Přejít k obsahu

Vyzkoušejte náš ČSOB Smart a mějte své finance jednoduše pod palcem i v mobilu

  Chat online
  nápověda
  minimalizovat
  otevřít
  Přepis konverzace byl odeslaný.
  Chat je offline.
  Chyba při odeslání přepisu konverzace.

  Jak na to ...

  Vkládání dotazů
  Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

  Odhlášení
  Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

  Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

  Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

  Zavřít nápovědu

  Úpravy fondů

  K jakým úpravám nejčastěji dochází, proč a co to znamená pro vás?

  Slučování fondů

  Neefektivní správa fondu, vysoké fixní náklady způsobené nízkým kapitálem nebo nedostatečným počtem klientů, případně reorganizace produktové nabídky. To jsou nejčastější důvody, proč dochází ke slučování fondů.

  Sloučení znamená, že se spojí majetek dvou a více fondů dohromady. Zůstane tedy jeden fond, zatímco ostatní přestanou existovat. Přebírajícím fondem bývá „příbuzný“ fond s podobnou investiční strategii, zato se slibnějším potenciálem výnosu a investiční strategií.

  Co mám jako vlastník podílových listů (PL) dělat?

  • Vlastním PL slučovaného fondu – Doporučujeme seznámit se s investiční strategií přebírajícího fondu a podle toho se rozhodnout, co dál. Máte dvě možnosti:
   1. Souhlasíte se změnou: Podílové listy vám automaticky vyměníme za nové.
   2. Nesouhlasíte se změnou: Požádáte včas o bezplatný odkup a s vybranými penězi naložíte, jak chcete. Pokud se rozhodnete investovat dál do fondů z nabídky ČSOB, neplatíte do stanoveného data a při realizaci nákupu na pobočce ČSOB vstupní poplatek.
  • Vlastním PL přebírajícího fondu – Nemusíte dělat nic. Fond, který vlastníte, získá víc aktiv a jeho správa bude efektivnější, což může mít pozitivní vliv na jeho výnosnost.

  Jak se určuje směnný (nebo také výměnný, slučovací) poměr?

  Směnný poměr akcií vychází z ocenění majetku slučovaných fondů a je vypočítán tak, že se čistá hodnota aktiv (NAV) na jednu akcii daného zanikajícího podfondu k předem stanovenému dni vydělí NAV odpovídající akcie přebírajícího podfondu z toho samého dne.

  Směnný poměr je vždy uveden v dokumentech ke sloučení, které jsou dostupné na této webové stránce pod příslušným rokem a názvem fondu.

  Likvidace fondů

  Nejčastějšími důvody k likvidaci fondu jsou reorganizace produktové nabídky, nízký počet podílníků. Anebo způsob investování, který není kompatibilní s žádným jiným fondem z naší nabídky, do kterého by se dal začlenit.

  Co mám dělat jako vlastník podílových listů likvidovaného fondu?

  Nemusíte dělat nic. Zůstatkovou hodnotu vašich podílových listů vám pošleme na účet, který u nás máte navázaný na investice. Pokud se rozhodnete investovat dál do fondů z nabídky ČSOB, neplatíte do stanoveného data a při realizaci nákupu na pobočce ČSOB vstupní poplatek.

  Další změny, například změna investiční strategie

  Mezi nejčastější úpravy patří přejmenování, významná změna investiční strategie, složení tříd aktiv nebo benchmarku, se kterým je srovnávána výkonnost fondu. Měnit se mohou také poplatky za správu fondu.

  Důvody, kvůli kterým ke změně dochází, jsou různé. Dochází k nim obvykle v reakci na měnící se tržní prostředí, změny v regulaci a právních předpisech nebo úpravy v produktové nabídce.

  Pokud máte stále nejasnosti, připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastější otázky.

   

  Přehled nejdůležitějších změn

  Veškeré právní i obecné informace najdete u konkrétního případu – pod rokem provedení změny a názvem fondu.

