Pro vzdělání

Více než 600 hodin odučili naši ambasadoři na českých školách od roku 2016
Petr Hutla
„Bankovní instituce a finanční gramotnost k sobě patří, proto se chceme podělit o své zkušenosti. Pro banku je nesmírně důležité, aby se její klienti ve světě financí orientovali. Jsme přesvědčeni, že s finančním vzděláváním se musí začít už u dětí. Dospělým, kteří spadli do dluhové pasti, potom nabízíme cestu ven díky bezplatným poradnám a přednáškám.“

 

Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB

Pro vzdělání logo

Pro ČSOB je finanční gramotnost přirozeným a klíčovým tématem. Průzkumy ukazují, že česká společnost na tom není s finančním vzděláváním dobře, lidé neumí s penězi hospodařit a dlouhodobě své výdaje plánovat. Dluhy, insolvence a exekuce jsou pak často osobní tragédií.

S finančním vzděláním se musí začít už u dětí. Proto se o šíření finančního vzdělání staráme ve školách, dále také podporujeme organizace, které poskytují bezplatné poradenství, vypisujeme grantové výzvy a soustředíme se na kybernetickou bezpečnost.

Vzděláváme naše děti

Vzděláváme naše děti – Finanční vzdělávání ČSOB pro školy

  • Od roku 2016 navštěvujeme základní a střední školy s projektem Finanční vzdělávání ČSOB pro školy. Filip, maskot projektu, seznamuje žáky s životními situacemi, které jsou spojeny s financemi, a ukazuje jejich řešení. Do vzdělávacího programu je zapojeno přes 440 zaměstnanců (ambasadorů) ČSOB, kteří bez mála ve třech stovkách českých škol odučili přes 1500 hodin.
  • Zábavná interaktivní forma přednášky, originální materiály a návštěva odborníka je pro žáky zpestřením výuky. Naši práci oceňují i ředitelé a učitelé, kteří téma rádi nechávají expertům a často se vzdělávají společně se svými studenty.
Finanční vzdělávání ČSOB pro školy
Nahrávám přehrávač...
Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost

  • Jako banka, která pevně chrání data svých klientů, dáváme důraz i na vzdělávání o bezpečnosti na internetu a obraně proti hackerským útokům. Všechny informace a rady shromažďujeme na našich stránkách Průvodce bezpečností.
  • Spolupracujeme s youtubery na hravém vzdělávání mladých lidí, nebojíme se šokovat, aby téma kyberbezpečnosti bylo slyšet. Proto jsme např. v dubnu 2017 spustili guerillovou kampaň, při které jsme do virtuálního prostoru vyslali falešné stránky internetového bankovnictví a sledovali, kolik lidí na ně zareaguje – výsledek nás utvrdil v tom, že program on-line bezpečnosti má nadále smysl.
Nahrávám přehrávač...
Hledáme řešení dluhové pasti

Hledáme řešení dluhové pasti

  • Jsme partnery Asociace občanských poraden, nezávislé a specializované organizace pro veřejnost. Díky projektu Dluhové poradenství se tak každý může bezplatně informovat o jakémkoliv finančním tématu anebo se poradit v případě finančních problémů. Kromě toho podporujeme pracovníky poradny při jejich vzdělávacích přednáškách Aby dluhy netížily.
  • Snažíme se pomáhat také v situacích, když už dluhy nastaly: podporujeme provoz a rozvoj Poradny při finanční tísni, jejíž experti radí občanům s odpovědným zadlužováním a pomáhají jim řešit problémy při předlužení.

Pomáháme těm, kdo pomáhají

Víme, že téma finanční gramotnosti a bezpečnosti je natolik široké, že vyžaduje spolupráci více odborníků a organizací. Proto pravidelně vyhlašujeme grantové řízení ČSOB Nadační program vzdělání, kde jsme za posledních sedm let ocenili přes 120 projektů částkou 12 milionů korun. S naší pomocí tak jednotlivci i neziskové organizace spustili projekty finančního vzdělávání seniorů, osob se zdravotním postižením nebo sociálně znevýhodněných i projekty bojující proti kyberšikaně.