ČSOB Akciový zodpovědný

Výkonnost fondu není zobrazena z důvodu nedostatku údajů (fond je nabízen méně než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců).
TIP: Obáváte se aktuálního vývoje vašich investic? V následujícím článku vám blíže představíme aktuální dění a tipy, jak se zachovat. Další zajímavé informace o investování najdete na stránce Jak investovat.
 • Hodnota 0,9473  CZK
 • Datum aktualizace 28. 06. 2022
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Využijte potenciál firem, kterým není lhostejné, jakým způsobem jejich podnikání ovlivňuje životní, či pracovní prostředí. V současné době vztah k přírodě a lidem řeší nejen ty menší regionální firmy, ale i známé celosvětové značky...číst dál

Hlavní výhody:

Na výběr společností uplatňujeme přísná kritéria na společenskou zodpovědnost a ekologii.

Investujete do společensky odpovědných firem, které se podílejí na udržitelném rozvoji a myslí také na přírodu a společnost.…číst dál

 • Výnos v měně -5,27 %
 • Roční výnos v měně -
Sjednat po telefonu

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 256,40 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 10. 05. 2022
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 0,9473
Datum aktualizace Datum aktualizace 28. 06. 2022
ISIN ISIN CZ0008477098
Doporučená délka investice Doporučená délka investice 6 a více let
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelně od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v upisovacím období 0 %; po upisovacím období 3 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 2 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB, Privátní banka
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Akciový zodpovědný

Představujeme

Využijte potenciál firem, kterým není lhostejné, jakým způsobem jejich podnikání ovlivňuje životní, či pracovní prostředí. V současné době vztah k přírodě a lidem řeší nejen ty menší regionální firmy, ale i známé celosvětové značky. Společenská odpovědnost už není prázdná fráze, ale skutečná opatření v průmyslové výrobě, zemědělství, službách, s dopady do všech oblastí lidské činnosti. S tímto fondem investujete do společností, které se řídí přísnými pravidly zodpovědného chování. Tyto společnosti např. dlouhodobě snižují energetickou náročnost výroby u sebe, či v tom pomáhají ostatním, zvyšují podíl obnovitelné energie v procesu výroby, cíleně minimalizují dopad své produkce na vodní zdroje a dbají na kvalitu pitné vody, omezují uhlíkovou stopu svého podnikání u svých výrobků a služeb, dodržují zásady ekologického zemědělství, či humánního zacházení se zvířaty a také dbají na lidská a pracovní práva, či diverzitu a bojují proti korupci.

Hlavní výhody

 • Na výběr společností uplatňujeme přísná kritéria na společenskou zodpovědnost a ekologii.


 • Investujete do společensky odpovědných firem, které se podílejí na udržitelném rozvoji a myslí také na přírodu a společnost.


 • Skvělá varianta pro pravidelné investování..

 • Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje. Daný investiční nástroj nemusí být z pohledu cílového trhu vhodný pro každého klienta. Co je to cílový trh a jakým způsobem ho posuzujeme uvádíme v dokumentu Důležité pojmy.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory