Grantové programy

Jaké oblasti podporujeme?

Oblasti podpory souvisí s našimi pilíři společenské odpovědnosti:

  • Pro vzdělání – prostřednictvím našich ambasadorů vzděláváme děti a mládež v oblasti finanční gramotnosti a bezpečného chování v on-line prostředí. Zároveň podporujeme neziskové organizace, které tato témata považují stejně jako my za klíčové.
  • Pro soužití – v každé životní situaci podáváme pomocnou ruku těm, kdo ji potřebují. Snažíme se přizpůsobit naše produkty a služby lidem s tělesným postižením, seniorům, ale nejen jim. A pokud nedokážeme pomoci přímo, hledáme cestu ve spojení s našimi partnerskými neziskovými organizacemi a s využitím jejich zkušeností.
  • Pro podnikání – podporujeme začínající podnikatele, malé a střední podniky, stejně tak inovativní projekty, start-upy, sociální podniky i ženy, které se snaží uspět v soukromém sektoru. Pomáháme vytvářet bezpečné podnikatelské prostředí a prosazovat zájmy těchto skupin.
  • Pro přírodu – udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí je součástí všeho, co děláme. Ekologické smýšlení tak promítáme do každodenního provozu, našich ekologických budov i bankovních a pojišťovacích produktů.

Všechna naše grantová řízení naleznete v grantovém kalendáři.

Koho podporujeme?

Spolupracujeme s našimi partnerskými neziskovými organizacemi a další neziskové a příspěvkové organizace podporujeme v rámci našich grantových programů.

Nepodporujeme žádosti fyzických osob, projekty realizované mimo území České republiky, profesionální kulturu, profesionální a amatérský sport.

Jak zažádat o podporu?

  • Jestliže aktivity vaší organizace odpovídají strategii společenské odpovědnosti ČSOB, podívejte se na přehled programů níže nebo do grantového kalendáře, zda vypisujeme takové grantové řízení, do kterého se můžete přihlásit.
  • Pokud jste získali grant, nezapomeňte k projektu zpracovat závěrečnou zprávu (Návod Jak psát závěrečnou zprávu).