Přejít k obsahu

Vyzkoušejte náš ČSOB Smart a mějte své finance jednoduše pod palcem i v mobilu

  Chat online
  nápověda
  minimalizovat
  otevřít
  Přepis konverzace byl odeslaný.
  Chat je offline.
  Chyba při odeslání přepisu konverzace.

  Jak na to ...

  Vkládání dotazů
  Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

  Odhlášení
  Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

  Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

  Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

  Zavřít nápovědu

  Sazby

  Vklady a úvěry v Kč

  Vklady

   Spoření s bonusem (pro osoby starší 18 let)

   Zůstatek

   1. pásmo
   Do 250 000 Kč*

   2. pásmo
   Od 250 001 do 500 000 Kč*

   3. pásmo
   Od 500 001 do 1 000 000 Kč*

   4. pásmo
   Od 1 000 000 Kč**

   Úroková sazba po započtení bonusu za první založený účet Spoření s bonusem

   2,00

   2,00

   2,00

   0,15

   Úrokový bonus za využívání aplikace ČSOB Smart je poskytován pouze k prvnímu založenému účtu Spoření s bonusem***

   1,00

   1,00

   1,00

   0,00

   Výsledná úroková sazba za první založený účet Spoření s bonusem a úrokový bonus za využívání aplikace ČSOB Smart

   3,00

   3,00

   3,00

   0,15

   Vyhlašované roční úrokové sazby v % p. a. , pro druhý a další založený spořicí účet s bonusem je poskytována úroková sazba 0,01 % p.a.
   * Po dosažení daného pásma, je uvedenou sazbou úročen celý zůstatek účtu.
   ** Část zůstatku ve výši 1 000 000 Kč je úročena sazbou 3. pásma a zbývající část zůstatku nad 1 000 000 Kč je úročena sazbou 4. pásma.
   *** Využíváním aplikace ČSOB Smart se rozumí přihlášení do aplikace alespoň 1 x za předchozí tři měsíce.Splnění podmínek pro získání zvýhodněné úrokové sazby za předcházející kalendářní měsíce se vyhodnocuje vždy 6. den následujícího měsíce, a jsou-li splněny, je zvýhodněné úročení poskytnuto od tohoto dne do 5. dne dalšího měsíce.

   Spoření s bonusem (pro děti do 18 let)

   Zůstatek

   1. pásmo
   Do 250 000 Kč

   2. pásmo*
   Od 250 000 Kč

   Úroková sazba po započtení bonusu za první založený účet Spoření s bonusem

   2,50

   0,15

   Úrokový bonus za zřízení a vedení běžného platebního účtu**

   0,25

   0,00

   Úrokový bonus za investování alespoň 1 000 Kč měsíčně***

   0,25

   0,00

   Vyhlašované roční úrokové sazby v % p. a., pro druhý a další založený spořicí účet s bonusem je poskytována úroková sazba 0,01 % p. a.
   * Část zůstatku ve výši 250 000 Kč je úročena sazbou 1. pásma a zbývající část zůstatku nad 250 000 Kč je úročena sazbou 2. pásma.
   ** Úrokový bonus se poskytuje za zřízení a vedení běžného platebního účtu, s výjimkou spořicích a transakčních účtů.
   *** Úrokový bonus se poskytuje za investici do podílových fondů ČSOB a KBC.

   Duo Profit (produkt je v nabídce od 1. 12. 2017)

   Vyhlašovaná úroková sazba platná do okamžiku splnění podmínek pro fixní úrokovou sazbu (v % p. a.)

   0,01

   Fixní roční úroková sazba platná po dobu 1 roku (v % p. a.)

   1,00

   Celková výše vkladu nesmí přesáhnout sjednanou maximální částku a zároveň 50 % součtu výše vkladu a investované částky.
   Výše částky investované do vybraných podílových fondů musí být stejná nebo vyšší, než je výše zůstatku na spořicím účtu.
   Minimální výše investované částky a zároveň minimální výše prvního vkladu je 30 000 Kč.

   ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitou – fixní sazba

   1 měsíc

   2,75

   3 měsíce

   3,25

   6 měsíců

   3,75

   12 měsíců

   4,30

   24 měsíců

   0,05

   36 měsíců

   0,05

   Fixní roční úrokové sazby (% p. a.).
   Minimální vklad a zůstatek ve výši 5 000 Kč.

   Vkladní knížky, Vkladní knížky místní

   Výpovědní lhůta % p.a. (při denním zůstatku 0 Kč a více)

   bez výpovědní lhůty

   0,01

   3 měsíce

   0,05

   6 měsíců

   0,05

   12 měsíců

   0,10

   24 měsíců

   0,15

   Minimální výše prvního vkladu a zůstatku Vkladní knížky a Vkladní knížky místní je 50 Kč.

   Vkladní knížka dětská

   % p.a. (při denním zůstatku 0 Kč a více) 0,5

   Minimální výše prvního vkladu na Vkladní knížku dětskou je 50 Kč.
   Prémiová procentní sazba (neměnná po celou dobu spoření) je dána počtem celých roků od založení vkladní knížky dětské do dosažení 18 let věku majitele.

   Roční přírůstek prémie (tj. výše prémie za jeden rok) je vypočten jako počet % daných prémiovou procentní sazbou z částky úroku za příslušný rok před zdaněním.
   Prémie se během spoření ročně kumuluje a je přiznána majiteli v den dosažení 18 let.

   Konta, běžné účty

    ČSOB Premium Konto

    Úroková sazba 0,00

    Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p.a.)

    ČSOB Plus Konto / Poštovní účet

    Úroková sazba

    0,00

    Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p.a.)
    Minimální výše zůstatku, pod kterou by účet neměl klesnout, je 200 Kč.

    Základní účet

    Úroková sazba 0,00

    Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p. a.)
    Minimální výše zůstatku, pod kterou by účet neměl klesnout, je 200 Kč.

    Chráněný účet

    Úroková sazba 0,00

    Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p. a.)
    Minimální výše zůstatku, pod kterou by účet neměl klesnout, je 200 Kč.

    Obecná ustanovení pro konta, běžné účty

    Debetní úroková sazba (úroková sazba sankčního charakteru uplatňovaná v případě vzniku debetního zůstatku na účtu) je ve výši REPO sazby ČNB + 8,00 % p.a.

    REPO sazba ČNB je úroková sazba v rámci měnové politiky, kterou stanovuje Česká národní banka. Aktuální výši této sazby můžete nalézt na http://www.cnb.cz

     

    Kontokorent

    Kontokorent

    Čerpání úvěrového limitu*

    18,90

    Zákonný úrok z prodlení

    REPO sazba ČNB + 8 % p. a.

    *) Vyhlašovaná roční pohyblivá úroková sazba (% p.a.)
    Kontokorentem se rozumí i Povolené přečerpání postžirového účtu poskytované do 31. 3. 2010.

    Úvěry

     Kreditní karta – Standard

     Čerpání úvěrového limitu*

     19,90

     Kreditní úroková sazba

     0,00

     Zákonný úrok z prodlení

     REPO sazba ČNB + 8 % p.a.

     *) Vyhlašovaná roční pohyblivá úroková sazba (% p.a.)

     Kreditní karta – Premium Karta

     Čerpání úvěrového limitu*

     7,90

     Kreditní úroková sazba

     0,00

     Zákonný úrok z prodlení

     REPO sazba ČNB + 8 % p.a.

     *) Vyhlašovaná roční pohyblivá úroková sazba (% p.a.)

     Osobní úvěry

     % p.a.

     Půjčky

     pevná, individuální

     Restrukturalizace

     pevná, individuální

     Zákonný úrok z prodlení

     REPO sazba ČNB + 8 % p.a.

