Odpovědné podnikání

Děláme správné věci ve správný čas

Nezaspali jsme dobu a začali jsme prostřednictvím našich ambasadorů vzdělávat děti a mládež v oblasti finanční gramotnosti. Grantově podporujeme i další organizace, které toto téma považují stejně jako my za klíčové pro prosperitu naší země a jejích obyvatel.

Čas na nikoho nepočká a problémy spojené se stářím dostihnou každého. Pomáháme vám je řešit s využitím našich kontaktů v neziskovém sektoru a znalosti finančních úskalí různých životních etap. Zapojují se i naši zaměstnanci. Jsme v tom všichni společně.

Vystihli jsme ten správný čas a spustili podporu pro začínající podnikatele, malé a střední firmy a ženy vstupující do podnikání. Víme, že bez aktivní podpory silných partnerů inovativní produkty a služby nemohou vznikat. A přitom jsou páteří ekonomiky.

Nikdy není pozdě na to začít se chovat šetrně k naší planetě. Začali jsme u sebe. Naše sídla jsou budována v souladu s principy udržitelného rozvoje. Šetříme přírodní zdroje a vedeme k tomu i naše zaměstnance. Nakupujeme elektřinu z obnovitelných zdrojů.