Zahraniční a tuzemské devizové úhrady

Plaťte v cizích měnách po celém světě

Benefit 2
Odchozí úhrady zadáte jednoduše v internetovém bankovnictví
Benefit 3
Elektronicky vše vychází nejlevněji
Benefit 4
Vaše úhrady doručíme rychle a bezpečně
Benefit 1
Výhodné odchozí úhrady do slovenské ČSOB

Devizové odchozí úhrady umožňují platit v cizí měně po celém světě

Platíte zkrátka jako s běžným účtem, jen je vše v cizí měně. Platit tak můžete do zahraničí, ale i v rámci České republiky. A stejně tak všichni ostatní mohou posílat peníze v cizí měně na váš účet.
Nabízíme výhodné SEPA úhrady
Přes internetové bankovnictví platíte nejrychlejinejlevněji

Jak fungují odchozí úhrady

V případě, že peníze budete posílat do ciziny (ať už v korunách, nebo cizí měně), označujeme to jako zahraniční úhradu, které rozdělujeme na:

SEPA úhrady – úhrady v eurech do zemí EU/Evropského hospodářského prostoru

SEPA úhrada je levnější než běžná zahraniční úhrada. Zároveň máte jistotu, že úhrada na účet banky příjemce dorazí nejpozději do dvou pracovních dní. Pak už záleží na dané bance, kdy peníze zobrazí na účtu příjemce.

Jak zadat SEPA úhradu?
 • Pro zadání SEPA úhrady použijte příkaz k úhradě, do kterého nezadávejte žádné specifické požadavky na zpracování, a uveďte IBAN – formát čísla účtu příjemce
 • Úhrada je levnější, pokud se jedná o platbu do 50 000 EUR
Ostatní typ úhrad do zemí EU/EHP

Kromě SEPA úhrad zde máme převody do členských států EU/EHP bez ohledu na měnu. Pro jejich zadání budete potřebovat znát tyto údaje:

 • Číslo účtu příjemce ve formátu IBAN
 • Kód banky ve formátu BIC
 • Jméno a adresu příjemce
 • Kód zpoplatnění, který zvolte jako SHA (příjemce i příkazce hradí poplatky své banky)

U SEPA úhrady a ostatních úhrad do zemí EU/EHP je nutné tento kód uvést. Pokud uvedete jiný kód zpoplatnění, máme oprávnění jej změnit na povinný kód SHA.

Převody mimo členské státy EU/EHP

Pokud převádíte platbu mimo členské státy EU či EHP, budete potřebovat znát tyto údaje:

 • Číslo běžného účtu příjemce
 • Jméno, příjmení a adresu příjemce
 • Stát banky příjemce
 • Měnu, ve které chcete převod provést
 • BIC (SWIFT adresa) banky příjemce (doporučujeme uvádět vždy, kdy je k dispozici)

S příjemcem se pak vždy domluvte, kdo zaplatí poplatky za převod.

STP úhrada

Jako STP úhradu označujeme elektronickou úhradu s výhodnějšími podmínkami. Je však potřeba dodržet pár základních věcí:

 • Úhradu zadáte přes internetové nebo Telefonní bankovnictví
 • Nejsou zadané žádné zvláštní požadavky na zpracování
 • Je vyplněn BIC (SWIFT adresa) banky příjemce

Jak fungují příchozí úhrady

O příchozí zahraniční úhradu se jedná v případě, že je úhrada provedena v cizí měně nebo korunách ze zahraniční banky nebo v případě úhrady v cizí měně z jiné tuzemské banky.

Abyste se ujistili, že peníze ze zahraničí nebo v rámci ČR v cizí měně co nejdříve dorazí na váš účet, řekněte odesílateli své číslo účtu také ve formátu IBAN a BIC banky.

Svůj IBAN najdete v internetovém bankovnictví nebo na vašem výpisu k účtu, náš BIC je poté CEKOCZPP.

Příchozí úhradu provedeme jako SEPA úhradu za zvýhodněný poplatek, pokud splňuje následující:

 • Je v měně EUR
 • Částka nepřekročí 50 000 EUR
 • Přichází z členských států EU/EHP a Švýcarska
 • Je uveden IBAN formát čísla účtu plátce i příjemce
 • Kód úhrady poplatků je zvolen SHA (příkazce i příjemce hradí poplatky své banky)
 • Nejsou uvedeny žádné specifické požadavky na zpracování

Co je to IBAN a BIC

Jedná se o mezinárodní číslo a kód účtu a banky. IBAN najdete ve svém internetovém bankovnictví nebo na výpisu k vašemu účtu, náš BIC je CEKOCZPP.

Co znamená IBAN a BIC

Jsou to údaje, které konkretizují vaši úhradu a jsou povinné u převodů v rámci členských států EU/EHP a pro úhrady SEPA.

