Přejít k obsahu

Správa a řízení ČSOB

Profil členů vedení ČSOB

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu

ČSOB se přihlásila k pravidlům správy a řízení akciových společností (Corporate Governance), která vycházejí z principů stanovených OECD. Tato pravidla jako součást systému řízení rizik zajišťují rovnováhu odpovědností a pravomocí mezi managementem a akcionáři. Management tak získává lepší zpětnou vazbu od akcionáře a snadněji dosahuje jím definovaných cílů. ČSOB se hlásí k těmto pravidlům v souladu se svými firemními hodnotami.

Jediným akcionářem ČSOB je KBC Bank NV, IČ 90029371, se sídlem Havenlaan 2, 1080 Brusel (Sint-Jans Molenbeek), Belgie.

Orgány společnosti ČSOB jsou: valná hromada, představenstvo, dozorčí rada a výbor pro audit. Působnost a činnost orgánů ČSOB je uvedena ve Stanovách ČSOB, které schvaluje valná hromada společnosti.

Oblasti řízení jednotlivých členů představenstva ČSOB (vrcholného vedení) jsou popsány v organizační struktuře ČSOB.

pdfOrganizační struktura ČSOB

Složení představenstva ČSOB a vrcholného vedení ČSOB je identické.

Podrobnější informace o správě a řízení jsou uvedeny v aktuální výroční zprávě.

Představenstvo

John Arthur Hollows

John Arthur Hollows

Předseda představenstva

Generální ředitel

Marek Ditz

Člen představenstva

Vrchní ředitel, Transformace

Petr Knapp

Člen představenstva

Vrchní ředitel, Vztahové bankovnictví

Petr Hutla

Člen představenstva

Vrchní ředitel, Retail

Jiří Vévoda

Člen představenstva

Vrchní ředitel, Řízení financí

Tomáš Kořínek

Člen představenstva

Vrchní ředitel, Řízení rizik skupiny

Marcela Suchánková

Marcela Suchánková

Členka představenstva

Vrchní ředitelka, Lidé a komunikace

Jan Sadil

Jan Sadil

Člen představenstva

Vrchní ředitel, Specializované bankovnictví a pojištění

Dozorčí rada

Dozorčí radaFunkceVznik členství2)
Ing. Pavel KavánekPředseda1)1.5.2014
Franky DepickereČlen1.6.2014
Christine Van RijsseghemČlenka1.6.2014
Willem HuetingČlen1.7.2016
Marc WittemansČlen1.10.2016
Petr ŠobotníkČlen1.2.2017

1) Předseda od 30. června 2014.
2) Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté.

Výbor pro audit

Výbor pro auditDatum narozeníAdresaVznik členství
Ing. Petr Šobotník1) 2)16.5.1954Na Parukářce 2772/3, 130 00 Praha 31.2.2011
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.2)1.5.1961Augustinova 2071/1, 148 00 Praha 4 - Chodov27.1.2016
Willem Hueting16.2.1962Regentesselaan 75, 2562 CP Den Haag, Nizozemsko1.7.2016

1) Předseda od 7. dubna 2016
2) Nezávislý člen

Předseda představenstva (od 2. května 2014)

Narozen 12. dubna 1956

Získal absolutorium v oboru ekonomie a právo na Sidney Sussex College na univerzitě v Cambridgi.

Po ukončení studií se John Hollows věnoval bankovnictví. Zkušenosti v oblasti finančních služeb získal v Barclays Bank v Londýně a v Tchaj-peji (Tchaj-wan) a v KBC v Hong Kongu, Šanghaji a Singapuru. Zastával vysoké manažerské pozice v úvěrových útvarech i v dalších oblastech, jako jsou exportní financování, korporátní a investiční bankovnictví a treasury. Zaměřoval se také na řízení nákladů. Od srpna 2003 do dubna 2006 vedl K&H Bank (člen skupiny KBC) v Maďarsku. V letech 2006 až 2009 působil v KBC Group jako výkonný ředitel divize pro střední a východní Evropu, poté do dubna 2010 jako generální ředitel divize pro střední a východní Evropu a Rusko. Od září 2009 je členem Výkonného výboru KBC Group. Od května 2010 do dubna 2014 působil jako vrchní ředitel KBC Group pro řízení rizik (Chief Risk Officer). Od dubna 2006 do června 2009 byl John Hollows členem dozorčí rady ČSOB a předsedou jejího auditního výboru. Od 1. května 2014 je členem představenstva ČSOB (od 2. května 2014 předsedou).

Od 1. května 2014 je John Hollows členem Výkonného výboru KBC Group odpovědným za divizi Česká republika.


Členství v orgánech jiných společností:

Člen Výkonného výboru KBC Group (Belgie); člen představenstva a výkonného výboru společností KBC Bank (Belgie) a KBC Insurance (Belgie).

Člen představenstva (od 1. ledna 2013)

Transformace

Narozen 16. září 1972

Vystudoval VŠE v Praze a Swiss Banking School v Curychu.

V ČSOB působí od roku 1994. V roce 2005 byl Marek Ditz jmenován ředitelem divize Specializované a institucionální bankovnictví. V roce 2010 se stal vrchním ředitelem Korporátního a institucionálního bankovnictví, kde byl zodpovědný za distribuční síť 10 regionálních poboček zabezpečujících obsluhu firemních klientů, a dále za oblasti specializovaného financování, zahraničního obchodu a institucionálního bankovnictví, jež mimo jiné pokrývá obsluhu nebankovních finančních institucí, bank a vybraných subjektů veřejného sektoru. Od 1. ledna 2013 je Marek Ditz členem představenstva ČSOB. K témuž datu se stal členem vrcholného výkonného vedení ČSOB ve funkci vrchního ředitele pro oblast Vztahy s klienty (do 30. dubna 2014), poté pro oblast Investice a finanční trhy (do 30. června 2014). Od 1. července 2014 do 9. března 2015 byl odpovědný za oblast Pojištění, trhy a investice, od 10. března 2015 byl Marek Ditz odpovědný za oblast Specializované bankovnictví a pojištění a od 1. března 2017 je odpovědný za oblast Transformace.


Členství v orgánech jiných společností:

Předseda dozorčí rady společností Hypoteční banka (ČR) a ČSOB Advisory (ČR); místopředseda dozorčí rady společnosti ČMSS (ČR); člen výboru pro audit společnosti ČSOB Pojišťovna (ČR).

Člen představenstva (od 20. května 1996)

Vztahové bankovnictví

Narozen 7. května 1956

Absolvoval VŠE v Praze.

Do ČSOB přišel v roce 1979. Od roku 1984 pracoval v Teplotechně Praha, nejprve jako zástupce ředitele a později jako ředitel odboru zahraničních vztahů. V roce 1991 se Petr Knapp vrátil do ČSOB a byl jmenován nejprve ředitelem odboru financování velkých podniků ČSOB, později ředitelem úvěrového úseku. Od roku 1996 je členem představenstva a vrchním ředitelem ČSOB. Od března 2005 do dubna 2014 byl Petr Knapp vrchním ředitelem odpovědným za oblast Korporátní bankovnictví a finanční trhy. Od 1. května 2014 je odpovědný za oblast Vztahové bankovnictví.


Členství v orgánech jiných společností:

Předseda dozorčí rady společností ČSOB Factoring (ČR) a ČSOB Leasing (ČR); člen dozorčí rady společností Patria Online (ČR), Patria Finance (ČR) a Patria Corporate Finance (ČR); člen představenstva Hospodářské komory Hlavního města Prahy; člen správní rady VŠCHT v Praze (ČR).

Člen představenstva (od 27. února 2008)

Retail

Narozen 24. srpna 1959

Absolvoval ČVUT-FEL (Fakulta Elektrotechnická).

V letech 1983 až 1993 pracoval v Tesle Pardubice, od roku 1991 jako ekonomický náměstek Tesla Pardubice – RSD. V ČSOB pracuje Petr Hutla od roku 1993, postupně jako ředitel pobočky Pardubice, hlavní pobočky Hradec Králové a hlavní pobočky Praha 1. Od roku 2000 do roku 2005 působil jako vrchní ředitel útvaru Korporátní a institucionální klientela. V letech 2005 až 2006 působil na pozici vrchního ředitele pro Personální a strategické řízení, od roku 2006 do 15. listopadu 2009 na pozici vrchního ředitele útvaru Lidské zdroje a transformace. Od 27. února 2008 je Petr Hutla členem představenstva ČSOB. Od 16. listopadu 2009 do 31. prosince 2012 působil na pozici vrchního ředitele odpovědného za oblast Distribuce. Od 14. ledna 2009 do 31. prosince 2011 byl rovněž vedoucím organizační složky KBC Global Services Czech Branch. Od 1. ledna 2013 do 30. června 2014 byl Petr Hutla vrchním ředitelem odpovědným za oblast Specializované bankovnictví a pojištění. Od 1. července 2014 do 9. března 2015 byl odpovědný za oblast Integrované služby pro retailovou klientelu a od 1. října 2014 do 9. března 2015 také za oblast Změnová zóna; od 10. března 2015 je Petr Hutla odpovědný za oblast Retail (po spojení obou oblastí řízení).


