Přejít k obsahu
Info:
Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.
Více informací o cookies
Rozumím

Investice do cenných papírů

Výhodné zhodnocení volných prostředků firmy

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu
Benefit 1 Zhodnotíme jednotky tisíc i stovky milionů korun
Benefit 2 Poskytujeme investiční poradenství na míru
Benefit 3 Možnost investovat v CZK i cizích měnách
Benefit 4 Investované finance jsou snadno dostupné
Co u nás můžete využívat

Jaké jsou další výhody:

 • speciální institucionální fondy pro firmy a instituce
 • široká nabídka osvědčených fondů (více než 400 fondů)
 • dluhopisy z aktuální nabídky
 • profesionální řízení vašich investic v dohodnutých mezích

Poraďte se s námi

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám do 24 hodin.

 • Jak získat
 • Doporučeno pro
 • Výhody

Pro obchodování s podílovými fondy stačí:

 • běžný účet vedený v ČSOB
 • předložení dokladu o právní subjektivitě (např. výpis z obchodního rejstříku), resp. oprávnění k podnikatelské činnosti (např. živnostenský list) a průkaz totožnosti
 • uzavření komisionářské smlouvy potřebné pro investování, na jejímž základě podáváte objednávky pro nákup a prodej

Podnikatele a právnické osoby, kteří mají volné finanční prostředky a hledají vyšší zhodnocení než na běžných, termínovaných a spořicích účtech

V ČSOB poskytujeme fondy určené podnikatelům, právnickým osobám. Tyto fondy odpovídají svou investiční strategií vašim požadavkům na kratší časový horizont a vysokou likviditu. Zároveň získáte vyšší výnos než u obdobných fondů pro občany a zaplatíte nižší poplatky.

Mezi hlavní výhody patří:

 • bezpečný způsob zhodnocování dočasně volných peněžních prostředků
 • přizpůsobení potřebám klientů z hlediska rizika, výnosu i časového horizontu
 • levnější alternativa oproti fondům s obdobnou investiční strategií určených pro občany
 • umožnění daňové optimalizace – některé fondy vyplácejí výnos formou dividendy podléhající nižší daňové sazbě (15%)
 • zhodnocování volných peněžních prostředků profesionálním správcem dle předem známých pravidel a omezení

Dále získáte:

 • možnost dosažení vyššího zhodnocení volných peněžních prostředků oproti bankovním účtům, tradičním termínovaných vkladům či klasickým podílovým fondům s obdobnou investiční strategií*
 • poradenství při výběru vhodného fondu zdarma
 • zjednodušený přístup k investování
 • možnost zhodnocení s nízkým investičním rizikem
 • rychlou a snadnou dostupnost investovaných prostředků
 • možnost investování již od nízkých částek
 • zdarma zasílání výpisů a vedení investičního účtu

* Hodnota investice včetně výnosu z této investice může v čase kolísat, není proto zaručena návratnost původně vložených finančních prostředků.

 • Institucionální fondy
 • Fondy Portfolio Pro
 • Strukturované fondy
 • Profilové fondy
 • DUO Profit
 • Dluhopisy
 • Individuální správa aktiv

Speciální fondy určené pouze pro firmy a instituce využívající tradiční úrokové nástroje.


ČSOB institucionální – nadační
Fond je určen pro konzervativnější investory očekávající při minimalizaci rizika stabilní výnos a každoroční výplatu zajímavé dividendy. Fond investuje především do instrumentů s pevným výnosem denominovaných v české měně, a to zejména dluhopisů, státních pokladničních poukázek, hypotečních zástavních listů a depozit.

Detailní informace fondu


ČSOB institucionální - státních dluhopisů
Fond je určen pro klienty z řad právnických osob, očekávajících stabilní výnos s minimálním rizikem. Fond využívá především státní dluhopisy, dluhopisy se státní zárukou, vydané státními institucemi nebo podniky s většinovým podílem státu, doplňkově také dluhopisy jiných emitentů a depozita u ČSOB.