  2022

  Změny ve fondu KBC Equity Fund Finance (ISIN BE0166985482)

  Změny ve fondu KBC Equity Fund Pharma (ISIN BE0166584350)

  Sloučení mezi fondem ČSOB Vyvážený dividendový (CZ0008474228) a fondem ČSOB Bohatství dividendový (CZ0008477155)

  Likvidace fondu KBC Multi Interest Euro Medium (BE0171263586)

  Likvidace fondu KBC Multi Interest Cash EURO (BE0171265607)

  Likvidace fondu ČSOB Multi Invest (BE6210265342)

  Likvidace fondu ČSOB Expertiza růstová (LU1684805986)

  Likvidace fondu ČSOB Portfolio Pro únor 95 (BE6209681327)

  Likvidace fondu ČSOB Portfolio Pro květen 95 (LU0890308033)

  Likvidace fondu ČSOB Portfolio Pro srpen 95 (BE0947167590)

  Likvidace fondu ČSOB Portfolio Pro Listopad 95 (LU0959924803)

  Úprava investiční strategie fondu KBC Equity Fund US Small Caps (BE0168342476)

  Úprava poplatku za správu fondu KBC Eco Fund Water (BE0175479063)

  Sloučení mezi fondem ČSOB Konzervativní (BE0174399908) a fondem ČSOB Velmi opatrný (BE6327055362), jehož součástí jsou také fondy ČSOB Premium Velmi opatrný (BE6285922314), ČSOB Private Banking Velmi opatrný (BE6242540084) a ČSOB Private Banking Velmi opatrný DIV (BE6282515194)

  Dokumenty ke sloučení

  Tisková zpráva

  Fond ISIN Co se s fondem stane?
  ČSOB Konzervativní BE0174399908 Zanikne sloučením s fondem ČSOB Velmi opatrný.
  ČSOB Velmi opatrný BE6327055362 Pro vaši investici se nic zásadního nemění. Váš fond naroste o aktiva zanikajícího fondu ČSOB Konzervativní.
  ČSOB Premium Velmi opatrný BE6285922314 Pro vaši investici se nic zásadního nemění. Váš fond, jako součást fondu ČSOB Velmi opatrný, naroste o aktiva fondu ČSOB Konzervativní.
  ČSOB Private Banking Velmi opatrný BE6242540084 Pro vaši investici se nic zásadního nemění. Váš fond, jako součást fondu ČSOB Velmi opatrný, naroste o aktiva zanikajícího fondu ČSOB Konzervativní.
  ČSOB Private Banking Velmi opatrný DIV BE6282515194 Pro vaši investici se nic zásadního nemění. Váš fond, jako součást fondu ČSOB Velmi opatrný, naroste o aktiva zanikajícího fondu ČSOB Konzervativní.

  Sloučení mezi fondem KBC Master Fund Mixed Fund (BE0943801887), ČSOB Vyvážený (BE0174401928) a ČSOB Opatrný (BE6327056378), jehož součástí jsou také fondy ČSOB Premium Opatrný (BE6285923320), ČSOB Private Banking Opatrný (BE6241648862) a ČSOB Private Banking Opatrný DIV (BE6282470713)

  Dokumenty ke sloučení

  Tisková zpráva

  Fond ISIN Co se s fondem stane?
  KBC Master Fund Mixed Fund BE0943801887 Zanikne sloučením s fondem ČSOB Opatrný.
  ČSOB Vyvážený BE0174401928 Zanikne sloučením s fondem ČSOB Opatrný.
  ČSOB OpatrnýBE6327056378 Pro vaši investici se nic zásadního nemění. Váš fond naroste o aktiva zanikajících fondů KBC Master Fund Mixed Fund a ČSOB Vyvážený.
  ČSOB Premium OpatrnýBE6285923320 Pro vaši investici se nic zásadního nemění. Váš fond, jako součást fondu ČSOB Opatrný, naroste o aktiva zanikajících fondů KBC Master Fund Mixed Fund a ČSOB Vyvážený.
  ČSOB Private Banking OpatrnýBE6241648862 Pro vaši investici se nic zásadního nemění. Váš fond, jako součást fondu ČSOB Opatrný, naroste o aktiva zanikajících fondů KBC Master Fund Mixed Fund a ČSOB Vyvážený.
  ČSOB Private Banking Opatrný DIVBE6282470713 Pro vaši investici se nic zásadního nemění. Váš fond, jako součást fondu ČSOB Opatrný, naroste o aktiva zanikajících fondů KBC Master Fund Mixed Fund a ČSOB Vyvážený.