     Hypoteční úvěry

     % p.a.

     ČSOB Hypotéka

     individuální

     ČSOB Předhypoteční úvěr

     individuální

     Úrok z prodlení úhrady splátky jistiny úvěru 15,00*
     Úrok z prodlení úhrady úroků, poplatků, smluvních pokut a odměn ve výši úrokové sazby sjednané ve smlouvě o poskytnutí úvěru navýšené až o 15,00 % p.a.*

     * Platné pro Smlouvy o poskytnutí hypotečního nebo předhypotečního úvěru uzavřené do 31. 12. 2010.

     Produkty, jejichž prodej byl zastaven

      Vklady

      ČSOB Spořicí účet (produkt byl v nabídce do 30. 11. 2017)

      Vyhlašovaná úroková sazba pro zůstatky do 250 000 Kč

      0,95

      Vyhlašovaná úroková sazba pro zůstatky nad 250 000 Kč

      0,15

      Výpovědní lhůta

      1 den

      Vyhlašované roční úrokové sazby (v % p. a.)
      Každý klient si může otevřít pouze jeden ČSOB Spořicí účet, minimální počáteční vklad je stanoven ve výši 5 000 Kč.

      Duo Profit Plus (produkt byl v nabídce do 30. 11. 2017)

      Fixní úroková sazba platná po dobu 1 roku (v % p. a.)

      1,30

      Vyhlašovaná úroková sazba platná po uplynutí 1 roku fixní úrokové sazby (v % p. a.)

      0,01

      ČSOB Spořicí účet s prémií

      Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p.a.) pro zůstatky do 250 000 Kč

      0,85

      Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p.a.) pro zůstatky nad 250 000 Kč*

      0,15

      Fixní prémiová sazba (% p.a.)

      0,01

      Minimální výše prvního vkladu je 5 000 Kč.

      V případě, že klient vlastní více účtů, jejichž součet vkladů je vyšší než 250 tisíc Kč, budou účty, kromě účtu s nejvyšším zůstatkem, úročeny úrokovou sazbou 0,01 % p.a.

      * Část zůstatku nad 250 000 Kč je úročena sazbou 0,15 % p.a.

      Spořicí vkladové účty s výp. lhůtou pro fyzické osoby *
      Výpovědní lhůta/Doba uložení vkladu do 250 000 Kč nad 250 000 Kč

      14 dní

      0,90

      0,15

      Zůstatek je úročen v jednotlivých pásmech tak, že část zůstatku do 250 000 Kč včetně je úročena sazbou prvního pásma a částka, o kterou zůstatek převyšuje 250 000 Kč, je úročen sazbou druhého pásma.

      * Minimální výše prvního vkladu a zůstatku odpovídá minimální výši prvního vkladu na příslušném účtu, ke kterému byl zřízen.

      Červené konto (produkt byl v nabídce do 1. 12. 2017)

      Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p.a.) pro zůstatky do 250 000 Kč

      0,95

      Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p.a.) pro zůstatky nad 250 000 Kč*

      0,15

      Minimální výše zůstatku, pod kterou by účet neměl klesnout, je 500 Kč.

      * Část zůstatku nad 250 000 Kč je úročena sazbou 0,15 % p.a.

      Termínovaný vklad na dobu určitou – fixní sazba

      7 dní

      0,01

      14 dní

      0,01

      21 dní

      0,01

      2 měsíce

      0,01

      4 měsíce

      0,01

      5 měsíců

      0,01

      7 měsíců

      0,01

      8 měsíců

      0,01

      9 měsíců

      0,01

      10 měsíců

      0,01

      11 měsíců

      0,01

      18 měsíců

      0,05

      48 měsíců

      0,05

      72 měsíců

      0,05

      Fixní roční úrokové sazby (% p.a.).
      Minimální výše vkladu a zůstatku je 5 000 Kč.

