Vklady

Spoření s bonusem

Úroková sazba

0,01

Úrokový bonus za zřízení a vedení běžného platebního účtu

0,20

Úrokový bonus za investování alespoň 1 000 Kč měsíčně

0,20

Úrokový bonus pro děti do 18 let

0,49

Vyhlašované roční úrokové sazby (v % p. a.)
Úrokový bonus je poskytnut maximálně do výše 250 000 Kč zůstatku na účtu.
Podmínka k účtu: úrokový bonus se poskytuje za zřízení a vedení běžného platebního účtu, s výjimkou účtů spořicích a transakčních.
Podmínka k investování: úrokový bonus se poskytuje za investici do podílových fondů ČSOB a KBC.

Duo Profit

Vyhlašovaná úroková sazba platná do okamžiku splnění podmínek pro fixní úrokovou sazbu (v % p. a.)

0,01

Fixní roční úroková sazba platná po dobu 1 roku (v % p. a.)

2,30*

* Úroková sazba 2,3 % na 1 rok platí pro Duo Profity sjednané v období 1. 9. 2018 – 31. 10. 2018. Pro Duo profity sjednané mimo kampaňové období platí standardní sazba 1,5 %.

Celková výše vkladu nesmí přesáhnout sjednanou maximální částku a zároveň 50 % součtu výše vkladu a investované částky.
Výše částky investované do vybraných podílových fondů musí být stejná nebo vyšší, než je výše zůstatku na spořicím účtu.
Minimální výše investované částky a zároveň minimální výše prvního vkladu je 30 000 Kč.

ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitou – fixní sazba

7 dní

0,01

1 měsíc

0,01

3 měsíce

0,01

6 měsíců

0,01

12 měsíců

0,05

Fixní roční úrokové sazby (% p. a.).
Minimální vklad a zůstatek ve výši 5 000 Kč.

ČSOB Termínovaný vklad Plus – fixní sazba

2 roky

0,05

3 roky

0,05

Fixní roční úrokové sazby (% p. a.).
Minimální vklad a zůstatek ve výši 5 000 Kč.

Konta, běžné účty

ČSOB Premium Konto
Osobní účet 0,00

Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p.a.)

ČSOB Plus Konto

Osobní účet

0,00

Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p. a.)

ČSOB Základní účet
Osobní účet 0,00

Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p. a.)

Obecná ustanovení

Debetní úroková sazba (úroková sazba sankčního charakteru uplatňovaná v případě vzniku debetního zůstatku na účtu) je ve výši REPO sazby ČNB + 8,00 % p.a.

REPO sazba ČNB je úroková sazba v rámci měnové politiky, kterou stanovuje Česká národní banka. Aktuální výši této sazby můžete nalézt na http://www.cnb.cz

 

Povolená přečerpání účtu

Povolené a nepovolené přečerpání účtu

ČSOB Povolené přečerpání*)

18,90

Povolené přečerpání pro studenty*)

17,90

Zákonný úrok z prodlení pro všechny typy přečerpání

REPO sazba ČNB + 8 % p. a.

*) Vyhlašovaná roční pohyblivá úroková sazba (% p.a.)

Úvěry

ČSOB Kreditní karta – Mastercard Standard

Čerpání úvěrového limitu*)

19,90

Kreditní úroková sazba

0,00

Zákonný úrok z prodlení

REPO sazba ČNB + 8 % p.a.

*) Vyhlašovaná roční pohyblivá úroková sazba (% p.a.)

ČSOB Kreditní karta – Premium Karta

Čerpání úvěrového limitu*)

7,90

Kreditní úroková sazba

0,00

Zákonný úrok z prodlení

REPO sazba ČNB + 8 % p.a.

*) Vyhlašovaná roční pohyblivá úroková sazba (% p.a.)

Hypoteční úvěry

% p.a.

ČSOB Hypotéka

individuální

ČSOB Předhypoteční úvěr

individuální

Osobní úvěry

% p.a.

ČSOB Půjčka na lepší bydlení *)

pevná, individuální

ČSOB Půjčka na cokoliv *)

pevná, individuální

ČSOB Konsolidace *)

pevná, individuální

ČSOB Flexibilní půjčky *)

pevná, individuální

Restrukturalizace

pevná, individuální

Zákonný úrok z prodlení

REPO sazba ČNB + 8 % p.a.

*) U těchto úvěrů je dále účtován poplatek za službu poskytnutí úvěru, správu a vedení úvěru viz Sazebník poplatků ČSOB. Neplatí pro ČSOB Flexibilní půjčky.

Revolvingový spotřebitelský úvěr

ČSOB Půjčka po ruce*)

10,90

Kreditní úroková sazba

0,00

Zákonný úrok z prodlení

REPO sazba ČNB + 8 % p.a.

*) Vyhlašovaná roční pohyblivá úroková sazba (% p.a.)

 

Produkty, jejichž prodej byl zastaven

Vklady

ČSOB Spořicí účet

Vyhlašovaná úroková sazba pro zůstatky do 250 000 Kč

0,20

Vyhlašovaná úroková sazba pro zůstatky nad 250 000 Kč

0,01

Výpovědní lhůta

1 den

Vyhlašované roční úrokové sazby (v % p. a.)
Každý klient si může otevřít pouze jeden ČSOB Spořicí účet, minimální počáteční vklad je stanoven ve výši 5 000 Kč.

ČSOB Duo Profit Plus

Fixní úroková sazba platná po dobu 1 roku (v % p. a.)

1,30

Vyhlašovaná úroková sazba platná po uplynutí 1 roku fixní úrokové sazby (v % p. a.)

0,01

Celková výše vkladu nesmí přesáhnout sjednanou maximální částku a zároveň 50% součtu výše vkladu a investované částky.
Výše částky investované do vybraných podílových fondů musí být stejná nebo vyšší, než je výše zůstatku na spořicím účtu.
Minimální výše investované částky a zároveň minimální výše prvního vkladu je 30 000 Kč

ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitou – fixní sazba

14 dní

0,01

21 dní

0,01

2 měsíce

0,01

4 měsíce

0,01

5 měsíců

0,01

7 měsíců

0,01

8 měsíců

0,01

9 měsíců

0,01

10 měsíců

0,01

11 měsíců

0,01

18 měsíců

0,05

4 roky

0,05

Fixní roční úrokové sazby (% p.a.).
Minimální vklad a zůstatek ve výši 5 000 Kč

ČSOB Spořicí účet s prémií

Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p.a.) pro zůstatky do 250 000 Kč

0,10

Fixní prémiová sazba (% p.a.)

0,01

Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p.a.) pro zůstatky nad 250 000 Kč

0,01

Minimální počáteční vklad ve výši 5 000 Kč.
V případě, že klient vlastní více účtů, jejichž součet vkladů je vyšší než 250 tisíc Kč, budou účty, kromě účtu s nejvyšším zůstatkem, úročeny vyhlašovanou sazbou pro zůstatky nad 250 tisíc Kč.

Běžné účty a konta

ČSOB Konto
Osobní účet 0,00

Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p. a.)
Minimální vklad pro zřízení účtu ve výši 200 Kč.

ČSOB Aktivní konto

Osobní účet

0,00

Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p.a.)

ČSOB Dětské konto

Vyhlašovaná úroková sazba pro zůstatky do 50 000 Kč

0,50

Vyhlašovaná úroková sazba pro zůstatky nad 50 000 Kč

0,01

Vyhlašované roční úrokové sazby (% p.a.)
Minimální vklad pro zřízení účtu ve výši 100 Kč.

Obecná ustanovení

Debetní úroková sazba (úroková sazba sankčního charakteru uplatňovaná v případě vzniku debetního zůstatku na účtu) je ve výši REPO sazby ČNB + 8,00 % p.a.

REPO sazba ČNB je úroková sazba v rámci měnové politiky, kterou stanovuje Česká národní banka. Aktuální výši této sazby můžete nalézt na www.cnb.cz.

 

Povolená přečerpání účtu

ČSOB Konto

Povolené přečerpání – poskytované na dobu určitou s možností obnovy

13,90

Povolené přečerpání – pro účty otevřené do 31. 7. 2003 *)

3M PRIBOR + 6,00

Zákonný úrok z prodlení

REPO sazba ČNB + 7 % p.a.

Vyhlašované roční úrokové sazby (% p.a.)
*) Pro uvedené povolené přečerpání je pohyblivá sazba s fixací na 3 měsíce.

ČSOB Aktivní konto

Povolené přečerpání – poskytované na dobu určitou s možností obnovy

12,90

Povolené přečerpání – pro účty otevřené do 31. 7. 2003 *)

3M PRIBOR + 6,00

Zákonný úrok z prodlení

REPO sazba ČNB + 7 % p.a.

Vyhlašované roční pohyblivé úrokové sazby (% p.a.)
*) Pro uvedené povolené přečerpání je pohyblivá sazba s fixací na 3 měsíce.

ČSOB Exkluzivní konto

Povolené přečerpání – poskytované na dobu určitou s možností obnovy

12,90

Povolené přečerpání – pro účty otevřené do 31. 7. 2003 *)

3M PRIBOR + 6,00

Zákonný úrok z prodlení

REPO sazba ČNB + 7 % p.a.

Vyhlašované roční pohyblivé úrokové sazby (% p.a.)
*) Pro uvedené povolené přečerpání je pohyblivá sazba s fixací na 3 měsíce.

ČSOB Osobní konto (produkt poskytován do 31. 10. 2002)

Povolené přečerpání – poskytované na dobu určitou s možností obnovy

13,90

Povolené přečerpání finančně kryté do 30. 4. 2001

14,00

Povolené přečerpání zajištěné do 30. 4. 2001

12,00

Povolené přečerpání – pro účty otevřené do 31. 7. 2003 *)

3M PRIBOR + 8,00

Zákonný úrok z prodlení

REPO sazba ČNB + 7 % p.a.

Vyhlašované roční pohyblivé úrokové sazby (% p.a.)
*) Pro uvedené povolené přečerpání je pohyblivá sazba s fixací na 3 měsíce.

Úvěry

ČSOB Kreditní karta – Mastercard World

Čerpání úvěrového limitu*)

19,90

Kreditní úroková sazba

0,00

Zákonný úrok z prodlení

REPO sazba ČNB + 8 % p.a.

*) Vyhlašovaná roční pohyblivá úroková sazba (% p.a.)

ČSOB Kreditní karta – Mastercard GOLD

Čerpání úvěrového limitu*)

17,90

Kreditní úroková sazba

0,00

Zákonný úrok z prodlení

REPO sazba ČNB + 7 % p.a.

*) Vyhlašovaná roční pohyblivá úroková sazba (% p.a.)

ČSOB Kreditní karta – Mastercard Platinum

Čerpání úvěrového limitu*)

17,90

Kreditní úroková sazba

0,00

Zákonný úrok z prodlení

REPO sazba ČNB + 8 % p.a.

*) Vyhlašovaná roční pohyblivá úroková sazba (% p.a.)

ČSOB Úvěrová karta – období čerpání tři měsíce (produkt poskytován do 31. 10. 2002)

Čerpání úvěrového limitu k ČSOB TOP kontu

3M PRIBOR + 6,00

Čerpání úvěrového limitu k ČSOB Osobnímu kontu

3M PRIBOR + 8,00

Kreditní zůstatek charge účtu

1,00

Zákonný úrok z prodlení

REPO sazba ČNB + 7 % p.a.

Roční pohyblivé úrokové sazby (% p.a.)
Pro povolené čerpání pohyblivá sazba s fixací na 3 měsíce

ČSOB Úvěrová karta – období čerpání jeden měsíc (produkt poskytován do 30. 6. 2004)

Čerpání úvěrového limitu

0,00

Kreditní zůstatek charge účtu

1,00

Zákonný úrok z prodlení

24,00

Roční pohyblivé úrokové sazby (% p.a.)

Osobní úvěry – pevná úroková sazba

% p.a.

IPB Bankovní úvěr do 1 roku (prodej ukončen k 19. 6. 2000)

13,50

IPB Bankovní úvěr do 4 let (prodej ukončen k 19. 6. 2000)

14,00

IPB Bankovní úvěr nad 4 roky (prodej ukončen k 19. 6. 2000)

14,50

Zákonný úrok z prodlení

REPO sazba ČNB + 7 % p.a.

Obecná ustanovení

U úvěrů na družstevní bytovou výstavbu platí jednotná sazba úroku z prodlení ve výši 20,00 % p.a.

REPO sazba ČNB je úroková sazba v rámci měnové politiky, kterou stanovuje Česká národní banka. Aktuální výši této sazby můžete nalézt na www.cnb.cz.