Přejít k obsahu
Info:
Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.
Více informací o cookies
Rozumím

Životní pojištění pro děti Maxík

Pojistěte svým dětem hezké dětství i budoucnost

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu
Benefit 1 Kombinace pojištění a zhodnocení
Benefit 2 Není nutná prohlídka ani dotazník
Benefit 3 Parametry můžete průběžně upravovat
Benefit 4 Pojištění až do 25 let dítěte

Od 16. 4. 2018 pojištění léčení úrazu v novém!

Proč využít toto pojištění:

 • zajištění pro vaše dítě do budoucna
 • finanční pomoc při vážné nemoci, úrazech a hospitalizaci dítěte
 • část peněz můžete zhodnocovat díky investicím
 • zajistíte peníze navíc třeba na vzdělání, bydlení a cestování

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

 • Jak to probíhá

Pojištění sjednáte jednoduše v kterékoli pobočce.

 • Pojištění může pro dítě ve věku 0–17 let uzavřít každý klient starší 18 let
 • Předložíte občanský průkaz
 • Vyberete si rozsah pojištění a případně také možnosti investování
 • Podepíšete smlouvu, a aby mohlo pojištění začít platit, uhradíte první platbu
 • Za pojištěné dítě se podepisuje zákonný zástupce dítěte

Pojištění může trvat až do 25 let dítěte.

 • Vlastnosti a výhody
 • Přehled pojištění
 • Programy investování
 • Dokumenty ke stažení

Jsme tu pro vás a vaše dítě v případě, když se přihodí něco nepříjemného. Díky pojištění získáte peníze v případě vážné nemoci, trvalých následků, úrazu a hospitalizace a nově i za léčbu úrazu. Zároveň můžete nechat část peněz zhodnocovat do budoucna pomocí jednoduché investice.

 • Jednoduše a rychle – při sjednání není třeba zdravotní prohlídka ani dotazník
 • Pojištění proti lymské borelióze – jako bonus je již v základním pojištění
 • Komplexní úrazové pojištění – výplata bolestného, za hospitalizaci, léčení úrazu a trvalé následky
 • Platby v klidu – využijete platební prázdniny nebo naopak mimořádné vklady
 • Peníze po ruce – můžete vybrat část peněz určených na investice
 • Změny kdykoli – pojištění můžete kdykoli měnit podle potřeby a věku dítěte
 • Bez skrytých poplatků – vždy víte, kolik a za co platíte
 • Věrnostní bonus – odměníme vás každých 5 let trvání pojištění a vrátíme vám 10 % rizikového pojistného

Jak pojištění funguje?

Pojištění se sjednává na dobu určitou, minimálně na 5 let. Můžete je platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně.

Rozsah pojistných krytí si zvolíte podle sebe. Stejně jako program investování, který ovlivní potenciální zhodnocení. Kvalitní pojištění si ale můžete sjednat i bez možnosti zhodnocování.

Informace o poplatcích naleznete v sazebníku, který je součástí pojistných podmínek.

Poskytovatelem pojištění je ČSOB pojišťovna, a.s.

Pojištění vás chrání v případě nenadálých životních situací. Pomůže vám uhradit náklady spojené s léčbou dítěte, ale také vykompenzovat propad příjmu v situaci, kdy musíte s dítětem zůstat doma a starat se o něj. Nastavení pojistné ochrany můžete v průběhu pojištění libovolně měnit podle potřeb a věku dítěte.

 • Trvalé následky úrazu s plněním již od 1 % a až s 6 násobnou progresí
 • Hospitalizace následkem úrazu i nemoci s dvojnásobným plněním v případě hospitalizace na ARO, JIP a u neodkladných operací
 • Vážné choroby
 • Pojištění vyjmenovaných úrazů s výplatou „bolestného“
 • Léčení úrazu s výplatou denní dávky – nově lze sjednat ve dvou variantách („Větší úrazy“ a „Větší i menší úrazy“), včetně dvojnásobného plnění při léčení úrazu v nemocnici, bez podmínky na minimální dobu léčby úrazu
 • Pojištění zproštění od placení pojistného pro dospělé

Pojištění můžete využít pro dlouhodobé zhodnocování finančních prostředků dítěte.

Investovanou částku zhodnocujete prostřednictvím jednoho nebo více programů investování, které můžete kdykoli změnit.

Garantovaný program
Pro velmi opatrné klienty, kteří chtějí mít jistotu pevného zhodnocení vložených prostředků. Jedná se o interní fond pojišťovny. Sazba bude vždy vyhlášena a zveřejněna v sazebníku. Aktuální vyhlášená výše je 1,3 % p.a. K této sazbě může být dle výsledku hospodaření pojišťovny připsán tzv. podíl na hospodaření.

Konzervativní fond
Je vhodný pro velmi opatrného investora, který nerad příliš riskuje, ale zároveň preferuje vyšší hodnocení než na běžném účtu nebo termínovaném vkladu. Pro jednorázové i pravidelné investice s doporučovanou délkou investičního horizontu minimálně 2 až 3 roky.

Vyvážený fond
Je vhodný pro opatrného investora, který akceptuje určité výkyvy na trzích, které mohou způsobit kolísání hodnoty investice, a jehož snahou je ve střednědobém časovém horizontu dosáhnout průměrného výnosu převyšujícího výnos z bankovních vkladů. Vhodný pro jednorázové i pravidelné investice s doporučovanou délkou investičního horizontu minimálně 4 roky.

Růstový fond
Je vhodný pro odvážného investora, který očekává vyšší zhodnocení vložených prostředků a je ochoten podstoupit vyšší riziko. Vhodný pro dlouhodobější a pravidelné investice s doporučovanou délkou investičního horizontu minimálně 5 let.

Dynamický fond
Je vhodný pro odvážného a zkušeného investora, který je ochoten podstoupit významné riziko spočívající v tom, že hodnota investice může klesat pod výchozí hodnotu. Toto riziko je však kompenzované možností vyššího výnosu. Vhodný pro dlouhodobější a pravidelné investice s doporučovanou délkou investičního horizontu minimálně 7 let.

Akciový mix
Je určen pro odvážného investora, který vyhledává možnost vysokého zhodnocení a je obeznámen s riziky akciových trhů. Investice je možné doporučit pouze s dlouhodobým investičním horizontem 7 a více let.

Statusy jednotlivých podkladových fondů

Info:

Upozornění na rizika

Investiční životní pojištění se liší od tradičních produktů životního pojištění. Investiční riziko nese pojistník. Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Investicí se rozumí pojistné snížené o poplatky vztahující se k danému pojištění. Odhady výnosů nezaručují výkonnost v budoucnu.

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.