Účty

ČSOB Firemní konto Plus

Vedení účtu (měsíční poplatek)

430 Kč

Zrušení účtu

zdarma

Měsíční výpis elektronicky/poštou

zdarma

Tuzemské příchozí platby

Tuzemské korunové odchozí platby zadané elektronicky (měsíčně zdarma, mimo inkas, neplatí pro ČSOB Linku 24)

20

Výběry debetní kartou z bankomatů ČSOB v ČR (měsíčně zdarma)

Mezinárodní embosovaná debetní karta Visa Business

zdarma

Podání a vyhodnocení žádosti o poskytnutí povoleného přečerpání účtu

zdarma

Termínovaný vklad

zdarma

Transakční/karetní SMS ČSOB Info 24 zprávy (měsíčně zdarma)

10 / 5

Služby elektronického bankovnictví (mimo služeb ČSOB BusinessBanking 24 Online a ČSOB BusinessBanking)

zdarma

ČSOB BusinessBanking 24 (vedení měsíčně)

200 Kč

Obnova bezpečnostního certifikátu provedená prostřednictvím internetového bankovnictví

zdarma

– Služba není součástí konta.

Osobní vyzvedávání výpisů v pobočce a výpisy dvojmo (bez ohledu na počet výpisů vygenerovaných v daném období)

Příplatek za osobní vyzvedávání výpisů z běžného platebního účtu měsíčně / týdně / denně po pohybu (měsíční poplatek)

100 Kč / 300 Kč / 700 Kč

Příplatek za osobní vyzvedávání výpisů z termínovaného nebo spořicího účtu (měsíční poplatek)

100 Kč

Vedení ČSOB Běžného účtu s výpisem dvojmo zasílaným poštou měsíčně / týdně / po pohybu (měsíční poplatek)

150 Kč / 250 Kč / 520 Kč

Vedení ČSOB Běžného účtu s výpisem dvojmo v pobočce měsíčně / týdně / po pohybu (měsíční poplatek) 1)

250 Kč / 500 Kč / 850 Kč

1) V případě vyzvedávání Informativního výpisu se poplatek zvyšuje o 100 Kč / měsíc.

Doplňkové služby pro běžné platební účty

Příplatek za výpis z účtu zasílaný poštou týdně / po pohybu k ČSOB Firemnímu kontu Plus

75 Kč / 250 Kč

Karty

Debetní karty

Visa Electron

Visa Classic

Visa Business

Visa Gold

Mastercard Standard

Mastercard Business

Mastercard Gold

Měsíční poplatek za kartu

20 Kč

45 Kč

200 Kč

350 Kč

45 Kč

200 Kč

250 Kč

Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB v ČR a SR

5 Kč

5 Kč

5 Kč

5 Kč

5 Kč

5 Kč

5 Kč

Výběr hotovosti z bankomatu jiné banky v ČR

40 Kč

40 Kč

40 Kč

40 Kč

40 Kč

40 Kč

40 Kč

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí

100 Kč

100 Kč

100 Kč

100 Kč

100 Kč

100 Kč

100 Kč

Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu na vlastní běžný platební účet, ke kterému je debetní karta vydána nebo na jiný vedený v ČSOB

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Výběr hotovosti prostřednictvím debetní karty na České poště

40 Kč

40 Kč

40 Kč

40 Kč

40 Kč

40 Kč

40 Kč

Vklad hotovosti připisovaný na běžný platební účet prostřednictvím debetní karty na České poště

15 Kč

15 Kč

15 Kč

15 Kč

15 Kč

15 Kč

15 Kč

Odchozí platba prostřednictvím debetní karty na České poště

60 Kč

60 Kč

60 Kč

60 Kč

60 Kč

60 Kč

60 Kč

Cestovní pojištění

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Pojištění právní ochrany (ročně)

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

– Služba není součástí.

