Dokumentární akreditivy

Exportní/dodavatelské

Importní/odběratelské

Avizování nebo zvýšení částky akreditivu

0,2 % z částky akreditivu, min. 1 500 Kč

U tuzemských akreditivů otevřených naší bankou a zasílaných přímo dodavateli se neplatí poplatek za avizování

Potvrzení nebo zvýšení částky potvrzeného akreditivu

riziková přirážka (p. a. dle bonity vystavující banky)

Prodloužení potvrzeného akreditivu

1500 Kč + riziková přirážka (p. a. dle bonity vystavující banky)

Otevření nebo zvýšení a/nebo prodloužení akreditivu

0,3 % z částky akreditivu za 1. čtvrtletí, 0,1 % / každý další započatý měsíc, min. 1 500 Kč + riziková přirážka (p. a. dle míry úvěrového rizika)

Výplata akreditivu včetně přezkoumání dokumentů

0,3 % z částky dokumentů, min. 1 500 Kč

0,3 % z částky dokumentů, min. 1 500 Kč

Akceptace směnky a/nebo odložená platba v rámci potvrzeného nebo námi otevřeného akreditivu

riziková přirážka (p. a. dle bonity vystavující banky)

riziková přirážka (p. a. dle míry úvěrového rizika)

Změna/zrušení akreditivu (mimo zvýšení)

1 500 Kč

1 500 Kč

Registrace akreditivu

1 500 Kč

Převod akreditivu

0,2 % z částky převedeného akreditivu, min. 1 500 Kč

0,2 % z částky převedeného akreditivu, min. 1 500 Kč

Převod výnosu akreditivu ve prospěch klienta jiné banky

1 500 Kč

1 500 Kč

Oznámení o postoupení výtěžku z akreditivu a/nebo o přijetí neodvolatelného příkazu k úhradě

1 500 Kč

Uvolnění zboží zaslaného k dispozici ČSOB

500 Kč

Nesrovnalosti v dokumentech

1 500 Kč

1 500 Kč

Předběžná kontrola dokumentů

1. předkontrola zdarma, 150 Kč opakovaná kontrola každého dokumentu

Poplatek za posouzení transakcí do teritorií se zvýšeným rizikem (týká se i hladkých plateb s přidělenou inkasní referencí)

individuálně

individuálně

– Není uplatňováno nebo není k dispozici.

Při poskytnutí příslušné služby budou zaúčtovány i výlohy za SWIFT, poštovné a kurýrní služby podle části Ostatní služby účtované u Záruk a Dokumentárního platebního styku a směnek.

Dokumentární inkasa

Zpracování dokumentárního inkasa, platebního příslibu (i v případě vydání dokumentů bez placení)

0,3 %, min. 1 500 Kč, max. 30 000 Kč

Změna inkasních podmínek

500 Kč

Uvolnění zboží zaslaného k dispozici ČSOB

500 Kč

Obstarání akceptace směnky

500 Kč

Inkaso v ČR s předáním technického průkazu

450 Kč

Obstarání protestu směnky 1)

1 500 Kč + skutečné poplatky

Poplatek za posouzení transakcí do teritorií se zvýšeným rizikem (týká se i hladkých plateb s přidělenou inkasní referencí)

individuálně

1) U neklientů je požadováno složení zálohy 3 500 Kč v hotovosti předem.

Při poskytnutí příslušné služby budou zaúčtovány i výlohy za SWIFT, poštovné a kurýrní služby podle části Ostatní služby účtované u Záruk a Dokumentárního platebního styku a směnek.

Směnky

Obstarání inkasa směnky

0,3 %, min. 1 500 Kč, max. 30 000 Kč

Inkaso směnky s negativním výsledkem

900 Kč

Obstarání akceptace směnky

500 Kč

Obstarání protestu směnky 1)

1 500 Kč + skutečné poplatky

1) U neklientů je požadováno složení zálohy 3 500 Kč v hotovosti předem.

Při poskytnutí příslušné služby budou zaúčtovány i výlohy za SWIFT, poštovné a kurýrní služby podle části Ostatní služby účtované u Záruk a Dokumentárního platebního styku a směnek.

Ostatní služby

ČSOB Flexims

Zřízení služby

zdarma

Využívání služby

zdarma

Čipová karta s certifikátem

400 Kč

Roční obnova certifikátu

200 Kč

Čtečka čipových karet / USB token

500 Kč

Ostatní služby účtované u Záruk a Dokumentárního platebního styku a směnek

Swiftová zpráva

150 Kč / zpráva

Kurýrní služba DHL:

dokumenty do 0,5 kg – ČR, Evropa, USA, Kanada, Mexiko

1 100 Kč

dokumenty do 0,5 kg – ostatní státy

1 500 Kč

dokumenty nad 0,5 kg

podle platného sazebníku DHL

Poštovné

podle skutečných nákladů

Kurýrní služba mimo DHL

podle skutečných nákladů kurýrní společnosti