Kontakty na zahraniční fondy

Pro vybrané zahraniční fondy veřejně nabízené investorům v České republice poskytujeme službu Zprostředkování kontaktu na zahraniční fondy ve smyslu Zákona o investičních společnostech a investičních fondech (zákon 240/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Bližší informace o této službě podají pracovníci z útvaru Depozitář fondů na telefonním čísle +420 224 114 442.

Aktuální seznam zahraničních fondů, kterým je tato služba poskytována: