Dokumentární akreditivy

Exportní/dodavatelské

Importní/odběratelské

Avizování nebo zvýšení částky akreditivu

0,2 % z částky akreditivu, min. 1 500 Kč

Potvrzení nebo zvýšení částky potvrzeného akreditivu

riziková přirážka (p. a. dle bonity vystavující banky)

Prodloužení potvrzeného/otevřeného akreditivu

1 500 Kč + riziková přirážka (p. a. dle bonity vystavující banky)

1 500 Kč + riziková přirážka (p. a. dle míry úvěrového rizika)

Otevření nebo zvýšení částky akreditivu

0,3 % z částky akreditivu, min. 1 500 Kč + riziková přirážka (p. a. dle míry úvěrového rizika)

Změna/zrušení akreditivu (mimo zvýšení akreditivu a prodloužení potvrzeného/otevřeného akreditivu)

1 500 Kč

1 500 Kč

Výplata akreditivu včetně přezkoumání dokumentů

0,3 % z částky dokumentů, min. 1 500 Kč

0,3 % z částky dokumentů, min. 1 500 Kč

Akceptace směnky a/nebo odložená platba v rámci potvrzeného nebo námi otevřeného akreditivu

riziková přirážka (p. a. dle bonity vystavující banky)

riziková přirážka (p. a. dle míry úvěrového rizika)

Registrace akreditivu

1 500 Kč

Převod akreditivu

0,2 % z částky převedeného akreditivu, min. 1 500 Kč

0,2 % z částky převedeného akreditivu, min. 1 500 Kč

Oznámení o postoupení výtěžku z akreditivu a/nebo o přijetí neodvolatelného příkazu k úhradě

3 000 Kč

Uvolnění zboží zaslaného k dispozici ČSOB

500 Kč

Nesrovnalosti v dokumentech

1 500 Kč

1 500 Kč

Předběžná kontrola dokumentů

1. předkontrola zdarma, 300 Kč opakovaná kontrola každého dokumentu

Úhrada výloh jiné bance

150 Kč

150 Kč

Poplatek za posouzení transakcí do teritorií se zvýšeným rizikem (týká se i hladkých plateb s přidělenou inkasní referencí)

individuálně

individuálně

– Není uplatňováno nebo není k dispozici.

Dokumentární inkasa

Zpracování dokumentárního inkasa (i v případě vydání dokumentů bez placení)

0,3 %, min. 1 500 Kč, max. 30 000 Kč

Změna inkasních podmínek

500 Kč

Uvolnění zboží zaslaného k dispozici ČSOB

500 Kč

Obstarání akceptace směnky

500 Kč

Obstarání protestu směnky

1 500 Kč + skutečné poplatky

Úhrada výloh jiné bance

150 Kč

Poplatek za posouzení transakcí do teritorií se zvýšeným rizikem (týká se i hladkých plateb s přidělenou inkasní referencí)

individuálně

Směnky

Obstarání inkasa směnky

0,3 %, min. 1 500 Kč, max. 30 000 Kč

Inkaso směnky s negativním výsledkem

900 Kč

Obstarání akceptace směnky

500 Kč

Obstarání protestu směnky

1 500 Kč + skutečné poplatky

Ostatní služby

ČSOB Flexims

Zřízení a využívání služby

zdarma

Čipová karta s certifikátem

400 Kč

Roční obnova certifikátu

200 Kč

Čtečka čipových karet / USB token

500 Kč

Ostatní služby účtované u Záruk a Dokumentárního platebního styku a směnek

Swiftová zpráva

150 Kč / zpráva

Kurýrní služba DHL:

dokumenty do 0,5 kg – ČR, Evropa, USA, Kanada, Mexiko

1 100 Kč

dokumenty do 0,5 kg – ostatní státy

1 500 Kč

dokumenty nad 0,5 kg

podle platného sazebníku DHL

Poštovné

podle skutečných nákladů

Kurýrní služba mimo DHL

podle skutečných nákladů kurýrní společnosti