ČSOB je oprávněna změnit tento sazebník. O každé změně a její účinnosti ČSOB informuje klienty vhodným způsobem. Platný sazebník je klientům zpřístupněn ve veřejných prostorách poboček ČSOB a na www.csob.cz.

Kromě poplatků uvedených v tomto sazebníku je ČSOB oprávněna účtovat k tíži klienta i skutečné výlohy účtované jinými subjekty a náklady účtované jinými bankami a institucemi při zajištění příslušné služby.

Šeky

Nákup bankovních šeků na ČSOB vystavených jinou bankou:

– bezhotovostně

1 % z částky šeku, min. 300 Kč, max. 3 000 Kč

– hotovostně

1 % z částky šeku, min. 300 Kč, max. 3 000 Kč

Šeky inkasované v jiných bankách – bezhotovostně 1)

1,5 % z částky šeku, min. 300 Kč, max. 10 000 Kč

Smlouva Cash Letter Systém

individuálně

Vystavení bankovního šeku – bezhotovostně

1 % z částky šeku, min. 500 Kč, max. 3 000 Kč

Příplatek za expresní vystavení bankovního šeku

500 Kč

Vydání tiskopisu soukromého šeku

300 Kč/20 ks šeků, 100 Kč/1 ks 2)

Poplatek za výběr z účtu prostřednictvím soukromého šeku

cena stanovena individuálně v závislosti na objemu a frekvenci výběrů hotovosti 3)

Osobní vyzvednutí šeku, šekové knížky

100 Kč

Zaslání šeku, šekové knížky cennou zásilkou, kurýrní službou

poplatky spojené s doručením cenné zásilky, kurýrní služby

Ostatní operace s šeky

100 Kč

Poplatky za vydání soukromých šeků/vystavení bankovních šeků zahrnují zaslání šeků na adresu klienta doporučenou zásilkou. V případě, že zahraniční/tuzemská banka účtuje dodatečné výlohy spojené se zpracováním šeků, přičítají se k příslušné položce sazebníku.

1) Náklady zahraničního korespondenta USD šeku jsou 2 USD, EUR šeku 3 EUR a GBP ve výši 2 GBP.

2) V případě požadavku 20 a více šeků je účtován poplatek ve výši 15 Kč/šek, v případě požadavku na méně než 20 šeků je účtován poplatek ve výši 100 Kč/šek.

3) Poplatek za výběr hotovosti z účtu vedeného v ČSOB (tj. např. i výběr soukromým šekem ČSOB) je uveden v kapitole Hotovostní operace.