Pro přírodu

Od roku 2017 nakupujeme 100 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů
Petr Knapp
„Podporujeme paperless přístup, elektromobilitu zaměstnanců nebo svítíme LED zdroji. Naše ekologické smýšlení také promítáme i do našich ekologických budov a bankovních i pojišťovacích produktů. V ochraně životního prostředí tak děláme daleko víc, než co se považuje za standard.“

 

Petr Knapp, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB

Pro přírodu logo

Pro ČSOB a celou skupinu KBC je životní prostředí a ekologicky šetrný přístup prioritou. Nejen slovy, ale také činy. Naše budovy, například v Praze či Hradci Králové, mohou sloužit jako příklad udržitelného rozvoje, naši zaměstnanci za sebou nechávají minimální ekologickou stopu a také klienti svoji finanční agendu čím dál víc přesouvají do elektronické podoby.

Centrála ČSOB

Co děláme pro životní prostředí

  • Dlouhodobě pracujeme na snižování energetické náročnosti našich poboček a sídel. Nové budovy využívají moderní způsoby vytápění a chlazení prostřednictvím geotermální energie.
  • Soustavně snižujeme množství odpadu, používáme papír se sníženou gramáží a kancelářské potřeby, jejichž výroba a likvidace nezatěžuje životní prostředí. Zavedli jsme spánkový režim osobních počítačů pro celou naši skupinu.
  • Snižujeme ekologickou stopu a jízdu služebními vozidly, protože díky moderním technologiím mohou kolegové spolupracovat na dálku. Navíc si zaměstnanci mohou nabít svoje elektromobily přímo v garážích nových sídel ČSOB.
  • Prioritně spolupracujeme s dodavateli, kteří jsou stejně jako my držiteli certifikátu potvrzujícího dodržování environmentálních norem.
  • Chceme, aby díky biometrickému podpisu bylo co nejvíc klientské dokumentace vedeno jen elektronicky.
Jaké jsou konkrétní výsledky

Jaké jsou konkrétní výsledky

  • Za posledních šest let klesla spotřeba elektřiny v ČSOB o více než 20 %, roční úspora dosahuje více než 20 milionů korun.
  • Svítíme LED zdroji, používáme DALI zařízení (systém řízení osvětlení) a postupně přecházíme na autonomní řízení osvětlení. Výsledkem je celkové snížení spotřeby energie na osvětlení o 40–50 %.
  • Ohleduplnost ČSOB k životnímu prostředí potvrzuje i certifikát LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), který získala budova centrály v pražských Radlicích.
  • V červnu 2017 jsme certifikovali systém environmentálního managementu ISO 14001, vztahující se na budovu NHQ Radlická 333/150, Praha 5.