Grantové programy

Jaké oblasti podporujeme?

  • Finanční gramotnost (financování bezplatného poradenství v poradnách po celé republice, zvyšování finanční gramotnosti u různých cílových skupin prostřednictvím grantů, výuka žáků a studentů)
  • Environmentální odpovědnost (šetrné hospodaření s přírodními zdroji a ohleduplnost vůči životnímu prostředí, environmentální a energetická politika)
  • Longevity (podpora seniorů a zdravotně postižených, odpovědné produkty a služby, bezbariérový přístup)
  • Podpora podnikání (podpora malých a středních podniků, začínajících podnikatelů, žen podnikatelek a sociálního podnikání)

Všechna naše grantová řízení naleznete v grantovém kalendáři.

Koho podporujeme?

Spolupracujeme s našimi partnerskými neziskovými organizacemi a další neziskové a příspěvkové organizace podporujeme v rámci našich grantových programů.

Nepodporujeme žádosti fyzických osob, projekty realizované mimo území České republiky, profesionální kulturu, profesionální a amatérský sport.

Jak zažádat o podporu?

  • Jestliže aktivity vaší organizace odpovídají strategii společenské odpovědnosti ČSOB, podívejte se na přehled programů níže nebo do grantového kalendáře, zda vypisujeme takové grantové řízení, do kterého se můžete přihlásit.
  • Pokud jste získali grant, nezapomeňte k projektu zpracovat závěrečnou zprávu (Návod Jak psát závěrečnou zprávu).

Grantové programy