Správa a řízení ČSOB

Profil členů vedení ČSOB

ČSOB se přihlásila k pravidlům správy a řízení akciových společností (Corporate Governance), která vycházejí z principů stanovených OECD. Tato pravidla jako součást systému řízení rizik zajišťují rovnováhu odpovědností a pravomocí mezi managementem a akcionáři. Management tak získává lepší zpětnou vazbu od akcionáře a snadněji dosahuje jím definovaných cílů. ČSOB se hlásí k těmto pravidlům v souladu se svými firemními hodnotami.

Jediným akcionářem ČSOB je KBC Bank NV, IČ 90029371, se sídlem Havenlaan 2, 1080 Brusel (Sint-Jans Molenbeek), Belgie.

Orgány společnosti ČSOB jsou: valná hromada, představenstvo, dozorčí rada a výbor pro audit. Působnost a činnost orgánů ČSOB je uvedena ve Stanovách ČSOB, které schvaluje valná hromada společnosti.

Oblasti řízení jednotlivých členů představenstva ČSOB (vrcholného vedení) jsou popsány v organizační struktuře ČSOB.

Organizační struktura ČSOB

Složení představenstva ČSOB a vrcholného vedení ČSOB je identické.

Podrobnější informace o správě a řízení jsou uvedeny v aktuální výroční zprávě.

Představenstvo

Aleš Blažek

Aleš Blažek

Předseda představenstva

Generální ředitel

Stručný životopis

Předseda představenstva (od 6. května 2022)

Narozen 8. března 1972

Absolvent magisterského studia práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Svou profesní kariéru zahájil jako advokát v pražské kanceláři White & Case. Od roku 2000 do roku 2007 pracoval v Citigroup v Praze a Londýně v různých právních manažerských pozicích v korporátním a investičním bankovnictví. Poté nastoupil do GE Capital a působil jako hlavní právník pro GE Capital International se zodpovědností za právní služby GE Capital v Evropě, na Středním východě a v Asii a byl členem výkonného managementu. Do ČSOB nastoupil v roce 2014 jako vedoucí právního oddělení zodpovědný za právní a regulatorní služby a corporate governance. V dubnu 2019 se stal ředitelem pro data a strategii a podílel se na přípravě a revizi strategie skupiny ČSOB. V roce 2021 byl jmenován generálním ředitelem KBC Bank Ireland. Aleš Blažek je od 6. května 2022 předsedou představenstva a generálním ředitelem ČSOB.

Členství v orgánech jiných společností:

 • Člen Výkonného výboru KBC Group (Belgie)
 • Člen představenstva a výkonného výboru společností KBC Bank (Belgie) a KBC Insurance (Belgie)
Ján Lučan

Ján Lučan

Člen představenstva

Vrchní ředitel, Vztahové bankovnictví

Stručný životopis

Člen představenstva (od 1. června 2021)

Vztahové bankovnictví

Narozen 18. září 1972

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Ján Lučan svou pracovní kariéru odstartoval v IPB v roce 1997. O tři roky později nastoupil do ČSOB, kde zastával pozici manažera a odpovídal za správu prvků pocházejících z akvizice banky IPB. V roce 2003 se stal ředitelem útvaru Právních služeb a byl zodpovědný za veškerou právní agendu banky, včetně významných soudních sporů v různých jurisdikcích po akvizici IPB. Osobně se podílel také na vyjednávání klíčových smluv banky včetně smlouvy o spolupráci s Českou poštou. V letech 2012 až 2018 zastával funkci výkonného ředitele Korporátního a institucionálního bankovnictví. Na začátku února 2018 Ján Lučan posílil nejvyšší vedení ČSOB na Slovensku a stal se členem představenstva a vrchním ředitelem pro oblast financí ČSOB Slovensko. Na starosti měl především oblasti financí, řízení rizik, controlling, řízení aktiv a pasiv, řízení kvality dat a nákup. Od dubna 2021 je zpět v ČSOB Česká republika a od 1. června 2021 byl jmenován členem představenstva, který je odpovědný za oblast Vztahového bankovnictví.

Členství v orgánech jiných společností:

 • Předseda dozorčí rady společností ČSOB Advisory (ČR), ČSOB Factoring (ČR) a ČSOB Leasing (ČR)
 • Člen dozorčí rady Patria Corporate Finance (ČR)
 • Člen rady rozhodčího soudu České obchodní komory a České agrární komory
Petr Hutla

Petr Hutla

Člen představenstva

Vrchní ředitel, Řízení úvěrů

Stručný životopis

Člen představenstva (od 27. února 2008)

Řízení úvěrů

Narozen 24. srpna 1959

Absolvoval ČVUT-FEL (Fakulta Elektrotechnická).

