ČSOB Nadační program vzdělání

ČSOB dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti české veřejnosti, dospělých i dětí a mladých lidí. Prostřednictvím Nadačního programu vzdělání hledáme zajímavé projekty, které se soustředí na získávání a rozvoj znalostí. Nezaměřujeme se ale pouze na finanční gramotnost, reagujeme také na aktuální problematiku bezpečnosti v online prostředí. Od zahájení programu v roce 2010 dosud získalo naši podporu přesahující 14 milionů korun 138 projektů.

Grantové řízení 2018

V letošním 9. ročníku ČSOB Nadačního programu vzdělání jsme opět otevřeli dvě grantové výzvy, ve kterých jsme mezi 14 podpořených filantropických projektů rozdělili celkem 2 001 000 korun.

Druhá grantová výzva – Bezpečnost v online prostředí – ukončena

 • Podpořeno 7 projektů
 • Rozdělen 1 001 000 Kč
 • Maximální možná výše grantu 200 000 Kč
 • Realizace projektů od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019
 • Výzva otevřena pro neziskové organizace
 • Podpořené projekty jsou určeny pro děti a mládež ve věku 6–25 let (žáky základních a středních škol, děti a mládež se sluchovým postižením) a pro seniory
 • Tematicky se zaměřují na bezpečné chování a sdílení informací v prostředí internetu, nástrahy online světa, nebezpečí manipulace v kyberprostoru a prevenci kyberšikany

První grantová výzva – Finanční gramotnost – ukončena

 • Podpořeno 7 projektů
 • Rozdělen 1 milion korun
 • Realizace projektů od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2019
 • Výzva určena pro neziskové organizace
 • Maximální možná výše grantu 200 tisíc, výše udělených grantů 30 – 200 tisíc
 • Podpořené projekty se zaměřují na zvyšování finanční gramotnosti u dětí a mladých lidí z dětských domovů, sociálně znevýhodněných rodin, sluchově postižených seniorů, lidí s poruchou autistického spektra a osob po výkonu trestu odnětí svobody.

Udělené granty

Seznam udělených grantů 2018

Seznam udělených grantů 2017

Seznam udělených grantů 2016

Seznam udělených grantů 2015

Seznam udělených grantů 2014

Seznam udělených grantů 2013

Seznam udělených grantů 2012

Seznam udělených grantů 2011

Seznam udělených grantů 2010