      Poštovní termínované vklady s fixní úrokovou sazbou

      1, 2, 4, 5, 7, 11, 12 měsíců

      0,01

      3, 6 měsíců

      0,15

      24, 36, 48, 72 měsíců

      0,05

      Fixní roční úrokové sazby (% p.a.).
      Minimální výše vkladu a zůstatku je 5 000 Kč.

      Běžné účty a konta

      Osobní účet (produkt byl v nabídce do 30. 4. 2017)
      Úroková sazba 0,00

      Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p. a.)
      Minimální výše zůstatku, pod kterou by účet neměl klesnout, je 200 Kč

      Eurokonto – pro fyzické osoby (produkt byl v nabídce do 30. 11. 2017)
      0 EUR a více (v % p.a.) 0,00

      Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p. a.)
      Minimální výše zůstatku, pod kterou by účet neměl klesnout, je 30 EUR

      Obecná ustanovení pro běžné účty a konta

      Debetní úroková sazba (úroková sazba sankčního charakteru uplatňovaná v případě vzniku debetního zůstatku na účtu) je ve výši REPO sazby ČNB + 8,00 % p.a.

      REPO sazba ČNB je úroková sazba v rámci měnové politiky, kterou stanovuje Česká národní banka. Aktuální výši této sazby můžete nalézt na www.cnb.cz.

      Kontokorenty a povolená přečerpání účtu

      PS Kontokorenty a povolená přečerpání pro fyzické osoby

      Povolené přečerpání do 14. 11. 2001 – pohyblivá úroková sazba

      17,90

      Povolené přečerpání od 15. 11. 2001 do 31. 7. 2005

      PRIBOR 3M + 8,00

      Vyhlašované roční pohyblivé úrokové sazby (% p.a.)

      Úvěry

      Kreditní karta – World

      Čerpání úvěrového limitu*

      19,90

      Kreditní úroková sazba

      0,00

      Zákonný úrok z prodlení

      REPO sazba ČNB + 8 % p.a.

      * Vyhlašovaná roční pohyblivá úroková sazba (% p.a.)

      Kreditní karta – GOLD

      Čerpání úvěrového limitu*

      17,90

      Kreditní úroková sazba

      0,00

      Zákonný úrok z prodlení

      REPO sazba ČNB + 7 % p.a.

      * Vyhlašovaná roční pohyblivá úroková sazba (% p.a.)

      Kreditní karta – Platinum

      Čerpání úvěrového limitu*

      17,90

      Kreditní úroková sazba

      0,00

      Zákonný úrok z prodlení

      REPO sazba ČNB + 8 % p.a.

      * Vyhlašovaná roční pohyblivá úroková sazba (% p.a.)

      Úvěrová karta – období čerpání tři měsíce (produkt poskytován do 31. 10. 2002)

      Čerpání úvěrového limitu k ČSOB TOP kontu

      3M PRIBOR + 6,00

      Čerpání úvěrového limitu k ČSOB Osobnímu kontu

      3M PRIBOR + 8,00

      Kreditní zůstatek charge účtu

      1,00

      Zákonný úrok z prodlení

      REPO sazba ČNB + 7 % p.a.

      Roční pohyblivé úrokové sazby (% p.a.)
      Pro povolené čerpání pohyblivá sazba s fixací na 3 měsíce

      Úvěrová karta – období čerpání jeden měsíc (produkt poskytován do 30. 6. 2004)

      Čerpání úvěrového limitu

      0,00

      Kreditní zůstatek charge účtu

      1,00

      Zákonný úrok z prodlení

      24,00

      Roční úrokové sazby (% p.a.)

      Osobní úvěry – pevná úroková sazba

      % p.a.

      IPB Bankovní úvěr do 1 roku (prodej ukončen k 19. 6. 2000)

      13,50

      IPB Bankovní úvěr do 4 let (prodej ukončen k 19. 6. 2000)

      14,00

      IPB Bankovní úvěr nad 4 roky (prodej ukončen k 19. 6. 2000)

      14,50

      Zákonný úrok z prodlení

      REPO sazba ČNB + 7 % p.a.

