ČSOB je oprávněna změnit tento sazebník. O každé změně a její účinnosti ČSOB informuje klienty vhodným způsobem. Platný sazebník je klientům zpřístupněn ve veřejných prostorách poboček ČSOB a na www.csob.cz.

Kromě poplatků uvedených v tomto sazebníku je ČSOB oprávněna účtovat k tíži klienta i skutečné výlohy účtované jinými subjekty a náklady účtované jinými bankami a institucemi při zajištění příslušné služby.

ČSOB CEB Plus

Zřízení služby

informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu

Měsíční poplatky

Zapojení účtů vedených mimo ČSOB

ČSOB MultiCash 24

Zřízení služby

informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu

Měsíční poplatek za užívání služby

Vzdálený přístup k účtům

Zasílání výpisů z účtu Swiftem (MT940)

informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu

Přijímání platebních příkazů Swiftem (MT101)