Když musíte vyložit kartu na stůl, tak opatrně

Hrozba pro vaši platební kartu nečíhá jen na internetu. Kdykoli kartu používáte, vystavujete se potenciálnímu riziku. Dávejte si proto pozor i během plateb na terminálu u obchodníků nebo při výběrech z bankomatu. Z jednoduchých bezpečnostních zásad si brzy snadno vytvoříte návyk a opatrní už budete automaticky.

Pozor na nezvané diváky u bankomatu

 • Při zadávání PINu zakryjte klávesnici volnou rukou. Vždy dělejte maximum pro to, aby nikdo nemohl odpozorovat zadávané údaje. Jestliže někdo narušuje vaši diskrétní zónu nebo vás sleduje, zrušte transakci a vyhledejte jiný bankomat.
 • Pokud bankomat nese stopy neoprávněné manipulace (odchlíplé součásti, lepidlo, významně poškrábaný vstup pro karty atp.) nebo je na něm umístěno neobvyklé zařízení, nepoužívejte jej, upozorněte provozovatele bankomatu na telefonním čísle uvedeném na samotném zařízení a hotovost vyberte jinde.
 • Není-li vám bez vysvětlení vrácena karta, od bankomatu neodcházejte a ihned kontaktujte svou banku a žádejte zablokování karty.

Pozor na všetečné obchodníky

 • Při placení v prodejně nebo restauraci nespouštějte kartu z očí. Personál by ji nikdy neměl odnést mimo váš dohled.
 • PIN zadávejte vždy diskrétně a dbejte na to, aby ho nemohl nikdo odpozorovat.
 • Po skončení transakce zkontrolujte, zda vám byla vrácena skutečně vaše platební karta. Pokud vám není bez vysvětlení karta vůbec vrácena, ihned kontaktujte svou banku a žádejte zablokování karty.
 • Uschovejte si potvrzení o proběhlé transakci.

Pozor na internetové zloděje dat

 • Na své kartě povolte možnost platby přes internet pouze na dobu nezbytně nutnou pro provedení nákupu. Po uskutečnění transakce internetové platby je ve svém elektronickém bankovnictví opět zakažte.
 • Upřednostňujte e-shopy podporující platby s využitím vysokého standardu zabezpečení 3D Secure. Platba proběhne pouze za předpokladu, že zadáte 9místné SMS heslo zaslané na váš mobilní telefon a platbu tak potvrdíte.
 • V každé chvíli, kdy používáte platební bránu, musí být v adresním řádku vašeho prohlížeče ikona zámku. Po kliknutí na ikonu se zobrazí certifikát potvrzující platnost a ověřující identitu stránky. V moderních internetových prohlížečích se kontrola provádí automaticky (řádek s adresou stránky zezelená). ČSOB pro zabezpečení platební brány využívá serverové certifikáty společnosti DigiCert a serverové certifikáty společnosti Glogal Payments Europe.
 • Nereagujte na e-mailové ani telefonické požadavky o sdělení jakýchkoli údajů o vaší platební kartě. A to ani ze strany vašich známých na sociálních sítích. Nikdy nemůžete s určitostí vědět, že jejich účet nebyl napaden hackerem. Neklikejte proto ani na internetové odkazy pro provedení „zaručeně bezpečné a rychlé platby“, které vám přišly ve zprávě od domnělého přítele na sociální síti.

Buďte vždy o krok napřed

 1. Nastavte si takové limity plateb a výběrů hotovosti, jaké skutečně využijete.
 2. Kartu používejte pouze v důvěryhodných zařízeních či u důvěryhodných obchodníků. Nemáte-li k obchodníkovi důvěru, zvolte jinou formu platby.
 3. Nastavte si v elektronickém bankovnictví zasílání informačních SMS o transakcích platební kartou (Info 24) a také kontrolujte používání karty ve svých výpisech.
 4. Využijte pojištění proti ztrátě a krádeži platební karty, které vás zároveň chrání i při ztrátě a krádeži hotovosti, klíčů, dokladů atp.
 5. Při ztrátě, odcizení nebo podezření na zneužití karty jednejte rychle a kartu ihned zablokujte prostřednictvím Helpdesku Platebních karet.

Bezpečnostní prvky karty

Bezpečnsotní prvky karty 1
Bezpečnsotní prvky karty 2
Klienti ČSOB: +420 495 800 111
Klienti Poštovní spořitelny: +420 495 800 121

Více informací o Helpdesku