GSFT Garanční systém finančního trhu

Ke dni 1. 1. 2016 došlo na základě Zákona o ozdravných postupech k transformaci právnické osoby Fondu pojištění vkladů na Garanční systém finančního trhu. Tato nově vzniklá instituce přebírá veškeré povinnosti a funkce bývalého Fondu pojištění vkladů, který nezaniká, ale od 1. 1. 2016 se stává samostatnou účetní jednotkou bez právní osobnosti v rámci Garančního systému.

Garanční systém finančního trhu

Základní prospekt 2018

Základní prospekt 2017

Základní prospekt 2016

Fond pojištění vkladů

Základní prospekt 2014

Základní prospekt 2013

Základní prospekt 2012