Přejít k obsahu

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost je jedním ze základních pilířů firemní filozofie ČSOB

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu

O nás

CSR priority

Výroční zprávy

Více informací

Naši partneři

Strategičtí partneři

Spolupracující organizace

Více informací

Podpořili jsme

Mapa projektů

Archiv grantových programů

Více informací

Granty

Pravidelné programy

Grantový kalendář

Více informací
ČSOB

Společenská odpovědnost ČSOB je jedním ze základních pilířů firemní filozofie a nedílnou součástí jejího podnikání

  • Ke společenské odpovědnosti (CSR, Corporate Social Responsibility) přistupujeme jako k přirozené součásti každodenního života firmy a jejích zaměstnanců.
  • Stavíme na rozmanitosti, různorodosti, svobodném rozhodování a odpovědnosti, ale i na dobrovolnosti a rozvoji prostředí, v němž banka podniká.
  • Podporujeme komunity, individuální angažovanost a dobrovolnictví zaměstnanců skupiny ČSOB i široké veřejnosti.

Jaké oblasti podporujeme?

  • Odpovědné podnikání (etika v podnikání, odpovědné produkty a služby, dobrovolnictví zaměstnanců a sociální podnikání)
  • Vzdělávání (finanční gramotnost, individuální dárcovství, vzdělávání a rozvoj neziskových organizací)
  • Diverzita (rovné příležitosti pro všechny a zaměstnávání osob se zdravotním postižením)
  • Regiony (odpovědný přístup k životnímu prostředí, rozvoj komunit a sousedských vztahů, podpora péče o kulturní a přírodní dědictví)
ČSOB

Koho podporujeme?

Podpořili jsme a podporujeme řadu neziskových organizací.

Nepodporujeme žádosti fyzických osob, projekty realizované mimo území České republiky, profesionální kulturu, profesionální a amatérský sport.