složitosti operace

    Operace s neplacenými, popř. nekrytými šeky

    100–200 Kč podle složitosti operace + výlohy zahraniční/tuzemské banky

    Úhrada částky šeku vystaveného na ČSOB do zahraničí nebo v cizí měně do tuzemska

    100 Kč

    Upozornění na nedostatečné krytí

    50 Kč

    – Službu nelze zřídit.

    V případě, že zahraniční/tuzemská banka účtuje dodatečné výlohy spojené se zpracováním šeků, přičítají se k příslušné položce sazebníku.

    1) Náklady zahraničního korespondenta USD šeku jsou 2 USD a korespondenta EUR šeku jsou 3 EUR.

    Poskytování informací

    Zpracování a podání zpráv o záležitostech týkajících se klienta – pro osoby oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí a pro osoby, které prokáží, že v důsledku vlastní chybné dispozice bance utrpěly škodu a bez tohoto údaje se nemohou domoci svého práva:

    Při požadavku podání 1–5 informací

    250 Kč + 21 % DPH

    Při požadavku podání 6 a více informací

    500 Kč + 21 % DPH

    Zpracování a podání zpráv o záležitostech týkajících se klienta pro notáře podle povahy a rozsahu informací

    smluvně, min. 200 Kč + 21 % DPH

    Doplňkové služby

    Potvrzení o složení kauce pro Ministerstvo financí (Fond národního majetku)

    420 Kč + 21 % DPH

    Ostatní činnosti v sazebníku výslovně neuvedené (vyžádání dokladů o transakci na obchodním místě, neodůvodněná reklamace transakce kartou, kopie dokladů/dokumentace, potvrzení pro českou policii, velvyslanectví, leasingové společnosti, CCS apod.)

    200 Kč 1)

    Uložení zastavených věcí movitých mimo cenných papírů (roční, resp. jednorázový poplatek v případě, že doba úschovy je kratší než 1 rok)

    min. 500 Kč + 21 % DPH

    Bankovní úschova – vyhotovení smlouvy (služba je poskytována pouze stávajícím klientům ČSOB nebo klientům, kteří si sjednali ČSOB Hypotéku)

    7 500 Kč / v případě individuálních úprav 10 000 Kč

    1) Pokud není služba součástí finanční činnosti, podléhá DPH ve výši 21 %.

    Již nenabízené produkty a služby

     Osobní konta – běžné platební účty

      

     ČSOB Konto

     ČSOB Aktivní konto

     ČSOB Dětské konto Slůně 1)

     Účty a transakce

     Vedení účtu (měsíční poplatek)

     55 Kč 2)

     95 Kč 3)

     zdarma

     Zaslání výpisu měsíčně – elektronicky/poštou

     zdarma / 30 Kč

     zdarma / 30 Kč

     zdarma

     Příchozí úhrada

     zdarma

     zdarma

     zdarma

     Odchozí úhrada zadaná elektronicky (měsíčně zdarma, mimo Inkas, neplatí pro ČSOB Telefonní bankovnictví)

     2

     10

     Inkaso (měsíčně zdarma, mimo splátek úvěru)

     5

     Služby internetového bankovnictví

     zdarma

     zdarma

     zdarma

     Povolené přečerpání účtu

     zdarma

     zdarma

     Karty a pojištění

     Výběr hotovosti kartou z bankomatů ČSOB v ČR (měsíčně zdarma)

     2

     5

     4

     Poskytnutí debetní karty – mezinárodní embosovaná:

     Pro majitele

     zdarma

     zdarma

     Pro partnera

     zdarma

     Pojištění ztráty a krádeže platební karty pro majitele

     Basic

     Zaslání informační SMS – transakční/karetní

     zdarma

     Úrazové pojištění dítěte (roční poplatek, první platba splatná pouze v hotovosti na účet)

     180 Kč

     – Služba není součástí konta.

     1) Všechny vklady v hotovosti v Kč i v cizí měně na ČSOB Dětské konto Slůně jsou zdarma

     2) ČSOB Konto sjednané od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2017 je zdarma, pokud je jeho majitel rovněž majitelem ČSOB Firemního konta nebo ČSOB Obchodního konta nebo pokud je majitelem ČSOB Podnikatelského konta – platí pro fyzické osoby – podnikatele.