Detailní informace fondu


KBC Interest Fund CZK Alpha
Fond investuje zejména do korunových krátkodobých dluhopisů, směnek a ostatních nástrojů peněžního trhu. Jedná se o velice konzervativní fond s minimální volatilitou výnosu a neutrální durací portfolia cca 3 měsíce.

Detailní informace fondu


KBC Interest Fund CZK Omega – dividendová třída
Tento fond určený pro právnické osoby investuje zejména do korunových krátkodobých dluhopisů, směnek a ostatních nástrojů peněžního trhu. Jedná se o konzervativní fond s nízkou volatilitou výnosu a durací investičních nástrojů v horizontu 1 – 9 měsíců. Fond vyplácí výnos prostřednictvím dividendy třikrát do roka (duben, srpen, prosinec). Podílové listy lze koupit či prodat každý bankovní den v měsíci.

Detailní informace fondu


KBC Interest Fund CZK Omega - kapitalizační třída
Tento fond určený pro právnické osoby investuje zejména do korunových krátkodobých dluhopisů, směnek a ostatních nástrojů peněžního trhu. Jedná se o konzervativní fond s nízkou volatilitou výnosu a durací investičních nástrojů v horizontu 1 – 9 měsíců. Podílové listy lze koupit či prodat každý bankovní den v měsíci.

Detailní informace fondu

Aktuálně nejprodávanější fondy v nabídce ČSOB. I když jsou spíše defenzivní investicí, pro firmy a instituce představují vítané rozšíření konzervativní investiční strategie, zaměřené jen na úrokové sazby.

Jedná se o smíšené fondy, které svou unikátní správou omezují pokles svojí hodnoty v průběhu 12 měsíců pod „hraniční hodnotu“ 95 % nebo 90 %. Kromě CZK nabízíme podobný výběr i v EUR.

Detailní informace fondů

Fondy s předem známou úrovní ochrany vložené investice upisované na určité časové období.


Tyto fondy si u našich klientů získaly oblibu díky existenci ochrany předem známé hodnoty vložené investice při splatnosti fondu za předem daných podmínek. Představují tak ideální produkt pro zajímavé zhodnocení s minimálním rizikem ztráty. Investor se podílí na zajímavých výnosech akcií, s rizikem výrazně nižším oproti adekvátním fondům bez ochrany investice. Doba splatnosti bývá cca 4-6 let, prakticky využitelné jsou již v období 2 – 3 roky.

Detailní informace ke strukturovaným fondům

Fondy, jejichž struktura a správa odpovídají investičnímu profilu klienta – jednoduchá volba pro investora.

Produkt kombinující zvýhodněnou sazbu na spořicím účtu s investicí do vybraných podílových fondů.

Díky tomu můžete zajímavě zhodnotit své finance. Plánovaná výše investice je rozdělena na dvě poloviny:

 • pro první polovinu získáte zvýhodněnou úrokovou sazbu na ČSOB Spořicím účtu Top
 • druhá polovina směřuje do vybraného investičního fondu/fondů

Detailní informace k DUO PROFIT pro firmy

Jedná se o investici do cenných papírů. Na základě Vašeho vlastního rozhodnutí a v libovolném objemu lze dluhopisy nakupovat podle komisionářské smlouvy uzavřené s ČSOB nebo v rámci Individuální správy.

Doporučujeme dodržovat základní pravidla rozložení rizika (diverzifikace) a souladu vybraných cenných papírů s Vašimi možnostmi, potřebami a investičním profilem.


Pro aktuální nabídku se informujte u svého bankéře.

Správa aktiv znamená investování v rámci smluvně stanovené strategie. Není to alternativa konkrétních cenných papírů, ale výhodná forma jejich efektivního využití.

Mezi hlavní výhody oproti autonomnímu investování patří přidaná hodnota a výnosy, jichž lze těžko dosáhnout v podmínkách instituce, specializované na jinou činnost. Individuální správa aktiv vychází oproti podílovým fondům často i levněji.

Info:

Výnosy fondů jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Detailní informace o historické výkonnosti fondů naleznete na webové stránce konkrétního fondu. Návratnost investované částky není zaručena, hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Tato stránka má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku.

Poraďte se s námi

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám do 24 hodin.