Jednorázové životní pojištění

Získejte pojištění a investice v jednom

Benefit 1
Zdarma pojištění smrti následkem úrazu
Benefit 2
Bezproblémové vyplacení dědictví
Benefit 3
Možnost daňových úspor
Benefit 4
Žádné věkové ani zdravotní omezení
Poradit se po telefonu

Jak sjednání probíhá?

 1. Vyplníte investiční dotazník
 2. Společně zvolíme nevhodnějšíinvestiční produkt
 3. Podepíšete smlouvua složíte jednorázový vklad

Při sjednání vám položíme v investičním dotazníku pár otázek, abychom věděli, jaký směr investic je pro vás vhodný. K podpisu smlouvy si pak stačí připravit jen občanský průkaz nebo cestovní pas a první vklad ve výši minimálně 30 000 Kč.

Co je dobré dále vědět:
 • Pojištění poskytujeme občanům ČR i cizincům mezi 18 až 91 lety
 • Není potřeba mít u nás účet
 • Nevyžadujeme zdravotní prohlídku

Více o pojištění

Chcete mít krytá záda a zároveň investovat jednorázově již od 30 000 Kč? V tom případě pro vás bude Maximal Invest ideální volba. Kombinuje totiž pojištění a jednorázovou investici.
Máme pro vás výhodný fond Maximal Invest Globálních trhů s bonusem 2

Jaké všechny výhody mi pojištění nabízí?

 • Chrání vás a zároveň máte možnost peníze zajímavě zhodnotit
 • Až 100% ochrana investovaných peněz podle typu investice z aktuální nabídky
 • Peníze můžete vybrat už po roce a podíly odprodat za aktuální hodnotu
 • Můžete si snížit daňový základ až o 24 000 Kč ročně při splnění zákonných podmínek
 • Zvolíte si oprávněnou osobu pro bezproblémové dědictví

Jak mě pojištění ochrání?

 • V případě úmrtí vždy vyplatíme aktuální hodnotu pojištění bez odpočtu srážkové daně, v prvním roce spoření minimálně ve výši vašeho vkladu
 • V případě smrti úrazem vyplatíme aktuální hodnotu, a navíc bonus ve výši vašeho vkladu až do 500 000 Kč

Jaké aktuálně nabízíte fondy?

Z naší nabídky si aktuálně můžete vybrat Maximal Invest – ČSOB Globálních trhů s bonusem 2

Proč investovat právě sem

Životní pojištění Maximal Invest Globálních trhů s bonusem 2 je určeno klientům, kteří chtějí jednorázově investovat do investičního životního pojištění. Podkladovým aktivem je investiční certifikát. Klient má prostřednictvím tohoto investičního nástroje možnost participovat na vývoji akciového indexu Multi-asset diversified Vol 4 EUR Future.

 • Zajištění návratnosti 101,5 % investované částky ke konci pojištění za podmínek uvedených dále v tomto dokumentu.
 • Možnost volby oprávněné osoby pro bezproblémové dědictví vložených prostředků.
 • Možnost snížení daňového základu až o 24 000 Kč ročně při splnění zákonných podmínek včetně sjednání pojistné smlouvy bez možnosti výběrů z hodnoty pojištění.
 • Pojištění pro případ smrti následkem úrazu až do výše 500 000 Kč.

Více v produktovém listu.

Do čeho investujete?

Podkladovým aktivem je investiční certifikát, který je nabízen v rámci životního pojištění. Klient má prostřednictvím tohoto investičního nástroje možnost participovat na vývoji akciového indexu Multi-asset diversified Vol 4 EUR Future.

Index se zaměřuje na globální nejlikvidnější aktiva rozvinutých trhů. Sleduje výkonost 10 různých podkladových aktiv z tříd aktiv: akcie, státní dluhopisy, komodity. Váhy v aktivech jsou flexibilně stanoveny dle tzv. Efficient frontier Markowitzova modelu alokace založené na optimalizaci očekávaného výnosu při řízeném riziku s cílem na úrovni 4 % volatility výsledného investičního koše. Váhy v aktivech mohou nabývat i záporné hodnoty (tzv. krátké pozice). Krátké pozice slouží jako zajištění s cílem zvýšit flexibilitu portfolia a potenciální výnos na jednotku rizika. Index obsahuje zajištění měnového rizika do EUR.

