Úvěry

Spotřebitelské úvěry – neúčelové, účelové, konsolidace

ČSOB Flexibilní půjčky

Vedení účtu / správa úvěru

zdarma

Zpracování úvěru

zdarma

Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru

zdarma

Změna smluvní dokumentace (provedena také formou oznámení banky):

Zvýšení, snížení nebo odklad splátky za stanovených smluvních podmínek

zdarma

Ostatní změny, včetně restrukturalizace úvěru, zvýšení, snížení nebo odkladu splátky nad rámec stanovených smluvních podmínek

500 Kč

Sazby pojištění k Flexibilním půjčkám

Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta Pro zdraví (pojištění pro případ smrti nebo invalidity a pracovní neschopnosti)

6,6 % z měsíční úvěrové splátky a poplatku za správu úvěru

Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta Pro práci (pojištění pro případ smrti nebo invalidity a ztráty příjmů)

6,6 % z měsíční úvěrové splátky a poplatku za správu úvěru

Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta Pro všechno (pojištění pro případ smrti nebo invalidity, pracovní neschopnosti a pro případ ztráty příjmů)

8,8 % z měsíční úvěrové splátky a poplatku za správu úvěru

ČSOB Půjčka po ruce

Zpracování úvěru

zdarma

Vedení účtu a správa úvěru s elektronickým/papírovým výpisem

zdarma / 30 Kč

Čerpání úvěru elektronickým převodem, podání žádosti o čerpání na pobočce nebo prostřednictvím klientského centra

zdarma

Změna smluvní dokumentace (provedena také formou oznámení banky):

Změna varianty rychlosti splácení, změna úvěrového limitu, změna dne splatnosti, změna čísla účtu pro splácení, dodatečný vstup do pojištění schopnosti splácet nebo zrušení pojištění schopnosti splácet

zdarma

Ostatní změny, včetně restrukturalizace úvěru nad rámec stanovených smluvních podmínek

500 Kč

Úhrada nákladů spojených s předčasnou splátkou úvěru

Zdarma

Sazba pojištění schopnosti splácet k Půjčce po ruce

Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta Pro práci (pojištění pro případ smrti nebo invalidity a pro případ ztráty zaměstnání)

6,9 % z minimální měsíční splátky úvěru

Karta k Půjčce po ruce

Poplatek za služby spojené s kartou vydanou k účtu (měsíčně)

zdarma

Výběr z bankomatu ČSOB v ČR a SR

zdarma

Výběr z bankomatu jiné banky v ČR

40 Kč

Výběr z bankomatu v zahraničí

100 Kč

Výběr hotovosti na České poště

40 Kč

Poplatky za další služby spojené s kartou k Půjče po ruce se řídí poplatky v sekci Platební karty a nálepky.

Nedodržení smluvních podmínek spotřebitelských úvěrů

Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky

300 Kč / 500 Kč

Hypoteční úvěry

Přehled nejčastějších poplatků, odměn, úhrad nákladů a úroků dle Sazebníku Hypoteční banky, a.s., které se vztahují na hypoteční úvěry sjednávané ČSOB jako zmocněncem jménem a na účet Hypoteční banky, a.s., člena skupiny ČSOB.

Využijte naši novou Hypoteční zónu a ušetřete. Zóna vám oproti obsluze přes pobočku banky nabízí:

Získání prostředků z úvěru

Čerpání úvěru (první až páté) zdarma
Zjištění aktuální hodnoty nemovitosti Expresním protokolem o stavu stavby zdarma

Vedení a správa úvěru

Zaslání výpisu k úvěru zdarma
Zaslání potvrzení o výši zaplacených úroků za kalendářní rok zdarma

Ostatní poplatky hradíte dle Sazebníku.

Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12. 2016.

