Grantový kalendář

Grantové programy a aktivity pro zapojení

*naše grantové programy, do kterých se můžete přihlásit

Měsíc Název grantu, typ aktivity Podrobnější informace
Leden    
Únor Fond vzdělání Udělení stipendií zdravotně a sociálně znevýhodněným studentům v rámci společného projektu ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, který běží od roku 1995. Uzávěrka žádostí o stipendium: 25. února.
Březen Týden komunikace osob se sluchovým postižením 7. ročník celorepublikového osvětového festivalu neziskové organizace Orbi Pontes se uskuteční 1. – 8. března.
Hodina Země Sobota 30. března – symbolické zhasnutí světel od 20.30 do 21.30. Celosvětová akce pořádaná Světovým fondem na ochranu přírody, v ČR Ekologickým institutem Veronica, ke které se ČSOB připojuje od roku 2010.
ČSOB pomáhá regionům* Vyhlášení prvního kola 7. ročníku programu ČSOB pomáhá regionům, který podpoří projekty, jež mají za cíl zlepšit život a životní prostředí v celé České republice. Výsledky: červen.
Duben Sluníčkový den pro opuštěné děti a pěstounské rodiny 25. dubna – celorepubliková sbírka Nadačního fondu Rozum a Cit, kterou ČSOB tradičně podpoří formou bezplatného poskytnutí bankovních služeb při zpracování vybrané hotovosti.
Výroční zpráva Společenské odpovědnosti Skupiny ČSOB za rok 2018 Výroční zprávy z předchozích let naleznete na našem webu.
ČSOB Grantový program Naše Radlice* Vyhlášení prvního ročníku programu Naše Radlice, který podpoří projekty, jež mají za cíl zlepšit život a životní prostředí v lokalitě Radlic. Výsledky: září.
Květen Cena Olgy Havlové 2019 Ocenění, které každoročně uděluje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a které ČSOB pravidelně podporuje, vyzdvihuje pozoruhodné osobnosti, které dokázali překonat vlastní handicap a svoje síly vynakládají ve prospěch ostatních. Kandidáty mohou navrhnout organizace zaměřené na pomoc a podporu lidí se zdravotním postižením i občané, kteří se s takovými lidmi ve svém okolí setkávají. Nominace: od 31. ledna do 10. dubna.
Do práce na kole Zaměstnanci ČSOB se pravidelně účastní kampaně občanského sdružení Auto*Mat, která probíhá po celý květen. Letos se koná již 9. ročník.
digiGrant @ ČSOB* Vyhlášení grantového programu zaměřeného na bezpečnost v online prostředí. Výsledky: 27. srpna.
Červen ČSOB start it social Vyhlášení 7. ročníku grantového programu zaměřeného na podporu sociálního podnikání. Výsledky: listopad.
Červenec
Srpen Fond vzdělání Udělení stipendií zdravotně a sociálně znevýhodněným studentům v rámci společného projektu ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, který běží od roku 1995. Uzávěrka žádostí o stipendium: 25. srpna.
Září ČSOB pomáhá regionům* Vyhlášení druhého kola 7. ročníku programu ČSOB pomáhá regionům, který podpoří projekty, jež mají za cíl zlepšit život a životní prostředí v celé České republice. Výsledky: leden 2020
Říjen
Listopad
Prosinec