      Revolvingový spotřebitelský úvěr

      ČSOB Půjčka po ruce*

      10,90

      Kreditní úroková sazba

      0,00

      Zákonný úrok z prodlení

      REPO sazba ČNB + 8 % p.a.

      * Vyhlašovaná roční pohyblivá úroková sazba (% p.a.).

      Obecná ustanovení pro úvěry

      U úvěrů na družstevní bytovou výstavbu platí jednotná sazba úroku z prodlení ve výši 20,00 % p.a.

      REPO sazba ČNB je úroková sazba v rámci měnové politiky, kterou stanovuje Česká národní banka. Aktuální výši této sazby můžete nalézt na www.cnb.cz.

      Závěrečná ustanovení a vysvětlivky

      Uvedené úrokové sazby jsou roční (p.a.).

      Zákonný úrok z prodlení (debetní úroková sazba) je pro fyzické osoby – nepodnikatele ve výši REPO sazby ČNB +8,00 % p.a.

      REPO sazba je hlavní úroková sazba v rámci měnové politiky, kterou stanovuje Česká národní banka. Aktuální výši této sazby můžete nalézt na http://www.cnb.cz.

      Toto Oznámení ČSOB o stanovených úrokových podmínkách vkladů a úvěrů v Kč nahrazuje:

      • Oznámení Československé obchodní banky, a. s. o stanovených úrokových podmínkách vkladů a úvěrů v Kč (platné od 25. 5. 2022)

      Toto Oznámení Československé obchodní banky, a. s. o stanovených úrokových podmínkách vkladů a úvěrů v Kč je závazné pro produkty a služby poskytované Československou obchodní bankou, a. s., a to včetně produktů a služeb poskytovaných pod její obchodní značkou Poštovní spořitelna.

      Pokud smluvní dokumentace či jiné relevatní dokumenty odkazují na Oznámení Československé obchodní banky, a. s. Poštovní spořitelny o stanovených úrokových podmínkách vkladů a úvěrů v Kč, je tím od 1. 11. 2020 ve vztahu k fyzickým osobám myšleno toto Oznámení.

      Vklady a úvěry v zahraničních měnách

      Vklady

       ČSOB termínované vklady krátkodobé

       Měna

       7 dní

       1 měsíc

       3 měsíce

       6 měsíců

       12 měsíců

       USD

       0,01

       0,01

       0,01

       0,01

       0,01

       EUR

       0,00

       0,00

       0,00

       0,00

       0,00

       CHF

       0,00

       0,00

       0,00

       0,00

       0,00

       GBP

       0,01

       0,01

       0,01

       0,01

       0,01

       Fixní roční úrokové sazby (v % p.a.)
       Minimální vklad a zůstatek ve výši 200 USD, 200 EUR, 200 CHF nebo 200 GBP

       Spořicí účet

       Měna Sazba
       EUR

       0,01

       USD

       0,01

       Vyhlašované roční úrokové sazby (v % p. a.).

       ČSOB Spořicí účty s krátkodobou výpovědní lhůtou

       Měna

       Výpovědní lhůta
       1 den

       USD

       0,01

       EUR

       0,01

       Vyhlašované roční úrokové sazby (v % p.a.)
       Min. vklad pro zřízení účtu v měně účtu: 1 000 USD, 1 000 EUR.

       ČSOB devizové běžné účty

        Měna

        Kreditní sazba (v % p.a.)

        CAD

        0,00

        EUR

        0,00

        GBP

        0,00

        CHF

        0,00

        USD

        0,00

        Úrokové sazby platí i pro ČSOB Osobní konta.
        Debetní úroková sazba (úroková sazba sankčního charakteru uplatňovaná v případě vzniku debetního zůstatku na účtu) je ve výši REPO sazby ČNB + 8,00 % p.a.
        Na účtech v měně CAD lze provádět pouze bezhotovostní operace.

