Přejít k obsahu
Info:
Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.
Více informací o cookies
Rozumím

Zahraniční a tuzemské devizové platby

Platby do celého světa i na české účty v cizích měnách

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu
Benefit 1 Spolehlivé platby v cizí měně
Benefit 2 Nejrychleji a nejlevněji platíte elektronicky
Benefit 3 Standardizované SEPA platby v rámci EU
Benefit 4 Jednoduché zadání plateb

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

 • Druhy odchozích plateb
 • Jak zadat platbu
 • Příchozí platby
 • Zahraniční platby: Převod v korunách i cizí měně ve prospěch klienta zahraniční banky
 • Tuzemské devizové platby: Převod v cizí měně na účet v ČR

Pozn.: Tuzemské devizové platby a zahraniční platby naleznete v sazebníku také pod pojmem „nedokumentární platební styk“.


SEPA platba – v eurech a do zemí EU/EHP

SEPA platba je levnější než běžný zahraniční příkaz. Zároveň máte jistotu, že platba na účet banky příjemce dorazí nejpozději do 2 pracovních dní (na ní pak záleží, kdy se objeví na účtu příjemce).

Pro zadání SEPA platby použijte příkaz k úhradě, do kterého nezadávejte žádné specifické požadavky na zpracování, a uveďte:

 • IBAN formát čísla účtu příjemce
 • kód úhrady poplatků SHA (o poplatky se vždy dělíte s příjemcem)

Platba je levnější, pokud se jedná o platbu do 50 000 EUR.

Ostatní platby do zemí EU/EHP

Pro převody do členských států EU/EHP v jejich měnách, pro jejichž zadání potřebujete tyto údaje:

 • Číslo účtu příjemce jako IBAN a kód banky ve formátu BIC
 • Navíc je potřeba vyplnit jméno a adresu příjemce
 • Jako kód zpoplatnění uveďte SHA (příjemce i příkazce hradí poplatky své banky)

Upozornění: U SEPA platby a ostatních plateb do zemí EU/EHP je nutné uvést kód zpoplatnění SHA. Pokud uvedete jiný kód zpoplatnění, máme oprávnění jej změnit na povinný kód SHA. Zároveň jsou zprostředkující banky ve členských státech EU/EHP oprávněny převod odmítnout nebo vrátit, popř. inkasovat dodatečné poplatky, pokud nejsou dodrženy výše uvedené podmínky.


Převody mimo členské státy EU/EHP

Převody do států mimo EU/EHP, pro jejichž zadání potřebujete tyto údaje:

 • číslo běžného účtu příjemce
 • jméno, příjmení a adresa příjemce
 • stát banky příjemce a měnu, ve které chcete převod provést
 • BIC (SWIFT adresa) banky příjemce (doporučujeme uvádět vždy, kdy je k dispozici)

S příjemcem se vždy domluvte, kdo zaplatí poplatky za převod.


STP platba – automatizovaná elektronická platba

Platební příkaz provádíme jako zvýhodněnou STP platbu, pokud splňuje následující podmínky:

 • je zadán prostřednictvím služeb elektronického bankovnictví ČSOB
 • nejsou žádné zvláštní požadavky na zpracování
 • je vyplněn BIC (SWIFT adresa) banky příjemce

Příkaz k úhradě můžete vyplnit jednoduše v internetovém bankovnictví, zadat po telefonu i na přepážce pobočky.

Elektronické bankovnictví

Zadání platby v internetovém bankovnictví je levnější a rychlejší než v pobočce. Příkaz můžete zadat také po telefonu s využitím služby Telefonní bankovnictví.


Pobočka

Pro jednorázový převod v cizí měně nebo v korunách do zahraničí a pro jednorázový převod v cizí měně do jiné tuzemské banky použijte tiskopis č. 70083 Příkaz k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska. Pro zadání trvalého příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska použijte tiskopis č. 70084 Trvalý příkaz k převodu do zahraničí v cizí měně do tuzemska.

Pro jednorázové převody částek v cizí měně mezi tuzemskými účty v rámci naší banky případně mezi vašimi účty můžete použít i jednodušší tiskopis Příkaz k úhradě.

Upozornění: Pro příkazy k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska není možné použít sběrný box. Podání příkazu na pobočce je zpravidla dražší než v elektronickém bankovnictví.

