Přejít k obsahu

O Skupině KBC

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu

ČSOB je stoprocentní dceřinou společností KBC Bank NV. Jediným vlastníkem společnosti KBC Bank je KBC Group NV. KBC Bank i KBC Group mají sídlo na adrese: Havenlaan 2, B-1080 Brussels (Sint-Jans Molenbeek), Belgie.

KBC Group je integrovaná bankopojišťovací skupina, která se zaměřuje především na klientelu v oblasti fyzických osob, privátního bankovnictví, malých a středních podniků a středně velkých korporací. Geograficky skupina působí především na svých domácích trzích v Belgii, v České republice, na Slovensku, v Bulharsku, v Maďarsku, v Irsku a v omezené míře také v několika dalších zemích světa (podpora korporátních klientů hlavních trhů). Na konci roku 2016 skupina KBC na svých domácích trzích obsluhovala přes 10 milionů klientů a zaměstnávala cca 38 tisíc zaměstnanců, z toho asi polovinu v zemích střední a východní Evropy.

S platností od 1. ledna 2013 uspořádala KBC Group své aktivity na klíčových trzích do tří obchodních divizí – Belgie, Česká republika a Mezinárodní trhy. Divize Česká republika zahrnuje všechny obchodní aktivity KBC Group v České republice.

Více informací lze nalézt na webových stránkách www.kbc.com.

Struktura akcionářů (prosinec 2016)Podíl v %
KBC Ancora18,5
Cera2,7
MRBB11,4
Ostatní kmenoví akcionáři7,6
Kmenoví akcionáři celkem40,2
Akcie volně obchodované59,8
Celkem100

(Zdroj: Výroční zpráva KBC Group za rok 2016)

Akcie KBC Group jsou obchodovány na burze Euronext v Bruselu.

Klíčové ukazatele skupiny KBC

31. 12. 201531. 12. 2016
Aktiva celkemmld. EUR252,4275,2
Klientské úvěry a pohledávkymld. EUR128,2133,2
Klientská depozita a dluhové cenné papírymld. EUR170,1177,7
Čistý ziskmil. EUR2 6392 427
Ukazatel vlastního kapitálu (Basel III, plně aplikováno)%14,915,8
Poměr nákladů k výnosům (C/I, bankovnictví)%5555
Dlouhodobý rating (březen 2017)FitchMoody’sS & P
KBC Bank NVAA1A
KBC Insurance NVA−
KBC Group NVABaa1BBB+