Přejít k obsahu

O ČSOB a skupině

Informace o řízení a obchodní činnosti společností

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu

ČSOB je stoprocentní dceřinou společností KBC Bank NV. Jediným vlastníkem společnosti KBC Bank je KBC Group NV. Obě společnosti sídlí v Bruselu v Belgii.

Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB), působí jako univerzální banka v České republice. ČSOB byla založena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování služeb v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací s působností na československém trhu. V červnu 1999 byla privatizována – jejím majoritním vlastníkem (od roku 2007 jediným) se stala belgická KBC Bank, která je 100% dceřinou společností mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC Group. V červnu 2000 ČSOB převzala Investiční a poštovní banku (IPB). Do konce roku 2007 působila ČSOB na českém i slovenském trhu; slovenská pobočka ČSOB byla transformována do samostatné právnické osoby k 1. lednu 2008. Od 1. ledna 2013 uspořádala KBC Group své aktivity na klíčových trzích do tří obchodních divizí – Belgie, Česká republika (zahrnuje všechny obchodní aktivity KBC v České republice) a Mezinárodní trhy.

ČSOB poskytuje své služby všem klientským segmentům, tj. fyzickým osobám, malým a středním podnikům, korporátním a institucionálním klientům. V retailovém bankovnictví v ČR působí Banka pod základními obchodními značkami – ČSOB (pobočky), Era (finanční centra) a Poštovní spořitelna (obchodní místa České pošty).

ČSOB svým zákazníkům nabízí širokou škálu bankovních produktů a služeb, včetně produktů a služeb ostatních společností skupiny ČSOB.

Skupina ČSOB je tvořena bankou a společnostmi, s nimiž je banka propojena. Finanční skupina ČSOB zahrnuje strategické společnosti v ČR ovládané přímo či nepřímo ČSOB, případně KBC, které nabízejí finanční služby, a to Hypoteční banku, ČSOB Pojišťovnu, Českomoravskou stavební spořitelnu, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management, ČSOB Factoring a skupinu Patria.

Do produktového portfolia skupiny ČSOB (divize Česká republika) kromě standardních bankovních služeb patří:

 • financování potřeb spojených s bydlením (hypotéky a půjčky ze stavebního spoření),
 • pojistné produkty,
 • penzijní fondy,
 • produkty kolektivního financování a správa aktiv,
 • specializované služby (leasing a factoring),
 • služby spojené s obchodováním s akciemi na finančních trzích.

Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.

Obchodní firmaČeskoslovenská obchodní banka, a. s.
SídloRadlická 333/150, 150 57 Praha 5
Právní formaakciová společnost
Registracezapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46
Základní kapitál5 855 000 040 Kč (splaceno 100 %)
Předmět podnikáníbanka
Identifikační číslo00001350
DIČCZ699000761 – pro účely DPH
CZ00001350 – pro ostatní daně
Kód banky0300
SWIFTCEKOCZPP
Datová schránka8qvdk3s
Orgán dohleduČeská národní banka (ČNB), Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
 • ČSOB v číslech
 • Klíčové ukazatele skupiny ČSOB
 • Rating ČSOB
ČSOB v číslech31. 12. 201531. 12. 2016
Zaměstnanci skupiny ČSOB (FTEs)1)8 2038 232
Klienti (banka; v mil.)2,8312,803
Uživatelé internetového bankovnictví (banka; v mil.)1,5381,566
Pobočky ČSOB 3)247238
Era finanční centra7249
PS – obchodní místa České poštycca 3 100cca 3 000
Bankomaty2)1 0621 066

1) Bez zaměstnanců společného podniku a přidružených společností. Od 1. čtvrtletí 2016 bylo do ČSOB převedeno přibližně 750 zaměstnanců ICT z KBC Group Czech Branch, číslo za rok 2015 bylo za účelem porovnatelnosti přepočteno.
2) Včetně bankomatů partnerských bank.
3) ČSOB pobočky zahrnují pobočky pro retail/SME (včetně sloučených ČSOB + Era), Private Banking a korporátní klienty.