Jaké převody zajišťujeme

 • Převod v cizí měně nebo korunách ze zahraniční banky
 • Převod v cizí měně z jiné tuzemské banky

Příchozí platbu provedeme jako SEPA platbu za zvýhodněný poplatek, pokud splňuje následující:

 • je v měně EUR,
 • maximálně do 50 000 EUR,
 • přichází z členských států EU/EHP a Švýcarska,
 • je uveden BIC (SWIFT adresa) a IBAN formát čísla účtu plátce i příjemce
 • kód úhrady poplatků SHA (příkazce i příjemce hradí poplatky své banky),
 • žádné specifické požadavky na zpracování.

Abyste se ujistili, že peníze ze zahraničí nebo v rámci ČR v cizí měně co nejdříve dorazí na váš účet, poskytněte odesílateli své číslo účtu také ve formátu IBAN a BIC banky.

Svůj IBAN najdete v internetovém bankovnictví nebo na vašem výpisu k účtu, náš BIC je CEKOCZPP.

 • Druhy plateb
 • Základní pojmy
 • SEPA platby
 • IBAN a BIC
 • Formuláře

Tuzemské devizové platby
Převod v cizí měně na běžný devizový účet v ČR, tedy účet vedený v cizí měně.


Zahraniční platby
Převod v korunách i cizí měně.

1. Převody do členských států EU/EHP

Kromě EU platí také pro Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Pro zadání platby potřebujete vědět:

 • číslo účtu, jméno a příjmení příjemce
 • stát banky příjemce a měnu, ve které chcete převod provést

Zároveň se s příjemcem domluvte, kdo zaplatí poplatky za převod. Podle toho vyplňte políčko Výlohy. Pokud se rozhodnete pro zaplacení poplatků, peníze se o poplatek navýší a odejdou z účtu jako jedna platba.

Převod trvá obvykle 2 až 10 pracovních dní.

2. Převod mimo EU/EHP

Postup zadání platby se neliší od plateb v rámci EU, liší se pouze v délce převodu. Délka převodu se může pohybovat od 1 do 2 týdnů, v závislosti na množství bank, které převod zprostředkovávají. Vždy se s příjemcem dohodněte na tom, kdo má platit poplatky.

3. SEPA platby

Platby do členských zemí EHP výhradně v eurech. Pro SEPA platbu vyplňujete speciální formulář, který obsahuje:

 • BIC (SWIFT adresa) banky příjemce
 • IBAN formát čísla účtu příjemce
 • kód úhrady poplatků SHA (o poplatky se vždy dělíte s příjemcem)

Platba je levnější, pokud neobsahuje speciální požadavky na zpracování a jedná se o platbu do 50 000 EUR. Zároveň máte jistotu, že platba dorazí nejpozději do 5 pracovních dní.

4. STP platba

Platební příkaz, který nepotřebuje zvláštní zpracování, můžete odeslat jako zvýhodněnou STP platbu. Jediným předpokladem je zadání v elektronickém bankovnictví a vyplnění BIC banky příjemce.

Podstatné náležitosti platebního příkazu

Příkazce/plátce
Číslo účtu, ze kterého chcete poslat peníze, jméno/název a adresa plátce.

Příjemce
Číslo účtu, na který mají být převedeny peníze, jméno/název a adresa příjemce (vč. názvu nebo ISO kódu státu), u převodů do států EU/EHP a Švýcarska je povinný IBAN formát.

Banka příjemce

 • BIC (SWIFT adresa) banky příjemce nebo národní bankovní směrový kód banky příjemce (např. BLZ, CHIPS, FEDWIRE apod.)
 • Název a adresa banky příjemce (vč. názvu nebo ISO kódu státu)
 • U převodů směrovaných do členských států EU/EHP a Švýcarska je povinný BIC formát banky příjemce.

Částka převodu

 • Číselné vyjádření částky převodu (vč. vyznačení desetinných míst).

Měna převodu

Účel převodu
Informace pro příjemce o účelu/důvodu převodu (do zahraničí uveďte v cizím jazyce – doporučujeme v anglickém jazyce).

