Pro soužití

640 hodin strávili zaměstnanci ČSOB za první půlrok 2017 pomocí seniorům a hendikepovaným osobám
Jiří Vévoda
„Podávat pomocnou ruku těm, kdo ji potřebují, je přirozenou součástí naší každodenní činnosti. Snažíme se přizpůsobit naše služby lidem s tělesným postižením, seniorům, ale nejen jim. A pokud nedokážeme pomoci přímo, hledáme cestu ve spojení s neziskovými organizacemi a využitím jejich zkušeností.“

 

Jiří Vévoda, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB

Pro souziti logo

Pro naše klienty jsme partnerem ve světě financí. Jsme si vědomi toho, že naše služby a produkty využívají po celý svůj život. Dobře tak známe jejich problémy a výzvy, které řeší jak v produktivním věku, tak i ve stáří.

V každé životní situaci podáváme našim klientům pomocnou ruku. Nabízíme jim specializované produkty a služby, podporujeme také neziskové projekty a účastníme se veřejné diskuse.

Komu pomáhame

Zaměřujeme se na seniory i na ty, kteří se na toto životní období připravují. Nezapomínáme ani na sendvičovou generaci, jejíž představitelé se starají o svoje děti a zároveň věnují volný čas svým rodičům. Pomáháme i lidem s tělesným, zrakovým nebo sluchovým hendikepem.

Odpovědné produkty

  • Seniorům i rodičům na mateřské nebo rodičovské dovolené poskytujeme zvýhodněné vedení účtů a další produkty. Lidem s hendikepem umožnujeme využívání bankovních služeb prostřednictvím bezbariérových poboček, služby eScribe a on-line přepisu klientské linky pro neslyšící, poboček s akustickými majáčky a bankomatů s hlasovou navigací pro nevidomé.
  • Neziskovým organizacím nabízíme zvýhodněné bankovní produkty, platební brány pro on-line dobročinné sbírky i unikátní platební terminály pro bezhotovostní příjem darů.
Logo Domov Sue Ryder

Neztratit se ve stáří

  • Ve spolupráci s neziskovou organizací Sue Ryder poskytujeme poradenskou platformu Neztratit se ve stáří, která na jedno místo soustřeďuje informace a rady, které by senioři a jejich blízcí museli jinak komplikovaně zjišťovat z různých zdrojů.
  • Informace a rady jsou veřejně dostupné na webové stránce www.neztratitsevestari.cz, lidé mohou využít i telefonickou linku. Senioři se mohou poradit o využívání různých druhů pečovatelských služeb, požádat o pomoc se získáním finanční podpory nebo využít právní poradnu.
Nahrávám přehrávač...