Kreditní karty

Mastercard neembosovaná

Mastercard Gold

Poplatek za kartu

zdarma

zdarma

Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB v ČR a SR

5 Kč + 1 %

5 Kč + 1 %

Výběr hotovosti z bankomatu jiné banky v ČR

40 Kč + 1 %

40 Kč + 1 %

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí

150 Kč

150 Kč

Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu

zdarma

zdarma

Vklad hotovosti připisovaný na účet vedený ke kreditní kartě v pobočce ČSOB

zdarma

zdarma

Výběr hotovosti prostřednictvím kreditní karty na České poště

40 Kč + 1 %

40 Kč + 1 %

Vklad hotovosti připisovaný na účet vedený ke kreditní kartě prostřednictvím kreditní karty na České poště

zdarma

zdarma

Automatické inkaso plné splátky kreditní karty z podnětu klienta (roční poplatek)

200 Kč

200 Kč

Elektronický převod z úvěru kreditní karty na běžný platební účet klienta vedený v ČSOB

0,5 % z převáděné částky

0,5 % z převáděné částky

Služby spojené s každou kreditní kartou vydanou k úvěrovému účtu 1, 2)

400 Kč

3 000 Kč

Měsíční výpis elektronicky/poštou 3)

zdarma

zdarma

Změna podmínek smlouvy o úvěru z podnětu klienta

min. 3000 Kč

min. 3000 Kč

Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky

300 Kč / 500 Kč

300 Kč / 500 Kč

1) Obsahem tohoto poplatku jsou zejména činnosti umožňující čerpání peněžních prostředků z kreditní karty klientem, evidence všech zaúčtovaných transakcí či vyčíslení povinné a plné splátky a úroků za běžné období hrazené klientem, rezervace finančních zdrojů, poradenské a administrativní služby pobočkové sítě, konzultační služby telefonického/klientského centra 24 hodin denně, a to i v případě, že klient kreditní kartu nevyužívá nebo jí nedisponuje z důvodů na své straně.

2) Poplatek je účtován jedenkrát ročně předem na následujících 12 měsíců, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, na který připadá výročí vydání karty. Poplatek je účtován po celou dobu trvání úvěru (i v případě, že klient kreditní kartu nepřevezme).

3) Výpis z úvěrového účtu ke kreditní kartě je vystaven a zasílán 15 dní před dnem splatnosti.

Poplatky platné pro úvěrové karty Diners Club se řídí dle platného sazebníku Diners Club International – www.dinersclub.cz.

Další služby a transakce u karet 1)

Výpis karetních operací (mimo kreditní karty a vkladové karty)

50 Kč / čtvrtletí

Duplikát výpisu transakcí na žádost klienta (mimo kreditní karty a vkladové karty)

100 Kč

Pojištění nákupu a prodloužená záruka

zdarma

1) Ostatní poplatky jsou uvedeny v části A Karty – Další služby a transakce u karet.

Pojištění ke kartám 1)

Cestovní pojištění 2)

Standard / Standard Family

Exclusive / Exclusive Family

Gold / Gold Family

Pojistné (ročně)

300 Kč / 800 Kč

1 000 Kč / 2 200 Kč

1 400 Kč / 2 600 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu

zdarma

zdarma

zdarma

Pojištění úrazu

-

zdarma

zdarma

Limit pojištění léčebných výloh

1 000 000 Kč

2 000 000 Kč

2 000 000 Kč

Limit pojištění zavazadel

20 000 Kč

Limit storno letenky a zájezdu

Limit přerušení cesty / předčasný návrat

Limit zmeškání odjezdu/odletu

– Služba není součástí.

1) Služby nejsou dostupné pro vkladovou kartu.
Cestovní pojištění a pojištění ztráty a krádeže má roční platnost a je platné pouze s platnou kartou. Pojistné je účtováno jedenkrát ročně předem na následujících 12 měsíců, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, ve kterém je pojištění sjednáno, a dále vždy v měsíci, na který připadá výročí sjednání pojištění.
Při změně nebo dodatečném sjednání pojištění je účtováno pojistné v plné výši nově požadovaného pojištění.

2) Pojištění ve variantě Family se vztahuje na 2 dospělé osoby včetně majitele karty a 3 děti do věku 18 let.

Elektronické bankovnictví

Služba

ČSOB BusinessBanking 24 Online

ČSOB BusinessBanking 24
(online i offline)

Zřízení služby – klient s ČSOB Obchodním kontem, ČSOB Municipálním kontem, ČSOB Družstevním kontem a ČSOB Kontem pro neziskové organizace / / ostatní klienti

zdarma

zdarma / 1 400 Kč 1)

Měsíční poplatek za vedení služby 2)

100 Kč

230 Kč

1) Vydání jedné čtečky čipových karet pro připojení na USB port PC zdarma

2) Služba je zdarma nebo se slevou v rámci některých kont. Cena 40 Kč platí při užívání služeb ČSOB Telefonní bankovnictví samostatně. Cena 20 Kč platí v kombinaci s jinou službou elektronického bankovnictví (cena za každou zmocněnou osobu).