     3) ČSOB Aktivní konto je zdarma, pokud je jeho majitel rovněž majitelem ČSOB Firemního konta nebo ČSOB Obchodního konta nebo pokud je majitelem ČSOB Podnikatelského konta, na kterém dosáhl průměrného měsíčního kreditního obratu vyššího než 100 000 Kč za poslední 3 měsíce – platí pro fyzické osoby podnikatele.

     Doplňkové služby pro běžné platební účty

     Výpis z účtu zasílaný poštou týdně / po pohybu

     85 Kč / 185 Kč

     Služby k ČSOB Aktivnímu kontu

     Rodinný balíček – obsahuje 15 Příchozích plateb tuzemských, 10 Odchozích úhrad tuzemských zadaných elektronicky (mimo Inkas, neplatí pro ČSOB Telefonní bankovnictví), 15 výběrů hotovosti z bankomatů ČSOB v ČR

     40 Kč

     Transakční balíček – obsahuje všechny Příchozí úhrady tuzemské, všechny Odchozí úhrady tuzemské zadané elektronicky (mimo Inkas, neplatí pro ČSOB Telefonní bankovnictví), všechny výběry hotovosti z bankomatů ČSOB v ČR

     40 Kč

     Osobní vyzvedávání výpisů v pobočce (bez ohledu na počet výpisů vygenerovaných v daném období)

     Z běžného platebního účtu denně po pohybu / týdně / měsíčně (měsíční poplatek)

     700 Kč / 300 Kč / 100 Kč

     Z termínovaného nebo spořicího účtu (měsíční poplatek)

     100 Kč

     Platební karty

     Debetní karty

     Visa Electron

     Mastercard Gold / VISA Gold

     Poskytnutí debetní karty – měsíčně (pokud není v rámci osobního konta zdarma)

     20 Kč

     350 Kč

     Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB v ČR a SR

     5 Kč

     5 Kč

     Výběr hotovosti z bankomatu jiné banky v ČR

     40 Kč

     40 Kč

     Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí

     100 Kč

     100 Kč

     Cestovní pojištění ve variantě Gold nebo Gold Family Plus (nenabízí se od 1. 4. 2016)

     zdarma

     Pojištění právní ochrany

     zdarma

     – Služba není součástí.

     Kreditní karty

     Mastercard neembosovaná

     Mastercard World

     Mastercard Platinum

     Měsíční poplatek za služby spojené s každou kreditní kartou vydanou k účtu

     20 Kč 1)

     50 Kč 2)

     350 Kč 3)

     Měsíční výpis elektronicky/poštou 4)

     zdarma / 30 Kč

     zdarma / 30 Kč

     zdarma

     Výběr z bankomatu ČSOB v ČR a SR

     50 Kč

     50 Kč

     30 Kč

     Výběr z bankomatu jiné banky v ČR

     100 Kč

     100 Kč

     50 Kč

     Výběr z bankomatu v zahraničí

     150 Kč

     150 Kč

     100 Kč

     Elektronický převod z úvěru kreditní karty na běžný platební účet klienta vedený v ČSOB

     150 Kč

     150 Kč

     150 Kč

     Cestovní pojištění ve variantě Gold nebo Gold Family Plus

     150 Kč

     Pojištění ztráty a krádeže platební karty ve variantě Classic

     zdarma

     Pojištění právní ochrany

     zdarma

     – Služba není součástí.

     1) Obsahem tohoto poplatku jsou zejména činnosti umožňující čerpání peněžních prostředků z kreditní karty klientem, evidence všech zaúčtovaných transakcí či vyčíslení povinné minimální a plné splátky a úroků za běžné období hrazené klientem, poskytnutí / standardní obnova / omezení platnosti karty / zrušení kreditní karty, pojištění nákupu a prodloužená záruka, zabezpečení internetových plateb kartou (3D Secure), rezervace finančních zdrojů, možnost využití bezúročného období, snížení či zvýšení úvěrového limitu kdykoliv po dobu trvání smluvního vztahu, poradenské a administrativní služby pobočkové sítě, konzultační služby telefonického/klientského centra 24 hodin denně, a to i v případě, že klient kreditní kartu nevyužívá nebo jí nedisponuje z důvodů na své straně.

     2) Obsahem tohoto poplatku je kromě 1) také členství v Mastercard Priceless Prague programu a Programu ČSOB výhod, jedna dodatková kreditní karta World pro partnera. Banka má právo poplatek klientovi vrátit za podmínek uvedených v Programu ČSOB výhod.

     3) Obsahem tohoto poplatku je kromě 1) také členství v Mastercard Priceless Prague programu, členství v klubu Priority Pass, cestovní pojištění Platinum Family Plus, pojištění ztráty a krádeže platební karty ve variantě Extra.

     4) Výpis z úvěrového účtu ke kreditní kartě je vystaven a zasílán 25 dní před dnem splatnosti.

     Pojištění k platebním kartám

     Pojištění právní ochrany pro řidiče motorového vozidla (zůstává bezplatnou součástí karet Gold)

     250 Kč

     Pojištění k platebním kartám a nálepkám

     Cestovní pojištění

     Standard / Standard Family

     Exclusive / Exclusive Family

     Gold / Gold Family

     Gold Family Plus

     Platinum Family Plus (pouze pro kreditní karty)

     Pojistné (ročně)

     300/800 Kč

     1 000/2 200 Kč

     1 400/2 600 Kč

     1 400 Kč 1)

     1 865 Kč 1)

     Pojištění ztráty a krádeže

     Basic

     Classic

     Extra

     Limit pojištění finanční ztráty

     20 000 Kč

     100 000 Kč

     500 000 Kč

     Limit pojištění osobních věcí

     5 000 Kč

     15 000 Kč

     50 000 Kč

     Limit pojištění ztráty mobilního telefonu

     2 000 Kč

     5 000 Kč

     10 000 Kč

     Opakované vydání PIN / expresní vydání karty (do 3 dnů)

     zdarma

     zdarma

     Vydání náhradní karty nebo hotovosti v zahraničí

     zdarma

     – Služba není součástí.

     Pojištění ve variantě Family se vztahuje na 2 dospělé osoby včetně majitele karty a 3 děti do věku 18 let.

     Cestovní pojištění a pojištění ztráty a krádeže má roční platnost a je platné pouze s platnou platební kartou/nálepkou. Pojistné je účtováno jedenkrát ročně předem na následujících 12 měsíců, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, ve kterém je pojištění sjednáno, a dále vždy v měsíci, na který připadá výročí sjednání pojištění.

     Při změně nebo dodatečném sjednání pojištění je účtováno pojistné v plné výši nově požadovaného pojištění.

     V rámci karty Mastercard Gold / VISA Gold je zdarma poskytováno jedno cestovní pojištění dle aktuální nabídky banky.

     1) V rámci karty Mastercard Platinum je poskytováno zdarma.

     Služby elektronického bankovnictví

     ČSOB Telefonní bankovnictví

     Zřízení služby

     zdarma

     Měsíční poplatek za vedení služby

     20 Kč / 40 Kč 1)

     1) Služba je zdarma v rámci aktuálně nabízených osobních kont. Cena 40 Kč platí při užívání služeb ČSOB Telefonní bankovnictví samostatně. Cena 20 Kč platí v kombinaci s jinou službou elektronického bankovnictví (cena za každou zmocněnou osobu).

     Spotřebitelské úvěry

     ČSOB půjčky

     Vedení účtu / správa úvěru s elektronickým výpisem

     59 Kč 1)

     Vedení účtu / správa úvěru s výpisem poštou

     89 Kč 1)

     1) Měsíční poplatek je stanoven za služby klientům, které souvisí s vedením a správou úvěru a nejsou samostatně zpoplatněny dle tohoto Sazebníku (zejména pravidelné měsíční generování výpisu z úvěrového účtu včetně ročního písemného odsouhlasení vzájemných pohledávek a závazků, zpřístupnění informací o úvěrovém účtu prostřednictvím internetového bankovnictví, konzultační a administrativní servis související s úvěrem poskytovaný po celou dobu splatnosti úvěru prostřednictvím obchodních míst a telefonického centra, veškerá samostatně nezpoplatněná písemná komunikace ze strany banky na podnět klienta).

