Seznam API

Zde najdete seznam všech zveřejněných API. Pro získání API Key je nutné registrovat se.

Pro přístup k ostrým datům je nutné mít certifikát od ČNB.

PSD2

  • AIS – seznam účtů klienta, zůstatek na účtu, historie transakcí účtu
  • PIS – nepřímé zadání platebního příkazu
  • CPIIS – potvrzení disponibilního zůstatku při platbě kartou
Více informací

Platební brána

Platební brána ČSOB poskytuje služby akceptace platebních karet a platebních tlačítek v online prostředí obchodů, služeb a mobilních aplikací.

Kontakt: platebnibrana@csob.cz

Více informací

ČSOB Business Connector

Umožňuje automatizované pravidelné stahování velkého objemu dat, jako například datových výpisů nebo avíz, a odeslání platebních dávek do banky k dalšímu zpracování.

Více informací

Složenka

ČSOB nabízí vlastníkům obchodních sítí možnost spolupracovat při poskytování zpracování Platebního příkazu.

Více informací

Platební služba SLOŽENKA

Československá obchodní banka, a.s. (dále jen ČSOB) nabízí vlastníkům obchodních sítí možnost spolupracovat při poskytování zpracování Platebního příkazu. Znamená to, že kdokoliv, kdo právě nakupuje v dané obchodní síti (dále jen plátce-klient), může jejím prostřednictvím zaplatit jakýkoliv platební příkaz Kč, který je směrovaný do banky v České republice. Níže je popsán konkrétní proces.

Popis platební služby SLOŽENKA

  1. Služba SLOŽENKA = Zpracování platebního příkazu, obsahuje zpracování Složenky, Poštovní poukázky A a Platebního příkazu, (dále společně též „Platební příkaz“) podaného v provozovně spolupracující obchodní sítě.

  2. Plátce-klient může využít tuto službu pro zaslání peněžních prostředků vložených v hotovosti nebo platební kartou až do výše 10 000,- Kč (dále jen „Platba“) včetně.

  3. ČSOB na základě Platebního příkazu podaného v provozovně spolupracující prodejní sítě zajistí poukázání Platby na účet příjemce v Kč, který je vedený v libovolné bance v České republice.

  4. O přijatém a zaplaceném Platebním příkazu obdrží plátce-klient potvrzení. Potvrzení je nutné uschovat pro případnou reklamaci nebo prokázání, že platba byla provedena.

  5. Platební příkaz je přijat v ČSOB následující pracovní den po jeho podání v provozovně spolupracující obchodní sítě.

  6. Platba ve prospěch účtu příjemce vedeného v ČSOB, je připsána na účet příjemce v den jeho přijetí v ČSOB, tedy následující pracovní den po jeho podání v provozovně spolupracující obchodní sítě. Platba ve prospěch účtu vedeného u jiné banky je připsána na účet banky příjemce následující pracovní den po jeho přijetí ČSOB.

Aktuálně ČSOB spolupracuje při poskytování této služby s vybranými družstvy v rámci skupiny COOP a s vybranými subjekty v rámci skupiny ESO Market.

Pokud máte zájem o podrobnější informace, prosím obraťte se na níže uvedené kontakty: