EMIR

nová evropská regulace obchodů s deriváty

Cílem regulace EMIR („European Market Infrastructure Regulation“; zj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013 ze dne 19. prosince 2012; dále jen „EMIR regulace“ nebo „regulace EMIR“) je významné zvýšení stability, transparentnosti a důvěry ve finanční trhy s ohledem na skutečnost, že regulační úřady získají přístup k podrobnějším informacím o jednotlivých OTC transakcích. Díky tomu budou mít ústřední regulační úřady spolehlivější přehled o systémové koncentraci rizika jednotlivých účastníků trhu. Pro klienty finančních subjektů, tedy například bank, tato změna znamená zvýšení bezpečnosti prováděných obchodů na finančních trzích. Vzhledem k tomu, že se legislativa v této oblasti neustále vyvíjí, budeme dokumenty na této stránce průběžně aktualizovat.

Od 3.1.2018 vzniká nová povinnost mít založený LEI kód pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele při obchodování s dluhopisy, které jsou zároveň obchodované na standardizovaných platformách (Burza, MTS, brokeři…). Tato povinnost vyplývá z regulace MIFID II. Postup pro založení LEI je popsáno níže v přiloženém dokumentu.