Klíčové ukazatele skupiny ČSOB31. 12. 201531. 12. 2016
Bilanční suma (mld. Kč)956,31 085,5
Čistý zisk (mld. Kč)14.015,1
Objem úvěrů (mld. Kč) *581,7618,3
Objem vkladů (mld. Kč) *700,0752,3
Aktiva pod správou184,2190,9
Ukazatel náklady / výnosy48,2 %46,0 %
Ukazatel kapitálu Tier 119,1 %18,2 %

* Včetně ČMSS

Rating Moody’s S&P
ČSOB KBC Bank ČSOB KBC Bank
Dlouhodobý A2 A1 A A
Krátkodobý Prime-1 Prime-1 A-1 A-1

Definice jednotlivých ratingů a popis ratingové metodologie lze najít na stránkách agentur Moody´s a S&P.

Strategie skupiny ČSOB a její obchodní model

Skupina ČSOB chce být referenci v bankovnictví a pojišťovnictví prostřednictvím uvádění klienta do centra našeho dění a dosahování udržitelného růstu. To vše pomocí kultury PEARL.

Skupina ČSOB je jedním ze tří největších poskytovatelů finančních služeb v České republice a lídrem na trhu hypoték, stavebního spoření, privátního bankovnictví a leasingu. Svým klientům poskytuje služby prostřednictvím různých značek a distribučních kanálů. Řídí portfolio aktivit, které jsou v různé fázi rozvoje a mají různý podíl na trhu.

Ambicí skupiny ČSOB je dosahovat vysokou a udržitelnou výkonnost. Za tímto účelem management průběžně vyhodnocuje své strategické volby a řídí portfolio aktivit. Klíčové zdroje (lidský kapitál, kapitál, likvidita a investice do IT rozvoje) jsou alokovány do oblastí, které nejlépe odpovídají této ambici. Skupina ČSOB (i) kultivuje své pozice na trhu s orientací na tvorbu hodnoty a dlouhodobý vývoj portfolia svých aktivit, (ii) provádí strukturální změny ve svých obchodních aktivitách s důrazem na zjednodušování, inovativnost a skupinovou integraci a (iii) buduje dovednosti kritické pro budoucí úspěch

V reakci na vnější i vnitřní výzvy, především pak na trend digitalizace a komoditizace tradičních bankovních a pojišťovacích produktů a služeb upravuje skupina ČSOB svůj obchodní model tak, aby lépe sloužil potřebám klientů a zároveň posílil klíčové dovednosti k dlouhodobému udržení pozice skupiny ČSOB na trhu finančních služeb. Cílem je vybudovat integrované prostředí bankovních a pojišťovacích služeb, které bude klientům přinášet nevšední zážitek zejména tím, že:

 • Klient bude neustále v centru dění, bude zmocněn sám si určovat rozsah služeb, o které má zájem, a skupina ČSOB mu bude schopna pomoci komplexně řešit jeho životní situace;

 • Umožní klientovi dle jeho výběru plynule přecházet navzájem mezi různými způsoby interakce s bankou;

 • Ve svém prostředí bude skupina ČSOB schopna postupně propojovat služby za hranicí tradičních bankovních a pojišťovacích služeb a produktů (jako například správa zákaznické identity nebo zabezpečený digitální archiv).

Součástí korporátní filozofie skupiny ČSOB je společenská odpovědnost. Podpora je zaměřena na čtyři oblasti: longevity, environmentální odpovědnost, podpora podnikání a finanční gramotnost.

Strategie skupiny ČSOB stojí na základech kultury PEARL, která zahrnuje 5 principů: výkonnost, zmocňování, zodpovědnost, vnímavost a lokální ukotvení.

Hlavní společnosti divize ČR

*Označené společnosti mají sídlo na adrese: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.

Kontakty pro média v jednotlivých společnostech.