10 likvidních futures kontraktů:

 • Akciové indexy
  • S&P 500
  • Euro Stoxx 50
  • HSCEI
  • Nikkei 225
  • MSCI EM
 • Státní dluhopisy
  • US Treasury otes
  • Německé Bundy
  • Japonské státní dluhopisy
 • Komodity
  • Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock
  • Zlato

Dokumenty ke stažení:

Produktový list Globálních trhů s bonusem 2

Sdělení klíčových informací

Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění Maximal Invest

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění osob

Podílové jednotky investičních programů

Registrovaný název Český název ISIN Hodnota Aktualiz. Typ fondu
ČSOB Akciový ČSOB Akciový 770000001170. 1,1191 14. 03. 2019 akciový
ČSOB bohatství 1 Maximal Invest – ČSOB bohatství 1 A70000002244. 2,1914 14. 03. 2019 Investiční životní pojištění
ČSOB bohatství 2 Maximal Invest – ČSOB bohatství 2 B70000002244. 2,1914 14. 03. 2019 Investiční životní pojištění
ČSOB Dobrý start 3 Maximal Invest – ČSOB Dobrý start 3 BA6282553575. 10,2200 14. 03. 2019 Investiční životní pojištění
ČSOB Dobrý start 4 Maximal Invest – ČSOB Dobrý start 4 BA6285423172. 10,1000 14. 03. 2019 Investiční životní pojištění
ČSOB Premium Vyvážené portfolio 1 Maximal Invest – ČSOB Premium Vyvážené portfolio 1 BA6285923320. 1 025,0100 14. 03. 2019 Investiční životní pojištění
KBC Master Fund CSOB Dynamic KBC Dynamický BE0174397886. 1,2588 14. 03. 2019 smíšený
KBC Master Fund CSOB Growth KBC Růstový BE0174398892. 1,3164 14. 03. 2019 smíšený
KBC Master Fund CSOB Conservative KBC Konzervativní BE0174399908. 1,3845 14. 03. 2019 smíšený
KBC Master Fund CSOB Balanced KBC Vyvážený BE0174401928. 1,3416 14. 03. 2019 smíšený
Maximal Invest – ČSOB Energie a distribuce 3 (KBC Click) Maximal Invest – ČSOB Energie a distribuce 3 BE0935082025. 11,6700 14. 12. 2015 investiční programy
ČSOB Asijské investice 1 (KBC Click ČSOB Asijské investice 1) Maximal Invest – ČSOB Asijské investice 1 (MI60) BE0935104241. 13,9100 10. 02. 2016 investiční programy
KBC Click CSOB Energie 1 ČSOB Alternativní energie plus (MI49) BE0948815585. 10,0000 09. 03. 2015 investiční programy
HORIZON CSOB BONUSOVY FOND 3 ČSOB Bonusový fond 3 (MI51) BE0948882288. 13,0900 31. 03. 2015 investiční programy
ČSOB Fixovaného růstu 8 (Optimum) Maximal Invest – ČSOB Fixovaného růstu 8 (MI61) BE6200241014. 11,8100 30. 11. 2015 investiční programy
KBC Click ČSOB Asijské investice 2 Maximal Invest – ČSOB Asijské investice 2 (MI65) BE6213171307. 14,6800 16. 08. 2016 investiční programy
ČSOB Duo Bonus 1 Optimum Fund ČSOB Duo Bonus 1 (MI66) BE6214085712. 4,9100 14. 03. 2019 investiční programy
ČSOB Duo Bonus 2 Optimum Fund Maximal Invest – ČSOB Duo Bonus 2 (MI68) BE6216554186. 5,5000 14. 03. 2019 investiční programy
KBC Click CSOB Spotřební trendy 1 Maximal Invest - ČSOB Spotřební trendy 1 (MI72) BE6217218039. 13,3600 31. 03. 2017 investiční programy
ČSOB Duo bonus 3 Optimum Fund Maximal Invest - ČSOB Duo bonus 3 (MI73) BE6225261922. 5,0800 14. 03. 2019 investiční programy

ISIN: Počáteční písmena označují domovský stát fondu. CZ nebo bez písmen – Česká republika, BE – Belgie, LU – Lucembursko, IE – Irsko.

Porovnat můžete maximálně 4 fondy

Dokumenty ke stažení

Upozornění na rizika

Investiční životní pojištění se liší od tradičních produktů životního pojištění. Investiční riziko nese pojistník. Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Investicí se rozumí jednorázové pojistné snížené o vstupní/alokační poplatek. Odhady výnosů nezaručují výkonnost v budoucnu.