Přejít k obsahu

Automatická výměna informací v daňové oblasti

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu

Základní informace o automatické výměně informací v daňové oblasti

Na této stránce bychom vám rádi vysvětlili základní pojmy týkající se daňové rezidence. Jako banka musíme plnit povinnosti, ke kterým se zavázala Česká republika v rámci spolupráce s dalšími zeměmi v oblasti automatické výměny daňových informací. Cílem dohody je mezinárodní boj proti daňovým únikům.

Klienty ČSOB, kterých se doplnění údajů o daňové rezidenci týká, budeme sami kontaktovat.

Při zpracování údajů o daňové rezidenci se řídíme zákonem č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní. Zákon vychází ze standardu OECD.

Automatická výměna informací v daňové oblasti (Common Reporting Standard, zkráceně „CRS“) je jednotná úprava, která stanovuje pro finanční instituce postupy identifikace oznamovaných účtů a získání informací o jejich majitelích. Tato data se následně posílají lokální autoritě, v našem případě Specializovanému finančnímu úřadu.

Automatická výměna informací nám ukládá tři základní povinnosti:

1. Zjišťování údajů o daňové rezidenci

Kromě základních identifikačních údajů klienta (např. jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození a další) nově evidujeme i údaje o daňové rezidenci:

 • stát daňové rezidence, tj. kde klient odvádí daně;
 • daňové identifikační číslo (TIN) – jedná se o číslo, prostřednictvím kterého klient jedná s finanční správou (v ČR a SK je to u fyzické osoby rodné číslo a u právnické osoby IČO);
 • a v případě nesouladu mezi státem trvalé adresy/sídla a státem daňové rezidence navíc zdůvodnění tohoto nesouladu.

Tyto údaje získáváme formou prohlášení, které slouží pro určení země, ve které je klient daňovým rezidentem.

2. V rámci kontrol ČSOB prověřuje následující klientské informace

u fyzických osob:

 • daňovou rezidenci klienta;
 • adresu trvalého pobytu;
 • telefonní číslo do jiného smluvního státu a zároveň žádné telefonní číslo do ČR;
 • trvalé příkazy (jiné než k depozitnímu účtu) pro převod finančních prostředků;
 • aktuálně platnou plnou moc nebo podpisové právo udělené osobě s adresou v daném státě;

u právnických osob:

 • daňovou rezidenci klienta;
 • adresu sídla;
 • místo založení nebo zřízení právnické osoby; nebo adresa jednoho správce nebo několika správců svěřenského fondu v daném státě.

3. Oznamování informací Specializovanému finančnímu úřadu

Předmětem pravidelného oznamování jsou daňoví nerezidenti ČR a různé druhy jejich finančních příjmů: úroky, dividendy, příjmy z pojištění, hrubé výnosy z prodeje majetku takového druhu, který může generovat úroky nebo dividendy atd., a zůstatky na účtech. Každý rok k 30. červnu musíme zjištěné informace poslat Specializovanému finančnímu úřadu, který následně zajistí jejich další distribuci všem kompetentním úřadům ostatních států.

Které údaje budeme předávat dál?

Vždy k 30. červnu předáváme Specializovanému finančnímu úřadu ČR a úřadům dalších zemí, kde je klient daňovým rezidentem, tyto údaje za uplynulý kalendářní rok:

Fyzické osoby: Jméno, příjmení, datum narození, trvalá adresa, země daňové rezidence, daňové identifikační číslo, číslo účtu, zůstatek nebo hodnota účtu ke konci roku, hrubá výše úroků, dividend a ostatních příjmů uhrazená nebo převedená na účet.

Právnické osoby: Obchodní firma/Název, IČO, adresa sídla, země daňové rezidence, daňové identifikační číslo, číslo účtu, zůstatek nebo hodnota účtu ke konci roku, hrubá výše úroků, dividend a ostatních příjmů uhrazená nebo převedená na účet.

Omezení odpovědnosti

Tato stránka obsahuje obecné shrnutí informací za účelem jejich poskytnutí klientům ČSOB. V žádném případě ji nelze považovat za daňové nebo právní rady. ČSOB žádným způsobem nezaručuje přesnost a úplnost uvedených informací a nenese odpovědnost za případné chyby nebo ztráty vzniklé v důsledku rozhodnutí vycházejících ze zde uvedených informací.