Zahraniční a tuzemské devizové úhrady

Plaťte v cizích měnách po celém světě

Benefit 2
Odchozí úhrady zadáte jednoduše v internetovém bankovnictví
Benefit 3
Elektronicky vše vychází nejlevněji
Benefit 4
Vaše úhrady doručíme rychle a bezpečně
Benefit 1
Výhodné odchozí úhrady do slovenské ČSOB

Devizové odchozí úhrady umožňují platit v cizí měně po celém světě

Platíte zkrátka jako s běžným účtem, jen je vše v cizí měně. Platit tak můžete do zahraničí, ale i v rámci České republiky. A stejně tak všichni ostatní mohou posílat peníze v cizí měně na váš účet.
Nabízíme výhodné SEPA úhrady
Přes internetové bankovnictví platíte nejrychlejinejlevněji

Jak fungují odchozí úhrady

V případě, že peníze budete posílat do ciziny (ať už v korunách, nebo cizí měně), označujeme to jako zahraniční úhradu, které rozdělujeme na:

SEPA úhrady – úhrady v eurech do zemí EU/Evropského hospodářského prostoru a Monaka, Švýcarska, Lichtenštejnska, Andory, Vatikánu

SEPA úhrada je levnější než běžná zahraniční úhrada. Zároveň máte jistotu, že úhrada na účet banky příjemce dorazí nejpozději do dvou pracovních dní. Pak už záleží na dané bance, kdy peníze zobrazí na účtu příjemce.

Jak zadat SEPA úhradu?

Pro zadání SEPA úhrady použijte příkaz k úhradě, do kterého nezadávejte žádné specifické požadavky na zpracování, a uveďte IBAN – formát čísla účtu příjemce

Ostatní typ úhrad do zemí EU/EHP

Kromě SEPA úhrad zde máme převody do členských států EU/EHP bez ohledu na měnu. Pro jejich zadání budete potřebovat znát tyto údaje:

 • Číslo účtu příjemce ve formátu IBAN
 • Kód banky ve formátu BIC
 • Jméno a adresu příjemce
 • Kód zpoplatnění, který zvolte jako SHA (příjemce i příkazce hradí poplatky své banky)

U SEPA úhrady a ostatních úhrad do zemí EU/EHP je nutné tento kód uvést. Pokud uvedete jiný kód zpoplatnění, máme oprávnění jej změnit na povinný kód SHA.

Převody mimo členské státy EU/EHP

Pokud převádíte platbu mimo členské státy EU či EHP, budete potřebovat znát tyto údaje:

 • Číslo běžného účtu příjemce
 • Jméno, příjmení a adresu příjemce
 • Stát banky příjemce
 • Měnu, ve které chcete převod provést
 • BIC (SWIFT adresa) banky příjemce (doporučujeme uvádět vždy, kdy je k dispozici)

S příjemcem se pak vždy domluvte, kdo zaplatí poplatky za převod.

Jak fungují příchozí úhrady

O příchozí zahraniční úhradu se jedná v případě, že je úhrada provedena v cizí měně nebo korunách ze zahraniční banky nebo v případě úhrady v cizí měně z jiné tuzemské banky.

Abyste se ujistili, že peníze ze zahraničí nebo v rámci ČR v cizí měně co nejdříve dorazí na váš účet, řekněte odesílateli své číslo účtu také ve formátu IBAN a BIC banky.

Svůj IBAN najdete v internetovém bankovnictví nebo na vašem výpisu k účtu, náš BIC je poté CEKOCZPP.

Příchozí úhradu provedeme jako SEPA úhradu za zvýhodněný poplatek, pokud splňuje následující:

 • Je v měně EUR
 • Částka nepřekročí 50 000 EUR
 • Přichází z členských států EU/EHP a Švýcarska
 • Je uveden IBAN formát čísla účtu plátce i příjemce
 • Kód úhrady poplatků je zvolen SHA (příkazce i příjemce hradí poplatky své banky)
 • Nejsou uvedeny žádné specifické požadavky na zpracování

Co je to IBAN a BIC

Jedná se o mezinárodní číslo a kód účtu a banky. IBAN najdete ve svém internetovém bankovnictví nebo na výpisu k vašemu účtu, náš BIC je CEKOCZPP.

Co znamená IBAN a BIC

Jsou to údaje, které konkretizují vaši úhradu a jsou povinné u převodů v rámci členských států EU/EHP a pro úhrady SEPA.

BIC

BIC je mezinárodní kód banky, pod kterým se dotyčná banka identifikuje na celém světě. Skládá se z 8 znaků (pokud se jedná o centrálu banky) nebo z 11 znaků (pokud se jedná o pobočku banky) a vypadá například takto:

 • První čtyři znaky – kód názvu banky
 • Další dva znaky – ISO kód země
 • Další dva znaky – kód sídla banky
 • Další tři znaky – kód pobočky banky

Kód může vypadat například takto:

 • CEKOCZPP = ČSOB, Praha
 • CEKOSKBX = ČSOB, Bratislava
 • KREDBEBB = KBC, Bruxelles
 • DEUTDEFF = Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main
 • DEUTDEFF506 = Deutsche Bank AG, Hanau
IBAN

IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodně používaná forma čísla účtu. Jednoznačně identifikuje účet, zemi a banku příjemce úhrady.