Petr Hutla pracoval v letech 1983 až 1993 v Tesle Pardubice, od roku 1991 jako ekonomický náměstek Tesla Pardubice – RSD. V ČSOB pracuje od roku 1993, postupně jako ředitel pobočky Pardubice, hlavní pobočky Hradec Králové a hlavní pobočky Praha 1. Od roku 2000 do roku 2005 působil Petr Hutla jako vrchní ředitel útvaru Korporátní a institucionální klientela. V letech 2005 až 2006 působil na pozici vrchního ředitele pro Personální a strategické řízení, od roku 2006 do 15. listopadu 2009 na pozici vrchního ředitele útvaru Lidské zdroje a transformace. Od 27. února 2008 je Petr Hutla členem představenstva ČSOB. Od 16. listopadu 2009 do 31. prosince 2012 působil na pozici vrchního ředitele odpovědného za oblast Distribuce. Od 14. ledna 2009 do 31. prosince 2011 byl rovněž vedoucím organizační složky KBC Global Services Czech Branch. Od 1. ledna 2013 do 30. června 2014 byl Petr Hutla vrchním ředitelem odpovědným za oblast Specializované bankovnictví a pojištění. Od 1. července 2014 do 9. března 2015 byl odpovědný za oblast Integrované služby pro retailovou klientelu a od 1. října 2014 do 9. března 2015 také za oblast Změnová zóna; od března 2015 do ledna 2018 byl Petr Hutla odpovědný za oblast Retail (po spojení obou oblastí řízení). Od 1. února 2018 zastává pozici vrchního ředitele odpovědného za oblast Řízení úvěrů.

Členství v orgánech jiných společností:

 • Člen dozorčí rady ČSOB Leasing (ČR)
 • Člen správní rady České transplantační nadace (Karla Pavlíka) a Nadačního fondu Srdce (ČR)
Jiří Vévoda

Jiří Vévoda

Člen představenstva

Vrchní ředitel, Řízení financí

Stručný životopis

Člen představenstva (od 8. prosince 2010)

Řízení financí

Narozen 4. února 1977

Jiří Vévoda absolvoval Joint European Studies Programme na Staffordshire University a VŠE v Praze.

Jiří pracoval v letech 2000 až 2004 v GE Capital v České republice, Irsku, Finsku a Švédsku. V letech 2004 až 2010 působil v poradenské firmě McKinsey & Company. Od května 2010 je Jiří členem vrcholného výkonného vedení ČSOB. Od prosince 2010 je členem představenstva ČSOB. Jiří je zodpovědný za oblast Řízení financí (CFO) a za investiční služby skupiny ČSOB.

Členství v orgánech jiných společností:

 • Předseda dozorčí rady společností Patria Finance (ČR), Patria Corporate Finance (ČR) a ČSOB Penzijní společnost (ČR)
 • Člen dozorčí rady společností Hypoteční banka (ČR), ČSOB Stavební spořitelna (ČR), ČSOB Asset Management (ČR) a Ušetřeno.cz (ČR)
Tom Blanckaert

Tom Blanckaert

Člen představenstva

Vrchní ředitel, Řízení rizik skupiny

Stručný životopis

Člen představenstva (od 1. března 2022)

Řízení rizik skupiny

Narozen 17. června 1969

Studoval na univerzitě v Lovani, kde také získal magisterský titul v oboru ekonomie se specializací na mezinárodní ekonomii, finanční a monetární ekonomii.

Tom Blanckaert nastoupil do KBC v roce 1994 jako interní auditor a od té doby si vybudoval mezinárodní kariéru. V průběhu let zastával role Relationship Managera korporátní pobočky v Paříži, zástupce Kredietbank v Tunisku, rizikového poradce v Belgii, zástupce ředitele odboru korporátního bankovnictví a poté ředitele odboru korporátních a SME úvěrů v Kredytbank v Polsku, ředitele rizik v ČSOB na Slovensku a výkonného ředitele pro malé a střední podniky a korporátní úvěrová rizika v K&H Bank v Maďarsku. V roce 2018 Tom přešel do KBC Group a převzal roli generálního ředitele podnikového auditu. Tom Blanckaert byl od března 2022 jmenován členem představenstva ČSOB odpovědným za oblast Řízení rizik skupiny.

Členství v orgánech jiných společností:

 • Člen představenstva společností Hypoteční banka (ČR) a ČSOB Stavební spořitelna (ČR)
Marcela Suchánková

Marcela Suchánková

Členka představenstva

Vrchní ředitelka, HR, IT a zpracování operací

Stručný životopis

Členka představenstva (od 1. března 2017)

Vrchní ředitelka, HR, IT a Operations

Narozena 3. ledna 1971

Vystudovala VŠE v Praze a následně získala MBA na US Business School Prague (Rochester Institue of Technology).

