Horizon USD Low

Horizon USD Low

 • Hodnota 114,0500  USD
 • Datum aktualizace 27. 06. 2022
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme

Spojené státy americké jsou kolébkou finančnictví. Majestátním symbolem centra světového obchodu je nejstarší burza na světě New York Stock Exchange, na které se obchoduje již od roku 1792...

číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 29,42 %
 • Dluhopisy 52,4 %
 • Depozita a peněžní trh 18,18 %
 • Realitní investice 0 %
 • Alternativní investice 0 %
 • Výnos v měně 14,05 %
 • Roční výnos v měně 1,83 %
 • Výnos v CZK 4,46 %
 • Roční výnos v CZK 0,60 %
Sjednat po telefonu

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.)
V měně produktu -1,64 -7,08 -10,75 -8,74 0,58 0,93 1,87 2,07 2,09
V CZK 0,22 -2,72 -5,71 0,33 -0,22 2,47 3,01 2,29 1,44

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 46,67 USD
Datum vzniku Datum vzniku 01. 04. 2015
Měna Měna USD
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 114,0500
Datum aktualizace Datum aktualizace 27. 06. 2022
ISIN ISIN BE6275363453
Doporučená délka investice Doporučená délka investice 3 až 5 let
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1 %
Region Region Severní Amerika
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Horizon USD Low

Představujeme


Spojené státy americké jsou kolébkou finančnictví. Majestátním symbolem centra světového obchodu je nejstarší burza na světě New York Stock Exchange, na které se obchoduje již od roku 1792. Americké obligace jsou považovány za vůbec nejbezpečnější. Nejvíce akciových indexů najdeme právě v USA. Americká ekonomika stále prosperuje a i přes občasné zakolísání směle pokračuje v růstu. To je pouze část důvodů, proč cenné papíry z tohoto kontinentu patří do investičního portfolia.

Horizon USD Low je fond fondů, který investuje z 60–80 % do dluhopisů a z 20–40 % do akcií. Portfolio manažer bere při investování v úvahu všechna témata a sektory. Široká diverzifikace portfolia přispívá k nižší kolísavosti hodnoty investice v čase. Pokud hledáte investici, která vám nabídne potenciál zajímavého zhodnocení vašich peněz a zároveň byste uvítali defenzivnější strategii s nižším podílem akcií, pak pro vás může být správným řešením investiční fond Horizon USD Low. Rostoucí konkurenceschopnost americké ekonomiky se promítá i do posilujícího amerického dolaru, který je měnou fondu a je považován za hlavní měnu v mezinárodním obchodním styku. To vše činí z USA perspektivní investiční příležitost.

Hlavní výhody

 • Fond nabízí moderní způsob, jak investovat volné finanční prostředky podle předem stanovené investiční strategie.


 • Široká diverzifikace - majetek fondu je dobře rozložen mezi různé třídy aktiv.


 • Jednoduché investiční řešení pro začínající a zkušenější investory v USD.

 • Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.05.2022)

  Plato Institutional Index Fund N,Am, Eq -ISB19,24 %
  KBC Bonds Corporates USD -ISB18,17 %
  KBC Multi Interest Cash USD -ISB17,45 %
  US TREASURY N/B T 1 5/8 08/31/2216,95 %
  US TREASURY N/B T 0 1/4 08/31/259,02 %
  KBC Renta Dollarenta Institutional B Shares6,75 %
  KBC Equity Fund North America -ISB5,72 %
  KBC Equity Fund Technology -ISB1,64 %
  KBC Bonds Emerging Markets -ISB1,62 %
  KBC Equity Fund Buyback America -ISB0,97 %

  Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.05.2022)

  Akcie29,42 %
  Dluhopisy52,4 %
  Depozita a peněžní trh18,18 %
  Realitní investice0 %
  Alternativní investice0 %

  Složka Depozita a peněžní trh zahrnuje také dluhopisy se splatností do 1 roku.

  Sektorové rozdělení:

  Informační technologie29,51%
  Zdravotní péče15,88%
  Finance12,23%
  Zboží dlouhodobé spotřeby9,45%
  Komunikační služby7,74%
  Průmysl7,2%
  Těžba ropy a zemního plynu5,23%
  Zboží běžné spotřeby5,03%
  Materiály3,36%
  Realitní společnosti2,24%

  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje. Daný investiční nástroj nemusí být z pohledu cílového trhu vhodný pro každého klienta. Co je to cílový trh a jakým způsobem ho posuzujeme uvádíme v dokumentu Důležité pojmy.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory