digiGrant @ ČSOB

ČSOB dlouhodobě podporuje vzdělávání, zejména zvyšování finanční gramotnosti a povědomí o bezpečném chování v online prostředí. V roce 2010 jsme otevřeli ČSOB Nadační program vzdělání a v rámci něho doposud rozdělili více než 14 milionů korun mezi 138 projektů. Od letošního roku se grantový program pod názvem „digiGrant @ ČSOB“ zcela soustředí na kyberbezpečnost.

Grantové řízení 2019

Bezpečnost v online prostředí

  • Vyhlášení: 7. května
  • Uzávěrka pro registraci a podání projektových záměrů: prodloužena do 5. června
  • Částka k rozdělení: až 1 milion korun
  • Maximální výše grantu: 200 tisíc korun
  • Cílová skupina: děti a mladí lidé ve věku 6–25 let, senioři
  • Zaměření: projekty v oblasti kybernetické bezpečnosti, které dokážou interaktivní formou oslovit mladou generaci, a projekty, které budou před nástrahami online světa varovat seniory a učit je, jak se bezpečně pohybovat v prostředí internetu

Detailní podmínky grantového řízení

Registrační formulář

Formulář pro podání projektového záměru

 

Udělené granty

Seznam udělených grantů 2018

Seznam udělených grantů 2017

Seznam udělených grantů 2016

Seznam udělených grantů 2015

Seznam udělených grantů 2014

Seznam udělených grantů 2013

Seznam udělených grantů 2012

Seznam udělených grantů 2011

Seznam udělených grantů 2010