Přejít k obsahu
Info:
Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.
Více informací o cookies
Rozumím

Tuzemské platby

Jednoduché a spolehlivé platby v ČR

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu
Benefit 1 Bezpečný a spolehlivý převod
Benefit 2 Zvýhodněné elektronické platby
Benefit 3 Pohodlné a rychlé příkazy k úhradě
alt

Co můžete zadávat?

 • příkazy k úhradě/převodu
 • příkazy k inkasu
 • svolení k inkasu
 • prioritní platby

Poraďte se s námi

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám do 24 hodin.

 • Příkaz k úhradě/převodu
 • Příkaz k inkasu
 • Svolení k inkasu
 • Prioritní platby

Jaké příkazy můžete zadávat?

 • jednorázové (k provedení jedné platby)
 • hromadné (soupis více jednorázových příkazů s uvedením celkové částky)
 • trvalé (zajistí pravidelně se opakující platby stejně vysokých částek)

Jednorázový nebo trvalý příkaz k převodu částky v Kč můžete zadat i ze svého cizoměnového účtu a to ve prospěch účtu našeho klienta nebo ve prospěch korunových účtů klientů jiných tuzemských bank.

Slouží k inkasování plateb z cizího účtu v tuzemské bance.

Zadávat můžete příkazy:

 • jednorázové (k provedení jedné platby)
 • hromadné (soupis více jednorázových příkazů s uvedením celkové částky)
 • trvalé (zajistí pravidelně se opakující platby stejně vysokých částek)

Svolení k odesílání platby na cizí korunový účet.

Služba je vhodná pro všechny klienty, kteří chtějí posílat bezhotovostním inkasem ze svého účtu částky v Kč, které nejsou každý měsíc stejné. Výše jedné inkasované částky si můžete sami limitovat.

Umožňují přednostní zpracování platebního příkazu k úhradě v Kč do jiné tuzemské banky. Služba je vhodná pro všechny klienty, kteří potřebují urychleně vyřídit bezhotovostní platbu. Částku odepíšeme ten den, kdy je připsána na účet příjemce.

Platební příkaz označený jako urgentní musíte:

 • doručit nejpozději do 11:30 hod v den splatnosti, po předchozí dohodě
 • zadat prostřednictvím služeb ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB CEB nejpozději do 12 hod v den splatnosti (resp. do 10:30 hod u platby nad 100 mil. Kč)
 • více podrobností naleznete v Podmínkách pro vedení účtu a platební styk

Službu poskytujeme všem klientům, kteří:

 • u nás mají vedený korunový účet
 • platbu provedou po předchozí dohodě s námi
 • v den splatnosti ve lhůtách pro provádění prioritních plateb mají dostatek prostředků na zaúčtování platby i poplatku (viz Sazebník)
 • Základní pojmy
 • Náležitosti plateb
 • Kódy bank a stavebních spořitelen
 • Zakázané konstantní symboly
 • Dokumenty ke stažení
 • Poplatky
Tuzemský platební stykPřevody/inkasa prováděné v Kč na území ČR.
Datum splatnostiDen určený klientem, kdy mají být peněžní prostředky odepsány z jeho účtu.
Okamžik přijetí platebního příkazuNastává ve stanovené lhůtě po předání platebního příkazu ČSOB; u příkazu k převodu jsou peněžní prostředky odepsány z účtu klienta ČSOB v okamžiku přijetí platebního příkazu (u příkazu k inkasu/svolení k inkasu je příkaz zpracován v okamžiku přijetí platebního příkazu), jsou-li splněny všechny podmínky stanovené pro provedení platebního příkazu.
Pracovní denDen, ve kterém všichni poskytovatelé platebních služeb, kteří se zúčastní provádění nebo zprostředkování převodu, běžně vykonávají svou činnost.

Pro úspěšné provedení platby musíte znát bankovní spojení plátce a příjemce, tj. čísla účtu a kód banky nebo jiného poskytovatele služeb / jedinečný identifikátor. Pro řádně provedenou platbu je dále třeba:

 • vyznačit výši částky převodu v Kč včetně označení desetinných míst (není-li měna uvedena, rozumí se Kč),
 • podpis podle podpisového vzoru, popř. jiný ověřovací klíč (je-li smluvně sjednán),
 • konstantní symbol (KS) je povinný pouze v případě platby ve prospěch nebo na vrub státního rozpočtu, příp. nevyžadují-li uvedení konstantního symbolu příslušné právní předpisy. Správný (povinný) konstantní symbol sdělí příjemce platby - příslušný úřad nebo instituce (např. správce daně).
Platební příkaz může obsahovat i další nepovinné kolonky
Variabilní symbol Max. desetimístné číslo bez pomlček a lomítek (doplňující identifikační údaj).
Specifický symbol Max. desetimístné číslo bez pomlček a lomítek (doplňující identifikační údaj).
Datum splatnosti Není-li uvedeno, určí ČSOB za datum splatnosti nejpozději následující bankovní pracovní den po dni doručení příkazu do ČSOB.
AV poleUrčené pro případnou zprávu pro příjemce i příkazce (max. 4 x 35 alfanumerických znaků).
Kód Název banky
100 Komerční banka, a.s.
300 Československá obchodní banka, a. s.
600 GE Money Bank, a.s.
710 Česká národní banka
800 Česká spořitelna, a.s.
2100 Hypoteční banka, a.s.
2600 Citibank Europe plc, organizační složka (převod podniku Citibank a.s. na Citibank Europe plc, organizační složka k 1.1.2008)
2700 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (fúze Živnostenské banky, a.s. a HVB Bank Czech Republic a.s. k 5.11.2007)
4300 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
7960 Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
8090 Česká exportní banka, a.s.

Aktuální přehled kódů bank je uveden na stránkách ČNB.

Konstantní symboly určené pouze pro platební styk, které nesmíte použít

Konstantní symbol Druh platby
5 opravné zúčtování
6 neexistující účet
7 refundace inkasa
51 platby na podkladě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu
1178 zúčtování platby platební kartou
2178 zúčtování platby nezaručeným šekem
3178 zúčtování platby bankovním šekem

Poraďte se s námi

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám do 24 hodin.