Členství v orgánech jiných společností:

Předseda dozorčí rady společnosti ČSOB Pojišťovna (ČR); člen dozorčí rady společnosti ČSOB Asset Management (ČR); člen správní rady ČVUT v Praze, České transplantační nadace (Karla Pavlíka) a Nadačního fondu Moderní léčba arytmií (ČR).

Člen představenstva (od 8. prosince 2010)

Řízení financí

Narozen 4. února 1977

Absolvoval Joint European Studies Programme na Staffordshire University a VŠE v Praze.

V letech 2000 až 2004 pracoval v GE Capital v České republice, Irsku, Finsku a Švédsku. V letech 2004 až 2010 působil v poradenské firmě McKinsey & Company. Od 1. května 2010 je Jiří Vévoda členem vrcholného výkonného vedení ČSOB. Od 8. prosince 2010 je členem představenstva ČSOB. Nejdříve působil na pozici vrchního ředitele pro oblast Lidské zdroje a transformace, později pro oblast Produkty a podpůrné služby. Od 1. ledna 2013 do 30. června 2014 byl Jiří Vévoda vrchním ředitelem odpovědným za oblast Řízení rizik. Od 1. července 2014 je odpovědný za oblast Řízení financí.


Členství v orgánech jiných společností:

Předseda dozorčí rady společností Patria Finance (ČR) a Patria Corporate Finance (ČR); člen dozorčí rady společností Hypoteční banka (ČR), ČSOB Leasing (ČR), ČMSS (ČR), Patria Online (ČR).

Člen představenstva (od 1. ledna 2015)

Řízení rizik skupiny

Narozen 10. června 1967

Vystudoval ČVUT (Fakulta Elektrotechnická, obor Ekonomie a management).

Poté Tomáš Kořínek působil v seniorních manažerských funkcích ve významných finančních institucích na českém trhu. Před nástupem do ČSOB byl členem představenstva zodpovědným za risk management, finance a operations ve Volksbank CZ. V ČSOB pracuje od dubna 2009. V květnu 2010 se stal ředitelem útvaru Řízení rizik, od listopadu 2013 do 31. prosince 2014 zastával funkci výkonného ředitele útvaru Řízení rizik skupiny. Od 1. ledna 2015 je členem představenstva ČSOB odpovědným za oblast Řízení rizik skupiny.


Členství v orgánech jiných společností:

Člen dozorčí rady společnosti ČSOB Pojišťovna; člen výboru pro audit společností Hypoteční banka (ČR), ČMSS (ČR) a ČSOB Pojišťovna (ČR)

Členka představenstva (od 1. března 2017)

Lidé a komunikace

Narozena 3. ledna 1971

Vystudovala VŠE v Praze a následně získala MBA na US Business School Prague (Rochester Institue of Technology).

Marcela Suchánková začala svou profesní kariéru v oblasti poradenství a vztahů s veřejností. V roce 1997 přišla do oddělení Komunikace v ČSOB a v roce 1999 přestoupila do Retailového bankovnictví, kde vedla různé projekty a útvary (vývoj produktů, přímý marketing, úspory a investice). V letech 2013 až 2015 byla v ČSOB Penzijní společnosti členkou představenstva zodpovědnou za obchod a později se stala předsedkyní představenstva a výkonnou ředitelkou. V letech 2015 až 2016 zastávala funkci výkonné ředitelky Lidských zdrojů v ČSOB. Od 1. března 2017 byla jmenována členkou představenstva odpovědnou za oblast Lidé a komunikace.


Členství v orgánech jiných společností:

Není

Člen představenstva (od 1. března 2017)

Specializované bankovnictví a pojištění

Narozen 16. února 1969

Vystudoval ČVUT v Praze (Fakulta Stavebnictví) a získal Ph.D. na škole Vysoké učení technické v Brně (Ústav soudního inženýrství).

Jan Sadil začal svoji bankovní kariéru v Komerční bance v roce 1995. V roce 2000 byl jmenován ředitelem odboru Úvěrů pro občany a v roce 2001 se stal členem představenstva společnosti odpovědným za Prodej a marketing v Českomoravské hypoteční bance (nyní Hypoteční banka). Od konce roku 2003 je předsedou představenstva a generálním ředitelem v Hypoteční bance. Od 1. března 2017 je členem představenstva odpovědným za oblast Specializované bankovnictví a pojišťovnictví.


Členství v orgánech jiných společností:

Člen dozorčí rady společností Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ČR), Česká bankovní asociace (ČR), Centrum Paraple (ČR); Předseda dozorčí rady společnosti Via Cordata (ČR)