ČSOB je oprávněna změnit tento sazebník. O každé změně a její účinnosti ČSOB informuje klienty vhodným způsobem. Platný sazebník je klientům zpřístupněn ve veřejných prostorách poboček ČSOB a na www.csob.cz.

Kromě poplatků uvedených v tomto sazebníku je ČSOB oprávněna účtovat k tíži klienta i skutečné výlohy účtované jinými subjekty a náklady účtované jinými bankami a institucemi při zajištění příslušné služby.

Šeky

Šeky

Nákup cestovních šeků na základě smlouvy – bezhotovostně

3 % z částky šeku

Nákup soukromých šeků na ČSOB a bankovních šeků na ČSOB vystavených ČSOB

zdarma

Nákup bankovních šeků na ČSOB vystavených jinou bankou:

– bezhotovostně

1 % z částky šeku, min. 300 Kč, max. 3 000 Kč

– hotovostně

1 % z částky šeku, min. 300 Kč, max. 3 000 Kč

Upozornění na nedostatečné krytí

50 Kč

Šeky inkasované v jiných bankách – bezhotovostně 1)

1,5 % z částky šeku, min. 300 Kč, max. 10 000 Kč

Smlouva Cash Letter Systém

individuálně

Platby sociální povahy šekem na ČSOB vystaveným jinou bankou

zdarma

Platby sociální povahy šekem inkasovaným v jiných bankách – bezhotovostně

100 Kč, zdarma platby obětem holokaustu

Vystavení bankovního šeku – bezhotovostně

1 % z částky šeku, min. 500 Kč, max. 3 000 Kč

Příplatek za expresní vystavení bankovního šeku

500 Kč

Vydání tiskopisu soukromého šeku

300 Kč/20 ks šeků, 100 Kč/1 ks 2)

Poplatek za výběr z účtu prostřednictvím soukromého šeku

cena stanovena individuálně v závislosti na objemu a frekvenci výběrů hotovosti 3)

Osobní vyzvednutí šeku, šekové knížky

100 Kč

Zaslání šeku, šekové knížky cennou zásilkou, kurýrní službou

poplatky spojené s doručením cenné zásilky, kurýrní služby

Zpětný odkup bankovního šeku vystaveného ČSOB

100 Kč + skutečné náklady

Stop-payment nebo odvolání šeku

200 Kč + telekomunikační náklady

Zrušení zákazu úhrady soukromého šeku

200 Kč

Reklamace šeku

100 – 500 Kč podle složitosti operace

Operace s neplacenými, popř. nekrytými šeky

100 – 200 Kč podle složitosti operace + výlohy zahraniční/tuzemské banky

Úhrada částky šeku vystaveného na ČSOB do zahraničí nebo v CM do tuzemska

100 Kč

Poplatky za vydání soukromých šeků/vystavení bankovních šeků zahrnují zaslání šeků na adresu klienta doporučenou zásilkou. V případě, že zahraniční/tuzemská banka účtuje dodatečné výlohy spojené se zpracováním šeků, přičítají se k příslušné položce sazebníku.

1) Náklady zahraničního korespondenta USD šeku jsou 2 USD a EUR šeku ve výši 3 EUR.

2) V případě požadavku 20 a více šeků je účtován poplatek ve výši 15 Kč/šek, v případě požadavku na méně než 20 šeků je účtován poplatek ve výši 100 Kč/šek.

3) Poplatek za výběr hotovosti z účtu vedeného v ČSOB (tj. např. i výběr soukromým šekem ČSOB) je uveden v kapitole Hotovostní operace.