Kód zpoplatnění
Kód, který říká, kdo má zaplatit poplatky za váš převod do zahraničí

 • OUR – Všechny poplatky hradí příkazce
  Příkazce (klient ČSOB) hradí poplatky dle sazebníku ČSOB i poplatky banky příjemce, příp. dalších zprostředkujících bank (tzv. dodatečné poplatky OUR).
 • SHA – Příkazce i příjemce hradí poplatky své banky.
  Příkazce hradí poplatky své banky. Příjemce hradí poplatky své banky, příp. dalších zprostředkujících bank. Tento kód je jedinou možnou volbou zpoplatnění SEPA převodu a převodu do EU/EHP v jejich měnách.
 • BEN – Všechny poplatky hradí příjemce
  Příkazce nehradí žádné poplatky. Příjemce hradí poplatky své banky, příp. dalších zprostředkujících bank. Výsledná částka, která mu dorazí na účet, je o tyto poplatky snížená.

Reference příkazce/plátce
Popis platby, který se zobrazí ve vašem výpisu k účtu.

Kontaktní osoba
Vaše jméno a telefon/e-mail/fax.

Datum splatnosti
Den, kdy mají být peníze odeslány z účtu. Určíte ho sami, a pokud datum nevyplníte, peníze odesíláme nejpozději následující pracovní den po dni doručení příkazu k nám.


Další základní pojmy

Jedinečný identifikátor
Pro převody a do členských států EU/EHP v jejich měnách se jedinečným identifikátorem rozumí IBAN formát čísla účtu příjemce a BIC formát banky příjemce.

Pro ostatní převody se jedinečným identifikátorem rozumí uvedení standardního čísla účtu a názvu příjemce, dále banky příjemce ve formátu BIC nebo národního bankovního směrového/clearingového kódu banky příjemce a názvu banky příjemce na platebním příkazu.

Pracovní den
Den, ve kterém všechny banky zúčastněné na převodu běžně vykonávají svou činnost. Například pokud je ve státě banky příjemce zrovna státní svátek, nepočítá se takový den za pracovní, i kdyby v ČR pracovním dnem byl.

Země EHP
Země Evropského hospodářského prostoru. Jedná se o celou EU + Island, Lichtenštensko, Norsko.

SEPA platby

SEPA = Single Euro Payments Area (jednotná oblast pro platby v eurech).

Zahrnuje členské státy EU/EHP. Jedná se o platební styk v eurech v rámci jednotného evropského prostoru, na základě jednotných technických standardů, obchodní praxe, společné infrastruktury a harmonizované legislativy.

Hlavní principy SEPA

 • jednotné postupy při zpracování
 • jednotné lhůty pro zpracování transferů
 • jednotné platební instrumenty v rámci jednotného prostoru
 • jednotné XML formáty platebních příkazů (formát je závazný při zpracování transakce na úrovni banka-banka, na úrovni banka-klient je pouze doporučený)

SEPA převody = převody splňující tyto podmínky:

 • převody v EUR
 • převody do/z členských států EU/EHP
 • převod částky v plné výši bez jakýchkoli srážek poplatků
 • IBAN formát čísla účtu plátce/příjemce
 • BIC formát banky příjemce
 • kód zpoplatnění SHA (příkazce i příjemce hradí poplatky své banky)
 • žádné specifické instrukce či dodatečné informace pro banku

SEPA převody do 50 000 EUR poskytujeme za zvýhodněný poplatek.

Převody bez uvedení platného IBAN (popř. při uvedení IBAN v neplatném či nekorektním formátu) mohou být oprávněně odmítnuty nebo vráceny zprostředkujícími bankami ve členských státech EHP včetně vyinkasování příslušného poplatku za manuální zpracování (tzv. non-STP).

Příkaz k SEPA převodu nemusíte zadávat na speciálním tiskopisu. Dodržíte-li všechny výše uvedené podmínky, příkaz vám zpracujeme jako SEPA převod.

Jednotlivé banky přistupují k SEPA postupně. Jen u bank, které již aktivně zpracovávají SEPA převody, můžeme zaručit celkové zpracování dle SEPA standardů. Přehled aktivních bank je k dispozici na stránkách Evropské rady pro platební styk.

SEPA Inkaso

Pokud pravidelně platíte za zboží nebo služby evropských dodavatelů, bude se vám hodit naše SEPA inkaso (SEPA Direct Debit, „SDD“). Tato služba funguje podobně jako běžné inkaso, ale pro platby v Eurech.

