ČSOB a ČEB podepsaly dohodu, která podpoří export malých a středních podniků

13.09.2012

Československá obchodní banka a Česká exportní banka podepsaly na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně dohodu o podmínkách spolupráce při poskytování podpory subjektům malého a středního podnikání. Záruky ČEB na podporu výroby pro export jsou další formou pomoci malým a středním podnikům.

Díky poskytnutí zajišťovacích záruk ČEB za SME subjekty se rozšiřuje prostor pro spolupráci ČSOB a klientů, kteří jsou subdodavateli pro exportní zakázky.

„Dohody o spolupráci České exportní banky s privátními bankami tohoto charakteru vítáme. Jsou plně v souladu s požadavky, které jako akcionáři klademe na státem podpořené financování vývozu. V něm nám nejde pouze o velké investiční celky, avšak také o to, aby ČEB byla schopna nabídnout atraktivní produkty exportního financování i pro malé a střední podniky, které jsou buď přímými vývozci, nebo vystupují jako subdodavatelé jiných českých firem. Věřím, že právě podepsaná dohoda pomůže v realizaci nové exportní strategie, která definuje podporu malých a středních podniků jako jednu z prioritních os,“ říká předseda Dozorčí rady České exportní banky a náměstek ministra průmyslu a obchodu Milan Hovorka.

„V minulém roce jsme poskytli našim klientům financování se státní podporou a s tím spojené služby do více než 30 zemí světa. Tato dohoda otevírá další trhy a věřím, že rozšíří počet zemí pro vývozce investičních celků i pro jejich subdodavatele,“ podotýká Dagmar Dvořáková, ředitelka útvaru Exportní a strukturované financování ČSOB.

„Malé a střední podniky jako subdodavatelé velkých exportérů jsou v exportním řetězci velmi důležitým článkem. Navíc si musíme uvědomit, že firmy v tomto segmentu vytvářejí drtivou většinu pracovních míst v České republice, takže jejich podpora je v zájmu pozitivního vývoje naší ekonomiky a zaměstnanosti klíčovým úkolem i pro Českou exportní banku“, doplňuje generální ředitel ČEB Tomáš Uvíra.

Dohoda mezi ČSOB a ČEB v praxi klientům přinese snazší přístup k financování výroby, subdodávky nebo její kompletace. Dohoda vymezuje standardizovaný rozsah zajištění pro získání proexportních záruk ČEB. Příjemcem úvěru může být česká firma, která naplňuje kriteria SME.

Patrik Madle

Patrik Madle

tiskový mluvčí ČSOB

Telefon +420 602 530 639