IBAN je povinný pro SEPA převody v rámci členských států EU/EHP a pro převody v rámci členských států EU/EHP v jejich měnách. Tento kód obsahuje maximálně 34 znaků a zahrnuje i kontrolní prvky. Může vypadat například takto: CZ2503000000000000000123.

Podstatné náležitosti zahraniční úhrady

Příkazce/plátce

Představuje číslo účtu, ze kterého chcete poslat peníze, jméno/název a adresu plátce.

Příjemce

Znamená číslo účtu, na který mají být peníze převedeny, jméno/název a adresa příjemce (vč. názvu nebo ISO kódu státu). U převodů do států EU/EHP a Švýcarska je povinný IBAN formát.

Banka příjemce

BIC (SWIFT adresa) banky příjemce nebo národní bankovní směrový kód banky příjemce (např. BLZ, CHIPS, FEDWIRE apod.), dále pak název a adresa banky příjemce (vč. názvu nebo ISO kódu státu).

Částka převodu

Je číselné vyjádření částky převodu (vč. vyznačení desetinných míst).

Měna převodu

Znamená označení měny převodu (ISO kód měny).

Účel převodu

Je informace pro příjemce o účelu/důvodu převodu (do zahraničí uveďte v cizím jazyce – doporučujeme v anglickém jazyce).

Kód zpoplatnění

Představuje kód, který říká, kdo má zaplatit poplatky za váš převod do zahraničí. A existuje několik druhů:

OUR – Je-li Klient v pozici plátce, hradí jak poplatky ČSOB, tak i poplatky poskytovatele příjemce, případně zprostředkujících poskytovatelů. Je-li Klient v pozici příjemce, nehradí žádné poplatky a obdrží částku převodu v původní výši podle instrukcí plátce. Původnímu plátci je účtován poplatek dle Terms and Conditions for Bank Correspondent ve výši 1 % z částky převodu, min. 300 Kč, max. 2 000 Kč. (Výše uvedené platí pouze v případě, že se ostatní poskytovatelé řídí pravidly pro tento kód poplatků, což ČSOB nemůže zaručit.)

SHA – Je-li Klient v pozici plátce, hradí pouze poplatky ČSOB; případné poplatky poskytovatele příjemce hradí příjemce. Je-li Klient v pozici příjemce, hradí pouze poplatky ČSOB; případné poplatky poskytovatele plátce hradí plátce. Klient obdrží částku převodu v původní výši podle instrukcí plátce, příp. poníženou o poplatky zprostředkujících poskytovatelů. Kód zpoplatnění SHA je povinný u úhrad do/z členských států EU/EHP. Stejně tak je SHA jediným možným kódem zpoplatnění pro úhrady ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR ve všech měnách. U Odchozích úhrad s kódem zpoplatnění SHA na nižší částky než přípustné minimum stanovené individuálně zprostředkujícími bankami mohou být dále od plátce inkasovány dodatečné poplatky zprostředkujících bank.

BEN – Je-li Klient v pozici plátce, nehradí žádné poplatky; příjemce obdrží částku převodu sníženou o poplatky ČSOB a navíc uhradí i poplatky svého poskytovatele. Je-li Klient v pozici příjemce, hradí jak poplatky ČSOB, tak poplatky poskytovatele plátce. Klient obdrží částku převodu poníženou o poplatky poskytovatele plátce, příp. i zprostředkujících poskytovatelů. U Odchozích úhrad s kódem zpoplatnění BEN na nižší částky než přípustné minimum stanovené individuálně zprostředkujícími bankami mohou být dále od plátce inkasovány dodatečné poplatky zprostředkujících bank.

Reference příkazce/plátce

Znamená popis úhrady, který se zobrazí ve vašem výpisu k účtu.

Kontaktní osoba

Jednoduše vaše jméno a telefon/e-mail/fax.

Datum splatnosti

Představuje den, kdy mají být peníze odeslány z účtu. Určujete ho sami, přičemž pokud datum nevyplníte, peníze odesíláme nejpozději následující pracovní den po dni, kdy platbu zaevidujeme.

Sazebník

Příchozí úhrada ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně

Příchozí úhrada – SEPA

5 Kč

Příchozí úhrada ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně

1 %, min. 150 Kč, max. 1 000 Kč

Příchozí úhrada z příkazu klienta ČSOB v ČR a v SR

5 Kč

Odchozí úhrada a trvalý příkaz do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně
 

ČSOB Internetové bankovnictví

ČSOB Telefonní bankovnictví

U přepážky

Odchozí úhrada ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR 1)

5 Kč

5 Kč

5 Kč + 45 Kč 2)

Odchozí úhrada – SEPA 3)

5 Kč

5 Kč

5 Kč + 45 Kč 2)

Odchozí úhrada do zahraničí v Kč a v cizí měně a do tuzemska v cizí měně

1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč

1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč

1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč + 45 Kč 2 2)

Zřízení Trvalého příkazu do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně v písemné formě

100 Kč

– Službu nelze zřídit.

1) Pro úhrady ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR je jediný možný kód zpoplatnění SHA.

2) Poplatek za zpracování příkazu podaného písemně.

3) SEPA je úhrada v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU/EHP, Monako, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Andora a Vatikán, s uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování.

Poplatky uvedené v této části jsou výňatkem z plného znění, které naleznete v našem Sazebníku.

Dokumenty ke stažení