Kompletní Sazebník Hypoteční banky včetně termínů splatnosti jednotlivých poplatků je dostupný na www.hypotecnibanka.cz

Příprava úvěru

Náhrada nákladů na ocenění nemovitosti:

– Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

zdarma

– Ocenění nemovitosti v případě převažujícího účelu refinancování z jiného peněžního ústavu

zdarma

– Zjednodušené ocenění bytu odhadcem s elektronickými podklady od klienta

1 900 Kč

– Standardní ocenění bytu / nebytové jednotky odhadcem

3 900 Kč

– Ocenění rodinného domu nebo objektu rodinné rekreace (včetně pozemků) a samostatného pozemku

4 900 Kč

– Ocenění ostatních typů nemovitostí

9 900 Kč

Poskytnutí úvěru:

– Poskytnutí úvěru na bydlení

zdarma

– Poskytnutí úvěru v případě převažujícího účelu refinancování z jiného peněžního ústavu

zdarma

– Pořízení listu vlastnictví z katastru nemovitostí elektronicky (před podpisem Smlouvy)

zdarma

– Poskytnutí neúčelového úvěru

2 900 Kč

– Poskytnutí neúčelové části k úvěru na bydlení

2 900 Kč

– Zaslání zástavní smlouvy a podání návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí za klienta

300 Kč + správní poplatek

Získání prostředků z úvěru

Rezervace finančních prostředků v případě převažujícího účelu refinancování z jiného peněžního ústavu

zdarma

Rezervace finančních prostředků

0,5 % za rok z nevyčerpané částky úvěru

Čerpání úvěru:

– První čerpání úvěru zadané přes pobočku nebo korespondenčně, případně šesté a každé další čerpání

1 000 Kč

– Čerpání úvěru na základě podaného návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí sjednané ve Smlouvě

1 900 Kč

– Expresní čerpání (uvolnění finančních prostředků z úvěru následující pracovní den po podání žádosti o čerpání při splnění smluvních podmínek)

1 900 Kč / pokyn

– Prioritní platba (ve shodný den odeslání finančních prostředků z úvěru a zároveň připsání prostředků na účet příjemce)

600 Kč / položka

Vyhotovení Protokolu o stavu stavby odhadcem banky (zjištění aktuální hodnoty nemovitosti)

1 500 Kč

Vedení a správa úvěru

Zaslání výpisu k úvěru e-mailem

zdarma

Informativní SMS o nedostatku peněz na účtu pro splácení úvěru

zdarma

Vedení a správa úvěru

150 Kč / měsíc

Poplatek účtujeme za služby, které souvisí s vedením a správou úvěru, ale nejsou samostatně zpoplatněné tímto Sazebníkem (veškerá samostatně nezpoplatněná písemná a telefonická komunikace ze strany banky na podnět klienta, stálá služba infolinky klientských služeb v její provozní době atd.). Poplatek účtujeme za každý i započatý měsíc od uzavření Smlouvy až do doby splacení úvěru.

Každá změna smluvních podmínek podle individuálního požadavku klienta:

– Změna oznámením banky

500 Kč

– Změna dohodou, dodatkem ke Smlouvě

3 900 Kč

Vystavení prohlášení o podmínkách vzdání se zástavního práva nebo o vzdání se zástavního práva formou písemného prohlášení

1 000 Kč / úkon + správní poplatek

Zaslání výpisu k úvěru poštou

50 Kč

Zaslání potvrzení o výši zaplacených úroků za kalendářní rok poštou

100 Kč (vč. DPH)

Další služby a nadstandardní úkony související se správou úvěru (např. vydání fotokopie dokladu, vystavení bankovní informace o klientovi)

500 Kč / úkon (vč. DPH)

Zaslání pokynu k výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí

500 Kč / úkon + správní poplatek

Plátcem všech poplatků, úroků, odměn a úhrad nákladů je klient (dle Smlouvy).

Pod pojmem „Smlouva“ se rozumí smlouva o poskytnutí hypotečního úvěru uzavřená mezi klientem a Hypoteční bankou, a.s.

Pod pojmem „správní poplatek“ se rozumí skutečný správní poplatek stanovený právním předpisem, který hradí Hypoteční banka, a.s., za daný úkon (např. katastru nemovitostí).

Doplňkové služby ČSOB k hypotékám – vyhotovení smlouvy o úhradě kupní ceny

Uzavření smlouvy (služba je poskytována pouze stávajícím klientům ČSOB nebo klientům, kteří si sjednali ČSOB Hypotéku)

0,2 % ze spravované částky, min. 9 000 Kč, max. 40 000 Kč, nad 20 mil. Kč uložené částky stanovováno individuálně