O ČSOB a skupině

Informace o řízení a obchodní činnosti společností

ČSOB je stoprocentní dceřinou společností KBC Bank NV, jejíž akcie jsou drženy (přímo nebo nepřímo) společností KBC Group NV. Obě společnosti sídlí v Bruselu v Belgii.

Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB), působí jako univerzální banka v České republice. ČSOB byla založena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování služeb v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací s působností na československém trhu. V červnu 1999 byla privatizována – jejím majoritním vlastníkem (od roku 2007 jediným) se stala belgická KBC Bank, která je 100% dceřinou společností mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC Group. V červnu 2000 ČSOB převzala Investiční a poštovní banku (IPB). Do konce roku 2007 působila ČSOB na českém i slovenském trhu; slovenská pobočka ČSOB byla transformována do samostatné právnické osoby k 1. lednu 2008. Od 1. ledna 2013 uspořádala KBC Group své aktivity na klíčových trzích do tří obchodních divizí – Belgie, Česká republika (zahrnuje všechny obchodní aktivity KBC v České republice) a Mezinárodní trhy.

ČSOB poskytuje své služby všem klientským segmentům, tj. fyzickým osobám, malým a středním podnikům, korporátním a institucionálním klientům. V retailovém bankovnictví v ČR působí Banka pod základními obchodními značkami – ČSOB (pobočky) a Poštovní spořitelna (pobočky a obchodní místa České pošty).

Logo ČSOB Logo Poštovní spořitelna

ČSOB svým zákazníkům nabízí širokou škálu bankovních produktů a služeb, včetně produktů a služeb ostatních společností skupiny ČSOB.

Skupina ČSOB je tvořena bankou a společnostmi, s nimiž je banka propojena. Finanční skupina ČSOB zahrnuje strategické společnosti v ČR ovládané přímo či nepřímo ČSOB, případně KBC, které nabízejí finanční služby, a to Hypoteční banku, ČSOB Pojišťovnu, ČSOB Stavební spořitelnu, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Factoring a Patria Finance.

Do produktového portfolia skupiny ČSOB (divize Česká republika) kromě standardních bankovních služeb patří:

  • financování potřeb spojených s bydlením (hypotéky a půjčky ze stavebního spoření),
  • pojistné produkty,
  • penzijní fondy,
  • produkty kolektivního financování a správa aktiv,
  • specializované služby (leasing a factoring),
  • služby spojené s obchodováním s akciemi na finančních trzích.

Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.

Základní údaje ČSOB

Obchodní firmaČeskoslovenská obchodní banka, a. s.
SídloRadlická 333/150, 150 57 Praha 5
Právní formaakciová společnost
Registracezapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46, a dále zapsána v jednotném registru regulovaných subjektů vedeném Českou národní bankou (uvedena v seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu na www.cnb.cz).
Základní kapitál5 855 000 040 Kč (splaceno 100 %)
Předmět podnikáníbanka
Identifikační číslo00001350
DIČCZ699000761 – pro účely DPH
CZ00001350 – pro ostatní daně
Kód banky0300
SWIFTCEKOCZPP
Datová schránka8qvdk3s
Orgán dohleduČeská národní banka (ČNB), Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Skupina ČSOB v číslech

ČSOB v číslech

ČSOB v číslech31. 12. 201931. 12. 2020
Zaměstnanci skupiny ČSOB (FTEs)1)8 3498 087
Klienti skupiny ČSOB (v mil.)4,2314,225
Pobočky ČSOB (banka)2)213208
PS – obchodní místa České poštycca 2 500cca 2 500
Bankomaty3)1 0251 017

1) Bez zaměstnanců společného podniku a přidružených společností.
2) ČSOB pobočky zahrnují pobočky pro retail/SME, Private Banking a korporátní klienty.
3) Včetně bankomatů partnerských bank.

Klíčové ukazatele skupiny ČSOB

Klíčové ukazatele skupiny ČSOB31. 12. 201931. 12. 2020
Bilanční suma (mld. Kč)1 756,41 805,5
Čistý zisk (mld. Kč)8,516,2
Objem úvěrů (mld. Kč) 792,5835,4
Objem vkladů (mld. Kč) 1 072,81 156,9
Aktiva pod správou248,6288,3
Ukazatel náklady / výnosy54,6 %55,5 %
Ukazatel kapitálu Tier 123,7 %22,4 %

Rating ČSOB

Rating Moody’s S&P
ČSOB KBC Bank ČSOB KBC Bank
Dlouhodobý A1 A1 A+ A+
Krátkodobý Prime-1 Prime-1 A-1 A-1

Definice jednotlivých ratingů a popis ratingové metodologie lze najít na stránkách agentur Moody´s a S&P.

Strategie skupiny ČSOB a její obchodní model

Skupina ČSOB chce být referencí v bankovnictví a pojišťovnictví prostřednictvím uvádění klienta do centra dění a dosahování udržitelného růstu. To vše pomocí kultury PEARL.

Skupina ČSOB je jedním ze tří největších poskytovatelů finančních služeb v České republice a lídrem na trhu hypoték, stavebního spoření, privátního bankovnictví a leasingu. Svým klientům poskytuje služby prostřednictvím různých značek a distribučních kanálů. Řídí portfolio aktivit, které jsou v různé fázi rozvoje a mají různý podíl na trhu.