BIC

BIC je mezinárodní kód banky, pod kterým se dotyčná banka identifikuje na celém světě. Skládá se z 8 znaků (pokud se jedná o centrálu banky) nebo z 11 znaků (pokud se jedná o pobočku banky) a vypadá například takto:

 • První čtyři znaky – kód názvu banky
 • Další dva znaky – ISO kód země
 • Další dva znaky – kód sídla banky
 • Další tři znaky – kód pobočky banky

Kód může vypadat například takto:

 • CEKOCZPP = ČSOB, Praha
 • CEKOSKBX = ČSOB, Bratislava
 • KREDBEBB = KBC, Bruxelles
 • DEUTDEFF = Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main
 • DEUTDEFF506 = Deutsche Bank AG, Hanau
IBAN

IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodně používaná forma čísla účtu. Jednoznačně identifikuje účet, zemi a banku příjemce úhrady.

IBAN je povinný pro SEPA převody v rámci členských států EU/EHP a pro převody v rámci členských států EU/EHP v jejich měnách. Tento kód obsahuje maximálně 34 znaků a zahrnuje i kontrolní prvky. Může vypadat například takto: CZ2503000000000000000123.

Podstatné náležitosti zahraniční úhrady

Příkazce/plátce

Představuje číslo účtu, ze kterého chcete poslat peníze, jméno/název a adresu plátce.

Příjemce

Znamená číslo účtu, na který mají být peníze převedeny, jméno/název a adresa příjemce (vč. názvu nebo ISO kódu státu). U převodů do států EU/EHP a Švýcarska je povinný IBAN formát.

Banka příjemce

BIC (SWIFT adresa) banky příjemce nebo národní bankovní směrový kód banky příjemce (např. BLZ, CHIPS, FEDWIRE apod.), dále pak název a adresa banky příjemce (vč. názvu nebo ISO kódu státu).

Částka převodu

Je číselné vyjádření částky převodu (vč. vyznačení desetinných míst).

Měna převodu

Znamená označení měny převodu (ISO kód měny).

Účel převodu

Je informace pro příjemce o účelu/důvodu převodu (do zahraničí uveďte v cizím jazyce – doporučujeme v anglickém jazyce).

Kód zpoplatnění

Představuje kód, který říká, kdo má zaplatit poplatky za váš převod do zahraničí. A existuje několik druhů:

OUR – ten, kdo úhradu posílá (říkáme mu tzv. příkazce) hradí poplatky své banky, banky příjemce a případně další poplatky zprostředkujících bank.

 • Příchozí úhrady ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně – plátce hradí poplatky ČSOB 1), poplatky své banky a případné další poplatky zprostředkujících bank
 • Odchozí úhrady do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně – plátce (klient ČSOB) hradí poplatky ČSOB, banky příjemce a případné další poplatky zprostředkujících bank

SHA – příkazce i příjemce hradí poplatky své banky. Příkazce hradí poplatky své banky. Příjemce hradí poplatky své banky, případně dalších zprostředkujících bank. Tento kód je jedinou možnou volbou zpoplatnění SEPA převodu a převodu do EU/EHP bez ohledu na měnu převodu.

BEN – všechny poplatky hradí ten, kdo platbu přijímá. Příkazce nehradí nic. Příjemce hradí poplatky své banky, příp. dalších zprostředkujících bank. Výsledná částka, která mu dorazí na účet, je o tyto poplatky snížená.

Reference příkazce/plátce

Znamená popis úhrady, který se zobrazí ve vašem výpisu k účtu.

Kontaktní osoba

Jednoduše vaše jméno a telefon/e-mail/fax.

Datum splatnosti

Představuje den, kdy mají být peníze odeslány z účtu. Určujete ho sami, přičemž pokud datum nevyplníte, peníze odesíláme nejpozději následující pracovní den po dni, kdy platbu zaevidujeme.

Sazebník

Popis služby Cena

Platby ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně

Příchozí SEPA převod do max. částky 50 000 EUR 150 Kč
Příchozí platba ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně/příchozí SEPA převod nad částku 50 000 EUR 1 %, min. 150 Kč, max. 1 000 Kč
Příchozí platba z příkazu klienta ČSOB v ČR a v SR 6 Kč
Platby do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně
Odchozí platba ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR 9 Kč
Odchozí SEPA převod do max. částky 50 000 EUR 250 Kč
Odchozí SEPA převod nad částku 50 000 EUR 0,7 %, min. 250 Kč, max. 750 Kč
Odchozí platba do zahraničí v Kč a v cizí měně a do tuzemska v cizí měně 1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč

Poplatky uvedené v této části jsou výňatkem z plného znění, které naleznete v našem Sazebníku.

Dokumenty ke stažení