Standard ČBA

Československá obchodní banka, a. s. se coby člen České bankovní asociace zavázala k respektování pravidel, jež popisují standardy chování a vztahů v některých specifických oblastech (např. Standard mobilita klientů). Tyto standardy naleznete v aktuální verzi na oficiálních stránkách České bankovní asociace.