     Zpracování úvěru

     1 % z výše úvěru, min. 500 Kč, max. 3 500 Kč

     Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru

     1 % z výše mimořádné splátky úvěru 2)

     2) Pro úvěry poskytnuté od 1. 6. 2010 je poplatek účtován ve výši 1 % z mimořádné splátky, je-li však doba mezi mimořádnou splátkou a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru kratší než 1 rok, je účtován poplatek ve výši 0,5 % z výše mimořádné splátky úvěru. (Pokud nejsou smluvními podmínkami umožněny 3 mimořádné splátky zdarma.) Pro úvěry poskytnuté do 31. 5. 2010 je poplatek 1 % z výše mimořádné splátky úvěru, min. 1 000 Kč. U úvěrů poskytnutých před 1. 2. 2008 není poplatek účtován stejně jako v případě provedení jedné mimořádné splátky do výše dotace z programu Zelená úsporám. Poplatek není účtován u produktů ČSOB Konsolidace a ČSOB Flexi konsolidace v případě přefinancování stávajících úvěrů ČSOB. Úhrada není požadována, pokud je předčasné splacení (mimořádná splátka) provedeno v rámci plnění z pojistné smlouvy určené k zajištění splacení spotřebitelského úvěru.

     Změna smluvní dokumentace (provedena také formou oznámení banky):

     Zvýšení, snížení nebo odklad splátky za stanovených smluvních podmínek

     500 Kč

     Ostatní změny, včetně restrukturalizace úvěru, zvýšení, snížení nebo odkladu splátky nad rámec stanovených smluvních podmínek

     500 Kč

     Nedodržení smluvních podmínek spotřebitelských úvěrů

     Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky

     300 Kč / 500 Kč

     Pojištění ke spotřebitelským úvěrům

     Pojištění ke spotřebitelskému úvěru sjednaná do 6. 8. 2006

     1 % p. a. z objemu úvěru měsíčně

     Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta 1 (pojištění pro případ smrti nebo invalidity) sjednaná do 1. 2. 2009

     4,9 % z měsíční úvěrové splátky a poplatku za správu úvěru

     Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta 1 (pojištění pro případ smrti nebo invalidity, pracovní neschopnosti) sjednaná do 31. 10. 2012

     5,9 % z měsíční úvěrové splátky a poplatku za správu úvěru

     Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta 1 (pojištění pro případ smrti nebo invalidity) sjednaná do 30. 4. 2017

     4,9 % z měsíční úvěrové splátky a poplatku za správu úvěru

     Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta 2 (pojištění pro případ smrti nebo invalidity, pracovní neschopnosti a pro případ ztráty zaměstnání) sjednaná do 31. 10. 2012

     8,5 % z měsíční úvěrové splátky a poplatku za správu úvěru

     Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta 2 (pojištění pro případ smrti nebo invalidity a pro případ pracovní neschopnosti) sjednaná do 30. 4. 2017

     6,5 % z měsíční úvěrové splátky a poplatku za správu úvěru

     Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta 3 (pojištění pro případ smrti nebo invalidity, pracovní neschopnosti a pro případ ztráty zaměstnání) sjednaná do 30. 4. 2017

     9,5 % z měsíční úvěrové splátky a poplatku za správu úvěru

     Hypoteční úvěry

     Přílohou tohoto sazebníku, která se vztahuje ke smlouvám o poskytnutí hypotečního úvěru uzavřeným do 30. 11. 2016, v nichž zmocněnec ČSOB zastupoval zmocnitele Hypoteční banka, a.s., jako věřitele příslušné úvěrové smlouvy, je Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční bankou, a.s., platný pro smlouvy uzavřené do 30. 11. 2016, který je mimo jiné k dispozici na internetových stránkách www.hypotecnibanka.cz a v tištěné podobě na vyžádání klienta v provozních prostorách na všech obchodních místech ČSOB.

