Správa a řízení ČSOB

Profil členů vedení ČSOB

ČSOB se přihlásila k pravidlům správy a řízení akciových společností (Corporate Governance), která vycházejí z principů stanovených OECD. Tato pravidla jako součást systému řízení rizik zajišťují rovnováhu odpovědností a pravomocí mezi managementem a akcionáři. Management tak získává lepší zpětnou vazbu od akcionáře a snadněji dosahuje jím definovaných cílů. ČSOB se hlásí k těmto pravidlům v souladu se svými firemními hodnotami.

Jediným akcionářem ČSOB je KBC Bank NV, IČ 90029371, se sídlem Havenlaan 2, 1080 Brusel (Sint-Jans Molenbeek), Belgie.

Orgány společnosti ČSOB jsou: valná hromada, představenstvo, dozorčí rada a výbor pro audit. Působnost a činnost orgánů ČSOB je uvedena ve Stanovách ČSOB, které schvaluje valná hromada společnosti.

Oblasti řízení jednotlivých členů představenstva ČSOB (vrcholného vedení) jsou popsány v organizační struktuře ČSOB.

Organizační struktura ČSOB

Složení představenstva ČSOB a vrcholného vedení ČSOB je identické.

Podrobnější informace o správě a řízení jsou uvedeny v aktuální výroční zprávě.

Představenstvo

John Arthur Hollows

John Arthur Hollows

Předseda představenstva

Generální ředitel

Stručný životopis

Předseda představenstva (od 2. května 2014)

Narozen 12. dubna 1956

Získal absolutorium v oboru ekonomie a právo na Sidney Sussex College na univerzitě v Cambridgi.

Po ukončení studií se John Hollows věnoval bankovnictví. Zkušenosti v oblasti finančních služeb získal v Barclays Bank v Londýně a v Tchaj-peji (Tchaj-wan) a v KBC v Hong Kongu, Šanghaji a Singapuru. Zastával vysoké manažerské pozice v úvěrových útvarech i v dalších oblastech, jako jsou exportní financování, korporátní a investiční bankovnictví a treasury. Zaměřoval se také na řízení nákladů. Od srpna 2003 do dubna 2006 vedl K&H Bank (člen skupiny KBC) v Maďarsku. V letech 2006 až 2009 působil v KBC Group jako výkonný ředitel divize pro střední a východní Evropu, poté do dubna 2010 jako generální ředitel divize pro střední a východní Evropu a Rusko. Od září 2009 je členem Výkonného výboru KBC Group. Od května 2010 do dubna 2014 působil jako vrchní ředitel KBC Group pro řízení rizik (Chief Risk Officer). Od dubna 2006 do června 2009 byl John Hollows členem dozorčí rady ČSOB a předsedou jejího auditního výboru. Od 1. května 2014 je členem představenstva ČSOB (od 2. května 2014 předsedou).

Od 1. května 2014 je John Hollows členem Výkonného výboru KBC Group odpovědným za divizi Česká republika.

Členství v orgánech jiných společností:

Člen Výkonného výboru KBC Group (Belgie); člen představenstva a výkonného výboru společností KBC Bank (Belgie) a KBC Insurance (Belgie).

Petr Knapp

Petr Knapp

Člen představenstva

Vrchní ředitel, Vztahové bankovnictví

Stručný životopis

Člen představenstva (od 20. května 1996)

Vztahové bankovnictví

Narozen 7. května 1956

Absolvoval VŠE v Praze.

Do ČSOB přišel v roce 1979. Od roku 1984 pracoval v Teplotechně Praha, nejprve jako zástupce ředitele a později jako ředitel odboru zahraničních vztahů. V roce 1991 se Petr Knapp vrátil do ČSOB a byl jmenován nejprve ředitelem odboru financování velkých podniků ČSOB, později ředitelem úvěrového úseku. Od roku 1996 je členem představenstva a vrchním ředitelem ČSOB. Od března 2005 do dubna 2014 byl Petr Knapp vrchním ředitelem odpovědným za oblast Korporátní bankovnictví a finanční trhy. Od 1. května 2014 je odpovědný za oblast Vztahové bankovnictví.

Členství v orgánech jiných společností:

 • Předseda dozorčí rady společností ČSOB Factoring (ČR) a ČSOB Leasing (ČR)
 • Člen dozorčí rady společností Patria Online (ČR), Patria Finance (ČR) a Patria Corporate Finance (ČR)
 • Člen představenstva Hospodářské komory Hlavního města Prahy
 • Člen správní rady VŠCHT v Praze (ČR)
 • Člen výboru UNIJAZZ – sdružení pro podporu kulturních aktivit
 • Člen správní rady Buďánka, z. ú.
Petr Hutla

Petr Hutla

Člen představenstva

Vrchní ředitel, Řízení úvěrů

Stručný životopis

Člen představenstva (od 27. února 2008)

Řízení úvěrů

Narozen 24. srpna 1959

Absolvoval ČVUT-FEL (Fakulta Elektrotechnická).