Svolením k inkasu umožníte dodavateli automaticky si odečíst z vašeho účtu fakturovanou částku. V internetovém bankovnictví budete mít kompletní přehled o všech realizovaných inkasech i příkazech, které čekají na zpracování.

Jak na to?

 • Se svým obchodní partnerem podepíšete mandát k SEPA inkasu, jehož součástí je jeho mezinárodní číslo účtu IBAN a identifikační kód příjemce inkasa CID.
 • Poté nastavíte svolení k SEPA inkasu ve vašem internetovém bankovnictví nebo přímo v pobočce.

Inkaso je odvolatelné – do 8 týdnů od data splatnosti inkasa můžete požádat o vrácení částky na svůj účet bez udání důvodu.

IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodně standardizovaná forma čísla účtu. Umožňuje jednoznačnou identifikaci účtu, země a bankovní instituce příjemce platby.

IBAN nemění stávající číslo bankovního účtu ani kód banky, jde pouze o jiný formát. IBAN číslo účtu je povinné pro SEPA převody v rámci členských států EU/EHP a pro převody v rámci členských států EU/EHP v jejich měnách.

IBAN obsahuje maximálně 34 znaků a zahrnuje i kontrolní prvky:

Kód země Kontrolní číslice Kód banky Účet klienta Celkem
Počet znaků 2 2 4 16 24

Příklad pro účet č. 123 vedený u ČSOB:

Kód země Kontrolní číslice Kód banky Účet klienta
Příklad CZ 25 300 123

Výsledek: CZ2503000000000000000123

Svůj IBAN najdete v elektronickém bankovnictví nebo na výpisu vašeho účtu.

Pro kontrolu správného formátu čísla účtu příjemce si můžete projít příklady formátu IBAN v jednotlivých evropských státech.

Obecná informace o IBAN v ČR je uvedena na internetových stránkách ČNB nebo na www.ecbs.org.


BIC

Jedná se o mezinárodní identifikační kód banky (BIC – Bank Identifier Code je tzv. swiftová adresa banky). Slouží k jednoznačné a kompletní identifikaci příslušné zprostředkující banky v dané zemi. Skládá se z 8 znaků (pokud se jedná o centrálu banky) nebo z 11 znaků (pokud se jedná o pobočku banky):

 • 1-4 znak = kód názvu banky,
 • 5-6 znak = ISO kód země,
 • 7-8 znak = kód sídla banky,
 • 9-11 znak = kód pobočky banky.

Např.:

 • CEKOCZPP = ČSOB, Praha
 • CEKOSKBX = ČSOB, Bratislava
 • KREDBEBB= KBC, Bruxelles
 • DEUTDEFF = Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main
 • DEUTDEFF506 = Deutsche Bank AG, Hanau

Aktuální informace o BIC lze získat na www.swift.com.


Používání čísla účtu příjemce ve formátu IBAN a BIC

Zadání čísla účtu ve formátu IBAN a BIC je povinné u převodů v rámci členských států EU/EHP a pro platby SEPA. Neuvede-li klient na příkazu k převodu směrovaného do členských států EU/EHP číslo účtu příjemce ve formátu IBAN a banku příjemce ve formátu BIC, musí počítat s dodatečnými poplatky zprostředkujících bank, které budou inkasovány k tíži účtu příkazce.

Zprostředkující banky v členských státech EU/EHP jsou oprávněny odmítnout či vrátit převod bez uvedení čísla účtu příjemce ve formátu IBAN (popř. s uvedením neplatného či nesprávného IBAN) nebo bez uvedení banky příjemce ve formátu BIC (popř. s uvedením neplatného či nesprávného BIC). Číslo účtu příjemce ve formátu IBAN a banku příjemce ve formátu BIC získají příkazci/klienti ČSOB na vyžádání od svých obchodních partnerů jako součást bankovního spojení příjemce.

U zemí mimo EU/EHP umožňuje uvedení BIC přesnou identifikaci banky. Z tohoto důvodu jej doporučujeme používat u všech platebních příkazů pro urychlení provedení plateb v mezinárodním platebním styku.

Číslo účtu ve formátu IBAN a banku příjemce ve formátu BIC nelze používat v rámci tuzemského korunového platebního styku (u převodů v CZK na území ČR prostřednictvím zúčtovacího centra ČNB).

