Přejít k obsahu
Info:
Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.
Více informací o cookies
Rozumím

Cestovní pojištění ke kartám

S naší kartou cestujete bez starostí

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu
Benefit 1 Chrání vás po celém světě
Benefit 2 Cestovní pojištění máte aktivní po celý rok
Benefit 3 Ideální na dovolenou, studium i služební cesty
Benefit 4 Platí pro lyžování i snowboarding

Tři skvělé výhody našeho cestovka!

 1. Potřebujete v zahraničí právní radu? Zavolejte na +420 222 803 442 a získáte fundovanou informaci, jak na místě jednat s policií nebo úřady.
 2. Dobrá zpráva! Jazyková bariéra vás už nemusí trápit. Při vyřizování ztracených dokladů nebo při kontaktu s policií máte zdarma tlumočníka na telefonu.
 3. A navíc při menších pojistných událostech vám můžeme peníze poslat na účet ještě během vaší dovolené a dokumenty doložíte až po návratu. Nemusíte tak utrácet vlastní peníze.

Jaké jsou další výhody pojištění?

 • pomůžeme vám kdykoli při problémech na cestách
 • telefonní asistence – kdekoli na světě a česky
 • možnost automatického prodloužení platnosti – nemusíte se o nic starat
 • platí pro cizince při návštěvě domova, mají-li veřejné zdravotní pojištění v ČR

Sjednejte si pojištění telefonicky

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Sjednejte si pojištění online

Varianty a limity pojistného plnění

Typ pojištění Classic / Classic family Extra / Extra family
Pojištěné osoby držitel/ 2 dospělé osoby + 3 děti do 18 let držitel/ 2 dospělé osoby + 3 děti do 18 let
Nebezpečné sporty ANO ANO
Územní rozsah Svět Svět
Pojištění léčebných výloh 1 500 000 Kč 3 500 000 Kč
Pojištění úrazu Ano Ano
Smrt následkem úrazu 100 000 Kč 300 000 Kč
Trvalé následky úrazu 100 000 Kč 300 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za újmu Ano Ano
újma na zdraví 750 000 Kč 2 000 000 Kč
újma na majetku 250 000 Kč 1 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč 40 000 Kč
Zmeškání odjezdu/odletu X 10 000 Kč/osoba
Zpoždění zavazadel/letu X 5 000 Kč/osoba
Přerušení cesty/předčasný návrat X 10 000 Kč/osoba
Pojištění stornopolatků (spoluúčast 20%, min. 500 Kč) X 35 000 Kč/osoba
Rozšířené asistenční služby ANO ANO
Nepřetržitá délka pobytu 120 dnů 120 dnů
 • Jak to probíhá
 • Kdy pojištění platí
 • Když se cokoli přihodí

Cestovní pojištění ke kartám si můžete sjednat:

 • Telefonicky na bezplatné infolince 800 300 300
 • Osobně v nejbližší pobočce

Pojištění můžete sjednat ke všem našim platebním kartám.

Pokud naši kartu nemáte, můžete si sjednat klasické cestovní pojištění.

Kdy pojištění začne platit

Pokud si pojištění sjednáte zároveň s platební kartou, začne platit od převzetí platební karty.

Pokud si pojištění ke kartě sjednáte dodatečně, začne platit od následujícího dne (od 00:00 hodin).

Nemusíte se starat o žádné platby – pojištění platí neustále po celý rok pro cesty až na 90 nebo 120 dnů v kuse. Roční poplatek se sám odečte z vašeho účtu.


Kdy pojištění zaniká

Pojištění zaniká dnem ukončení platnosti karty nebo na základě vaší žádosti.

Když budete potřebovat pomoc

Ozvěte se kdykoli naší asistenční službě.


Jak nahlásit pojistnou událost?

Nahlaste nám ji prosím co nejdříve jedním z těchto způsobů:

 • Telefonicky na infolince 466 100 777
 • E-mailem info@csobpoj.cz
 • Poštou na adresu: ČSOB Pojišťovna, a. s., Masarykovo nám. 1458, 532 18 Pardubice
 • Jak v případě telefonického, tak písemného nahlášení škodné události zašlete pojistiteli důkladně vyplněný formulář OZNÁMENÍ ŠKODNÉ UDÁLOSTI, originály dokladů o zaplacení, v případě ošetření u lékaře nebo pobytu v nemocnici lékařem vyplněný formulář ATESTATIO MEDICI a kopie dalších dokladů potřebných k vyřízení škodné události.

Co když se po cestě něco stane?

Neváhejte zavolat naší asistenční službě. Poradí vám, jak postupovat. V případě úrazu nebo nemoci vám doporučí nejbližšího lékaře. Volejte kdykoli, jsme vám k dispozici nonstop, naši operátoři mluví česky.

Co dělat v případě onemocnění nebo úrazu?

Požádejte ošetřujícího lékaře o vyplnění formuláře přiloženého k pojistným podmínkám. Lékařskou zprávu a účtenky si uschovejte, abychom vám mohli po návratu náklady proplatit.

Co dělat v případě škody na zavazadlech?

Krádež zavazadel ihned oznamte místní policii a vyžádejte si policejní protokol. Zdokumentujte okolnosti škody.

Co když škodu způsobíte vy?

Pokud se jedná o malou škodu, můžete ji zaplatit na místě. Po návratu nám dodejte všechny doklady o zaplacení a fotografie, abychom mohli vyřídit vše potřebné.

V případě větší škody co nejrychleji kontaktujte asistenční službu, svou odpovědnost bez souhlasu pojišťovny neuznávejte, vzniklou újmu neuhrazujte a nepodepisujte žádný dokument, jehož obsahu nebudete rozumět. Poškozeného informujte o tom, že máte uzavřené pojištění odpovědnosti za újmu, případně mu můžete na nás předat kontakt.

Snažte se zajistit písemná prohlášení poškozeného a přítomných svědků. Vše si vyfoťte.

 • Vlastnosti a výhody
 • Asistenční služby
 • Dokumenty ke stažení

Cestovní pojištění ke kartám vás chrání, kdykoli vyjedete za hranice.

Pomůže vám vyřešit problémy a uhradit vysoké náklady, které vás mohou potkat na cestách. Díky pojištění můžete cestovat bez starostí. 

 • Bez zařizování – pojištění platné s kartou, automaticky se každý rok prodlouží
 • Na všechny cesty – pojištění si můžete sjednat pro turistické, pracovní i studijní cesty
 • Jsme vždy na telefonu – asistenční služba funguje 24 hodin denně v českém jazyce

Jak vás chrání cestovního pojištění ke kartám?

Asistenční služba 24 hodin denně
Pokud narazíte na problém v zahraničí, stačí zavolat – kdykoli po celý rok. Nebojte se volat i při méně závažných onemocněních a jakékoliv návštěvě lékaře včetně ambulantního ošetření.

Zaplacení zdravotní péče
Pojištění vám pokryje náklady na lékařské ošetření. Zaplatí vám pobyt v nemocnici a léky předepsané lékařem. Uhradí také ošetření zubů v případě akutní bolesti.

Škody způsobené ostatním
Základní součástí pojištění je také pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví na majetku, kterou způsobíte ostatním.

Komplikace na cestách
Můžeme vás odškodnit, pokud se vám poškodí zavazadla nebo při stornu letenek. Peníze získáte také v případě, kdy zmeškáte let nebo se budete muset předčasně vrátit z dovolené.

Další služby
Zajistíme dopravu do nejbližšího zdravotnického zařízení a zpět, případně převoz do ČR. Zabezpečíme přivolání opatrovníka. Zařídíme převoz tělesných ostatků do ČR nebo pohřeb (kremaci) v zahraničí.

Vybrat si můžete z více variant pojištění.

Poskytovatelem pojištění je ČSOB pojišťovna, a.s.

Asistenční služba vám pomůže v češtině kdekoli a 24 hodin denně.

 • Pomůže při ztrátě dokladů, kontaktu s ambasádou, se zajištěním tlumočníka
 • Zjistí adresy lékařů a nejbližších zařízení
 • Zajistí přepravu do nemocnice
 • Předá kontakt a vzkazy rodinným příslušníkům, přivolá opatrovníka
 • Zařídí pohřeb, kremaci, převoz ostatků


Rozšířené asistenční služby

Zdarma získáte další užitečné služby a informace, které vám pomohou vyřešit problémy na cestách.

 • Lékařské informace
 • Turistické informace
 • Administrativně-právní informace
 • Telefonická pomoc v nouzi
 • Tlumočení a překlady
 • Asistence v souvislosti s pracovním pobytem
 • Vztahy s policejními orgány
 • Vztahy se zastupitelskými úřady
 • Předčasný návrat
 • Zpoždění letu
 • Ztrátu dokladů
 • Vyslání rodinného příslušníka do nemocnice

Sjednejte si pojištění telefonicky

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Sjednejte si pojištění online