digiGrant @ ČSOB

ČSOB dlouhodobě podporuje vzdělávání, zejména zvyšování finanční gramotnosti a povědomí o bezpečném chování v online prostředí. V roce 2010 jsme otevřeli ČSOB Nadační program vzdělání a v rámci něho doposud rozdělili více než 15 milionů korun mezi 145 projektů. Od letošního roku se grantový program pod názvem „digiGrant @ ČSOB“ zcela soustředí na kyberbezpečnost.

Grantové řízení 2019

Bezpečnost v online prostředí - ukončeno

  • Podpořeno 7 projektů
  • Rozdělen 1 000 000 Kč
  • Maximální možná výše grantu 200 000 Kč
  • Realizace projektů od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020
  • Výzva otevřena pro neziskové organizace
  • Podpořené projekty jsou určeny pro děti a mládež ve věku 6–25 let (žáky základních a středních škol, děti a mládež se sluchovým postižením) a pro seniory
  • Tematicky se zaměřují na bezpečné chování a sdílení informací v prostředí internetu, nástrahy online světa, nebezpečí manipulace v kyberprostoru, prevenci kyberšikany apod.

 

Udělené granty

Seznam udělených grantů 2019

Seznam udělených grantů 2018

Seznam udělených grantů 2017

Seznam udělených grantů 2016

Seznam udělených grantů 2015

Seznam udělených grantů 2014

Seznam udělených grantů 2013

Seznam udělených grantů 2012

Seznam udělených grantů 2011

Seznam udělených grantů 2010