ČSOB KontrolKa

Vaše firemní karty pod větší kontrolou

Online správa firemních karet
Online správa firemních karet
Možnosti omezení plateb dle geografie
Možnosti omezení plateb dle geografie
Možnosti omezení plateb dle typu obchodníků
Možnosti omezení plateb dle typu obchodníků
Kontrola služebních výdajů
Kontrola služebních výdajů

Jaké jsou další výhody?

  • online správa firemních karet v rámci společnosti bez nutnosti komunikace s bankou
  • možnost nastavení restrikcí pro případy, kdy není možné karty použít (podle typu obchodníků – restaurace, hotely, herny, bankomaty aj., limitů na transakce, používaní karty v bankomatech či z pohledu geografie – např. povolené platby v ČR, zakázané v ostatní Evropě, Asii apod.
  • zaslání SMS notifikace držiteli karty, pokud byla transakce zamítnuta z důvodu nastavené restrikce
  • nastavené restrikce jsou ihned platné pro online autorizované karetní transakce
  • restrikce je možné zadat také s budoucím datem účinku
  • exporty zadaných restrikcí do PDF
  • služba je poskytována zdarma.
Sjednejte si zdarma ve své pobočce  Přihlásit se