V letech 1983 až 1993 pracoval v Tesle Pardubice, od roku 1991 jako ekonomický náměstek Tesla Pardubice – RSD. V ČSOB pracuje Petr Hutla od roku 1993, postupně jako ředitel pobočky Pardubice, hlavní pobočky Hradec Králové a hlavní pobočky Praha 1. Od roku 2000 do roku 2005 působil jako vrchní ředitel útvaru Korporátní a institucionální klientela. V letech 2005 až 2006 působil na pozici vrchního ředitele pro Personální a strategické řízení, od roku 2006 do 15. listopadu 2009 na pozici vrchního ředitele útvaru Lidské zdroje a transformace. Od 27. února 2008 je Petr Hutla členem představenstva ČSOB. Od 16. listopadu 2009 do 31. prosince 2012 působil na pozici vrchního ředitele odpovědného za oblast Distribuce. Od 14. ledna 2009 do 31. prosince 2011 byl rovněž vedoucím organizační složky KBC Global Services Czech Branch. Od 1. ledna 2013 do 30. června 2014 byl Petr Hutla vrchním ředitelem odpovědným za oblast Specializované bankovnictví a pojištění. Od 1. července 2014 do 9. března 2015 byl odpovědný za oblast Integrované služby pro retailovou klientelu a od 1. října 2014 do 9. března 2015 také za oblast Změnová zóna; od 10. března 2015 je Petr Hutla odpovědný za oblast Retail (po spojení obou oblastí řízení). Od března 2015 do ledna 2018 byl Petr Hutla odpovědný za oblast Retail (po spojení obou oblastí řízení), Od 1. února 2018 zastává pozici vrchního ředitele zodpovědného za oblast Řízení úvěrů, ČMSS, Právní oblast i CSR Skupiny ČSOB.

Členství v orgánech jiných společností:

 • Předseda dozorčí rady společnosti ČSOB Pojišťovna (ČR)
 • České transplantační nadace (Karla Pavlíka) a Nadačního fondu Moderní léčba arytmií (ČR)
Jiří Vévoda

Jiří Vévoda

Člen představenstva

Vrchní ředitel, Řízení financí

Stručný životopis

Člen představenstva (od 8. prosince 2010)

Řízení financí

Narozen 4. února 1977

Absolvoval Joint European Studies Programme na Staffordshire University a VŠE v Praze.

V letech 2000 až 2004 pracoval v GE Capital v České republice, Irsku, Finsku a Švédsku. V letech 2004 až 2010 působil v poradenské firmě McKinsey & Company. Od 1. května 2010 je Jiří Vévoda členem vrcholného výkonného vedení ČSOB. Od 8. prosince 2010 je členem představenstva ČSOB. Nejdříve působil na pozici vrchního ředitele pro oblast Lidské zdroje a transformace, později pro oblast Produkty a podpůrné služby. Od 1. ledna 2013 do 30. června 2014 byl Jiří Vévoda vrchním ředitelem odpovědným za oblast Řízení rizik. Od 1. července 2014 je odpovědný za oblast Řízení financí. Od 1. ledna 2019 je zodpovědný také za ČSOB Penzijní společnost.

Členství v orgánech jiných společností:

 • Člen dozorčí rady společností Hypoteční banka (ČR), ČMSS (ČR), ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management (ČR)
 • Předseda dozorčí rady společností Patria Finance (ČR) a Patria Corporate Finance (ČR)
Hélène Goessaert

Hélène Goessaert

Člen představenstva

Vrchní ředitelka, Řízení rizik skupiny

Stručný životopis

Členka představenstva (od 1. března 2018)

Řízení rizik skupiny

Narozena 3. dubna 1965

Vystudovala Ghentskou univerzitu v Belgii a následovně post-graduální studium oboru Finance na Vlerick School for Management.