Zpoplatnění nejčastějších služeb a transakcí

Příchozí SEPA převod do max. částky 50 000 EUR 1)

150 Kč

Příchozí platba ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně/příchozí SEPA převod nad částku 50 000 EUR 1)

1 %, min. 150 Kč, max. 1 000 Kč

Příchozí platba z příkazu klienta ČSOB v ČR a v SR

6 Kč

Platby do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně

ČSOB Internetové bankovnictví

ČSOB Telefonní bankovnictví

U přepážky

Odchozí platba ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR

9 Kč

9 Kč

9 Kč

Odchozí SEPA převod do max. částky 50 000 EUR 1)

250 Kč

250 Kč

250 Kč + 250 Kč 2)

Odchozí SEPA převod nad částku 50 000 EUR 1)

0,7 %, min. 250 Kč, max. 750 Kč

0,7 %, min. 250 Kč, max. 750 Kč

1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč + 250 Kč 2)

Odchozí platba do zahraničí v Kč a v cizí měně a do tuzemska v cizí měně

1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč

1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč

1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč + 250 Kč 2)

Odchozí platba do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně dle požadavků banky na automatizované zpracování (tzv. STP platba) 3)

0,7 %, min. 250 Kč, max. 750 Kč

0,7 %, min. 250 Kč, max. 750 Kč

Vystavení potvrzení o provedení odchozí platby

100 Kč

Oznámení o neprovedení platby

zdarma

– Službu nelze zřídit.

1) SEPA převod je platba v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU/EHP, Monako, Švýcarsko a Lichtenštejnsko, s uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování.

2) Poplatek za zpracování příkazu podaného písemně.

3) STP platbou se rozumí elektronicky zadaná platba s uvedením banky příjemce ve formátu BIC a bez jakýchkoliv specifických požadavků na zpracování.

Přehled kódů zpoplatnění nedokumentárních plateb do/ze zahraničí v Kč a cizí měně a do/z tuzemska v cizí měně

Druh platby

Kód zpoplatnění

OUR
veškeré poplatky hradí plátce

BEN
všechny poplatky hradí příjemce

SHA 2)
poplatky banky plátce hradí plátce, ostatní poplatky hradí příjemce

Příchozí platby ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně

příjemce (klient ČSOB) nehradí žádné poplatky a obdrží celou částku platby; plátce hradí poplatky ČSOB 1), poplatky své banky a případné další poplatky zprostředkujících bank

příjemce (klient ČSOB) hradí poplatky ČSOB a obdrží částku platby sníženou o poplatky banky plátce a o případné další poplatky zprostředkujících bank; plátce nehradí žádné poplatky

příjemce (klient ČSOB) hradí poplatky ČSOB a obdrží částku platby sníženou o případné další poplatky zprostředkujících bank; plátce hradí poplatky své banky

Odchozí platby do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně

plátce (klient ČSOB) hradí poplatky ČSOB, banky příjemce a případné další poplatky zprostředkujících bank; příjemce nehradí žádné poplatky a obdrží celou částku platby

plátce (klient ČSOB) nehradí žádné poplatky; příjemce hradí poplatky své banky a obdrží částku platby sníženou o poplatky ČSOB1) a o případné další poplatky zprostředkujících bank

plátce (klient ČSOB) hradí poplatky ČSOB; příjemce hradí poplatky své banky a obdrží částku platby sníženou o případné další poplatky zprostředkujících bank

u odchozích plateb s kódem zpoplatnění BEN/SHA na nižší částky než přípustné minimum stanovené individuálně zprostředkujícími bankami mohou být dále od plátce inkasovány dodatečné poplatky zprostředkujících bank
u odchozích plateb s kódem zpoplatnění OUR/SHA/BEN mohou být dále od plátce inkasovány dodatečné poplatky zprostředkujících bank za manuální zpracování z důvodu chybně zadaných instrukcí ze strany plátce

1) Poplatek dle Terms and Conditions for Bank Correspondents (1 %, min. 300 Kč, max. 2 000 Kč).

2) Kód zpoplatnění SHA je povinný u převodů do/z členských států EU/EHP a v měnách členských států EU/EHP.

Poplatky uvedené v této části jsou výňatkem z plného znění, které naleznete v našem Sazebníku.

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.