Marcela Suchánková začala svou profesní kariéru v oblasti poradenství a vztahů s veřejností. V roce 1997 přišla do oddělení Komunikace v ČSOB a v roce 1999 přestoupila do Retailového bankovnictví, kde vedla různé projekty a útvary (vývoj produktů, přímý marketing, spoření a investice). V letech 2013 až 2015 byla v ČSOB Penzijní společnosti členkou představenstva zodpovědnou za obchod a později se stala předsedkyní představenstva a výkonnou ředitelkou. V letech 2015 až 2017 zastávala funkci výkonné ředitelky Lidských zdrojů v ČSOB. Od 1. března 2017 byla jmenována členkou představenstva odpovědnou za oblast Lidé a komunikace. Od ledna 2019 je zodpovědná za IT, HR, Operations, Právní, Facility Management a Projekty a architekturu.

Jan Sadil

Jan Sadil

Člen představenstva

Vrchní ředitel, Retail

Stručný životopis

Člen představenstva (od 1. března 2017)

vrchní ředitel, Retail

Narozen 16. února 1969

Vystudoval ČVUT v Praze (Fakulta Stavebnictví) a absolvoval postgraduální studium na VŠE a na škole Vysoké učení technické v Brně (Ústav soudního inženýrství).

Jan Sadil začal svoji bankovní kariéru v Komerční bance v roce 1995. V roce 2000 byl jmenován ředitelem odboru Úvěrů pro občany. V roce 2001 se stal členem představenstva společnosti odpovědným za Prodej a marketing v Českomoravské hypoteční bance (nyní Hypoteční banka). Od konce roku 2003 do března 2017 byl předsedou představenstva a generálním ředitelem v Hypoteční bance. Od 1. března 2017 byl jmenován členem představenstva odpovědným za oblast Specializované bankovnictví a pojišťovnictví. Od 1. února 2018 je zodpovědný za oblast Retail.

Členství v orgánech jiných společností:

 • Člen dozorčí rady společností Centrum Paraple (ČR)
 • Předseda dozorčí rady společností ČSOB Pojišťovna (ČR), Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ČR), Hypoteční banka (ČR), ČSOB Stavební spořitelna (ČR)
Michaela Lhotková

Michaela Lhotková

Členka představenstva

Vrchní ředitelka, Inovace, Digital, Data; Chief Innovation Officer

Stručný životopis

Členka představenstva (od 1. července 2021)

Chief Innovation officer pro skupinu KBC v České republice

Narozena 24. července 1978

Absolovala VŠE v Praze a získala titul Master of International Management CEMS.

Michaela zahájila svou kariéru v International Corporate Desk ve společnosti KBC Group v roce 2002. Po dvou letech následoval přechod do útvaru Úvěrů v ČSOB, kde měla postupně na starosti různé agendy a už před krátkým „projektem“ mateřské dovolené v roce 2011 vedla třísetčlenný tým Úvěry pro malé a střední firmy. V roce 2013 přešla na stranu obchodu v pozici ředitelky Segmentu firemního bankovnictví, poté následovala role členky představenstva pro oblast rizika a finance v HB. V polovině roku 2017 se vrátila zpět do ČSOB a přebrala transformaci oblasti platebních řešení a spotřebitelského financování. Ve své současné pozici vede tzv. Daily banking jedné z největších českých bank a zastává pozici Chief Innovation Officer. Od července 2021 je Michaela Lhotková členkou představenstva skupiny ČSOB a její agenda se rozšířila o oblast Data a celý Digital. Michaela je zodpovědná za urychlení digitální transformace skupiny v České republice, konkrétně za vývoj a implementaci virtuální asistentky Kate, digitální aplikace, využití dat a implementaci nové strategie.

Dozorčí rada

Dozorčí rada Funkce Vznik členství 2)
doc. Ing. Zdeněk Tůma CSc.Předseda 1)1. 10. 2019
Franky DepickereČlen1. 6. 2014
Christine Van RijsseghemČlenka1. 6. 2014
Willy KiekensČlen1. 9. 2018
Ladislava SpielbergerováČlenka 3)1. 1. 2019
Štěpán StránskýČlen 3)1. 1. 2019

1) Předseda od 16. října 2019.
2) Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté.
3) Člen(ka) dozorčí rady zvolený/á zaměstnanci.

Výbor pro audit

Výbor pro audit Datum narození Adresa Vznik členství
Ing. Petr Šobotník1) 2)16. 5. 1954Na Parukářce 2772/3, 130 00 Praha 31. 2. 2011
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.2)1. 5. 1961Augustinova 2071/1, 148 00 Praha 4 - Chodov27. 1. 2016
Christine van Rijsseghem24. 10. 1962Avenue du Manoir 59, 1410 Waterlo, Belgie24. 6. 2019

1) Předseda od 7. dubna 2016
2) Nezávislý člen