Přejít k obsahu

Informace o zpracování osobních údajů

Chráníme vaše údaje

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu

Chráníme vaše údaje

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů ve skupině ČSOB. Při jejich zpracovávání se řídíme právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Vždy se tak děje pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Tento dokument bude pravidelně aktualizován.

více >

 

Příklady zpracování vašich osobních údajů skupinou ČSOB

Kdy pracujeme s vašimi údaji? Díváte se na naše webovky, zúčastňujete se soutěží a máte zájem o naše nabídky Sjednáváte si u nás produkt - než spolu uzavřeme smlouvu, potřebujeme vidět doklad totožnosti Zjišťujeme, jestli by vám nepomohl některý z našich produktů, který ještě nevyužíváte Průběžně vyhodnocujeme, zda bychom vám nemohli poskytnout ještě lepší péči Chráníme vaše peníze před nejrůznějšími riziky Když potřebujete financovat bydlení, dovolenou nebo auto Když potřebujete pojistit Na pobočce se můžete setkat s kamerovým systémem Vaše údaje archivujeme pro historické, vědecké, a statistické účely v anonymní formě
S kterými údaji pracujeme? Použijeme kontaktní údaje, které jste vyplnili. Opíšeme si údaje z občanky. Vyhodnocujeme, jak používáte svůj účet a o jaké služby máte zájem. Sledujeme, kolik si k nám posíláte peněz, jak vysoké máte úspory nebo zda u nás máte hypotéku. Nahráváme si vaše hovory. Prověřujeme podezřelé transakce, třeba nahodilé posílání vysokých částek. Ověřujeme, jaké půjčky máte a jak je splácíte, nahlížíme do registru dlužníků. Zjišťujeme váš zdravotní stav, ověřujeme škodní průběh nebo stav pojišťovaného majetku. Záznamy archivujeme jen po nezbytně nutnou dobu, přístup k nim mají jen odpovědní pracovníci a policie. Výsledkem jsou velké soubory anonymních dat o chování klientů.
Proč to děláme? Na základě vašeho zájmu vám zasíláme nabídku. Vždy musíme vědět, s kým smlouvu uzavíráme. Navíc nám to nařizuje zákon. Chceme vás oslovit jen s relevantní nabídkou co nejbližší vašim potřebám. Vycházíme vstříc klientům, kteří po nás vyžadují nadstandardní servis, např. prémiovou obsluhu nebo zlatou kartu. Dalším z důvodů jsou pravidla MiFID. Zákony nás zavazují bojovat s podvody a praním špinavých peněz, předcházet kybernetickým rizikům a celkově jednat obezřetně (např. dle MiFID). Ověřujeme, zda půjčku zvládnete splácet. Abychom vám mohli poskytnout nejlepší pojištění s ohledem na váš zdravotní stav nebo dosavadní průběh pojištění. Kamery slouží jako prevence nebo důkaz při objasňování trestných činů. Vylepšujeme služby podle toho, jak se mění společnost. O data nás může požádat třeba ČSÚ.
Můžete to omezit? Dostupný Nedostupný Dostupný Nedostupný Nedostupný Nedostupný Nedostupný Nedostupný Nedostupný

 

Správce vašich údajů

Správcem vašich údajů je vždy ta společnost skupiny ČSOB, které jste údaje poskytli nebo která je o vás získala k naplnění jednoho nebo více účelů. Typicky vaše údaje spravuje ta společnost, jejíž jste klientem. Pokud jste klientem více našich společností, spravuje každá společnost primárně údaje, které se týkají jejího produktu. V případech, kdy sbíráme osobní údaje v souvislosti s vaší komunikací nebo návštěvou, je zásadně správcem společnost, které se jednání týká.

Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

více >

 

Údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat profesionální služby a komfortní obsluhu a abychom dodržovali naše zákonné povinnost a chránili své oprávněné zájmy. Údaje shromažďujeme především o uživatelích našich produktů, včetně potenciálních klientů, kteří se o naše služby zajímají nebo které jsme s naší nabídkou oslovili. Podle povahy situace zpracováváme údaje například o zástupcích, včetně členů statutárních orgánů a zaměstnanců, o skutečných majitelích firem, o příjemcích plateb, ručitelích, zástavcích, pojistnících, pojištěných i oprávněných osobách.

více >

 

Proč zpracováváme vaše data?

