Pro vzdělání

Pomáháme dětem, rodičkům i učitelům ve finančním vzdělávání

Jan Sadil

„Finanční gramotnost je pro nás přirozeným a klíčovým tématem. Česká společnost na tom s finančním vzděláváním není dlouhodobě dobře, lidé neumějí hospodařit s penězi a plánovat. Pro nás je velmi důležité, aby se naši klienti ve světě financí orientovali. Chceme se proto podělit o své zkušenosti. Jsme přesvědčeni, že s finančním vzděláváním se musí začít už u dětí. Dospělým, kteří spadli do dluhové pasti, potom nabízíme cestu ven s pomocí bezplatných poraden a přednášek. V roce 2020 rozšiřujeme náš program ve spolupráci s Policií ČR o vzdělávání dětí ve velmi aktuální oblasti digitální bezpečnosti.“

Jan Sadil, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB

Vzděláváme naše děti – Finanční vzdělávání ČSOB pro školy

 • Od roku 2016 nabízíme základním a středním školám výukový program Finanční vzdělávání ČSOB pro školy. Do vzdělávacího programu je zapojeno přes 440 zaměstnanců (dobrovolných ambasadorů) ČSOB, kteří bez mála ve třech stovkách českých škol odučili přes 1 500 hodin a předstoupili před více než 25 000 žáků.
 • Ve spolupráci s odborníky z Národního ústavu vzdělávání jsme vytvořili originální výukové materiály. Při výuce se zaměřujeme na hlavní oblasti: peníze, hospodaření domácnosti, finanční produkty a právo a spotřebitelé. Nabízíme i další aktuální témata, na která lze semináře v případě zájmu zaměřit: kybernetická bezpečnost, moderní platební prostředky a metody, odpovědné zadlužování, exekuce a funkce a činnosti dohledových orgánů.
 • Zábavná interaktivní forma přednášky, originální výukové materiály, kterými provází maskot Filip, a návštěva odborníka představují pro žáky zpestření výuky. Naši práci oceňují i ředitelé a učitelé, kteří se o téma rádi podělí s experty a často zaujatě naslouchají společně se svými studenty.
Finanční vzdělávání ČSOB pro školy

„Finanční gramotnost je v naší společnosti čím dál tím důležitější. A proto na konci listopadu navštívili naši školu specialisté z ČSOB, kteří si připravili program pro děti od čtvrté až po devátou třídu. Seznámili děti se zásadami ochrany osobních údajů, hovořili o tom, jak nakládat a zacházet s penězi v běžném životě, ale také například o tom, že není dobré brát si vždy půjčku. Většina zúčastněných dětí si chválila takto užitečně strávený čas.“

Markéta Machillová, ZŠ Panenský Týnec

„Moje premiéra se povedla. Dětem se nechtělo domů (byla to jejich poslední hodina), diskuse pokračovala i po zvonění. Paní učitelky byly také spokojené a chtějí pokračovat. A já z toho měl skvělý zážitek.“

Jiří Kožíšek, ambasador ČSOB, ředitel mikroregionu, Mikroregion Cheb

Nahrávám přehrávač...

Vzdělávání v digitální bezpečnosti

 • Jako banka, která důsledně chrání data svých klientů, dáváme důraz i na vzdělávání v oblasti bezpečnosti na internetu a obraně proti hackerským útokům. Všechny informace a bezpečnostní doporučení pro naše klienty shromažďujeme na našich stránkách Průvodce bezpečností.
 • Spolupracujeme s youtubery na hravém vzdělávání mladých lidí, nebojíme se šokovat, aby téma digitální bezpečnosti bylo slyšet. Proto jsme např. v dubnu 2017 spustili guerillovou kampaň, při které jsme do virtuálního prostoru vyslali falešné stránky internetového bankovnictví a sledovali, kolik lidí na ně zareaguje – výsledek nás utvrdil v tom, že program on-line bezpečnosti má nadále smysl.
 • Téma digitální bezpečnosti propojujeme i našimi vzdělávacími programy. Navázali jsme unikátní spolupráci s Policí ČR, která se digitální bezpečnosti věnuje v rámci svých preventivních programů. Společně reagujeme na aktuální situaci a spolupracujeme i na vzdělávání dětí přímo ve školách.
 • V oblasti digitální bezpečnosti a řešení konkrétních problémů, se kterými se děti setkávají, spolupracujeme také s Linkou bezpečí. Již pátým rokem jsme jejím generálním partnerem.
Nahrávám přehrávač...

Spolupracujeme se science centry

Od roku 2016 jsme se postupně stali partnery pěti science center po celém Česku:

 • Techmania science center, Plzeň
 • Svět techniky, Ostrava
 • iQLANDIA, Liberec
 • VIDA! science centrum, Brno
 • Pevnost poznání, Olomouc

Science centra každoročně navštíví více než 1,3 mil. lidí, z toho téměř 300 tisíc žáků škol. Ve spolupráci se čtyřmi science centry jsme vytvořili výukové programy zaměřené na finanční i digitální vzdělávání. Dosud se jich zúčastnilo více než 3 tisíce dětí.

Pomáháme lidem nespadnout do dluhové pasti

Kromě vzdělávání ve školách pracujeme i s nejstarší generací v senior klubech. Podporujeme i prevenci dluhové pasti ve spolupráci s organizací Člověk v tísni, spolufinancujeme bezplatné dluhové poradenství a odpovědné oddlužování prostřednictvím Poradny při finanční tísni.

digiGrant @ ČSOB

Od roku 2010 provozujeme ČSOB Nadační program vzdělání, v němž jsme dosud rozdělili více než 15 milionů korun mezi 145 projektů. Od roku 2019 se grantový program pod názvem „digiGrant @ ČSOB“ zcela soustředí na digitální bezpečnost.

Podrobné informace o grantovém řízení