Hélène Goessaert přešla do ČSOB z belgické centrály KBC, kde pracovala od roku 1990. V roce 2002 působila na pozici Head Market Risks, ve které byla zodpovědná za sledování celosvětového tržního rizika ve skupině KBC. Od roku 2007 pracovala na pozici General Manager Market Risks. Na této pozici vedla tým tržních rizik a modelového trhu. Od roku 2010 byla zodpovědná za strategii řízení rizik pro retailové a firemní bankovní aktivity. V roce 2011 se stala členkou řídícího výboru zodpovědného za finanční reporting a měření výkonnosti. Ve stejném roce se stala také členkou finančního výboru skupiny KBC, který rozhoduje o strategii pro finanční fungování skupiny. Od roku 2015 je na pozici Chief Data Manager zodpovědná za data a reporting architekturu skupiny KBC. Od 1. března 2018 byla jmenována členkou představenstva zodpovědnou za oblasti Řízení rizik, Compliance skupiny ČSOB.

Členství v orgánech jiných společností:

 • Členka výboru pro audit ve společnosti Hypoteční banka (ČR), ČMSS (ČR) a ČSOB Pojišťovna (ČR)
Marcela Suchánková

Marcela Suchánková

Člen představenstva

Vrchní ředitelka, IT a zpracování operací

Stručný životopis

Členka představenstva (od 1. března 2017)

Vrchní ředitelka, Lidé, IT a Operations

Narozena 3. ledna 1971

Vystudovala VŠE v Praze a následně získala MBA na US Business School Prague (Rochester Institue of Technology).

Marcela Suchánková začala svou profesní kariéru v oblasti poradenství a vztahů s veřejností. V roce 1997 přišla do oddělení Komunikace v ČSOB a v roce 1999 přestoupila do Retailového bankovnictví, kde vedla různé projekty a útvary (vývoj produktů, přímý marketing, úspory a investice). V letech 2013 až 2015 byla v ČSOB Penzijní společnosti členkou představenstva zodpovědnou za obchod a později se stala předsedkyní představenstva a výkonnou ředitelkou. V letech 2015 až 2016 zastávala funkci výkonné ředitelky Lidských zdrojů v ČSOB. Od 1. března 2017 byla jmenována členkou představenstva odpovědnou za oblast Lidé a komunikace. Od 1. ledna 2019 přebírá řízení IT, Enterprise architekturu skupiny ČSOB a Zpracování operací a nákup.

Členství v orgánech jiných společností:

 • Členka dozorčí rady ve společnosti Hypoteční banka (ČR), Penzijní společnost (ČR)
Jan Sadil

Jan Sadil

Člen představenstva

Vrchní ředitel, Retail

Stručný životopis

Člen představenstva (od 1. března 2017)

vrchní ředitel, Retail, Skupinová komunikace

Narozen 16. února 1969

Vystudoval ČVUT v Praze (Fakulta Stavebnictví) a absolvoval další studium na VŠE v Praze a VUT v Brně (Ústav soudního inženýrství).

Jan Sadil začal svoji bankovní kariéru v Komerční bance v roce 1995. V roce 2000 byl jmenován ředitelem odboru Úvěrů pro občany a v roce 2001 se stal členem představenstva společnosti odpovědným za Prodej a marketing v Českomoravské hypoteční bance (nyní Hypoteční banka). Od konce roku 2003 je předsedou představenstva a generálním ředitelem v Hypoteční bance. Od 1. března 2017 je členem představenstva odpovědným za oblast Specializované bankovnictví a pojišťovnictví. Od 1. února 2018 zastává pozici vrchního ředitele odpovědného za oblast Retail. Od 1. ledna 2019 je zodpovědný také za oblast Skupinové komunikace.

Členství v orgánech jiných společností:

 • Člen dozorčí rady Centrum Paraple
 • Předseda dozorčí rady společností ČSOB Pojišťovna, Via Cordata, Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí

Dozorčí rada

Dozorčí rada Funkce Vznik členství 2)
doc. Ing. Zdeněk Tůma CSc.Předseda 1)1. 10. 2019
Franky DepickereČlen1. 6. 2014
Christine Van RijsseghemČlenka1. 6. 2014
Willy KiekensČlen1. 9. 2018
Ladislava SpielbergerováČlenka 3)1. 1. 2019
Štěpán StránskýČlen 3)1. 1. 2019

1) Předseda od 16. října 2019.
2) Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté.
3) Člen(ka) dozorčí rady zvolený/á zaměstnanci.

Výbor pro audit

Výbor pro audit Datum narození Adresa Vznik členství
Ing. Petr Šobotník1) 2)16. 5. 1954Na Parukářce 2772/3, 130 00 Praha 31. 2. 2011
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.2)1. 5. 1961Augustinova 2071/1, 148 00 Praha 4 - Chodov27. 1. 2016
Christine van Rijsseghem24. 10. 1962Avenue du Manoir 59, 1410 Waterlo, Belgie24. 6. 2019

1) Předseda od 7. dubna 2016
2) Nezávislý člen