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel - např. abychom mohli poskytovat danou službu. Zahrnuje to případy, kdy sjednáváme novou smlouvu nebo je plněna již uzavřená smlouva. Typicky jde o identifikaci vaší osoby. Dalším příkladem je přebírání pojistných rizik, správa pojištění, likvidace pojistných událostí a poskytování pojistných plnění včetně asistenčních služeb na základě uzavřené pojistné smlouvy s naší pojišťovnou, kdy potřebujeme znát jednak vaše identifikační údaje, ale i údaje vztahující se k pojištěnému i k pojistné události.

Povinnost zpracovávat údaje nám stanoví řada právních předpisů. Tak například zákon proti praní špinavých peněz stanovuje povinnost vyžadovat vaše identifikační údaje. Mnohé údaje musíme zpracovávat pro účely archivace. Některé údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů jak naší skupiny, tak i třetích osob. Zpracování z tohoto důvodu je však omezeno, existenci oprávněného zájmu pečlivě posuzujeme.

V ostatních případech vaše údaje zpracováváme pouze s vaším souhlasem.

více >

 

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Vaše údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, archivujeme je 10 let, jak nám to ukládají právní předpisy.

více >

 

Jste povinni nám osobní údaje předávat?

Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme vám příslušný produkt, službu nebo jiné plnění, při kterém od vás osobní údaj vyžadujeme, poskytnout.

více >

 

Zdroje osobních údajů

Podle situace zpracováváme údaje, které jsme od vás obdrželi, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků, např. z živnostenského rejstříku, i údaje od třetích stran. Pro vnitřní administrativní účely si mezi sebou předáváme údaje v rámci skupiny ČSOB, resp. skupiny KBC.

více >

 

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje zásadně opatrujeme uvnitř naší skupiny. Údaje předáváme mimo skupinu pouze, pokud nám to dovolíte nebo to zakotvuje právní předpis. Pokud je to nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše, zejména pokud externí subjekt v dané oblasti disponuje nezbytnou profesionalitou a odbornou úrovní, vaše údaje jsou zpracovávány spolupracujícími distributory a dodavateli. Některé naše služby jsou poskytovány ve spolupráci se společnostmi mimo skupinu ČSOB. Jedná se například o věrnostní programy. Vaše data jsme povinni předávat různým státní i mezinárodním orgánům, vždy však za podmínek stanových právními předpisy.

více >

 

Jaká máte práva?

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup k vašim údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vaše práva uplatníte v příslušné společnosti naší skupiny, u které máte produkt.

Pokud máte otázky, volejte na +420 800 023 003 nebo nám pište na info@csob.cz.

více >

 

O nás - kdo je skupina ČSOB Česká republika

Skupina ČSOB poskytuje finanční produkty a služby, zejména vedení účtů, zajištění financování pořízení či užívání nejrůznějšího majetku, hlavně prostřednictvím úvěrů a leasingu, různá pojištění, produkty pro zabezpečení ve stáří nebo invaliditě, zejména formou penzijního připojištění, financování bydlení formou hypoték či stavebního spoření, kolektivní investování a správu majetku a také služby spojené s obchodováním s akciemi na finančních trzích. Naše skupina je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC.

více >

 

V kterých zákonech můžete najít problematiku osobních údajů?

Při zpracování vašich údajů se řídíme platnými právními předpisy, zejména zákonech o ochraně osobních údajů, zákony upravujícími povinnost mlčenlivosti (např. občanským zákoníkem, zákonem o bankách či zákonem o pojišťovnictví) a antispamovým zákonem, který zabraňuje zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.

více >

 

Slovníček pojmů

citlivý údajÚdaj, který má zvláštní povahu, jako je např. informace o vašem zdraví či biometrický údaj umožňující identifikaci osoby.
cookiesKrátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.
geolokaceÚdaj o geografické poloze mobilu či počítače připojeného k internetu (ať už přesné i na úrovni země).
oprávněný zájemZájem správce nebo třetí strany například v situaci, kdy subjekt údajů je zákazníkem správce.
osobní údajInformace o konkrétním, identifikovatelném člověku.
produktZnamená bankovní, pojišťovací a další produkty a služby nabízené našimi společnostmi.
profilováníAutomatické zpracování vašich údajů sloužící například k analýze či předpovědi vašeho chování v osobním i profesním životě, vaší ekonomické situace a osobních preferencí.
příjemceOsoba, které jsou předávány údaje.
službaZnamená kteroukoliv ze služeb, které vám nabízíme, včetně našich produktů, služeb nabízených online a jejich podpory.
správceOsoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; zpracováním může správce pověřit zpracovatele.
subjekt údajůŽivá osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
účelDůvod, ke kterému správce využívá vaše osobní údaje.
zpracováníČinnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji.
zpracovatelOsoba, která pro správce zpracovává osobní údaje.