ČSOB Nadační program vzdělání

ČSOB dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti české veřejnosti, dospělých i dětí a mladých lidí. Prostřednictvím Nadačního programu vzdělání hledáme zajímavé projekty, které se soustředí na získávání a rozvoj znalostí. Nezaměřujeme se ale pouze na finanční gramotnost, reagujeme také na aktuální problematiku bezpečnosti v online prostředí. Od zahájení programu v roce 2010 dosud získalo naši podporu přesahující 13 milionů korun 131 projektů.

Grantové řízení 2018

V letošním 9. ročníku ČSOB Nadačního programu vzdělání opět otevřeme dvě grantové výzvy, ve kterých rozdělíme na filantropické projekty celkem až 2 miliony korun.

Druhá grantová výzva – Bezpečnost v online prostředí

 • Vyhlášení: 3. července
 • Uzávěrka pro registraci a podání projektových záměrů: 24. července
 • Částka k rozdělení: až 1 milion korun
 • Maximální výše grantu: 200 tisíc korun
 • Cílová skupina: děti a mladí lidé ve věku 6–25 let, senioři
 • Zaměření: projekty v oblasti kybernetické bezpečnosti, které dokážou interaktivní formou oslovit mladou generaci, a projekty, které budou před nástrahami online světa varovat seniory a učit je, jak se bezpečně pohybovat v prostředí internetu
 • Detailní podmínky grantového řízení
 • Registrační formulář
 • Formulář pro podání projektového záměru

První grantová výzva – Finanční gramotnost – ukončena

 • Podpořeno 7 projektů
 • Rozdělen 1 milion korun
 • Realizace projektů od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2019
 • Výzva určena pro neziskové organizace
 • Maximální možná výše grantu 200 tisíc, výše udělených grantů 30 – 200 tisíc
 • Podpořené projekty se zaměřují na zvyšování finanční gramotnosti u dětí a mladých lidí z dětských domovů, sociálně znevýhodněných rodin, sluchově postižených seniorů, lidí s poruchou autistického spektra a osob po výkonu trestu odnětí svobody.

Udělené granty

Seznam udělených grantů 2018

Seznam udělených grantů 2017

Seznam udělených grantů 2016

Seznam udělených grantů 2015

Seznam udělených grantů 2014

Seznam udělených grantů 2013

Seznam udělených grantů 2012

Seznam udělených grantů 2011

Seznam udělených grantů 2010