  Sloučení mezi fondem ČSOB Růstový (BE0174398892) a fondem ČSOB Odvážný (BE6327054357), jehož součástí jsou také fondy ČSOB Premium Odvážný (BE6285869754) a ČSOB Private Banking Odvážný (BE6252470446)

  Dokumenty ke sloučení

  Tisková zpráva

  Fond ISIN Co se s fondem stane?
  ČSOB Růstový BE0174398892 Zanikne sloučením s fondem ČSOB Odvážný.
  ČSOB Odvážný BE6327054357 Pro vaši investici se nic zásadního nemění. Váš fond naroste o aktiva zanikajícího fondu ČSOB Růstový.
  ČSOB Premium OdvážnýBE6285869754 Pro vaši investici se nic zásadního nemění. Váš fond, jako součást fondu ČSOB 0dvážný, naroste o aktiva zanikajícího fondu ČSOB Růstový.
  ČSOB Private Banking OdvážnýBE6252470446 Pro vaši investici se nic zásadního nemění. Váš fond, jako součást fondu ČSOB 0dvážný, naroste o aktiva zanikajícího fondu ČSOB Růstový.

  Sloučení mezi fondem ČSOB Dynamický (BE0174397886) a fondem ČSOB Velmi odvážný (BE6327053342), jehož součástí jsou také fondy ČSOB Premium Velmi odvážný (BE6285921308) a ČSOB Private Banking Velmi odvážný (BE6270085051)

  Dokumenty ke sloučení

  Tisková zpráva

  Fond ISIN Co se s fondem stane?
  ČSOB DynamickýBE0174397886 Zanikne sloučením s fondem ČSOB Velmi odvážný.
  ČSOB Velmi odvážnýBE6327053342 Pro vaši investici se nic zásadního nemění. Váš fond naroste o aktiva zanikajícího fondu ČSOB Dynamický.
  ČSOB Premium Velmi odvážnýBE6285921308 Pro vaši investici se nic zásadního nemění. Váš fond, jako součást fondu ČSOB Velmi odvážný, naroste o aktiva zanikajícího fondu ČSOB Dynamický.
  ČSOB Private Banking Velmi odvážný BE6270085051 Pro vaši investici se nic zásadního nemění. Váš fond, jako součást fondu ČSOB Velmi odvážný, naroste o aktiva zanikajícího fondu ČSOB Dynamický.

  Likvidace fondu Archipel Portfolio Pro February 95 (IE00B4B0Q867) a fondu Archipel Portfolio Pro August 95 (IE00B3MRC924)

  2021

  Sloučení mezi fondem KBC Equity Fund Global Leaders (ISIN BE0174807132) a fondem KBC Equity Fund Trends (ISIN BE0167243154), jehož součástí je i korunová verze fondu ČSOB Akciový trendy (BE6286992340)

  Sloučení mezi fondem KBC Equity Fund Turkey (BE0946058170), KBC Equity Fund Central Europe (BE0176434885), Horizon Access Fund Russia (BE0946256212), ČSOB Akciový český (PX®) (BE6224091866), fondem KBC Equity Fund Emerging Europe (BE0156153802) a ČSOB Akciový rozvíjející se Evropa (BE6328577067)

  Sloučení mezi fondem Horizon ČSOB Komoditní (BE0948266912) a fondem ČSOB Akciový vodního bohatství (BE0947250453)

  Sloučení mezi fondem Horizon Access Fund Vietnam (BE0948066858) a fondem KBC Equity Fund New Asia (BE0146025409)

  Sloučení mezi fondem KBC Equity Fund Strategic Finance (BE0174093758) a fondem KBC Equity Fund Finance (BE0166985482)

  Sloučení mezi fondem KBC Bonds Europe ex EMU (LU0096446520) a fondem KBC Bonds High Interest (LU0052033098)

  Sloučení mezi fondem KBC Renta AUD Renta (LU0099232505), KBC Renta NZD Renta (LU0099233149) a fondem KBC Renta Dollarenta (LU0063916489)

  Likvidace fondu KBC Equity Fund High Dividend New Markets (BE0947467685)

  Likvidace fondu Celest Currency Strategy Lacerta (BE6274705662)

  2020

  Sloučení fondu Decarenta (LU0058484741 ), Swissrenta (LU0068457893) a fondu Eurorenta (LU0058246306)

  Likvidace fondu KBC Renta Sterlingrenta (LU0054028674), KBC Renta Sekarenta (LU0082560987), KBC Renta Zlotyrenta (LU0145229729), KBC Renta Medium EUR (LU0117158260) a fondu KBC Renta Long EUR (LU0117159151)

  Likvidace fondu Celest Volatility Strategy Andromeda (BE6269343396)

  2019

  Likvidace fondu Optimum ČSOB Úrokové strategie (BE6288969718)

  Sloučení mezi fondem KBC Renta Slovakrenta (LU0145231543), Emurenta (LU0093435989) a fondem KBC Renta Eurorenta (LU0058246306)