        Produkty, jejichž prodej byl zastaven

         ČSOB termínované vklady krátkodobé – nenabízené

         Měna

         14
         dní

         2
         měs.

         4
         měs.

         5
         měs.

         9
         měs.

         USD

         0,01

         0,01

         0,01

         0,01

         0,01

         EUR

         0,00

         0,00

         0,00

         0,00

         0,00

         CHF

         0,00

         0,00

         0,00

         GBP

         0,01

         0,01

         0,01

         0,01

         Fixní roční úrokové sazby (v % p.a.)

         ČSOB spořicí účty s krátkodobou výpovědní lhůtou – nenabízené

         Měna

         Výpovědní lhůta 1 den

         USD

         0,01

         EUR

         0,01

         CHF

         0,01

         GBP

         0,01

         Vyhlašované roční úrokové sazby (v % p.a.)
         Pro podnikatele a firmy s ročním obchodním obratem (tržbami) do 100 mil. Kč.

         ČSOB devizové běžné účty – nenabízené

         Měna

         Kreditní sazba (v % p.a.)

         AUD

         0,00

         DKK

         0,00

         HUF

         0,00

         JPY

         0,00

         NOK

         0,00

         PLN

         0,00

         RUB

         0,00

         SEK

         0,00

         Úrokové sazby platí i pro ČSOB Osobní konta.
         Debetní úroková sazba (úroková sazba sankčního charakteru uplatňovaná v případě vzniku debetního zůstatku na účtu) je ve výši REPO sazby ČNB + 8,00 % p.a.
         Na účtech v měně PLN, HUF, AUD, RUB a JPY lze provádět pouze bezhotovostní operace.

         Prémiový účet v EUR – nenabízené

         Měna

         Vyhlašovaná roční úroková sazba

         EUR

         0,01

         Hypotéky

         20. 6. 2022

         Druh hypotečního úvěru

         Maximální výše úvěru z ceny nemovitosti (v %)

         Úroková sazba od p.a.

         Hypotéka

         70

         6,09 %*

         80

         6,19 %*

         90

         6,49 %*

         Americká hypotéka

         70

         7,65 %

         * V úrokových sazbách účelových úvěrů až do 90 % hodnoty nemovitosti s fixací na 1, 3, 5, 7 a 10 let je zahrnuta:

         • sleva pro žadatele ve věku do 36 let na pořízení vlastního bydlení při splácení hypotečního úvěru inkasem z běžného účtu vedeného u ČSOB či Poštovní spořitelny za podmínky příjmu na účet ve výši min. 1,5násobku měsíční splátky hypotéky. V případě nesplnění této podmínky se úroková sazba zvyšuje o 0,2procentního bodu.
         • sleva za splácení hypotečního úvěru inkasem z běžného účtu vedeného u ČSOB či Poštovní spořitelny za podmínky příjmu na účet ve výši min. 1,5násobku měsíční splátky hypotéky a za sjednání úvěrového životního pojištění na 100 % výše úvěru či pojištění Náš život na 70 % výše úvěru od ČSOB Pojišťovny. V případě nesplnění této podmínky se úroková sazba zvyšuje o 0,3 procentního bodu.
         • sleva za předložení Průkazu energetické náročnosti financované nemovitosti ve třídě A nebo B. V případě nesplnění této podmínky se úroková sazba zvyšuje o 0,1 procentního bodu.

         Nesplnění kterékoliv z uvedených podmínek není překážkou poskytnutí hypotečního úvěru, v takovém případě však nevzniká nárok na příslušnou výši úrokové sazby. Bližší informace o podmínkách získání úrokové sazby získáte v pobočkách ČSOB a Poštovní spořitelny.

         Reprezentativní příklad hypotečního úvěru