O Skupině KBC

ČSOB je stoprocentní dceřinou společností KBC Bank NV. Jediným vlastníkem společnosti KBC Bank je KBC Group NV. KBC Bank i KBC Group mají sídlo na adrese: Havenlaan 2, B-1080 Brussels (Sint-Jans Molenbeek), Belgie.

KBC Group je integrovaná bankopojišťovací skupina, která se zaměřuje především na klientelu v oblasti fyzických osob, privátního bankovnictví, malých a středních podniků a středně velkých korporací. Geograficky skupina působí především na svých domácích trzích v Belgii, v České republice, na Slovensku, v Bulharsku, v Maďarsku, v Irsku a v omezené míře také v několika dalších zemích světa (podpora korporátních klientů hlavních trhů). Na konci roku 2017 skupina KBC na svých domácích trzích obsluhovala 11 milionů klientů a zaměstnávala přibližně 42 tisíc zaměstnanců, z toho asi polovinu v zemích střední a východní Evropy.

S platností od 1. ledna 2013 uspořádala KBC Group své aktivity na klíčových trzích do tří obchodních divizí – Belgie, Česká republika a Mezinárodní trhy. Divize Česká republika zahrnuje všechny obchodní aktivity KBC Group v České republice.

Více informací lze nalézt na webových stránkách www.kbc.com.

Akcionáři KBC Group

Struktura akcionářů (prosinec 2020)Podíl v %
KBC Ancora18,6
Cera2,7
MRBB11,5
Ostatní kmenoví akcionáři7,3
Kmenoví akcionáři celkem40,1
Akcie volně obchodované59,9
Celkem100

(Zdroj: Výroční zpráva KBC Group za rok 2020)

Akcie KBC Group jsou obchodovány na burze Euronext v Bruselu.

Finanční údaje

Klíčové ukazatele skupiny KBCMěna31. 12. 202031. 12. 2021
Aktiva celkemmld. EUR320,7340,3
Klientské úvěry a pohledávky (bez reverzních repo operací)mld. EUR159,6159,7
Klientská depozita a dluhové cenné papíry (bez repo operací)mld. EUR215,4226,1
Čistý ziskmil. EUR1 4402 614
Ukazatel vlastního kapitálu (Basel III, plně aplikováno)%17,615,5
Poměr nákladů k výnosům (C/I, bankovnictví)%57,858,2

Dlouhodobý rating

Dlouhodobý rating (březen 2021)FitchMoody’sS & P
KBC Bank NVA+A2A+
KBC Insurance NVA
KBC Group NVABaa1A−