     Spoření a investice

     ČSOB Spořicí účet, ČSOB Spořicí účet s prémií

     Vedení účtu

     zdarma

     Zaslání výpisu měsíčně – elektronicky/poštou

     zdarma / 30 Kč

     Předčasný výběr z účtu 1)

     0,75 % z vybírané částky

     Odchozí úhrada v měně účtu (zadaná elektronicky, neplatí pro ČSOB Telefonní bankovnictví)

     zdarma

     1)Minimální částka účtovaného poplatku je 50 Kč. Neplatí pro ČSOB Spořicí účet s prémií.

     Duo Profit Plus

     Vedení účtu

     zdarma

     Zaslání výpisu měsíčně – elektronicky/poštou

     zdarma / 30 Kč

     Předčasný výběr z účtu 1)

     0,75 % z vybírané částky

     1) Minimální částka účtovaného poplatku je 50 Kč nebo protihodnota v příslušné měně u účtu vedeného v cizí měně.

     ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitou (14, 21 dní, 2, 4, 5, 7 až 11 měsíců, 18 měsíců a 4 roky)

     Vedení účtu včetně zaslání výpisu měsíčně elektronicky/poštou

     zdarma

     Předčasný výběr (minimálně 50 Kč nebo protihodnota v příslušné měně u účtu vedeného v cizí měně):

     Do 6 měsíců délky vkladu včetně

     0,75 % z vybírané částky

     Nad 6 měsíců délky vkladu

     1,5 % z vybírané částky

     Výběr hotovosti z termínovaného vkladu v měně účtu

     zdarma

     Výběr hotovosti v Kč / cizí měně z účtu vedeného v jiné měně

     1 % z vybírané částky

     Druhý a další příkaz (včetně bezhotovostního) ke snížení vkladu v dispoziční lhůtě

     50 Kč

     1) Minimální částka účtovaného poplatku je 50 Kč nebo protihodnota v příslušné měně u účtu vedeného v cizí měně.

     Životní pojištění – sazebníky ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB (dále jen „pojistitel“)

     ČSOB Životní pojištění Penze Pro – sazebník pojistitele

     Fixní část pojistného (měsíční poplatek)

     30 Kč

     Alokační poplatek z běžného pojistného

     5 % z pojistného za základní pojištění sníženého o fixní část pojistného

     Alokační poplatek z mimořádného pojistného (min. výše mimořádného pojistného je 500 Kč)

     0,3 % z pojistného

     Minimální zůstatek po výplatě z hodnoty pojištění

     1 000 Kč

     Minimální částka jedné výplaty z hodnoty pojištění

     1 000 Kč

     Částečná výplata z hodnoty pojištění

     zdarma

     Lhůta od počátku pojištění pro předložení žádosti o změnu pojištění pojistníkem

     3 měsíce

     Maximální doba trvání pro jedny platební prázdniny je 36 měsíců. Platební prázdniny lze provést max. 3x za dobu trvání pojištění. Minimální hodnota podílů vytvořená na základě zaplacení běžného pojistného za základní pojištění pro dočasné přerušení placení pojistného (platební prázdniny) je 25 000 Kč.

     Poplatek za dočasné přerušení placení pojistného (platební prázdniny)

     1 000 Kč

     Změna pojištění na žádost pojistníka

     zdarma

     Storno poplatek (poplatek za odkupné)

     1 000 Kč

     Zhodnocení garantovaného programu investování pro běžné pojistné

     1,3 % p. a.

     Zhodnocení garantovaného programu investování pro mimořádné pojistné

     0,8 % p. a.

     ČSOB Životní pojištění Maximal / Maximal 60 / Maximal 60 Z a Optimal / Optimal 60 / Optimal 60 Z – sazebník pojistitele

     Výše technické úrokové míry pro Optimal / Optimal 60 / Optimal 60 Z je: 3 % p. a. pro pojistné smlouvy s datem uzavření do 31. 12. 2003 včetně, 2,4 % p. a. pro pojistné smlouvy s datem uzavření od 1. 1. 2004 včetně. Doba platnosti technické úrokové míry je po dobu platnosti pojistné smlouvy.