Ambicí skupiny ČSOB je dosahovat vysokou a udržitelnou výkonnost. Za tímto účelem management průběžně vyhodnocuje své strategické volby a řídí portfolio aktivit. Klíčové zdroje (lidský kapitál, kapitál, likvidita a investice do IT rozvoje) jsou alokovány do oblastí, které nejlépe odpovídají této ambici. Skupina ČSOB (i) kultivuje své pozice na trhu s orientací na tvorbu hodnoty a dlouhodobý vývoj portfolia svých aktivit, (ii) provádí strukturální změny ve svých obchodních aktivitách s důrazem na zjednodušování, inovativnost, skupinovou integraci – to vše s ohledem na potřeby společnosti a ochranu přírodních zdrojů, (iii) buduje dovednosti kritické pro budoucí úspěch (včetně expertního využití dat) a (iv) investuje do FinTech a „beyond banking“ služeb v oblastech s nejvyšší přidanou hodnotou.

V reakci na vnější i vnitřní výzvy, především pak na trend digitalizace a komoditizace tradičních bankovních a pojišťovacích produktů a služeb, upravuje skupina ČSOB svůj obchodní model tak, aby lépe sloužil potřebám klientů a zároveň posílil klíčové dovednosti k dlouhodobému udržení pozice skupiny ČSOB na trhu finančních služeb. Cílem je vybudovat integrované prostředí bankovních a pojišťovacích služeb, které bude klientům přinášet nevšední zážitek zejména tím, že:

  • Klient bude neustále v centru dění, bude zmocněn sám si určovat rozsah služeb, o které má zájem, a skupina ČSOB mu bude schopna pomoci komplexně řešit jeho životní situace.
  • Umožní klientovi dle jeho výběru plynule přecházet navzájem mezi různými způsoby interakce s bankou.
  • Umožní klientovi maximum záležitostí vyřídit digitálně a bude postupně propojovat služby za hranicí tradičních bankovních a pojišťovacích služeb a produktů.

ČSOB skupina se řídí vysokými etickými standardy. Společenská udržitelnost a odpovědnost skupiny ČSOB se soustředí na stávající potřeby, bez toho aniž bychom činili kompromis v očekávání budoucích generací. Odpovědný přístup je zahrnut v našem konceptu udržitelnosti, který se skládá ze čtyř oblastí: Pro soužití, Pro přírodu, Pro podnikání a Pro vzdělání.

Strategie skupiny ČSOB stojí na základech kultury PEARL, která zahrnuje 5 principů: výkonnost, zmocňování, zodpovědnost, vnímavost a lokální ukotvení. Podpora zaměstnanců se zaměřuje na férové odměňování, diverzitu a vytváření flexibilního a inspirativního pracovního prostředí. Skupina ČSOB také podporuje zaměstnance, aby rozvíjeli nápady jako jeden tým. Byť je naše skupina tvořena rozmanitými jednotkami, všichni zaměstnanci patří do velké rodiny, kterou nazýváme Team Blue. Team Blue symbolizuje spolupráci napříč skupinou KBC, podporuje sdílení úspěšných nápadů, což zvláště v dnešním, rychle se měnícím digitálním světě, představuje výjimečnou výhodu.

Společnosti skupiny ČSOB

Seznam členů skupiny ČSOB:

SpolečnostAdresaIČO
Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB)Radlická 333/150, 150 57 Praha 500001350
ČSOB Stavební spořitelna, a. s.Radlická 333/150, 150 57 Praha 549241397
ČSOB Advisory, a. s.Radlická 333/150, 150 57 Praha 527081907
ČSOB Factoring, a. s.Výmolova 353/3, 150 00 Praha 545794278
ČSOB Pojišťovací makléř, s. r. o.Výmolova 353/3, 150 00 Praha 527151221
ČSOB Leasing, a. s.Výmolova 353/3, 150 00 Praha 563998980
ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOBRadlická 333/150, 150 57 Praha 561859265
ČSOB Pojišťovací servis, s. r. o., člen holdingu ČSOBMasarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice27479714
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOBMasarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice45534306
Hypoteční banka, a. s.Radlická 333/150, 150 57 Praha 513584324
Patria Corporate Finance, a. s.Výmolova 353/3, Radlice, 150 00 Praha 525671413
Patria Finance, a. s.Výmolova 353/3, Radlice, 150 00 Praha 526455064
Patria Investiční společnost, a. s.Výmolova 353/3, Radlice, 150 00 Praha 505154197
Eurincasso, s. r. o. v likvidaciVýmolova 353/3, 150 00 Praha 561251950
Ušetřeno s.r.o.Lomnického 1742/2a, 140 00 Praha 427388239
Bankovní informační technologie, s.r.o.Radlická 333/150, 150 57 Praha 563987686
Ušetřeno.cz s.r.o.Lomnického 1742/2a, 140 00 Praha 424684295
K&H Payment Services KftLechner Ödön fasor 9, Budapešť
MallPay s.r.o. U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 707093331
Igluu s.r.o. V celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 09763465

Kromě výše uvedených společností působí v České republice ještě společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost a KBC Asset Management, ČSOB pobočka, které nejsou součástí skupiny ČSOB, ale patří do skupiny KBC a jejich produkty a služby jsou distribuovány sítí skupiny ČSOB.

Kontakty pro média v jednotlivých společnostech

Koncern ČSOB