Grantový kalendář

Grantové programy a aktivity pro zapojení

Měsíc Název grantu, typ aktivity Podrobnější informace
Leden
Únor Fond vzdělání Udělení stipendií zdravotně a sociálně znevýhodněným studentům v rámci společného projektu ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, který běží od roku 1995. Uzávěrka žádostí o stipendium: 25. února.
Start it @ČSOB GREEN CHALLENGE Vyhlášení mimořádného kola akcelerace pro udržitelné startupy. Hledáme inovace, které míří na dynamický trh udržitelných řešení a ulehčují firmám plnění nově vznikajících požadavků souvisejících s opatřeními proti klimatické změně. Podpoříme je poskytnutím odborných konzultací, mentoringem a napojením na potenciální klienty/partnery. Uzávěrka přihlášek 17. února 2022. Výběr startupů: březen 2022.
Březen ČSOB pomáhá regionům Vyhlášení prvního kola 10. ročníku programu ČSOB pomáhá regionům, který podpoří projekty, jež mají za cíl zlepšit život a životní prostředí v celé České republice. Výsledky: červenec.
Hodina Země Sobota 26. března – symbolické zhasnutí světel od 20.30 do 21.30. Celosvětová akce pořádaná Světovým fondem na ochranu přírody, v ČR Ekologickým institutem Veronica, ke které se ČSOB připojuje od roku 2010.
ČSOB start it social Vyhlášení 10. ročníku grantového programu zaměřeného na podporu sociálního podnikání. Výsledky: konec června.
Duben START IT @ ČSOB Vyhlášení 9. vlny akceleračního programu pro startupy. Hledáme výborné týmy přinášející inovace na český trh. Podpoříme je poskytnutím odborných konzultací, mentoringem a napojením na potenciální klienty/partnery. Uzávěrka přihlášek: 14. dubna 2022. Výběr startupů: 9. května 2022.
Květen Do práce na kole Zaměstnanci ČSOB se pravidelně účastní kampaně občanského sdružení Auto*Mat, která probíhá po celý květen. Letos se koná již 12. ročník.
Cena Olgy Havlové 2022 Ocenění, které každoročně uděluje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a které ČSOB pravidelně podporuje, vyzdvihuje pozoruhodné osobnosti, které dokázali překonat vlastní handicap a svoje síly vynakládají ve prospěch ostatních. Kandidáty mohou navrhnout organizace zaměřené na pomoc a podporu lidí se zdravotním postižením i občané, kteří se s takovými lidmi ve svém okolí setkávají. Hlasování o Cenu veřejnosti probíhá do 15. května. Slavnostní vyhlášení proběhne 23. května.
Červen Výroční zpráva o společenské odpovědnosti skupiny ČSOB za rok 2021 Výroční zprávy z předchozích let naleznete na našem webu.
Červenec
Srpen Fond vzdělání Udělení stipendií zdravotně a sociálně znevýhodněným studentům v rámci společného projektu ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, který běží od roku 1995. Uzávěrka žádostí o stipendium: 25. srpna.
Září ČSOB pomáhá regionům Vyhlášení druhého kola 10. ročníku programu ČSOB pomáhá regionům, který podpoří projekty, jež mají za cíl zlepšit život a životní prostředí v celé České republice. Výsledky: leden 2023.
Říjen START IT @ ČSOB Vyhlášení 10. vlny akceleračního programu pro startupy. Hledáme výborné týmy přinášející inovace na český trh. Podpoříme je poskytnutím odborných konzultací, mentoringem a napojením na potenciální klienty/partnery. Uzávěrka přihlášek: 20. října 2022.
Listopad Charitativní svařák 24. listopadu, 15:00–18:00 – stánek se svařeným vínem a nealkoholickým punčem před budovou ústředí ČSOB v Praze – Radlicích (stanice MHD Radlická). Veškerý výtěžek putuje na podporu neziskových organizací.
Prosinec Charitativní svařák 1. a 15. prosince, 15:00–18:00 – stánek se svařeným vínem a nealkoholickým punčem před budovou ČSOB v Hradci Králové, Collinova 573.
8. prosince, 15:00–18:00 – stánek se svařeným vínem a nealkoholickým punčem před budovou ústředí ČSOB v Praze – Radlicích (stanice MHD Radlická).
Veškerý výtěžek putuje na podporu neziskových organizací.