ČSOB dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti české veřejnosti, dospělých i dětí a mladých lidí. Prostřednictvím Nadačního programu vzdělání hledáme zajímavé projekty, které se soustředí na získávání a rozvoj znalostí. Nezaměřujeme se ale pouze na finanční gramotnost, reagujeme také na aktuální problematiku bezpečnosti v online prostředí. Od zahájení programu v roce 2010 dosud získalo naši podporu přesahující 13 milionů korun 131 projektů.

Grantové řízení 2018

V letošním 9. ročníku ČSOB Nadačního programu vzdělání opět otevřeme dvě grantové výzvy, ve kterých rozdělíme na filantropické projekty celkem až 2 miliony korun.

Druhá grantová výzva – Bezpečnost v online prostředí

 • Vyhlášení: 3. července
 • Uzávěrka pro registraci a podání projektových záměrů: 24. července
 • Částka k rozdělení: až 1 milion korun
 • Maximální výše grantu: 200 tisíc korun
 • Cílová skupina: děti a mladí lidé ve věku 6–25 let, senioři
 • Zaměření: projekty v oblasti kybernetické bezpečnosti, které dokážou interaktivní formou oslovit mladou generaci, a projekty, které budou před nástrahami online světa varovat seniory a učit je, jak se bezpečně pohybovat v prostředí internetu
 • Detailní podmínky grantového řízení
 • Registrační formulář
 • Formulář pro podání projektového záměru

První grantová výzva – Finanční gramotnost – ukončena

 • Podpořeno 7 projektů
 • Rozdělen 1 milion korun
 • Realizace projektů od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2019
 • Výzva určena pro neziskové organizace
 • Maximální možná výše grantu 200 tisíc, výše udělených grantů 30 – 200 tisíc
 • Podpořené projekty se zaměřují na zvyšování finanční gramotnosti u dětí a mladých lidí z dětských domovů, sociálně znevýhodněných rodin, sluchově postižených seniorů, lidí s poruchou autistického spektra a osob po výkonu trestu odnětí svobody.

Udělené granty