Přejít k obsahu
Info:
Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.
Více informací o cookies
Rozumím

Odkup akreditivních a záručních pohledávek

Financování včetně zajištění obchodních rizik v ČR i zahraničí

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu
Benefit 1 Doporučení banky v daném teritoriu
Benefit 2 Výběr nejvhodnější formy financování
Benefit 3 Návrh odpovídajícího zajištění
Jaké jsou výhody odkupu akreditivních a záručních pohledávek

Odkup akreditivních
a záručních pohledávek umožní:

 • poskytnutí dodavatelského úvěru odběrateli
 • přenesení platebních rizik na banku
 • odprodej pohledávky bez zpětného postihu
 • financování 100 % hodnoty pohledávky
Karin Hudečková

Karin Hudečková

ředitelka Trade Finance

Blanka Jarošová

Blanka Jarošová

manažerka útvaru Dokumentární akreditivy, inkasa a směnky

Poradci Trade Finance v regionech

Lenka Moravčíková

Lenka Moravčíková

Praha, Západní Čechy

Ivana Pelcmanová

Ivana Pelcmanová

Severní Čechy, Východní Čechy

Valentina Müllerová

Valentina Müllerová

Jižní Čechy, Jižní Morava

Aleš Macháč

Aleš Macháč

Severní Morava

 • Doporučeno pro
 • Vlastnosti forfaitingu
 • Výhody forfaitingu
 • výrobce, dodavatele
 • exportéry
 • dodavatele, kteří chtějí poskytnout svým partnerům odklad platby za dodávku, ale nechtějí čekat do její splatnosti na zaplacení
 • společnosti hledající zlepšení cash-flow
 • společnosti hledající alternativní formy financování

Kontaktujte svého firemního bankéře či se obraťte přímo na některého z výše uvedených poradců pro Trade Finance.

Jak služba funguje?

 • odkupujeme krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé pohledávky bez zpětného postihu na dodavatele
 • o forfaiting žádá banku dodavatel, se kterým je uzavřena Smlouva o odkupu pohledávky

Forfaitujeme pohledávky:

 • akreditivní (jak z exportních, tak importních akreditivů)
 • směnečné (zajištěné bankovním avalem)
 • účetní pohledávky - faktury zajištěné abstraktní platební bankovní zárukou nebo standby akreditivem
 • možnost poskytnutí dodavatelského úvěru odběrateli
 • přenesení platebních rizik na banku
 • odprodej pohledávky bez zpětného postihu
 • financování 100 % hodnoty pohledávky
 • nečerpá úvěrový limit klienta
 • Další formy financování obchodu
 • Poplatky a sazby

Jaké další formy financování nabízíme?

 • diskontování dokumentárního akreditivu s odloženou splatností – o diskontování žádá banka vystavující akreditiv
 • post-financování dokumentárního akreditivu splatného na viděnou – o post-financování žádá banka vystavující akreditiv
 • financování exportéra prostřednictvím bankovního úvěru zajištěného standby akreditivem
Celkové náklady závisí na charakteru konkrétní pohledávky – splatnost, výše pohledávky, míra přebíraného komerčního a teritoriálního rizika.