     Alokační poplatky pro pojistné smlouvy s datem uzavření do 12. 8. 2007 včetně:

     Alokační poplatek z běžného a dodatečného běžného pojistného v 1. pojistném roce (podle výše ročního pojistného v Kč):

     4 800 – 59 999 Kč

     15 % z pojistného

     60 000 Kč a více

     5 % z pojistného

     Alokační poplatek z běžného a dodatečného běžného pojistného ve 2. pojistném roce a dalších pojistných letech

     5 % z pojistného

     Maximální výše mimořádného pojistného:

     Maximal / Maximal 60 / Maximal 60 Z a Optimal / Optimal 60 / Optimal 60 Z s datem uzavření od 1. 8. 2007

     není omezena

     Optimal / Optimal 60 / Optimal 60 Z s datem uzavření do 31. 7. 2007 včetně

     0 Kč

     Alokační poplatek z mimořádného pojistného (min. výše mimořádného pojistného je 500 Kč)

     0 % z pojistného

     Alokační poplatky pro pojistné smlouvy s datem uzavření od 13. 8. 2007 včetně:

     Alokační poplatek z běžného a dodatečného běžného pojistného (platí pouze pro Optimal / Optimal 60 / Optimal 60 Z)

     5 % z pojistného

     Alokační poplatek z běžného a dodatečného běžného pojistného (platí pouze pro Maximal / Maximal 60 / Maximal 60 Z)

     2 % z pojistného

     Alokační poplatek z mimořádného pojistného (min. výše mimořádného pojistného je 500 Kč)

     0 % z pojistného

     Ostatní poplatky

     Změna pojištění na žádost pojistníka – sjednání/zrušení pojištění (resp. připojištění), změna pojistné částky (resp. pojistných částek), změna pojistného

     zdarma

     Změna alokace běžného pojistného (platí pouze pro Maximal / Maximal 60 / Maximal 60 Z)

     zdarma

     Převod podílů programů investování (platí pouze pro Maximal / Maximal 60 / Maximal 60 Z)

     zdarma

     Částečná výplata z hodnoty pojištění v pojistném roce (platí pouze pro Maximal / Optimal)

     zdarma

     Zkrácení lhůty pro výplatu je bez poplatku. Minimální zůstatek po výplatě z hodnoty pojištění je 10 000 Kč. Minimální částka jedné výplaty je 4 800 Kč.

     Správa aktiv pro pojistné smlouvy s datem uzavření do 12. 8. 2007 včetně (platí pouze pro Maximal / Maximal 60 / Maximal 60 Z)

     1 % z aktuální hodnoty pojištění / rok

     Správa aktiv pro pojistné smlouvy s datem uzavření od 13. 8. 2007 včetně (platí pouze pro Maximal / Maximal 60 / Maximal 60 Z)

     1,25 % z aktuální hodnoty pojištění / rok

     Převedení do splaceného stavu

     zdarma

     Minimální zůstatek pro převod do splaceného stavu je 20 000 Kč. Minimální zůstatek pro využití platebních prázdnin je 10 000 Kč.

     Správa pojištění pro pojistné smlouvy s datem uzavření do 12. 8. 2007 včetně (měsíční poplatek)

     20 Kč

     Správa pojištění pro pojistné smlouvy s datem uzavření od 13. 8. 2007 včetně (měsíční poplatek, platí pouze pro Optimal / Optimal 60 / Optimal 60 Z)

     40 Kč

     Správa pojištění pro pojistné smlouvy s datem uzavření od 13. 8. 2007 včetně (platí pouze pro Maximal / Maximal 60 / Maximal 60 Z)

     zdarma

     Inkasní poplatek při platbě v hotovosti nebo složenkou / trvalým příkazem

     20/10 Kč při platbě

     Poplatek za odbytné nebo odkupné do 5 let / po 5 letech od počátku pojištění

     1 000 Kč / zdarma

     Poplatek při výplatě pojistného plnění pro případ dožití pro pojistné smlouvy s datem uzavření od 1. 2. 2004 včetně

     zdarma