ČSOB je oprávněna změnit tento sazebník. O každé změně a její účinnosti ČSOB informuje klienty vhodným způsobem. Platný sazebník je klientům zpřístupněn ve veřejných prostorách poboček ČSOB a na www.csob.cz.

Kromě poplatků uvedených v tomto sazebníku je ČSOB oprávněna účtovat k tíži klienta i skutečné výlohy účtované jinými subjekty a náklady účtované jinými bankami a institucemi při zajištění příslušné služby.

Elektronické bankovnictví

ČSOB CEB Plus

Zřízení služby

informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu

Měsíční poplatky

Zapojení účtů vedených mimo ČSOB

ČSOB MultiCash 24

Zřízení služby

informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu

Měsíční poplatek za užívání služby

Banka si vyhrazuje právo účtovat případné mimořádné prokazatelné náklady.

ČSOB Telefonní bankovnictví

Zřízení služby

zdarma

Poplatek za využívání služby

zdarma

– opětovné poskytnutí PIN

100 Kč vyúčtování jednorázově

– vyhotovení náhradního výpisu

10 Kč za výpis + poštovné

ČSOB Internetové bankovnictví

Zřízení služby:

– vydání nebo obnova bezpečnostního certifikátu (včetně čipové karty)

400 Kč

– čtečka čipových karet (připojení přes USB, sériový port) 1)

500 Kč

Měsíční poplatek – ČSOB Internetové bankovnictví

zdarma

Obnova bezpečnostního certifikátu:

– standardní přes aplikaci elektronického bankovnictví

200 Kč

Standardní obnovou se rozumí obnova certifikátu během posledního měsíce platnosti předchozího certifikátu. Mimořádnou obnovou se rozumí obnova certifikátu v období delším jak jeden měsíc před vypršením platnosti předchozího certifikátu.

1) Při prvním vydání čtečky čipové karty, případně při náhradě za znehodnocenou čtečku, nepodléhá její cena DPH. V ostatních případech prodeje čtečky čipových karet je nutné cenu navýšit o 21 % DPH.

Vzdálený přístup k účtům u ČSOB

Zasílání výpisů z účtu Swiftem (MT940):

informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu

– zřízení služby (MT940)

– zasílání výpisů z účtu Swiftem (MT940)

Přijímání platebních příkazů Swiftem (MT101):

– zřízení služby (MT101)

– přijímání MT101