Účast v platebních systémech a orgán dohledu

Československá obchodní banka, a. s. (dále jen „ČSOB“) je evidována v seznamu subjektů, které podléhají dohledu regulátora – České národní banky (dále jen „ČNB“), se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

ČSOB se při provádění platebního styku řídí zákonem č. 370/2017 Sb., o platebním styku a vyhláškou ČNB č. 169/2011 Sb., o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku.

ČSOB je vedena v Číselníku účastníků platebního styku v České republice (CPS) jako přímý účastník tuzemského systému mezibankovního platebního styku v CZK v České republice CERTIS (Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement system). V zúčtovacím centru České národní banky CERTIS je ČSOB identifikována číselným kódem 0300.

ČSOB je členem mezinárodní společnosti SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), která slouží pro výměnu finančních i nefinančních dat potřebných pro provádění mezinárodního platebního styku. SWIFT adresa ČSOB (resp. BIC kód – Bank Identifier Code) je CEKOCZPP.